Boeken over hoger onderwijs

 • Bertus Leijenhorst boeken
  Bertus Leijenhorst - Met passie naar professionaliteit

  ‘Met passie naar professionaliteit’ behandelt (levens)thema’s die voor een hulpverlener essentieel zijn, zoals relaties aangaan, omgaan met gevoelens, zelfbeeld, verschil durven te maken, het conflict, leren en werken in een team en beroepshouding. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Markus van Alphen boeken
  Markus van Alphen - Psychosociale gespreksvoering

  Met Psychosociale gespreksvoering leren studenten observatief naar cliënten te luisteren. Bij deze gesprekstechniek stemt de (toekomstig) psychosociale hulpverlener zijn communicatie af op de reacties van de cliënt. De hulpverlener kan op deze integratieve… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Mariëlle Theunissen boeken
  Mariëlle Theunissen - Samen opleiden

  "Vergeet maar snel wat je op de lerarenopleiding hebt geleerd, in de praktijk gaat het heel anders", is een vaak gehoorde uitspraak. Op opleidingsscholen, waarin scholen en lerarenopleidingen intensief samenwerken bij het opleiden van studenten tot leraren,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Wim Donders, Liesbeth Ruijs boeken
  Wim Donders, Liesbeth Ruijs - Praktische gespreksvoering (derde druk

  ‘Praktische gespreksvoering’ bevat de basisvaardigheden voor een goede aanpak van verschillende tweegesprekken. Je ontdekt stap voor stap hoe je gesprekken zoals kennismaking en een slechtnieuwsgesprek efficiënt kunt opbouwen. Ook leer je aanwijzingen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Mayke Tieleman boeken
  Mayke Tieleman - Levensfasen

  Levensfasen. De psychologische ontwikkeling van de mens geeft een overzicht van de biopsychosociale ontwikkeling van de mens, vanaf de conceptie tot aan de dood. Allereerst worden de lichamelijke veranderingen besproken. Vervolgens komen de cognitieve en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Ellen Klatter boeken
  Ellen Klatter - Studiesucces

  Studiesucces wordt geassocieerd met rendementscijfers, oftewel het diplomarendement. Daarmee staat studiesucces symbool voor de eindstreep van de opleiding. Als zodanig staat het begrip ver af van de docent voor de klas of van een docententeam. Studenten zelf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Paul Overvoorde, Petra Biemans boeken
  Paul Overvoorde, Petra Biemans - Ondernemen in welzijn

  Er verandert veel in het welzijnswerk. Dit heeft gevolgen voor de sociaal werkers en de wijkbewoners die zij ondersteunen. 'Ondernemen in Welzijn' laat zien welke veranderingen er gaande zijn, wat de gevolgen daarvan zijn en welke rol ondernemender gedrag en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Hans van der Grind boeken
  Hans van der Grind - De pabotoets natuur en techniek haal je zo

  Vanaf 2015/2016 moeten mbo'ers en een deel van de havisten de landelijke verplichte Toelatingstoets Natuur en Techniek behalen om te mogen starten aan een pabo. Deze toets test de kennis en vaardigheden op havo 3/vmbo-T 4 niveau. Op basis van scores op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Piet Verschuren boeken
  Piet Verschuren - Kernthema's in de methodologie

  Anno 2017 staat het sociaalwetenschappelijk onderzoek onder druk. Er zijn twijfels over de vooruitgang die het boekt en over de kwaliteit van de resultaten. Achtergronden hiervan zijn niet alleen publicatiedruk en belangenverstrengeling van wetenschappers. Ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,99
 • Carina Wiekens boeken
  Carina Wiekens - Beinvloeden en veranderen van gedrag

  Dagelijks probeer je invloed uit te oefenen op het gedrag van anderen. Ook je eigen gedrag probeer je in overeenstemming te brengen met wat er van je wordt verwacht, of met wat je zelf graag wilt. Continu probeer je, bewust en onbewust, het gedrag van zowel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,95
 • Kate Wilson, Gillian Ruch, Mark Lymbery, Andrew Cooper boeken
  Kate Wilson, Gillian Ruch, Mark Lymbery, Andrew Cooper - Social work

  Centraal in het social work staat de relatie tussen social worker en cliënt. Die relatie is het middel waarmee de social worker cliënten kan helpen bij het omgaan met complexe en pijnlijke veranderingen of beslissingen in hun leven. De relatiegerichte… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,50
 • Joop van der Pligt, Michael Vliek boeken
  Joop van der Pligt, Michael Vliek - Overreden en verleiden

  Als je mensen wilt overtuigen kom je een heel eind met goede argumenten. Toch is dat vaak niet voldoende: veel mensen roken, drinken te veel, bewegen te weinig, rijden te hard, of eten fastfood terwijl ze weten dat dit ongezond is. Daarnaast kopen mensen vaak… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • Karin van Pijpen boeken
  Karin van Pijpen - Communicatieve vaardigheden voor verpleegkundigen

  Je docent heeft dit gepersonaliseerde studieboek gecreëerd om je een optimale leerervaring te bieden. Het bevat Pearson content van onze gerenommeerde auteurs en bevat net die extra's waarvan je docent weet dat je ze nodig hebt - niets meer en niets minder!… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  58,50
 • Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann boeken
  Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann - Psychologie, een inleiding

  Hoe zitten mensen in elkaar, waarom doen ze wat ze doen en waar ligt de grens tussen normaal en abnormaal? Dit zijn een paar van de vragen die in deze inleiding in de psychologie aan de orde komen. De student maakt kennis met de kernconcepten van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  60,50
 • Robert Feldman boeken
  Robert Feldman - Ontwikkelingspychologie

  Je docent heeft dit gepersonaliseerde studieboek gecreëerd om je een optimale leerervaring te bieden. Het bevat Pearsoncontent van onze gerenommeerde auteurs en bevat net die extra's waarvan je docent weet dat je ze nodig hebt - niets meer en niets minder!… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  61,50
 • John Macionis, Joanne van der Leur, Bram Peper boeken
  John Macionis, Joanne van der Leur, Bram Peper - De samenleving 14e editie

  De samenleving biedt een toegankelijke inleiding tot het bestuderen van samenlevingen en het samenleven, de veranderingen daarin en de sociologische theorieën die erover zijn geformuleerd. Beschrijven, begrijpen en verklaren van de samenleving en het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  61,50
 • Peter Kemper boeken
  Peter Kemper - Psychologie

  Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Dit is een vraag die iedereen zichzelf weleens stelt en een centrale vraag binnen de psychologie. Zeker hulpverleners zijn vaak op zoek naar de verklaring voor het gedrag, de gedachten en de emoties van hun cliënten,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,95
 • Minke de Gruil boeken
  Minke de Gruil - Psychologie voor de sociaal juridische dienstverlener

  Je docent heeft dit gepersonaliseerde studieboek gecreëerd om je een optimale leerervaring te bieden. Het bevat Pearson content van onze gerenommeerde auteurs en bevat net die extra's waarvan je docent weet dat je ze nodig hebt - niets meer en niets minder!… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,50
 • Simon Oostra boeken
  Simon Oostra - Psychologie en opvoeden

  Je docent heeft dit gepersonaliseerde studieboek gecreëerd om je een optimale leerervaring te bieden. Het bevat Pearson content van onze gerenommeerde auteurs en bevat net die extra's waarvan je docent weet dat je ze nodig hebt - niets meer en niets minder!… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • Simon Oostra boeken
  Simon Oostra - Ontwikkeling van het kind

  Je docent heeft dit gepersonaliseerde studieboek gecreëerd om je een optimale leerervaring te bieden. Het bevat Pearson content van onze gerenommeerde auteurs en bevat net die extra's waarvan je docent weet dat je ze nodig hebt - niets meer en niets minder!… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,95
 • Jacquelien Rothfusz boeken
  Jacquelien Rothfusz - Ethiek in de psychologie, 3e editie met MyLab NL toegangscode

  Ethiek in de psychologie bereidt toekomstige psychologen voor op ethische dilemma’s in de beroepspraktijk. Omdat elk moreel probleem uniek is, biedt dit boek een uitgebreide basis die de student in staat stelt correcte afwegingen te maken. Daartoe komen de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,95
 • Anja Sinnige boeken
  Anja Sinnige - Historisch bewustzijn op de basisschool

  Historisch bewustzijn op de basisschool is een handboek voor geschiedenis voor groep 1 t/m 8. Het boek biedt een uitgebreid denkkader voor onderwijs in historisch bewustzijn aan deze groepen. Met veel praktijkvoorbeelden wordt in drie delen uiteengezet welke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Sabien Kavelaars, Mario Claeijs boeken
  Sabien Kavelaars, Mario Claeijs - Ontwikkelingspsychologie, custom editie Avans Den Bosch

  Je docent hee dit gepersonaliseerde studieboek gecreëerd om je een optimale leerervaring te bieden. Het bevat Pearsoncontent van onze gerenommeerde auteurs en bevat net die extra's waarvan je docent weet dat je ze nodig hebt - niets meer en niets minder!… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  64,50
 • Maurice Crijns, Peter Biekens boeken
  Maurice Crijns, Peter Biekens - Brainnovation

  Automatisering en robotisering zorgen ervoor dat bestaande banen verdwijnen. Tegelijkertijd worden nieuwe - nu nog niet bestaande banen - gecreëerd. Voor mensen die flexibel en innovatief kunnen denken, is een goede toekomst weggelegd. Brainnovation is een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • J. Schaaf boeken
  J. Schaaf - Dilemma's en keuzes

  Dilemma's en keuzes is een sociale ethiek, gericht op de actuele praktijk van welzijn en hulpverlening. Het boek behandelt thema's van deze tijd, waarmee ieder te maken kan krijgen. De gepresenteerde ethiek is actueel, maar bouwt ook voort op denkwijzen die al… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90