Studieboeken

 • Rob Salter boeken
  Rob Salter - Krachtig aanwezig zijn in de klas pocketboek

  Sommige leraren lijken ‘het’ van nature te hebben. Ze dwingen aandacht af zodra ze een lokaal binnenlopen; hun aanwezigheid wordt onmiddellijk opgepikt door de leerlingen, vaak nog voordat er iets gezegd is. De leerlingen luisteren en zijn bereid zich te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Godfried Westen boeken
  Godfried Westen - Welbevinden

  Welbevinden is van groot belang voor kwaliteit van leven. Dit boek geeft aan wat er onder verstaan moet worden. En wat je er aan kunt doen. Op een manier die aansluit bij de eigen voorkeuren. Het is geschreven voor iedereen. Want iedereen verdient meer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • George Knottnerus boeken
  George Knottnerus - Verlos ons van het boze

  Twee schoolmeisjes op weg naar huis of een afspraakje worden vermoord door tieners. Een nog thuiswonende zoon steekt zijn ouders dood. Een jonge vrouw maakt op klaarlichte dag een fietstocht door de bossen. Ze wordt verkracht en omgebracht door een man die al… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Marcel Heerink boeken
  Marcel Heerink - Een bemoedigende gids voor sociale robots

  Hoe zinnig is het om menselijk te zijn? Hoe ga je om met ongrijpbare dingen als vriendschap, angst, compassie en een desastreus ochtendhumeur? Voor welke versie van de waarheid kies je? Als je gemaakt bent om dienstbaar te zijn, sta je voor heel wat grote… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Shirley Clarke boeken
  Shirley Clarke - Leren zichtbaar maken met formatieve assessment - beknopte uitgave

  In haar boek ‘Leren zichtbaar maken met formatieve assessment’ laat Shirley Clarke zien hoe je het leerproces van leerlingen centraal zet. Formatieve assessment legt de focus op persoonlijke ontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat iedere leerling kan groeien… (Harde kaft)

  Lees meer...
  10,50
 • Jakop Rigter, René Diekstra boeken
  Jakop Rigter, René Diekstra - Psychologisch psychologie voor het vo Werkboek

  De laatste jaren wordt op steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs geëxperimenteerd met het doceren van inzichten afkomstig uit de psychologie. Soms als zelfstandig schoolvak en soms worden inhouden verspreid over al bestaande vakken of leergebieden.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • Peter Laros boeken
  Peter Laros - Zoek de balans in je werk

  Je team is blij met een betrokken IB’er die voluit gaat voor de juiste ondersteuning. De directeur is nog veel gelukkiger. Hij heeft eindelijk het ‘maatje’ dat hij voorziet van allerlei klussen. En de IB’er? Die werkt keihard verder. Zij vindt het fijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Aad Breed boeken
  Aad Breed - Onze waandenkbeelden

  NAAR EEN NIEUWE WERELDORDE De huidige economische en ecologische ravage wordt veroorzaakt door de overheid zelf, omdat zij hun onderdanen dwingen al die natuurvijandige producten te maken. Want produceren de onderdanen dat niet, dan worden zij door de overheid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Rekenen Oefenboek delen 1 en 2 geschikt voor de Citotoets

  De beste voorbereiding op de Entreetoets en de LVS-toetsen. Deze Rekenen Oefenboeken (delen 1 en 2) zijn zeer geschikt om ingezet te worden voor toetsvoorbereidingen in groep 7. Er kan geoefend worden voor het vak Rekenen, zoals het getoetst wordt in de LVS-… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • C.J. Hocque boeken
  C.J. Hocque - Handen uit de mouwen

  Cornelis is een ondernemende jonge jongen, die overal op af stapt en probeert zijn kansen te grijpen als het gaat om het vinden van werk. Hij kon niet meer naar school, want in zijn tijd was het vaak zo dat er geld verdiend moest worden om rond te komen. Hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Examenidioom Engels havo

  Geen examenstress met Examenidioom! Examenidioom is de nieuwe aanvulling op de Examenbundel en Samengevat. Het Examenidioom biedt de ideale voorbereiding op zowel het centraal schriftelijk als de mondelinge schoolexamens voor je talen. Het boek bevat meer dan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Marion van der Meulen, Judith Veldhuizen boeken
  Marion van der Meulen, Judith Veldhuizen - Pennenstreken 1 2 Start Schrijvend leren: Nederlands blokschrift

  Het 12Start-boekje helpt niet-westerse kinderen Nederlands blokschrift te leren schrijven. Het boekje is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar die het westerse schrift nog niet of onvoldoende beheersen. 12Start is ideaal voor AZC-scholen, internationale… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,69
 • Marion van der Meulen, Judith Veldhuizen boeken
  Marion van der Meulen, Judith Veldhuizen - Pennenstreken Start Schrijvend leren: blokschrift Antwoordenboek

  Het 12Start-boekje helpt niet-westerse kinderen Nederlands blokschrift te leren schrijven. Het boekje is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar die het westerse schrift nog niet of onvoldoende beheersen. 12Start is ideaal voor AZC-scholen, internationale… (Harde kaft)

  Lees meer...
    8,09
 • Charles Hupperts, Elly Jans boeken
  Charles Hupperts, Elly Jans - Plato CE Grieks 2020

  Plato Symposium, De kracht van Eros is een volledige uit-werking van de syllabus voor het CE Grieks 2020. Het boek bevat het hele Symposium, deels in het Grieks, deels in vertaling. Het boek vormt een sluitend systeem. Alle woorden die de leerlingen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Leren schrijven - Verbonden schrift

  Leer het alfabet schrijven in verbonden schriftLeer het alfabet schrijven in verbonden schrift Met dit mooi geïllustreerde en didactisch verantwoorde oefenboek leert uw kind alle letters schrijven. Stapsgewijs oefent uw kind alle vormen en schrijfrichtingen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Markus van Alphen boeken
  Markus van Alphen - Psychosociale gespreksvoering

  In de psychosociale hulpverlening zijn goede gespreksvaardigheden essentieel. Het gaat immers om het voeren van vaak diepgaande gesprekken. In Psychosociale gespreksvoering komen de theoretische kennis en praktische vaardigheden waarover de psychosociale… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Pieternel Dijkstra, Markus van Alphen boeken
  Pieternel Dijkstra, Markus van Alphen - De Hulpverleningscyclus

  Mensen ondersteunen bij psychosociale problemen is effectiever als je systematisch te werk gaat. Dit boek beschrijft een hulpverleningscyclus die bestaat uit vijf fasen: de aanmeldingsfase, de assessmentfase, de adviesfase, de uitvoeringsfase en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Rob Bosch, Pieter Miedema boeken
  Rob Bosch, Pieter Miedema - Wortel 2

  Volgens Pythagoras is alles getal. Met deze getallen bedoelde hij de natuurlijke getallen en de ratio van natuurlijke getallen. Hij ontdekte die ratio’s ook in de muziek als terts, kwint, enzovoort. De schok was groot toen men in die tijd ontdekte dat er… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Taalverzorging en Spelling Cito Oefenboek Deel 1

  Deze Taalverzorging en Spelling Oefenboeken zijn zeer geschikt om te oefenen voor de LVS-toets 3.0 (M8) en de Centrale Eindtoets (E8) van het Cito.De beste voorbereiding op de LVS-toets 3.0 (M8) en Cito Eindtoets (E8) Een tekst foutloos en duidelijk kunnen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Elizabeth Schaefer boeken
  Elizabeth Schaefer - Gevecht om Death Star niveau 3 leren lezen

  Zal het Luke lukken om de Death Star te vernietigen voor het te laat is? (Harde kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Ronald A.R. Aarsen boeken
  Ronald A.R. Aarsen - Geloof of zinsbegoocheling?

  Nadat bij de auteur in 2018 een ongeneeslijke ziekte werd vastgesteld schreef hij ‘Voordat ik gedenk te sterven’. Hierin stelde hij dat ‘geloven’ zich alleen afspeelt in ons brein en neurale netwerken. In dit nieuwe boek schrijft Ronald Aarsen dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Antoon van Eijk boeken
  Antoon van Eijk - Examenidioom vmbo Engels

  Geen examenstress met Examenidioom! Examenidioom is de nieuwe aanvulling op de Examenbundel en Samengevat. Het Examenidioom biedt de ideale voorbereiding op zowel het centraal schriftelijk als de mondelinge schoolexamens voor je talen. Het boek bevat meer dan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Vincent van Dekken boeken
  Vincent van Dekken - Examenidioom vmbo Frans

  Geen examenstress met Examenidioom! Examenidioom is de nieuwe aanvulling op de Examenbundel en Samengevat. Het Examenidioom biedt de ideale voorbereiding op zowel het centraal schriftelijk als de mondelinge schoolexamens voor je talen. Het boek bevat meer dan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Ella Patrick boeken
  Ella Patrick - Dit is de bemanning niveau 2

  Maak kennis met Han, Chewie, Lando, Qi’ra en de rest van de bemanning van de film: Solo, een Star Wars verhaal! (Harde kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Jan Smets boeken
  Jan Smets - Netwerkbeheer met Windows Server 2019 deel 1 Inrichting en beheer op een LAN

  Dit boek is het eerste van een tweetal boeken over netwerkbeheer met Windows Server 2019 en Windows 10. Dit deel behandelt de elementaire leerstof die voor de inrichting en het beheer van een bedrijfsnetwerk nodig is. Daarbij ligt in dit deel de nadruk op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50