Walter Tessensohn - De val van Sifaniël, alias Emma-O, alias Emma

Dit boek is een vervolg op ‘Emma, een engel des lichts’, dat in de zomer van 2010 verscheen.

Sifaniël, een gevallen engel, doet zich voor als Emma-O, de Japanse Boeddhistische god van de onderwereld, maar ook als de lieftallige Emma. In deze laatste gestalte heeft zij zich vertoond aan Todd Bentley.

Sifaniël was werkzaam op het religieuze gebied; hij is dus niet territoriaal gebonden en hij had een geweldige macht. Hij werd echter ontmaskerd en de Heer toonde al in een vroeg stadium dat zijn troon op den duur zou vallen.

Tijdens de aanvallen die hij uitvoerde op een gebied aan de kuststreken van Nederland maakte hij gebruik van gevallen engelen en demonen om de gemeente aan te vallen.

Al zijn pogingen om de gemeente van Jezus Christus in het betreffende gebied te overwinnen, faalden.

Zijn grote zwarte troon werd vernietigd en hij zelf moest naar een gebied waar ‘duisternis op de vloed lag’ en waar puntige rotsen uit het water staken. Het is een oord waar geen rust gevonden wordt.

De val van Sifaniël, alias Emma-O, alias Emma

Dit boek is een vervolg op 'Emma, een engel des lichts', dat in de zomer van 2010 verscheen.

Sifaniël, een gevallen engel, doet zich voor als Emma-O, de Japanse Boeddhistische god van de onderwereld, maar ook als de lieftallige Emma. In deze laatste gestalte heeft zij zich vertoond aan Todd Bentley.

Sifaniël was werkzaam op het religieuze gebied; hij is dus niet territoriaal gebonden en hij had een geweldige macht. Hij werd echter ontmaskerd en de Heer toonde al in een vroeg stadium dat zijn troon op den duur zou vallen.

Tijdens de aanvallen die hij uitvoerde op een gebied aan de kuststreken van Nederland maakte hij gebruik van gevallen engelen en demonen om de gemeente aan te vallen.

Al zijn pogingen om de gemeente van Jezus Christus in het betreffende gebied te overwinnen, faalden.

Zijn grote zwarte troon werd vernietigd en hij zelf moest naar een gebied waar 'duisternis op de vloed lag' en waar puntige rotsen uit het water staken. Het is een oord waar geen rust gevonden wordt.


Het boek de val van sifaniël, alias emma-o, alias emma van Walter Tessensohn is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 12,00 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


Walter Tessensohn boeken - De val van Sifaniël, alias Emma-O, alias Emma
ISBN 9789491026126
PAGINA’S 106
VERSCHENEN 04-02-2012
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Wes Stonehens
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
12,00
Bestel

Andere boeken van Walter Tessensohn

 • Walter Tessensohn - Christen, overwin!
  Walter Tessensohn - Christen, overwin!

  Christen, overwin! Dit boekje laat je zien welke obstakels er op de weg des Heren kunnen zijn en hoe je die kunt overwinnen.Nee, het is geen fysieke strijd tegen vlees en bloed maar tegen de zonde en lasten die de kinderen Gods zo gemakkelijk in de weg staan.Denk niet dat de…

  Lees meer...
  14,00
 • Walter Tessensohn - Reïncarnatie en karma
  Walter Tessensohn - Reïncarnatie en karma

  Reïncarnatie en karmaReïncarnatie en karma zijn geen christelijke begrippen. Neen, ze komen uit het Oosten en worden onder andere gevonden in het hindoeïsme en boeddhisme. Reïncarnatie is een steeds terugkerende cyclus van leven en dood, die aangestuurd wordt door een…

  Lees meer...
  10,95
 • Walter Tessensohn - The Qur'an for unbelievers, politicians and other dummies
  Walter Tessensohn - The Qur'an for unbelievers, politicians and other dummies

  The Qur’an for unbelievers, politicians and other dummies This booklet is indeed for those who are not acquainted with the Qur’an. It gives insight into the Islam religion. Mostly, the opponents of Islam are talking about the violence used by several Muslim groups. However, a…

  Lees meer...
  10,50
 • Walter Tessensohn - De doop en de belofte van de Vader
  Walter Tessensohn - De doop en de belofte van de Vader

  Uit het boek Handelingen blijkt dat mensen die zich bekeerden, meteen werden gedoopt. Er was geen sprake van 'dooponderricht' omdat de naam van de doop de betekenis weergaf: de doop tot vergeving van zonden. Hand. 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late…

  Lees meer...
  12,00
 • Walter Tessensohn - Allah, de beste der scheppers
  Walter Tessensohn - Allah, de beste der scheppers

  Dit is niet een boek over Mohammed of over zijn levenswijze, zijn vrouwen of zijn strijd. Ook gaat dit boek niet over het ontstaan van de Koran en wie het geschreven heeft of geschreven hebben. Dit boek is een commentaar op wat Allah zegt in de Koran. Allah zegt dat hij de…

  Lees meer...
  18,00
 • Walter Tessensohn - Jehovah's getuigen, ontwaakt!
  Walter Tessensohn - Jehovah's getuigen, ontwaakt!

  JEHOVAH’S GETUIGEN, ONTWAAKT! Aan de hand van het boek “Wat leert de Bijbel echt?”, wordt de leer van het Wachttorengenootschap getoetst aan de Bijbel en aan de rede. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde. De naam van God De naam van Jezus Jezus,…

  Lees meer...
  15,95
 • Walter Tessensohn - De lege doctrines van het wachttorengenootschap
  Walter Tessensohn - De lege doctrines van het wachttorengenootschap

  Dit boek is bedoeld voor niet-Jehovah’s Getuigen. Maak kennis met de lege doctrines van het Wachttorengenootschap. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde. De naam van God De naam van Jezus Jezus, eniggeboren Zoon van God of een engel? Michaël, één van de…

  Lees meer...
  13,95
 • Walter Tessensohn - Het godsbeeld van de antroposofie
  Walter Tessensohn - Het godsbeeld van de antroposofie

  HET GODSBEELD VAN DE ANTROPOSOFIE Eigenlijk is er geen sprake van een godsbeeld... Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft het niet of nauwelijks over God, maar wel spreekt hij uitvoerig over de hiërarchieën (engelen) en over zijn visie op de geestelijke…

  Lees meer...
  12,00
 • Walter Tessensohn - De visie van gereformeerde theologen op de Bijbel
  Walter Tessensohn - De visie van gereformeerde theologen op de Bijbel

  "De visie van gereformeerde theologen op de Bijbel" is een commentaar op het boek "Ongemakkelijke teksten van Paulus" van Rob van Houwelingen & Reinier Sonneveld (redactie) en co-auteurs, allen theologen. In "Ongemakkelijke teksten van Paulus" worden 75 teksten behandeld. Er…

  Lees meer...
  19,95
 • Walter Tessensohn - Het Satanisme van Anton Szandor LaVey
  Walter Tessensohn - Het Satanisme van Anton Szandor LaVey

  Het satanisme van Anton Szandor LaVey Dit boek kan beschouwd worden als een tweede druk van "Gij zult als God zijn" dat begin 2009 verscheen. Er zijn enkele aanvullingen opgenomen en het formaat van het boek is vergroot. Het satanisme van Anton Szandor LaVey is stervende, maar…

  Lees meer...
  16,00
 • Walter Tessensohn - Gevallen en verworpen, maar niet verstoten
  Walter Tessensohn - Gevallen en verworpen, maar niet verstoten

  Een Israëlvisie (er zijn meerdere Israëlvisies) is populair bij vooral Evangelische, Baptisten en Pinkstergemeenten. Omdat er meerdere Israëlvisies zijn, zijn er dus verschillen, bijvoorbeeld wanneer de opname van de gemeente zal plaatsvinden en de meest extremen onder hen…

  Lees meer...
  15,00
 • Walter Tessensohn - Is God goed, rechtvaardig en almachtig?
  Walter Tessensohn - Is God goed, rechtvaardig en almachtig?

  Bestaat er een goede én almachtige God, die het kwaad toelaat? Óf, die God is niet goed, omdat Hij het kwaad toelaat, óf Hij is niet almachtig omdat Hij niet in staat is het kwaad te weren. De God van de Bijbel zegt dat zijn troon gegrondvest is op recht en gerechtigheid. Ook…

  Lees meer...
  12,00
 • Walter Tessensohn - Christen, waarom gelooft u (dat) niet?
  Walter Tessensohn - Christen, waarom gelooft u (dat) niet?

  Christen, wat gelooft u eigenlijk? Indien u niet zeker weet dat Christus in u is, dan zegt de apostel Paulus dat u verwerpelijk bent Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want…

  Lees meer...
  10,50
 • Walter Tessensohn - De rooms-katholieke religie
  Walter Tessensohn - De rooms-katholieke religie

  De basis van de Rooms-katholieke Kerk leer bestaat uit verzinsels, die dogma’s worden genoemd. De vier mariale dogma’s, te weten: 1. Moeder Gods, 2. Maria altijd Maagd, 3. Maria Onbevlekte Ontvangenis 4. Maria Tenhemelopneming. hebben de Heilige Schrift niet als basis…

  Lees meer...
  12,00
 • Walter Tessensohn - De eindtijdgemeente is nog naakt
  Walter Tessensohn - De eindtijdgemeente is nog naakt

  De eindtijdgemeente heeft nog het meest weg van de gemeente in Laodicea, zoals beschreven in Openbaringen 3:14-22. Ze heeft een eigendunk die nergens op gebaseerd is. Ze meent dat ze rijk is en aan niets gebrek heeft. Haar Heer zegt echter dat ze de arme en naakte en blinde en…

  Lees meer...
  13,00
 • Walter Tessensohn - Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond
  Walter Tessensohn - Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond

  Sommige Joden denken dat het ‘Berit Chadasha’, het nieuwe testament, voor de christenen (lees: heidenen) bestemd is. De werkelijkheid is, dat dit nieuwe verbond er (in de eerste plaats) voor de Joden is. Door vooroordelen en valse voorlichting is men niet bekend met de…

  Lees meer...
  14,00
 • Walter Tessensohn - Die wet past ons allemaal
  Walter Tessensohn - Die wet past ons allemaal

  Die wet past ons allemaal! Er zijn verschillende benamingen voor het verbond dat God met Israël sloot bij de Sinaï. • Het Oude Verbond • Het Sinaï Verbond • De wet der Tien Geboden • De wet van Mozes • De wet Deut. 4:13 En Hij maakte u het verbond bekend, dat Hij u…

  Lees meer...
  10,50
 • Walter Tessensohn - Hiërarchie in de hemel en op de aarde
  Walter Tessensohn - Hiërarchie in de hemel en op de aarde

  De schrijver behandelt enkele moeilijke onderwerpen: • Rangorde in het gezin. • Rangorde in de gemeente van Jezus Christus. • Rangorde tussen de Vader en de Zoon • Arianisme • Trinitarisme Vooral westerse christenen hebben een aversie tegen het woord hiërarchie. Dit…

  Lees meer...
  12,00
 • Walter Tessensohn - Wat heeft de Reformatie ons gebracht?
  Walter Tessensohn - Wat heeft de Reformatie ons gebracht?

  Wat heeft de Reformatie ons gebracht? In dit boek gaat het niet om de geschiedenis van de Reformatie en welke kerken het heeft voortgebracht, maar over welke leringen en dogma's deze omwenteling heeft teweeggebracht. De splitsing van de Rooms-katholieke Kerk is eigenlijk begonnen…

  Lees meer...
  15,95
 • Walter Tessensohn - Is het kruis wel nodig?
  Walter Tessensohn - Is het kruis wel nodig?

  Is het kruis wel nodig? ‘Is het kruis wel nodig?’ zou eigenlijk geen titel moeten zijn voor een christelijk boek. Er zou toch geen twijfel moeten zijn over het feit dat de Christus voor de zonden van de mens gestorven is aan een kruis op Golgotha? Het is de basis van het…

  Lees meer...
  12,00
 • Walter Tessensohn - Allah, the best of creators
  Walter Tessensohn - Allah, the best of creators

  The author is an elder and teacher in an Evangelical Church in Noord-Holland in the Netherlands. He has written several books concerning pastorate, spiritual warfare, the end times, the battle in your mind, the Marian dogmas, predestination, birth-sin, Israel, the Church, and…

  Lees meer...
  16,00
 • Walter Tessensohn - De 7e koning van het beest uit de afgrond komt spoedig!
  Walter Tessensohn - De 7e koning van het beest uit de afgrond komt spoedig!

  De 7e koning van het beest uit de afgrond komt spoedig! Als het gaat om verwachtingen over de komst van Jezus, dan heeft men het meestal over de antichrist en de grote verdrukking, maar de tijden daarvóór zijn een eerste indicatie over de komst van Jezus Christus. Immers, de…

  Lees meer...
    8,95
 • Walter Tessensohn - Jezus'dood
  Walter Tessensohn - Jezus'dood

  Jezus’ dood: voor Joden een aanstoot voor heidenen een dwaasheid Jezus’ kruisdood is nog steeds een aanstoot voor religieuzen en het is nog steeds een dwaasheid voor atheïsten. Zo nu en dan komen mensen met hun eigen interpretatie over de betekenis van Jezus’ offer. De…

  Lees meer...
    8,95
 • Walter Tessensohn - Ethische kwesties
  Walter Tessensohn - Ethische kwesties

  ETHISCHE KWESTIES Ethiek is een wetenschap waarbij wordt geprobeerd om bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Daarnaast wordt er gekeken naar de beweegredenen van bepaalde handelingen. Maar wat is goed of fout (goed of kwaad)? Dat is voor ieder mens anders en…

  Lees meer...
    9,95
 • Walter Tessensohn - De alternatieve feiten van de Israëltheologie
  Walter Tessensohn - De alternatieve feiten van de Israëltheologie

  DE ALTERNATIEVE FEITEN VAN DE ISRAËLTHEOLOGIE Onder andere de volgende alternatieve feiten worden besproken: • Het heil uit de Joden is niet Jezus Christus • In de eindtijd komt gans het vleselijk Israël tot bekering • Het oude verbond dat met de Israëlieten werd…

  Lees meer...
  13,95
 • Walter Tessensohn - Een strijd in de hemel
  Walter Tessensohn - Een strijd in de hemel

  ‘Een strijd in de hemel’ gaat over de geestelijke strijd waarin de gemeente van Jezus Christus verwikkeld is met de machten der duisternis. De Bijbel zegt hierover: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de…

  Lees meer...
  13,00
 • Walter Tessensohn - Het Boek opendoen over de satan
  Walter Tessensohn - Het Boek opendoen over de satan

  ‘Het boek opendoen over de satan’ onthult niet alleen dat de satan en zijn engelen achter de oorlogen in deze wereld zitten. Satans speciale aandacht gaat uit naar de gemeente van Jezus Christus over wie geschreven staat dat zij hem zal vertreden onder haar voeten (Rom.…

  Lees meer...
  12,00
 • Walter Tessensohn - De route naar Armageddon!
  Walter Tessensohn - De route naar Armageddon!

  DE ROUTE NAAR ARMAGEDDON Dit boek gaat over de eindtijd zoals die beschreven staat in het boek Openbaring. De schrijver heeft niet gekozen voor een tekst voor tekst verklaring, maar voor een beschrijving van de verschillende thema’s en onderwerpen. De reden is, dat het boek…

  Lees meer...
  14,95
 • Walter Tessensohn - Ik doe een werk dat u zeker niet zult geloven
  Walter Tessensohn - Ik doe een werk dat u zeker niet zult geloven

  De titel van dit boek is een verkorte weergave van het Bijbelvers: Hand. 13:41 Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt; want ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt. Jezus kwam zijn volk niet verlossen van…

  Lees meer...
  12,95
 • Walter Tessensohn - Een brief aan Charlotte
  Walter Tessensohn - Een brief aan Charlotte

  EEN BRIEF AAN CHARLOTTE Charlotte is een vrouw die op zoek is naar God. Toen ik haar vroeg om op papier te zetten wat ze eigenlijk wilde en hoe ze dacht God te vinden, ontving ik een brief waarin zij opsomde hoe zij over de almachtige God dacht. Het bleek dat zij een verwrongen…

  Lees meer...
  10,95
 • Walter Tessensohn - Humanisme: de mens op de troon
  Walter Tessensohn - Humanisme: de mens op de troon

  Humanisme: de mens op de troon Humanisme is een religie waarbij de mens centraal staat; hij is een god geworden, hij is de norm. Wat dat betreft is het humanisme de oudste en meest primitieve religie. Humanisme noemt zichzelf “een uniek experiment om goed en mooi te leven”,…

  Lees meer...
  12,00
 • Walter Tessensohn - Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen
  Walter Tessensohn - Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen

  Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologenDit boek is een commentaar op "Ongemakkelijke teksten van Jezus" dat geschreven werd door een zestal theologen onder redactie van Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld. De theologen belichten en beoordelen Gods woord…

  Lees meer...
  15,95
 • Walter Tessensohn - De vervangingsleer van de Israeltheologie
  Walter Tessensohn - De vervangingsleer van de Israeltheologie

  Dit boek is een commentaar op een brochure met de naam ‘Onopgeefbaar Verbonden’ dat in september 2011 verscheen en dat door het Israëlberaad werd samengesteld. Deze brochure werd aangeboden aan het Moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland en aan…

  Lees meer...
  12,00
 • Walter Tessensohn - Waar waart Gij?
  Walter Tessensohn - Waar waart Gij?

  De Heer van de Bijbel en de heer van de evolutie hebben niets met elkaar gemeen, want de Één zegt dat Hij hemel en aarde en alle levende wezens (zichtbare en onzichtbare) heeft geschapen en de andere beweert dat eerst materie uit het niets is ontstaan. Die materie, ter grootte…

  Lees meer...
  10,50
 • Walter Tessensohn - DE ZONDE BEGEERT U!
  Walter Tessensohn - DE ZONDE BEGEERT U!

  De zonde begeert u!Maarten Luther rekende af met de aflaat, één van de gruwelen van de RK religie. Hij bracht het geloof in God weer op de kaart en zijn positieve invloed moet niet onderschat worden. Toch was deze reformator niet vrij van dwaling, zoals blijkt uit zijn…

  Lees meer...
  14,00
 • Walter Tessensohn - Wat zegt de Koran over...
  Walter Tessensohn - Wat zegt de Koran over...

  Wat zegt de Koran over…. De volmaaktheid van de Koran De schepping Zonde De dood De mens Djinns (demonen) Engelen De satan Strijd en oorlog voeren De positie van de vrouw Dwang Rechtvaardigheid De geestelijke wereld Allah De Kaäba Christenen Joden Ongelovigen De oorsprong van…

  Lees meer...
  12,00
 • Walter Tessensohn - De atheist is een beetje dom
  Walter Tessensohn - De atheist is een beetje dom

  De Atheïst is een beetje dom Dit boek maakt duidelijk dat het methodologisch naturalisme lijnrecht staat tegenover Bijbels geloof. Dit naturalisme gaat ervan uit dat alles te verklaren is uit natuurlijke oorzaken en Bijbels geloof zegt dat je verstaat dat het zichtbare is…

  Lees meer...
  12,00
 • Walter Tessensohn - De God van het recht contra alverzoening
  Walter Tessensohn - De God van het recht contra alverzoening

  Deze uitgave is de opvolger van een gelijknamig boekje. Het betreft hier een uitbreiding met meer dan 100 bladzijden. Die uitbreiding betreft een commentaar op 45 stellingen die op de site www.goedbericht.nl staan. Mensen die geloven in de alverzoening zijn van mening dat…

  Lees meer...
  13,95
 • Walter Tessensohn - De strijd tegen Beëlzebub
  Walter Tessensohn - De strijd tegen Beëlzebub

  De strijd tegen Beëlzebub De strijd tegen demonen Wie is de vijand? Wat zijn demonen (boze geesten)? Wat zijn de wapens van de vijand? Gods wet in je hart Wat zijn de wapens van de gelovige? Waar is het slagveld? Wanneer ben je gebonden? Zijn gedachten en gevoelens zondig? De…

  Lees meer...
  16,00
 • Walter Tessensohn - Laat ons mensen maken naar ons beeld
  Walter Tessensohn - Laat ons mensen maken naar ons beeld

  "Laat ons mensen maken naar ons beeld" kan beschouwd worden als een tweede druk van "Heeft God een plan met de mens". Er zijn enkele aanvullingen aangebracht en het formaat van het boek is vergroot naar 6x9 inch. Aan welke voorwaarden moet een God voldoen om een intelligent en…

  Lees meer...
  16,50