Boeken over mens en maatschappij

 • Carol Eisenbrunnen boeken
  Carol Eisenbrunnen - Eindexamen Geschiedenis Compleet

  NIEUW! Schoolboeken bevatten meestal heel veel tekst, waardoor het moeilijk is hoofd- en bijzaken de onderscheiden. Eindexamen Geschiedenis Compleet bevat geen verwarrende extra informatie, geen overbodige namen en begrippen, alleen datgene wat je voor het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,51
 • Hans Christiaan Mol boeken
  Hans Christiaan Mol - Psychosynoptologie

  Psychosynoptologie is een samengaan van verschillende psychologische stromingen vanuit een kabbalistisch perspectief. De tekst was oorspronkelijk geschreven voor de opleiding tot psychosynoptoloog, maar is in deze vorm aangepast en aangevuld met vooral de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,06
 • Humphrey Isselt boeken
  Humphrey Isselt - Intuïtief communiceren

  In dit boek ‘intuïtief Communiceren’ wordt aandacht besteed aan de essentie van communicatie. Die essentie is uitwisseling van informatie. Vaak wordt communicatie gebruikt als middel om te overtuigen, te presteren en te presenteren. Communicatie is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,66
 • Humphrey Isselt boeken
  Humphrey Isselt - Liefde ís leven

  Liefde vormt één van de mysteries van het leven. Het is herkenbaar als een essentieel gevoel. Het wordt door elk individu verschillend beleefd. Liefde is zelfs bepalend voor hoe een maatschappij zich ontwikkelt. De mate waarin men liefde begrijpt bepaalt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,68
 • Richard Livingstone boeken
  Richard Livingstone - het huis van de mens

  “Ben bezig met het grasduinen over de postulaten van Jaap van Praag, één van de stichters van het Humanistisch Verbond. Wat mij boeit, is de redelijke grondslag van het humanistische gedachtengoed. De rand of de vorm van de beker die het leven vasthoudt,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,42
 • Marijke Vonk, Natya Bouman boeken
  Marijke Vonk, Natya Bouman - SM in het echt

  Voor de één is kink een leuk avontuur voor in de slaapkamer, de ander ziet het als levensstijl en is er iedere dag mee bezig. SM In het Echt is hét must read-boek voor iedereen met interesse in bdsm. In heldere taal en doorspekt met voorbeelden en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,66
 • Trix van Bennekom boeken
  Trix van Bennekom - Abraham

  Op 25 mei 1896 arriveerde Julian Abraham aan boord van het stoomschip Marsala in de haven van New York. Een uit Libanon afkomstige christelijke jongeman, die via Parijs en Le Havre de avontuurlijke reis naar de Nieuwe Wereld ondernam. Twee jaar later trok hij… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Margareth Hol boeken
  Margareth Hol - Eilandvrouw

  'Ik doe wat ik moet doen, maar om nu te zeggen dat ik het leven echt leef, nee. Het is meer bestaan.' In dit autobiografische verhaal gaat een in Ierland wonende weduwe na het verlies van haar man op zoek naar een manier om haar leven weer inhoud te geven. Via… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • G.M. van Duin boeken
  G.M. van Duin - Het leven is een feest!

  Voor wie is het leven een feest ? Is het ideaal dat iedereen de top van de piramide kan bereiken, de top van de economische piramide, iedereen rijk, iedereen miljonair, iedereen hoog opgeleid en een baan met wit overhemd en grijs pak bereikbaar ? Of is dit een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,45
 • Rudy Vandamme boeken
  Rudy Vandamme - Handboek ontwikkelingsgericht coachen

  Ontwikkelingsgericht Coachen neemt binnen de wereld van coaching een voortrekkersrol in. Het benadrukt het belang van een diepere dimensie in het coachen. Er is meer te doen dan de cliënt helpen resultaten te bereiken of gedrag te veranderen.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Günther Mancke boeken
  Günther Mancke - De Weissenseifener hangkorf

  In het voorjaar van 1991 zag in Duitsland een brochure ‘Zwischen Sonne und der Erde’ het licht, geschreven door architect, kunstenaar en biologisch-dynamisch imker Günther Mancke. Later werd deze heruitgegeven als boekje met de titel ‘Der… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • John G.O. de Koker boeken
  John G.O. de Koker - Stamboom familie De Koker, De Coker, De Kocker

  Jonny had steeds een ruime belangstelling voor geschiedenis in het algemeen, en voor familiegeschiedenis in het bijzonder. Daarom deze (beperkte) stamboom in boekvorm. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Gerard M. van Duin boeken
  Gerard M. van Duin - Goed hulpverlenerschap

  Uit de jurisprudentie zijn daaruit voortvloeiende rech-ten van clienten af te leiden. Zo is in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst neergelegd dat de hulpverlener de zorg van een goed hulpverlener in acht moet nemen.In het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,81
 • G.M. van Duin boeken
  G.M. van Duin - Communiceren een vak apart

  De communicatie en de wijze van communiceren met de juiste grondhouding. Communicatie is niet zoals veel mensen denken altijd en overal bereikbaar zijn en overal op reageren.De communicatie en de wijze van communiceren met de juiste grondhouding is nog… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,13
 • GM van Duin boeken
  GM van Duin - Goed opdrachtnemerschap

  Aan professionals worden eisen gesteld ten aan-zien van de professionele zorgvuldigheid jegens hun clienten. Men moet ten opzichte van zijn clienten de zorgvuldigheid van een redelijk be-kwaam en redelijk handelend vakgenoot in acht nemen.Aan professionals… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,08
 • GM van Duin boeken
  GM van Duin - Omgangsrecht na echtscheiding

  Elk uur verliest één kind de omgang met vader Volgens recente gegevens van het CBS verliezen ongeveer 11.000 minderjarige kinderen per jaar het contact met een van de ouders na echtschei-ding. Omgerekend komt dat neer op 27 kinderen per dag, waarvan 25… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,91
 • GM van Duin boeken
  GM van Duin - Advies in de la

  Organisatie adviseurs, maatschappelijk werkers, coaches , adviseurs, ervaren vaak dat hun advies niet wordt opgevolgd. Hoe kunnen adviseurs, coaches , maatschappe-lijk werkenden, docenten, onderzoekers hun ad-vies daadwerkelijk effect geven?Organisatie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,18
 • G.M. van Duin boeken
  G.M. van Duin - Arbeidsrecht

  Arbeidsrecht blijft door de voortdurende verandering en flexibilisering en door de wijze waarop sommige werkgevers ermee omgaan in het nieuws en in de belangstelling staan. Dit handboek is een cursusboek van Juristnet.nl en is als zodanig te gebruiken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,01
 • GM van Duin boeken
  GM van Duin - psychopaten met succes

  In 2005 namen de psychologen Belinda Board en Katarina Fritzon van de universiteit van Surrey interviews en persoonlijkheidstests af van directieleden in het verenigd koninkrijk en vergeleken de resultaten met die van criminele psychiatrische patiëntenIn 2005… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,73
 • GM van Duin boeken
  GM van Duin - Kwaliteitszorg in de praktijk

  Kwaliteitszorg betekent dat bestaande regels geïnventariseerd, vervolmaakt en zodanig op elkaar afgestemd worden dat ze een samenhangend geheel vormen.Het woord kwaliteit stamt van het Latijnse `qualitas dat eigenschap, karakter of hoedanigheid betekent. Wij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,81
 • GM van Duin boeken
  GM van Duin - Schuldsanering zelfhulp

  . Intussen blijkt dat in 75 % van de dossiers de clienten niet worden geholpen en dat het minnelijk traject veelal geen kans van slagen heeft. De schuldenaar moet echt gaan onderhandelen met de schuldeisers.De schuldenaar heeft iets gekocht en kan het niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,49
 • GM van Duin boeken
  GM van Duin - De pastorale opdracht

  Voor Matteus vormt het basisprogramma van Jezus het zorg dragen voor mensen die geen geld hebben, arm zijn. Jezus wil gerechtigheid. De machtigen dienen te worden geprikkeld om-wille van anderen afstand te doen van hun ge-makkelijk leven.Voor Matteus vormt het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,51
 • Bertho Bastiaens boeken
  Bertho Bastiaens - De Levende mens

  De persoonlijkheid van de mens is complex in zijn samenstelling en is gekleurd door zijn geschiedenis, zijn ervaringen en zijn omgeving. De auteur schetst een algemeen hollistisch beeld van de mens met de invloeden die mee bepalend zijn voor de wijze waarop de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,37
 • T.P.A. van Oeffelt, M.A.F Dekkers, J.L Haisma boeken
  T.P.A. van Oeffelt, M.A.F Dekkers, J.L Haisma - Aan de slag met competentiegerichte opdrachten

  Dit boek gaat over het schrijven van competentiegerichte opdrachten. Een opdracht schrijven die competentiegericht is, lijkt misschien eenvoudig, maar is het zeker niet. Opdrachten worden door ons gezien als een aanjager voor het leerproces van studenten. Om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,70
 • Claudine Hogenboom, Marinus Dekkers, Tom van Oeffelt boeken
  Claudine Hogenboom, Marinus Dekkers, Tom van Oeffelt - Procesbegeleiding Het boek voor tutoren 2

  Dit boek richt zich op de procesbegeleiding en is een vervolg op Het boek voor tutoren, gereedschap voor tutoren binnen probleemgestuurd onderwijs en projectgericht leren binnen HBO en MBO. In tal van onderwijsconcepten wordt gewerkt met procesbijeenkomsten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,70