• Jelleke de Nooy-van Tol - Niet Normaal!

    Een helder overzicht van de actuele Nederlandse landbouw in haar transitie naar een meer duurzame voedselvoorziening. Met aandacht voor natuur-inclusieve, regeneratieve en kringlooplandbouw, herenboeren, toekomstboeren en bijzondere projecten in prov (Zachte kaft)

    Lees meer...
    17,50