Willem J. Ouweneel - De zevende koningin (2de druk)

Dit boek is het vervolg op 'De Negende Koning', dat over mannen en mannelijke goden handelde. Het vroeg daarmee als vanzelf om een vrouwelijk vervolg. De schrijver geeft een fascinerende analyse van de rol van de Vrouwe en het vrouwelijke in de geschiedenis van jodendom en christendom. Aan de ene kant heeft de kerkgeschiedenis een schokkende onderdrukking van de vrouw te zien gegeven, waarvan het christendom zich in de twintigste eeuw enigszins begint te herstellen. Anderzijds is al vroeg in de kerkgeschiedenis de antieke Moedergodin de christelijke kerken binnengedrongen in de gedaante van Madonna. Deze gestalte begint in onze dagen al te versmelten met de 'grote hoer' uit het boek Openbaring. Dit boek beschrijft de cultuurhistorische en godsdienstfenomenologische achtergronden bij de discussie over de plaats van de vrouw in de kerk. De schrijver begint bij de eerste koningin, Sophia (Vrouwe Wijsheid), en komt via Eva, Sion, de Oermoeder, de Madonna en Vrouwe Mysterion tot de zevende koningin, Vrouwe Ekklesia, de ware christelijke kerk. Zij is de eeuwige bruid en echtgenote van Hem, naar wie het vorige boek toewerkte: Christus, de negende Koning.

Prof. dr. Willem J. Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de biologie (1970), de filosofie (1986) en de theologie (1993). Hij is hoogleraar systematische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven (B.) en voltooide zojuist zijn twaalfdelige dogmatische reeks. Hij spreekt en schrijft veel over wijsgerige, theologische en cultuurhistorische onderwerpen.Willem J. Ouweneel boeken - De zevende koningin (2de druk)
ISBN 9789461533418
PAGINA’S 348
VERSCHENEN 01-08-2013
DRUK 2e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Uitgeverij Aspekt B.V.
Levertijd: ongeveer 5-7 werkdagen
24,95
Bestel

Andere boeken van Willem J. Ouweneel

 • Willem J. Ouweneel - Evangelisch-dogmatische reeks Het Woord van God
  Willem J. Ouweneel - Evangelisch-dogmatische reeks Het Woord van God

  Het Woord van God: de basis van het hele geloofsdenken van alle christenen? Nog niet zo heel lang geleden sprak dat vanzelf. Of je nu in de lijn van de roomskatholieke theologie zat, of dat je de koers van de Reformatie volgde. En in een evangelicale dogmatiek was dat niet anders…

  Lees meer...
  44,95
 • Willem J. Ouweneel - Evangelisch-dogmatische reeks De glorie van God
  Willem J. Ouweneel - Evangelisch-dogmatische reeks De glorie van God

  Twaalf namen van de stammen van Israël, twaalf poorten van de stad van God. Twaalf namen van de apostelen van het Lam, twaalf fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. Zij had de glorie van God.Twaalf delen van de Evangelisch Dogmatische reeks, eindigend bij God Zelf. De schrijver…

  Lees meer...
  42,50
 • Willem J. Ouweneel - Het verbond en het koninkrijk van God
  Willem J. Ouweneel - Het verbond en het koninkrijk van God

  Verbond. Doop. Koninkrijk. Wie in de Bijbel ook maar iets over deze thema's heeft gelezen, vermoedt dat ze veel met elkaar te maken hebben. Maar hoe? Denk je daar vanuit evangelisch perspectief anders over dan vanuit een gereformeerde visie? En wat dan precies, en waarom?Naast de…

  Lees meer...
  49,95
 • Willem J. Ouweneel - Een dubbelsnoer van licht 
  Willem J. Ouweneel - Een dubbelsnoer van licht 

  Dit boek is het derde in een trilogie over drie zeer verschillende historische onderwerpen: in deel 1 honderd vrouwen, in deel 2 honderd componisten en in dit deel 3 honderd joodse en christelijke geestelijke leiders. Dit boek is een dubbelsnoer: het joodse en het christelijke…

  Lees meer...
  24,95
 • Willem J. Ouweneel - Telos De Geest van God
  Willem J. Ouweneel - Telos De Geest van God

  Het vuur, de warmte en de wind van de Geest zijn in de voorbije eeuwen veel te weinig gevoeld in ons land. Het is bijzonder verblijdend dat in de laatste decennia daarin een grote verandering is gekomen.. Aan de andere kant is het goed een stap terug te doen: een stap die leidt…

  Lees meer...
  39,95
 • Willem J. Ouweneel - Snoer van klanken
  Willem J. Ouweneel - Snoer van klanken

  Dit boek behandelt op eigenzinnige wijze de geschiedenis van de polyfone muziek, en wel aan de hand van veertig portretten, van John Dunstaple tot Philip Glass, en zestig medaillons, van Johannes Ockeghem tot Jennifer Higdon (net als in een vorig boek van Ouweneel: Een snoer van…

  Lees meer...
  24,95
 • Willem J. Ouweneel - Wijsheid voor Denkers
  Willem J. Ouweneel - Wijsheid voor Denkers

  Wat is filosofieeigenlijk? Veel mensen gebruiken de term nogal slordig. Zij spreken van de 'filosofie' van dit bedrijf of van die onderneming, de 'filosofie' van de nieuwe regering, enzovoort. Ze bedoelen alleen de grondideeën, uitgangspunten en beleidslijnen van dit bedrijf of…

  Lees meer...
  19,95
 • Willem J. Ouweneel - Een snoer van vrouwen
  Willem J. Ouweneel - Een snoer van vrouwen

  Dit boek is een galerij van portretten, veertig schilderijen, met daarnaast zestig andere, kleinere portretjes ('medaillons'). De honderd schilderingen omvatten keizerinnen en koninginnen, hertoginnen en lagere edelvrouwen, herenboerinnen en schippersvrouwen, heiligen en hoeren,…

  Lees meer...
  24,95
 • Willem J. Ouweneel - De Negende Koning
  Willem J. Ouweneel - De Negende Koning

  Wie kan de wereldgeschiedenis begrijpen zonder een blik achter de schermen? Enhoe anders kan dat inzicht verkregen worden dan door de Godsopenbaring? Welkvolk is de spil in het wereldgebeuren, als het niet Israël is? Zeven wereldrijken hebben achtereenvolgens Israël benauwd,…

  Lees meer...
  27,95
 • Willem J. Ouweneel - Vallen in de Geest
  Willem J. Ouweneel - Vallen in de Geest

  Wat is vallen in de Geest? Is het bijbels? En wat moeten we ermee? Willem Ouweneel behandelt in dit boekje "Vallen in de Geest" op een heldere wijze de vragen en zorgen van veel mensen. Velen denken dat de mensen die het vandaag meemaken, zich aanstellen, of psychisch…

  Lees meer...
    9,95
 • Willem J. Ouweneel - Komt er een grote opwekking?
  Willem J. Ouweneel - Komt er een grote opwekking?

  Nee, zegt Ouweneel, die komt er niet, want die is er al. Dan moet je niet zozeer naar Nederland kijken (hoewel ook daar hoopvolle tekenen zijn), als wel naar vooral Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Wat we daar zien gebeuren, komt overeen met wat de Bijbel over de 'eindtijd' - de…

  Lees meer...
    9,95
 • Willem J. Ouweneel - Meer dan redding alleen
  Willem J. Ouweneel - Meer dan redding alleen

  * Wat is Gods ultieme plan voor de wereld? * Gaat het alleen om vergeving en de verlossing van de zonde? * Is het naar de hemel gaan het 'eeuwige leven'? Meer dan redding alleen, de titel van dit boek zegt het al, het gaat om veel meer! Het gaat uiteindelijk om het koninkrijk…

  Lees meer...
    9,95
 • Willem J. Ouweneel - Zegen & vloek
  Willem J. Ouweneel - Zegen & vloek

  Zegenen en vervloeken is heel wat meer dan iemand het goede respectievelijk het kwade toewensen. Bij het echte zegenen en vloeken 'gebeurt' er werkelijk iets ingrijpends met mensen. Christenen leven vaak veel meer onder invloed van bepaalde vloeken dan zij zelf vaak denken. Een…

  Lees meer...
    9,95
 • Willem J. Ouweneel - Leren praten met God
  Willem J. Ouweneel - Leren praten met God

  Wat zegt de Bijbel over bidden? Willem Ouweneel beantwoordt in dit boek de meestgestelde vragen vanuit een grondige studie van bijbelteksten. Dit boek stelt veel wezenlijke vragen aan de orde en beantwoordt die met een grondige an alyse van relevante bijbelteksten.

  Lees meer...
  16,95
 • Willem J. Ouweneel - De zesde kanteling
  Willem J. Ouweneel - De zesde kanteling

  Dit boek is het derde deel van Ouweneels metahistorische trilogie; het volgt op De negende koning en De zevende koningin. Wederom schetst de auteur de geschiedenis vanuit bijbels- profetische gezichtsveld. Het boek onderscheidt daarbij zes bijzondere keerpunten, 'kantelingen',…

  Lees meer...
  29,95
 • Willem J. Ouweneel - Dankbaar onderweg
  Willem J. Ouweneel - Dankbaar onderweg

  'Dankbaar onderweg' van Willem J. Ouweneel is een dagboek bij de Heidelbergse Catechismus. In 365 dagen neemt de auteur je mee door de 52 zondagen van de Catchismus. Elke dag begint met een citaat uit het protestantse leerboek, dat daarna uitgelegd wordt in een korte overdenking.…

  Lees meer...
  24,99
 • Willem J. Ouweneel - Het Godsgetal
  19,98
 • Willem J. Ouweneel - Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest?
  Willem J. Ouweneel - Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest?

  Wat ís 'vervulling met de Geest' eigenlijk? En waar is het voor nodig? Willem J. Ouweneel legt in dit boek het verschil uit tussen het ontvangen van de Heilige Geest en vervuld zijn met de Heilige Geest. Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar niet elke…

  Lees meer...
    9,95
 • Willem J. Ouweneel - Dankbaar onderweg
  Willem J. Ouweneel - Dankbaar onderweg

  ‘Dankbaar onderweg’ van Willem J. Ouweneel is een dagboek bij de Heidelbergse Catechismus. In 365 dagen neemt de auteur je mee door de 52 zondagen van de Catchismus. Elke dag begint met een citaat uit het protestantse leerboek, dat daarna uitgelegd wordt in een korte…

  Lees meer...
  11,99
 • Willem J. Ouweneel - Adam, waar ben je?
  29,90