• Herman Kaptein - Nijverheid op windkracht

    Vanaf 1600 voltrok zich in ons land een ware windmolenrevolutie. Deze maakte het niet alleen mogelijk dat meren werden drooggemalen, maar ook dat mechanisatie in het productieproces op veel grotere schaal werd toegepast. Hiermee begon de zegetocht va (Harde kaft)

    Lees meer...
    39,00