Willem J. Ouweneel - Evangelisch-dogmatische reeks De glorie van God

Ontwerp van een godsleer en van een theologische vakfilosofie


Twaalf namen van de stammen van Israël, twaalf poorten van de stad van God. Twaalf namen van de apostelen van het Lam, twaalf fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. Zij had de glorie van God.

Twaalf delen van de Evangelisch Dogmatische reeks, eindigend bij God Zelf. De schrijver voert ons in dit afsluitende deel naar de eigenlijke Godsleer, de theologia propria. En dat kan en wil hij uiteraard niet doen zonder de wijsgerige voorvragen (prolegomena), zowel intern als extern, te behandelen. Is daarmee de perfecte voltooiing bereikt? Zeker komen er in deze reeks geen nieuwe delen meer. Maar dat zegt uiteraard niet dat in deze twaalf delen een volmaakte samenvatting is gegeven van de Godsopenbaring.

'Zoals toneelspeler heimelijk maar één verlangen heeft: Hamlet te spelen, zo heb ik ernaar verlangd een verhandeling over God te schrijven - maar dit boek is het niet', zo schrijft J.I. Packer in het voorwoord van zijn klassiek geworden boek God leren kennen. In diezelfde geest past bij het einde van deze reeks een eerbetoon aan God alleen: soli Deo gloria!Willem J. Ouweneel boeken - Evangelisch-dogmatische reeks De glorie van God
ISBN 9789063536671
PAGINA’S 592
VERSCHENEN 18-07-2017
DRUK 1e druk
UITVOERING Harde kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Medema
Levertijd: ongeveer 3-5 werkdagen
42,50
Bestel

Andere boeken van Willem J. Ouweneel

 • Willem J. Ouweneel - Adam, waar ben je?
  Willem J. Ouweneel - Adam, waar ben je?

  Waren Adam en Eva nu de eerste mensen op aarde? Hadden ze gewoon beiden twee ouders of is Adam door God geformeerd uit het stof van de aarde en Eva uit zijn zijde? Waren zij de eerste mensen die zondigden en de eerste mensen die stierven? Was er een zondeval en was de wereld…

  Lees meer...
  29,90
 • Willem J. Ouweneel - Het verbond en het koninkrijk van God
  Willem J. Ouweneel - Het verbond en het koninkrijk van God

  Verbond. Doop. Koninkrijk. Wie in de Bijbel ook maar iets over deze thema's heeft gelezen, vermoedt dat ze veel met elkaar te maken hebben. Maar hoe? Denk je daar vanuit evangelisch perspectief anders over dan vanuit een gereformeerde visie? En wat dan precies, en waarom?Naast de…

  Lees meer...
  49,95
 • Willem J. Ouweneel - Evangelisch-dogmatische reeks Het Woord van God
  Willem J. Ouweneel - Evangelisch-dogmatische reeks Het Woord van God

  Het Woord van God: de basis van het hele geloofsdenken van alle christenen? Nog niet zo heel lang geleden sprak dat vanzelf. Of je nu in de lijn van de roomskatholieke theologie zat, of dat je de koers van de Reformatie volgde. En in een evangelicale dogmatiek was dat niet anders…

  Lees meer...
  44,95
 • Willem J. Ouweneel - Een dubbelsnoer van licht 
  Willem J. Ouweneel - Een dubbelsnoer van licht 

  Dit boek is het derde in een trilogie over drie zeer verschillende historische onderwerpen: in deel 1 honderd vrouwen, in deel 2 honderd componisten en in dit deel 3 honderd joodse en christelijke geestelijke leiders. Dit boek is een dubbelsnoer: het joodse en het christelijke…

  Lees meer...
  24,95
 • Willem J. Ouweneel - Telos De Geest van God
  Willem J. Ouweneel - Telos De Geest van God

  Het vuur, de warmte en de wind van de Geest zijn in de voorbije eeuwen veel te weinig gevoeld in ons land. Het is bijzonder verblijdend dat in de laatste decennia daarin een grote verandering is gekomen.. Aan de andere kant is het goed een stap terug te doen: een stap die leidt…

  Lees meer...
  39,95
 • Willem J. Ouweneel - Snoer van klanken
  Willem J. Ouweneel - Snoer van klanken

  Dit boek behandelt op eigenzinnige wijze de geschiedenis van de polyfone muziek, en wel aan de hand van veertig portretten, van John Dunstaple tot Philip Glass, en zestig medaillons, van Johannes Ockeghem tot Jennifer Higdon (net als in een vorig boek van Ouweneel: Een snoer van…

  Lees meer...
  24,95
 • Willem J. Ouweneel - Wijsheid voor Denkers
  Willem J. Ouweneel - Wijsheid voor Denkers

  Wat is filosofieeigenlijk? Veel mensen gebruiken de term nogal slordig. Zij spreken van de 'filosofie' van dit bedrijf of van die onderneming, de 'filosofie' van de nieuwe regering, enzovoort. Ze bedoelen alleen de grondideeën, uitgangspunten en beleidslijnen van dit bedrijf of…

  Lees meer...
  19,95
 • Willem J. Ouweneel - Een snoer van vrouwen
  Willem J. Ouweneel - Een snoer van vrouwen

  Dit boek is een galerij van portretten, veertig schilderijen, met daarnaast zestig andere, kleinere portretjes ('medaillons'). De honderd schilderingen omvatten keizerinnen en koninginnen, hertoginnen en lagere edelvrouwen, herenboerinnen en schippersvrouwen, heiligen en hoeren,…

  Lees meer...
  24,95
 • Willem J. Ouweneel - De Negende Koning
  Willem J. Ouweneel - De Negende Koning

  Wie kan de wereldgeschiedenis begrijpen zonder een blik achter de schermen? Enhoe anders kan dat inzicht verkregen worden dan door de Godsopenbaring? Welkvolk is de spil in het wereldgebeuren, als het niet Israël is? Zeven wereldrijken hebben achtereenvolgens Israël benauwd,…

  Lees meer...
  27,95
 • Willem J. Ouweneel - Vallen in de Geest
  Willem J. Ouweneel - Vallen in de Geest

  Wat is vallen in de Geest? Is het bijbels? En wat moeten we ermee? Willem Ouweneel behandelt in dit boekje "Vallen in de Geest" op een heldere wijze de vragen en zorgen van veel mensen. Velen denken dat de mensen die het vandaag meemaken, zich aanstellen, of psychisch…

  Lees meer...
    9,95
 • Willem J. Ouweneel - Komt er een grote opwekking?
  Willem J. Ouweneel - Komt er een grote opwekking?

  Nee, zegt Ouweneel, die komt er niet, want die is er al. Dan moet je niet zozeer naar Nederland kijken (hoewel ook daar hoopvolle tekenen zijn), als wel naar vooral Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Wat we daar zien gebeuren, komt overeen met wat de Bijbel over de 'eindtijd' - de…

  Lees meer...
    9,95
 • Willem J. Ouweneel - Meer dan redding alleen
  Willem J. Ouweneel - Meer dan redding alleen

  * Wat is Gods ultieme plan voor de wereld? * Gaat het alleen om vergeving en de verlossing van de zonde? * Is het naar de hemel gaan het 'eeuwige leven'? Meer dan redding alleen, de titel van dit boek zegt het al, het gaat om veel meer! Het gaat uiteindelijk om het koninkrijk…

  Lees meer...
    9,95
 • Willem J. Ouweneel - Zegen & vloek
  Willem J. Ouweneel - Zegen & vloek

  Zegenen en vervloeken is heel wat meer dan iemand het goede respectievelijk het kwade toewensen. Bij het echte zegenen en vloeken 'gebeurt' er werkelijk iets ingrijpends met mensen. Christenen leven vaak veel meer onder invloed van bepaalde vloeken dan zij zelf vaak denken. Een…

  Lees meer...
    9,95
 • Willem J. Ouweneel - Leren praten met God
  Willem J. Ouweneel - Leren praten met God

  Wat zegt de Bijbel over bidden? Willem Ouweneel beantwoordt in dit boek de meestgestelde vragen vanuit een grondige studie van bijbelteksten. Dit boek stelt veel wezenlijke vragen aan de orde en beantwoordt die met een grondige an alyse van relevante bijbelteksten.

  Lees meer...
  16,95
 • Willem J. Ouweneel - De zesde kanteling
  Willem J. Ouweneel - De zesde kanteling

  Dit boek is het derde deel van Ouweneels metahistorische trilogie; het volgt op De negende koning en De zevende koningin. Wederom schetst de auteur de geschiedenis vanuit bijbels- profetische gezichtsveld. Het boek onderscheidt daarbij zes bijzondere keerpunten, 'kantelingen',…

  Lees meer...
  29,95
 • Willem J. Ouweneel - Dankbaar onderweg
  Willem J. Ouweneel - Dankbaar onderweg

  'Dankbaar onderweg' van Willem J. Ouweneel is een dagboek bij de Heidelbergse Catechismus. In 365 dagen neemt de auteur je mee door de 52 zondagen van de Catchismus. Elke dag begint met een citaat uit het protestantse leerboek, dat daarna uitgelegd wordt in een korte overdenking.…

  Lees meer...
  24,99
 • Willem J. Ouweneel - Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest?
  Willem J. Ouweneel - Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest?

  Wat ís 'vervulling met de Geest' eigenlijk? En waar is het voor nodig? Willem J. Ouweneel legt in dit boek het verschil uit tussen het ontvangen van de Heilige Geest en vervuld zijn met de Heilige Geest. Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar niet elke…

  Lees meer...
    9,95
 • Willem J. Ouweneel - De zevende koningin (2de druk)
  Willem J. Ouweneel - De zevende koningin (2de druk)

  Dit boek is het vervolg op 'De Negende Koning', dat over mannen en mannelijke goden handelde. Het vroeg daarmee als vanzelf om een vrouwelijk vervolg. De auteur geeft een fascinerende analyse van de rol van de Vrouwe en het vrouwelijke in de geschiedenis van jodendom en…

  Lees meer...
  24,95
 • Willem J. Ouweneel - Het Godsgetal
  19,98
 • Willem J. Ouweneel - Dankbaar onderweg
  Willem J. Ouweneel - Dankbaar onderweg

  ‘Dankbaar onderweg’ van Willem J. Ouweneel is een dagboek bij de Heidelbergse Catechismus. In 365 dagen neemt de auteur je mee door de 52 zondagen van de Catchismus. Elke dag begint met een citaat uit het protestantse leerboek, dat daarna uitgelegd wordt in een korte…

  Lees meer...
  11,99