Valeer Neckebrouck - Denken over religie 3 Hedendaagse perspectieven

Antropologische theorie en godsdienst


Derde en laatste deel van het basiswerk 'Denken over religie' door Valeer Neckebrouck.

Met Deel III. Hedendaagse perspectieven is schrijver Valeer Neckebrouck tot het sluitstuk gekomen van de chronologisch opgevatte reeks Denken over religie. Antropologische theorie en godsdienst. De studie van de antropologie van de religie wordt in dit laatste deel vanuit de meest toonaangevende, hedendaagse modellen en perspectieven belicht. De secularisatietheorieën, het postmodernisme, het feminisme, het neodarwinisme en de cognitieve antropologie van de godsdienst worden uitvoerig behandeld, maar ook denkers als René Girard, Walter Burkert, Edward O. Wilson en Richard Dawkins passeren de revue.

Met de behandeling van hedendaagse theoretische perspectieven in de antropologische studie van de godsdienst gaat het om onderzoeksterreinen die nog constant in beweging zijn, om inzichten die nog in volle ontwikkeling verkeren. Bijna bijna elke dag worden in de biologie nieuwe ontdekkingen gedaan waarvan sommige verplichten tot een radicale herziening van inzichten die voordien als vaststaande verworvenheden werden beschouwd. Omdat onze kennis op gebied van biologie en neurologie voortdurend evolueert, dient het bilan ervan steeds weer herschreven te worden. Met dit derde deel uit de reeks Denken over religie heeft Valeer Neckebrouck hiertoe onmiskenbaar een belangwekkende bijdrage geleverd.

Neckebrouck brengt de lezer in dit finale volume een grondige analyse en kritische evaluatie van de verschillende theoretische systemen waarmee grote en minder grote geesten uit de recente westerse cultuurgeschiedenis getracht hebben het enigmatische fenomeen "religie" vanuit antropologisch standpunt te verhelderen.

Voor eenieder die geïnteresseerd is in het fenomeen "religie" en wil weten hoe antropologen doorheen de geschiedenis over godsdienst hebben gedacht, is deze trilogie een onmisbaar en bijzonder rijk gestoffeerd naslagwerk. Een zo gedetailleerde beschrijving en kritische evaluatie van de behandelde materie was tot nog toe in geen enkel taalgebied voorhanden.


Het boek denken over religie 3 hedendaagse perspectieven van Valeer Neckebrouck is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 65,00 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


Valeer Neckebrouck boeken - Denken over religie 3 Hedendaagse perspectieven
ISBN 9789462700208
PAGINA’S 520
VERSCHENEN 24-11-2014
DRUK 1e druk
UITVOERING Zachte kaft
TAAL Nederlands
UITGEVER Universitaire Pers Leuven
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
65,00
Bestel

Andere boeken van Valeer Neckebrouck