Boeken over exacte vakken

 • Hendrik Jan van Randen boeken
  Hendrik Jan van Randen - Aan de slag met scrum

  Scrum stelt organisaties in staat om snel en flexibel goede software te bouwen. Dit boek laat studenten in het hoger onderwijs zien wat scrum is, en hoe het werkt. Scrum is een manier van samenwerken in een team die tegelijk gestructureerd en flexibel is. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,95
 • Marc Goris boeken
  Marc Goris - Sleutelboek Computerhardware 2.0 (B&W)

  Dit cursusboek is geschreven voor het onderwijs in Vlaanderen (informaticabeheer) en Nederland (MBO ICT-opleidingen). Het sluit eveneens perfect aan bij het programma van bepaalde opleidingsonderdelen in het hoger en het volwassenenonderwijs. Dit boek belicht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Alain Sadon boeken
  Alain Sadon - SEO voor Webprofessionals

  Heldere, gestructureerde en diepgaande beschrijving van alle aspecten van SEO, voor webontwikkelaars, tekstschrijvers, ondernemers en opleiders.Na het lezen van dit boek bent u, webprofessional, weer helemaal up-to-date als het gaat om het zo goed mogelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • A.C. Taal boeken
  A.C. Taal - Toegepaste Energieleer

  Toegepaste EnergieleerWarmte- en stromingsleerDeze herziene, tweede druk behandelt zowel de warmteleer, de stromingsleer alshet warmtetransport. Hierdoor is het mogelijk de onderlinge samenhang aan tegeven. In de eerste drie hoofdstukken komt de basiskennis… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  63,50
 • Ben Groenendijk boeken
  Ben Groenendijk - Aan de slag met Excel 2013

  Veel boeken over Excel leggen óf in kleine stapjes alleen de basisbegrippen uit óf zijn juist zeer uitputtend en gaan uitgebreid in op alle mogelijkheden die het programma kent. Dit boek behandelt alleen de essentiële onderwerpen die voor de (toekomstige)… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,50
 • Marc Goris boeken
  Marc Goris - Sleutelboek Computerlexicon 2.0 (B&W)

  Dit computerlexicon is een bijlage bij de Sleutelboeken Computerhardware 2.0 en Computernetwerken 2.0. Ze vormt de uitgebreide en geïllustreerde index van de computerbegrippen die in de beide boeken worden gebruikt. Ook los van de beide sleutelboeken vormt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,05
 • Toon Koppelaars, Lex de Haan boeken
  Toon Koppelaars, Lex de Haan - Leerboek oracle SQL

  Leerboek Oracle SQL is in eerste instantie bedoeld voor het hoger onderwijs en is geschikt voor alle studierichtingen die Oracle als softwareomgeving gebruiken voor het leren omgaan met SQL. Het boek is met name geschikt als ondersteuning bij zelfstudie en/of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • N.C. Keemink, F.C. Luijbe boeken
  N.C. Keemink, F.C. Luijbe - Rekenen 2F

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • Samengevat havo/vwo Rekenen 3F

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • J.A. Potting boeken
  J.A. Potting - Stromingsleer

  Behandelt de stromingsleer voor zover van belang voor toepassing in de industrie. De moeilijkheidsgraad van de stof is zodanig, dat deze het best kan worden behandeld in het derde en vierde semester. Een gedeelte van de stof kan echter prima in de propaedeuse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,45
 • Henk Pfaltzgraff boeken
  Henk Pfaltzgraff - Integreren

  Wie wiskunde gebruikt, maar de basistechnieken niet goed beheerst, loopt vroeg of laat vast. De Spijkerboekjes geven de mogelijkheid om die technieken in zo kort mogelijke tijd aan te leren. Wiskunde leer je in de eerste plaats door te doen. Daarom volgt na… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,00
 • Kristiaan Temst boeken
  Kristiaan Temst - Straling en biofysica

  Je docent heeft dit gepersonaliseerde studieboek gecreëerd om je een optimale leerervaring te bieden. Het bevat Pearson content van onze gerenommeerde auteurs en bevat net die extra's waarvan je docent weet dat je ze nodig hebt - niets meer en niets minder!… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  69,95
 • David J. Barnes, Michael Kölling boeken
  David J. Barnes, Michael Kölling - Programmeren in Java met BlueJ

  Dit boek is een inleiding tot objectgeoriënteerd programmeren in Java met behulp van BlueJ: een omgeving die speciaal is ontwikkeld voor het leren programmeren in Java. In Programmeren in Java met BlueJ komen objecten op de eerste plaats. De vaak als abstract… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  61,50
 • Guy De Tré boeken
  Guy De Tré - Principes van databases

  Principes van databases geeft inzicht in het uitgebreide domein van databasesystemen. Het biedt een overzicht van de databasemodellen die in de praktijk het meest worden gebruikt. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan relationele databases en hun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  53,50
 • Heinneman H., F.C. Luijbe boeken
  Heinneman H., F.C. Luijbe - Samengevat Vwo Wiskunde C Wiskunde C

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • Michiel Rotteveel boeken
  Michiel Rotteveel - Leren programmeren in C# 2 Gegevens

  Dit boek is een logische voortzetting van de Introductie van deel 1 en behandelt hoe je binnen C# omgaat met gegevens. Hoe stel je lijstjes op en laat je deze gegevens zien aan de gebruiker? Hoe zoek je gegevens op? Eerst volgt het werken met Arrays: een oude… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • A. Verweij, M. Kindt boeken
  A. Verweij, M. Kindt - Perspectief, hoe moet je dat zien?

  Het tweede deel van de Zebra-reeks gaat over perspectief. Hoe kan op een schilderij of prent een zo goed mogelijk ruimte-effect worden bereikt? En hoe moet je een perspectivische voorstelling bekijken om werkelijk diepte te zien? Schilders en tekenaars hebben… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Frits Beukers boeken
  Frits Beukers - Pi

  We hebben allemaal wel eens met het getal kennis gemaakt. Het is een getal dat je nodig hebt bij het berekenen van omtrekken, oppervlakten en inhouden van cirkels en bollen, maar heeft voor sommigen ook een bijna geheimzinnige aantrekkingskracht. In dit deel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • I. Hoveijn, J. Scholtmeijer boeken
  I. Hoveijn, J. Scholtmeijer - Fractals

  Hoe lang is de kust van Noorwegen? Hoe beter je meet, hoe langer hij wordt! Dit vreemde effect wordt verklaard door het feit dat de kustlijn eigenlijk een fractal is. fractals zijn meetkundige objecten, net zoals cirkels en lijnen, maar dan extreem grillig. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • N. Bouwman, C. Kalle boeken
  N. Bouwman, C. Kalle - Het gebruik van Wiskunde in de Islam

  De Islam kent een aantal regels waaraan moslims zich moeten houden. Zo moet een moslim vijf keer per dag bidden met gezicht naar Mekka. Hoe bepaal je die richting? Een andere regel is dat moslims zich in de vastenperiode, de Ramadan, moeten houden. Het begin… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • H. Broersma boeken
  H. Broersma - Grafen in de praktijk

  Het wegennet, het internet, de spoorrails verbindingen, de buizenstelsels voor gas en water, het kabelnet voor tv, het telefoonnet zijn allemaal voorbeelden van netwerken.Dergelijke netwerken kunnen worden beschreven met een eenvoudig wiskundig hulpmiddel, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Jan van de Craats boeken
  Jan van de Craats - De juiste toon

  Muziek en wiskunde hebben meer met elkaar te maken dan je misschien zou denken. In dit Zebra-boekje worden de geheimen blootgelegd van tonen en boventonen, van kruisen en mollen, van majeur en mineur, van toonladders en akkoorden, van zuivere intervallen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • F.C. Verhulst boeken
  F.C. Verhulst - Chaos en orde

  Alles wat beweegt of trilt is in de een of andere vorm te beschrijven als dynamisch systeem. Een van de grote, recente ontdekkingen is dat eenvoudig lijkende dynamische systemen in hevige mate onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen. Dat gedrag noemen we chaos.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Johan Smits, Ronald Edens boeken
  Johan Smits, Ronald Edens - Handleiding SPSS met MyLab NL toegangscode

  Handleiding SPSS is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs die in hun opleiding te maken krijgen met het uitvoeren van onderzoek. De nadruk in dit boek ligt op het verwerken en analyseren van onderzoeksvragen met SPSS. Dat is echt een doe-vak en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,95
 • Hans van Rheenen boeken
  Hans van Rheenen - Hardware voor ICT-support

  Dit boek gaat over het installeren en onderhouden van hardware en is opgebouwd uit vijf delen:* Deel 1 De computer* Deel 2 Processorgestuurde devices* Deel 3 Randapparatuur* Deel 4 Internet of Things* Deel 5 Elektrotechniek* Deel 5 Behandelen van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00