Boeken over exacte vakken

 • J.A. Potting boeken
  J.A. Potting - Stromingsleer

  Behandelt de stromingsleer voor zover van belang voor toepassing in de industrie. De moeilijkheidsgraad van de stof is zodanig, dat deze het best kan worden behandeld in het derde en vierde semester. Een gedeelte van de stof kan echter prima in de propaedeuse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,45
 • E.M. van Hove, H.C. de Rijk boeken
  E.M. van Hove, H.C. de Rijk - Basisvaardigheden biologie

  Met deze leermethode leren studenten biologische technieken uitvoeren aan de hand van een aantal experimenten die zijn gegroepeerd rond een zevental thema's:- Natuurwetenschappelijke werkwijze- Microscopie en cellen- Diffusie en osmose- Biomoleculen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,75
 • F.C. Luijbe boeken
  F.C. Luijbe - Wiskunde A

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • A. Verweij, M. Kindt boeken
  A. Verweij, M. Kindt - Perspectief, hoe moet je dat zien?

  Het tweede deel van de Zebra-reeks gaat over perspectief. Hoe kan op een schilderij of prent een zo goed mogelijk ruimte-effect worden bereikt? En hoe moet je een perspectivische voorstelling bekijken om werkelijk diepte te zien? Schilders en tekenaars hebben… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Frits Beukers boeken
  Frits Beukers - Pi

  We hebben allemaal wel eens met het getal kennis gemaakt. Het is een getal dat je nodig hebt bij het berekenen van omtrekken, oppervlakten en inhouden van cirkels en bollen, maar heeft voor sommigen ook een bijna geheimzinnige aantrekkingskracht. In dit deel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • M. Kindt, P. Boon boeken
  M. Kindt, P. Boon - De veelzijdigheid van bollen

  Dit deel gaat over veelvlakken die op bollen lijken. Zo is bijvoorbeeld een voetbal eigenlijk een veelvlak dat uit vijf- en zeshoeken is opgebouwd. In de natuur vind je dit soort vormen terug bij bepaalde micro-organismen en in de architectuur heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • I. Hoveijn, J. Scholtmeijer boeken
  I. Hoveijn, J. Scholtmeijer - Fractals

  Hoe lang is de kust van Noorwegen? Hoe beter je meet, hoe langer hij wordt! Dit vreemde effect wordt verklaard door het feit dat de kustlijn eigenlijk een fractal is. fractals zijn meetkundige objecten, net zoals cirkels en lijnen, maar dan extreem grillig. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • N. Bouwman, C. Kalle boeken
  N. Bouwman, C. Kalle - Het gebruik van Wiskunde in de Islam

  De Islam kent een aantal regels waaraan moslims zich moeten houden. Zo moet een moslim vijf keer per dag bidden met gezicht naar Mekka. Hoe bepaal je die richting? Een andere regel is dat moslims zich in de vastenperiode, de Ramadan, moeten houden. Het begin… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • H. Broersma boeken
  H. Broersma - Grafen in de praktijk

  Het wegennet, het internet, de spoorrails verbindingen, de buizenstelsels voor gas en water, het kabelnet voor tv, het telefoonnet zijn allemaal voorbeelden van netwerken.Dergelijke netwerken kunnen worden beschreven met een eenvoudig wiskundig hulpmiddel, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • F.C. Verhulst boeken
  F.C. Verhulst - Chaos en orde

  Alles wat beweegt of trilt is in de een of andere vorm te beschrijven als dynamisch systeem. Een van de grote, recente ontdekkingen is dat eenvoudig lijkende dynamische systemen in hevige mate onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen. Dat gedrag noemen we chaos.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Iris van Gulik-Gulikers boeken
  Iris van Gulik-Gulikers - Geschiedenis van de niet-Euclidische Meetkunde

  In deze Zebra maak je kennis met een ander soort meetkunde dan je bent gewend. Bijvoorbeeld, volgens de niet-Euclidische meetkunde vormen de drie hoeken van een driehoek samen geen 180 graden. Aan deze bijzondere meetkunde is een hele geschiedenis vooraf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Henk Pfaltzgraff boeken
  Henk Pfaltzgraff - Integreren

  Wie wiskunde gebruikt, maar de basistechnieken niet goed beheerst, loopt vroeg of laat vast. De Spijkerboekjes geven de mogelijkheid om die technieken in zo kort mogelijke tijd aan te leren. Wiskunde leer je in de eerste plaats door te doen. Daarom volgt na… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,00
 • G.J.S Reus, W.E. Groen boeken
  G.J.S Reus, W.E. Groen - Basisvaardigheden Toegepast Rekenen voor het HEO

  - Dé ideale bijspijkercursus rekenen en wiskunde; - rekenen en wiskunde in dienst van een economische context; - zeer geschikt voor zelfstudie door instaptoetsen en voortgangstoetsen. Basisvaardigheden Toegepast Rekenen is een bondige opfris- en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • E.J. van der Schoot, A.N. Leegwater boeken
  E.J. van der Schoot, A.N. Leegwater - Samengevat Vwo Biologie

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • N.C. Keemink, F.C. Luijbe boeken
  N.C. Keemink, F.C. Luijbe - Rekenen 2F

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • Samengevat havo/vwo Rekenen 3F

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • N.C. Keemink, P. Thiel boeken
  N.C. Keemink, P. Thiel - Wiskunde B

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • N.C. Keemink, P. Thiel boeken
  N.C. Keemink, P. Thiel - Samengevat Wiskunde B Vwo

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • Heinneman H., F.C. Luijbe boeken
  Heinneman H., F.C. Luijbe - Samengevat Vwo Wiskunde C Wiskunde C

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • Samengevat havo Biologie

  Geen examenstress met Samengevat! Samengevat biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Je krijgt beter inzicht in de samenhang van de onderwerpen en het onderscheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,75
 • Hendrik Jan van Randen boeken
  Hendrik Jan van Randen - Aan de slag met scrum

  Scrum stelt organisaties in staat om snel en flexibel goede software te bouwen. Dit boek laat studenten in het hoger onderwijs zien wat scrum is, en hoe het werkt. Scrum is een manier van samenwerken in een team die tegelijk gestructureerd en flexibel is. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,95
 • Jan Smets, Fons Willemsen boeken
  Jan Smets, Fons Willemsen - Tekstverwerking:Word 2010

  De uitgave Word 2010 maakt enerzijds onderdeel uit van de serie die de eindtermen van het Basiscertificaat ECDL als uitgangspunt heeft. Anderzijds maakt Word 2010 ook onderdeel uit van de serie Office 2010 die zowel in een verzamelbundel als in losse delen… (Losbladig)

  Lees meer...
  25,00
 • Jan van der Brugge, J.C.A. van der Brugge boeken
  Jan van der Brugge, J.C.A. van der Brugge - Databases

  In dit boek introduceren we het begrip database. Je leert welke voordelen het gebruik van een digitale database heeft en het verschil tussen data (gegevens) en informatie. Gegevens op zich zijn geen informatie. Maar een juist gebruik van gegevens binnen een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • John Bakker boeken
  John Bakker - Datacommunicatie 1 Inleiding netwerken

  Het Cisco-curriculum is sinds kort vernieuwd en deze versie 6 heeft als werktitel Routing Switching. De eerste twee modules bereiden de student voor op het eerste certificaat, CCENT - Cisco Certified Entry Network Technician 100-101, ook wel ICND 1… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • Michiel Rotteveel boeken
  Michiel Rotteveel - Programmeren in C# deel 1

  Met behulp van dit boek leer je de beginselen van het programmeren, aan de hand van de programmeertaal C# (C sharp). Behalve bij de taal C# wordt ook stilgestaan bij algemene programmeerprincipes. Dit deel vormt een introductie. De andere delen zijn: - Leren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50