Boeken over exacte vakken

 • Heinneman H., F.C. Luijbe boeken
  Heinneman H., F.C. Luijbe - Samengevat Vwo Wiskunde C Wiskunde C

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • Samengevat havo Biologie

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • E.M. van Hove, H.C. de Rijk boeken
  E.M. van Hove, H.C. de Rijk - Basisvaardigheden biologie

  Met deze leermethode leren studenten biologische technieken uitvoeren aan de hand van een aantal experimenten die zijn gegroepeerd rond een zevental thema's:- Natuurwetenschappelijke werkwijze- Microscopie en cellen- Diffusie en osmose- Biomoleculen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,75
 • Jerry de Bruijn, Jack Nouwens boeken
  Jerry de Bruijn, Jack Nouwens - Trainingsexamens 2F

  Met de Trainingsexamens 2F kunnen leerlingen of studenten zich grondig voorbereiden op het centrale rekenexamen 2F in het vo en mbo. De Trainingsexamens zijn ontwikkeld door rekendocenten Jerry de Bruijn en Jack Nouwens in samenwerking met Uitgeverij Deviant.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,40
 • Jerry de Bruijn, Jack Nouwens boeken
  Jerry de Bruijn, Jack Nouwens - Trainingsexamens 3F

  Met de Trainingsexamens 3F kunnen leerlingen of studenten zich grondig voorbereiden op het centrale rekenexamen 3F in het vo en mbo. De Trainingsexamens zijn ontwikkeld door rekendocenten Jerry de Bruijn en Jack Nouwens in samenwerking met Uitgeverij Deviant.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,40
 • Bakkerij en tearoom de Korenschoof

  Periodeboek 'Bakkerij & Tearoom De Korenschoof' is het 4de boek uit een serie van 6 periodeboeken voor de bakkerijopleidingen. Dit periodeboek vormt samen met de verschillende opdrachtenboeken en FlexBase één geheel en heeft als doel jou te helpen bij je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Brood en banketbakkerij la Tournesol

  Periodeboek 'Brood- en Banketbakkerij La Tournesol' is het 6e boek uit een serie van 6 periodeboeken voor de bakkerijopleidingen. Dit periodeboek vormt samen met de verschillende opdrachtenboeken en FlexBase één geheel en heeft als doel jou te helpen bij je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • E.M. van Hove, H.C. de Rijk boeken
  E.M. van Hove, H.C. de Rijk - Biologie voor het MLO

  Dit boek bevat de basiskennis van het vak biologie voor het Middelbaar Laboratorium Onderwijs. In deze nieuwe druk zijn twee nieuwe hoofdstukken over immunologie en moleculaire biologie opgenomen en er zijn illustraties in full colour toegevoegd. Elke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,00
 • Jelte Folkertsma, Sarah Brusell boeken
  Jelte Folkertsma, Sarah Brusell - Startrekenen Leerwerkboek 3F

  STARTREKENEN 3F is een gestructureerde methode rekenen voor studenten op mbo-niveau 4 en leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. De rekenmethode bestaat uit twee leerwerkboeken en wordt ondersteund door het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,55
 • R.S. Deelder, G.J. de Jong, J.H.M. van den Berg boeken
  R.S. Deelder, G.J. de Jong, J.H.M. van den Berg - Chromatografie

  Chromatografische technieken en analyses worden in ieder modern laboratorium dagelijks op ruime schaal toegepast. Tegenwoordig worden hiervoor vaak geautomatiseerde instrumenten gebruikt. Kennis van de theoretische achtergronden en inzicht in de technieken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,00
 • A. Verweij, M. Kindt boeken
  A. Verweij, M. Kindt - Perspectief, hoe moet je dat zien?

  Het tweede deel van de Zebra-reeks gaat over perspectief. Hoe kan op een schilderij of prent een zo goed mogelijk ruimte-effect worden bereikt? En hoe moet je een perspectivische voorstelling bekijken om werkelijk diepte te zien? Schilders en tekenaars hebben… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Frits Beukers boeken
  Frits Beukers - Pi

  We hebben allemaal wel eens met het getal kennis gemaakt. Het is een getal dat je nodig hebt bij het berekenen van omtrekken, oppervlakten en inhouden van cirkels en bollen, maar heeft voor sommigen ook een bijna geheimzinnige aantrekkingskracht. In dit deel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • M. Kindt, P. Boon boeken
  M. Kindt, P. Boon - De veelzijdigheid van bollen

  Dit deel gaat over veelvlakken die op bollen lijken. Zo is bijvoorbeeld een voetbal eigenlijk een veelvlak dat uit vijf- en zeshoeken is opgebouwd. In de natuur vind je dit soort vormen terug bij bepaalde micro-organismen en in de architectuur heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • I. Hoveijn, J. Scholtmeijer boeken
  I. Hoveijn, J. Scholtmeijer - Fractals

  Hoe lang is de kust van Noorwegen? Hoe beter je meet, hoe langer hij wordt! Dit vreemde effect wordt verklaard door het feit dat de kustlijn eigenlijk een fractal is. fractals zijn meetkundige objecten, net zoals cirkels en lijnen, maar dan extreem grillig. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • N. Bouwman, C. Kalle boeken
  N. Bouwman, C. Kalle - Het gebruik van Wiskunde in de Islam

  De Islam kent een aantal regels waaraan moslims zich moeten houden. Zo moet een moslim vijf keer per dag bidden met gezicht naar Mekka. Hoe bepaal je die richting? Een andere regel is dat moslims zich in de vastenperiode, de Ramadan, moeten houden. Het begin… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • H. Broersma boeken
  H. Broersma - Grafen in de praktijk

  Het wegennet, het internet, de spoorrails verbindingen, de buizenstelsels voor gas en water, het kabelnet voor tv, het telefoonnet zijn allemaal voorbeelden van netwerken.Dergelijke netwerken kunnen worden beschreven met een eenvoudig wiskundig hulpmiddel, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • F.C. Verhulst boeken
  F.C. Verhulst - Chaos en orde

  Alles wat beweegt of trilt is in de een of andere vorm te beschrijven als dynamisch systeem. Een van de grote, recente ontdekkingen is dat eenvoudig lijkende dynamische systemen in hevige mate onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen. Dat gedrag noemen we chaos.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Iris van Gulik-Gulikers boeken
  Iris van Gulik-Gulikers - Geschiedenis van de niet-Euclidische Meetkunde

  In deze Zebra maak je kennis met een ander soort meetkunde dan je bent gewend. Bijvoorbeeld, volgens de niet-Euclidische meetkunde vormen de drie hoeken van een driehoek samen geen 180 graden. Aan deze bijzondere meetkunde is een hele geschiedenis vooraf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Henk Pfaltzgraff boeken
  Henk Pfaltzgraff - Integreren

  Wie wiskunde gebruikt, maar de basistechnieken niet goed beheerst, loopt vroeg of laat vast. De Spijkerboekjes geven de mogelijkheid om die technieken in zo kort mogelijke tijd aan te leren. Wiskunde leer je in de eerste plaats door te doen. Daarom volgt na… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,00
 • J.A. Tijmensen, B. Taken boeken
  J.A. Tijmensen, B. Taken - Natuurkunde voor het MLO 1 Meten, bewegingen, krachten en vectoren

  In dit deel komen de onderwerpen meten, bewegingen, krachten en vectoren aan de orde. Ieder hoofdstuk begint met de benodigde voorkennis en de te bereiken leerdoelen. Vragen helpen de student bij het bestuderen van de stof. De onderdelen worden afgesloten met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,50
 • H.M. Raadschelders, M.F.M. den Rooijen boeken
  H.M. Raadschelders, M.F.M. den Rooijen - Kwaliteitszorg en statistiek in het laboratorium

  In het eerste gedeelte van de 4e, gewijzigde druk van dit boek wordt ingegaan op het belang van kwaliteitszorg, waarbij enkele begrippen uit de kwaliteitszorg aan de orde komen. In het tweede gedeelte komt de statistiek aan de orde. Met los te gebruiken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,00
 • Jan Lips, Arjo Riemslag boeken
  Jan Lips, Arjo Riemslag - Wiskunde voor het MLO Deel 1 rekenen, verbanden, foutenleer

  In deze 3e, herziene druk worden de onderwerpen in kleinere stappen uitgelegd, worden meer voorbeelden gebruikt en zijn extra rekenopgaven toegevoegd. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Jan Lips, Arjo Riemslag boeken
  Jan Lips, Arjo Riemslag - Wiskunde voor het MLO Deel 2

  In deze 2e, herziene druk worden de onderwerpen in kleinere stappen uitgelegd, worden meer voorbeelden gebruikt en zijn extra rekenopgaven toegevoegd. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • J.H. Blankespoor, C. de Joode, A. Sluijter boeken
  J.H. Blankespoor, C. de Joode, A. Sluijter - Toegepaste wiskunde voor het hoger onderwijs 1

  Toegepaste wiskunde deel 1 (6e druk, 2016) behandelt de wiskundeleerstof voor de propedeusefase. Het boek is geschikt voor alle opleidingen in het hoger technisch onderwijs.In deel 1 krijgt de student veel oefeningen aangereikt. Met voorbeelden wordt de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,40
 • Jonas Rubrech boeken
  Jonas Rubrech - Interpersoonlijke vaardigheden voor de ICT

  De C in ICT staat voor communicatie, maar een specialist in communicatietechnologie is niet direct een communicatiespecialist. Interpersoonlijke vaardigheden voor de ICT speelt in op de groeiende behoefte aan het aanleren en verbeteren van de communicatieve… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,95