Boeken over hoger onderwijs

 • Matthijs de Jong boeken
  Matthijs de Jong - Inleiding Duurzaamheid

  Duurzaamheid is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in onze samenleving en als gevolg daarvan ook in het onderwijs. Dit praktische lesboek biedt een inleiding op duurzaamheid. Het is bedoeld voor eerstejaars studenten in het hoger technisch onderwijs.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Jos Lichtenberg boeken
  Jos Lichtenberg - Duurzaam bouwen

  Duurzaam bouwen behandelt de nog jonge geschiedenis van duurzaamheid in de context van de gebouwde omgeving. Je neemt kennis van onder andere de klimaatverandering, een circulaire samenleving en sociale duurzaamheid zoals eerlijke arbeid en de inclusieve… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Jos van Kempen boeken
  Jos van Kempen - Regeltechniek

  Regeltechniek tref je overal: in huis heb je een temperatuurregeling voor de centrale verwarming en in de industrie worden veel productieprocessen automatisch geregeld. In dit boek komt een brede selectie aan regelingen aan bod. Daarnaast wordt de modellering,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,50
 • Michael Kölling boeken
  Michael Kölling - Programmeren in Java met Greenfoot

  In Programmeren met Java in Greenfoot leer je hoe je grafische computerprogramma's programmeert met behulp van de programmeertaal Java en de ontwikkelomgeving Greenfoot. Het boek heeft een praktische insteek: je begint direct met eenvoudige oefeningen, zoals… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,50
 • Herbert Wittel, Dieter Muhs, Dieter Jannasch, Joachim Vossiek boeken
  Herbert Wittel, Dieter Muhs, Dieter Jannasch, Joachim Vossiek - Roloff/Matek machineonderdelen

  Roloff/Matek geldt al vele jaren als een standaardwerk voor de werktuigbouw.De uitvoerige en up-to-date behandeling van machineonderdelen maakt het eencompleet studieboek en een onmisbaar naslagwerk voor iedere ontwerper.De complete methode bestaat uit:*… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • James F. Kurose, Keith W. Ross boeken
  James F. Kurose, Keith W. Ross - Computernetwerken

  Dit boek biedt een top-downbenadering van het vakgebied computernetwerken. De auteurs beginnen met de protocollen van de applicatielaag en pas daarna komen de protocollen van de lagergelegen lagen in de protocolstack aan bod. Hierdoor onderscheidt Computer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  68,50
 • Daan Haeyen, Bas Flipsen boeken
  Daan Haeyen, Bas Flipsen - Inleiding Construeren

  Inleiding Construeren biedt de student een eenvoudige en heldere inleiding in de basisbegrippen voor construeren. Het biedt daarmee een eenvoudige opstap naar bijvoorbeeld het gebruik van Machineonderdelen. Het boek behandelt de basis voor mechanische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Kurt Haim, Johanna Lederer-Gramberger, Klaus Müller boeken
  Kurt Haim, Johanna Lederer-Gramberger, Klaus Müller - Basisboek scheikunde

  In Basisboek scheikunde zijn de basisprincipes in de scheikunde compact en helder bij elkaar gebracht. Het boek voert van de atoom, via het periodiek systeem der elementen, naar chemische reacties en doet ten slotte ook onderwerpen als redoxreacties,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,95
 • Coenraad Hartsuijker boeken
  Coenraad Hartsuijker - Mechanica

  Dit boek maakt deel uit van een serie mechanicastudieboeken voor de opleidingen Bouwkunde en Weg- en Waterbouwkunde (Civiele Techniek) in het hoger onderwijs (hbo en technische universiteit): * Mechanica: Evenwicht * Mechanica: Spanningen, vervormingen,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  63,50
 • Frederic H. Martini boeken
  Frederic H. Martini - Overzicht embryologie

  Met verhelderende afbeeldingen en duidelijke beschrijvingen maakt dit boek de menselijke embryologie inzichtelijk. Deze embryologische samenvatting is gerangschikt volgens onderwerp en lichaamsstelsel, en behandelt zo op een overzichtelijke manier de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Jan van de Craats boeken
  Jan van de Craats - Vervolgboek wiskunde

  Vervolgboek wiskunde volgt op het succesvolle studieboek Basisboek wiskunde, waarin de eerste elementaire kennis van wiskunde wordt aangeboden. Vervolgboek wiskunde gaat een stap verder. De onderwerpen die worden besproken zijn vectorrekening, matrixrekening,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,95
 • Paul Holmes boeken
  Paul Holmes - Elektrische netwerken

  Elektrische netwerken, derde editie is een toegankelijke inleiding op de theorie en praktijk van elektrische netwerken: essentiële stof voor iedere elektrotechnicus. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel komt de algemene basiskennis aan bod. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,95
 • Anja Ridder, Karin van der Borght boeken
  Anja Ridder, Karin van der Borght - Basisboek biologie

  Basisboek biologie is hét boek waarmee je je basiskennis van de biologie kunt opfrissen en verdiepen. Stap voor stap komen in een heldere structuur alle belangrijke thema's uit de examenstof van het voortgezet onderwijs aan bod. Aan het begin van ieder… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,95
 • Harry van Egmond, Jacques Timmers, Arnette Vogelaar boeken
  Harry van Egmond, Jacques Timmers, Arnette Vogelaar - Statica en sterkteleer

  - Unieke combinatie van statica en sterkteleer; - behandelt thema's als goniometrie, krachten en momenten; - met interactieve opdrachten. Statica en sterkteleer beschrijft de benodigde statica en de sterkteleer voor vakgebieden binnen de werktuigbouwkunde en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  40,25
 • A. Kelley, I. Pohl boeken
  A. Kelley, I. Pohl - De programmeertaal C

  Kenmerken van deze vierde vernieuwde editie: • Een overzicht van alle standaardbibliotheken met een beschrijving van het gebruik van de verschillende functies, types en constanten. • Een beschrijving van het gebruik van bestanden, het implementeren van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,50
 • Frederic H. Martini boeken
  Frederic H. Martini - De Martini-atlas van de anatomie

  De Martini-atlas van de anatomie geeft in fullcolour een overzicht van de menselijke anatomie. Aan de hand van 194 foto's en 53 radiologische scans wordt de bouw van het menselijk lichaam op heldere en aantrekkelijke wijze weergegeven. Daarnaast maakt het boek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • Jos van Kempen boeken
  Jos van Kempen - Besturingstechniek

  Steeds meer producten zijn voorzien van een besturing. Door steeds slimmere besturingen worden producten bovendien steeds geavanceerder. In Besturingstechniek komt een brede selectie aan besturingen ter sprake en wordt uitgebreid ingegaan op de programmering… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Peter ter Braake boeken
  Peter ter Braake - Aan de slag met reporting services 2012 voor MS SQL server

  Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services is een uitgebreide tool om rapporten mee te maken, te beheren en te gebruiken. Het biedt vele mogelijkheden en opties en is bruikbaar in zowel de kleinste, alsook de grootste en meest kritische omgevingen. De beste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,50
 • N.H. Dekkers boeken
  N.H. Dekkers - Eenvoudige stromingsleer

  Door zoveel mogelijk uit te gaan van eenvoudige natuurkundige basisprincipes, en uitvoerige wiskundige beschrijving daarvan tot het noodzakelijke te beperken, biedt dit boek de mogelijkheid studenten in vrij korte tijd vertrouwd te maken met verscheidene… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  61,75
 • N.J. Pender, C.L. Murdaugh, M.A. Parsons boeken
  N.J. Pender, C.L. Murdaugh, M.A. Parsons - Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie

  In Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie staan de belangrijkste concepten, theorieën en modellen op dit gebied centraal. Ook worden er handvatten aangereikt om (evidence based) concrete toepassingen te realiseren, resultaten te meten en kritisch na te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,95
 • Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall boeken
  Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall - Computernetwerken

  In Computernetwerken hanteert Tanenbaum een gestructureerde benadering om uit te leggen hoe netwerken vanuit hun essentie werken. Hij begint met een uitleg over de fysieke laag van netwerken, computerhardware en gegevensoverdrachtsystemen; daarna gaat het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  67,50
 • Karien Verhagen boeken
  Karien Verhagen - Business Intellingence en datawarehousing

  Datawarehousing is het domein van ICT. Business Intelligence (BI) heeft alleen kans van slagen als deze techniek ook daadwerkelijk effectief wordt ingezet om bedrijfsprocessen te verantwoorden, te beheersen en te verbeteren. In de tweede editie van dit boek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,95
 • Jos Ariens, Daniel Balde boeken
  Jos Ariens, Daniel Balde - Wiskunde in de bouw

  Wiskunde in de bouw bereidt studenten voor op de belangrijkste wiskundige vraagstukken die een ingenieur in de bouwnijverheid tegenkomt. Het leert je om procesmatig en in modellen te denken en het helpt je het technisch inzicht te ontwikkelen dat je als bouwer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,95
 • R. van der Laan boeken
  R. van der Laan - Exact communiceren

  Dit boek is samengesteld voor studenten van het middelbaar en hoger technisch onderwijs en van het wetenschappelijk onderwijs om als leidraad te dienen bij de schriftelijke en mondelinge communicatie over natuurwetenschappelijk onderzoek. Gekozen is voor een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,75
 • Russell C. Hibbeler boeken
  Russell C. Hibbeler - Sterkteleer

  Sterkteleer is een standaardwerk op het gebied van de mechanica. Het geeft een duidelijke en grondige introductie in de theorie en de toepassingen van de sterkteleer. Techniekstudenten krijgen inzicht in de materie doordat het fysische gedrag van materialen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  65,50