Rudolf Steiner - De wereld van de gestorvenen

Deze uitgave bevat merendeels niet eerder vertaalde voordrachten, waarin Rudolf Steiner spreekt over het leven na de dood en de verbinding tussen levenden en gestorvenen. Op haar reis door de planetaire sferen na de dood doet de ziel zeer verschillende ervaringen op. De eigenschappen die op aarde zijn verworven, bepalen het karakter en de rijkdom van deze ervaringen. Verbondenheid met andere zielen en met de hogere hiërarchieën, maar ook eenzaamheid komt op verschillende niveaus voor. Op individuele wijze neemt de ziel nieuwe krachten op voor haar volgende leven op aarde. Een bijzondere invalshoek van deze voordrachten is de manier waarop de gestorvenen verbonden blijven met de levenden, en ook met de aarde zelf en haar ontwikkeling. Tenslotte spreekt Steiner over mogelijkheden die de levenden hebben om met de overledenen in contact te komen en hen bij te staan. Met een nawoord van Judith van der Bend.


Het boek de wereld van de gestorvenen van Rudolf Steiner is op dit moment op voorraad in ons magazijn. De prijs is € 32,50 incl. gratis bezorging thuis of op het werk.


Rudolf Steiner boeken - De wereld van de gestorvenen
ISBN 9789082999822
PAGINA’S 335
VERSCHENEN 31-05-2019
UITVOERING Harde kaft
Ook verkrijgbaar: harde kaft.
TAAL Nederlands
UITGEVER Steinervertalingen
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Meer informatie
32,50
Bestel

Andere boeken van Rudolf Steiner

 • Rudolf Steiner - Wederkomst en weerstand
  Rudolf Steiner - Wederkomst en weerstand

  De belangrijkste gebeurtenis in de 20e eeuw was de wederkomst van Christus in de etherische wereld. Rudolf Steiner wees er met nadruk op dat deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. In de drie voordrachten in deze uitgave spreekt hij over occulte broederschappen die…

  Lees meer...
  12,75
 • Rudolf Steiner, John Hogervorst - Mani en zijn betekenis voor onze tijd
  Rudolf Steiner, John Hogervorst - Mani en zijn betekenis voor onze tijd

  "Een vorm voor het leven van de zesde cultuurperiode, die moet nog geschapen worden. Die moet vóór deze periode geschapen worden, want ze moet er zijn opdat het christelijke leven in deze vorm kan binnenstromen. Deze vorm moet worden voorbereid door mensen die een dergelijke…

  Lees meer...
  10,00
 • Rudolf Steiner - De weg tot inzicht in hogere werelden
  Rudolf Steiner - De weg tot inzicht in hogere werelden

  Steiners hoofdwerk over kenmerken, voorwaarden en oefeningen van de innerlijke scholing. (GA 10) Werken en voordrachten, deel d1.

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Menswaardige voeding
  Rudolf Steiner - Menswaardige voeding

  Voeding is de basale levensbehoefte die het meest directaan onze gezondheid is gerelateerd. Opmerkelijk genoegheerst juist op dit gebied in onze moderne tijd een groteonzekerheid. Wetenschappelijke inzichten over wat gezondis en wat niet wisselen bijna met de dag. We tobben…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag
  Rudolf Steiner - Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag

  Lang voordat het begrip ecologie gemeengoed werd, gaf Rudolf Steiner al zijn 'landbouwcursus'. Deze voordrachten¬ reeks uit 1924 schetst de principes van een landbouw die met de natuur samenwerkt, in plaats van haar op te jagen en uit te buiten. Daarvoor is een nieuwe vorm van…

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner - Uit de schoot der goden
  Rudolf Steiner - Uit de schoot der goden

  Aan het begin van onze kosmische evolutie staat geen Big Bang, maar een door goddelijke wezens uit liefde gebracht offer. Alle materie, alle daarin en daarmee levende schepselen danken hun bestaan aan dit offer. De materie maakt een verdichting door van warmte tot vaste stof, de…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - De kringloop van het jaar
  Rudolf Steiner - De kringloop van het jaar

  Rudolf Steiner schildert in deze voordrachten de kringloop van het jaar als een etherisch ademproces van de aarde. De aarde ademt in de winter in en in de zomer uit. Bewust of onbewust heeft de mens aan de grote beweging van de jaargetijden deel. Zo doet de aarde zich kennen als…

  Lees meer...
  32,50
 • Rudolf Steiner - Sociale en antisociale impulsen in de mens
  Rudolf Steiner - Sociale en antisociale impulsen in de mens

  Zodra twee mensen elkaar ontmoeten, betekent dat eenvoudig dat er een bepaalde kracht werkzaam wordt van mens tot mens. Als we in ons leven in contact komen met iemand anders, kunnen we niet onverschillig tegenover elkaar staan, zelfs niet in ons gedachten- en gevoelsleven en ook…

  Lees meer...
  10,00
 • Rudolf Steiner - De brug tussen lichaam en geest
  Rudolf Steiner - De brug tussen lichaam en geest

  Drie voordrachten waarin een verdieping van het menskundig inzicht wordt gegeven. Hoe werkt de ziel in de mens? Hoe is het fysieke lichaam opgebouwd? Hoe hangen de ethersoorten met de elementen samen?Filosofen van alle tijden hebben zich beziggehouden met de vraag hoe…

  Lees meer...
  15,00
 • Rudolf Steiner - Antroposofie
  Rudolf Steiner - Antroposofie

  Het is januari 1924. Eén jaar daarvoor is het centrum van de antroposofische beweging, het door Steiner ontworpen Goetheanum, in vlammen opgegaan. Het drama heeft een diepgaande bezinning op gang gebracht over de plaats van de antroposofie in de wereld. Het eerste resultaat…

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner - Inzicht in het mysterie van Golgotha
  Rudolf Steiner - Inzicht in het mysterie van Golgotha

  Deze elf voordrachten uit 1917 hebben een even spannende als gecompliceerde inhoud: de inslag die het ?mysterie van Golgotha? in de wereld heeft betekend, en de gang die het historische christendom sindsdien heeft genomen. Vanuit verschillende, ook verrassende invalshoeken…

  Lees meer...
  32,50
 • Rudolf Steiner - Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie
  Rudolf Steiner - Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie

  In negen voordrachten, gehouden tijdens de 'Kerstbijeenkomst van 1923', spreekt Steiner over de bewustzijnsgeschiedenis van de mensheid en de plaats van de antroposofie daarin. Met een nawoord van Hans Peter van Manen. (GA 233) Werken en voordrachten, deel g3.

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Geesteswetenschap en geneeskunde
  Rudolf Steiner - Geesteswetenschap en geneeskunde

  Deze omvangrijke cursus is door zijn inleidend karakter ook voor geïnteresseerde leken goed te volgen. Basisthema's zijn de relatie tussen mens en natuur, en het beeld van de mens als lichameljk én spiritueel wezen. (GA 312) Werken en voordrachten, deel j2.

  Lees meer...
  35,00
 • Rudolf Steiner - De bovenzinnelijke mens
  Rudolf Steiner - De bovenzinnelijke mens

  In deze cyclus van vijf voordrachten werpt Steiner een grandioos licht op de kosmische achtergrond van het menselijk bestaan. Hoofdthema is de weg die de mens aflegt na de dood en die hem door de geestelijke regionen van de kosmos voert. Op die weg wordt hij begeleid door de…

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner - Karmaonderzoek 2
  Rudolf Steiner - Karmaonderzoek 2

  Beschouwingen over historische personen, methoden van het karmaonderzoek en oefeningen om zelf tot karmische inzichten te komen. Met een nawoord van Ate Koopmans. (GA 236) Werken en voordrachten, deel b3.

  Lees meer...
  32,50
 • Rudolf Steiner - Genezend opvoeden
  Rudolf Steiner - Genezend opvoeden

  De zogenaamde 'heilpedagogische cursus' in een geheel herziene vertaling. Aan de hand van concrete casussen gaat Steiner op diverse stoornissen in en geeft hij praktische behandelingsadviezen. De cursus is niet alleen interessant voor hulpverleners. Juist de invalshoek van de…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Zintuigen en levensprocessen
  Rudolf Steiner - Zintuigen en levensprocessen

  Het onderwerp zintuigen neemt in het werk van Steiner een aparte plaats in. Hij onderscheidt naast de bekende zintuigen onder meer ook een spraakzin, een denkzin en een ik-zin en komt in totaal op twaalf zintuigen. Steiners zintuigleer is daarmee een klassiek voorbeeld van de…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - De wereld van de gestorvenen
  Rudolf Steiner - De wereld van de gestorvenen

  Deze uitgave bevat merendeels niet eerder vertaalde voordrachten, waarin Rudolf Steiner spreekt over het leven na de dood en de verbinding tussen levenden en gestorvenen. Op haar reis door de planetaire sferen na de dood doet de ziel zeer verschillende ervaringen op. De…

  Lees meer...
  32,50
 • Rudolf Steiner - Het evangelie naar Marcus
  Rudolf Steiner - Het evangelie naar Marcus

  In deze voordrachten moedigt Rudolf Steiner aan om het Oude en het Nieuwe Testament niet alleen woordelijk maar ook "kunstzinnig" te lezen. De compositie en de dramatische ontwikkeling werpen licht op de vaak verborgen inhoud van de woorden. Met name de dramatiek van het…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - De kernpunten van het sociale vraagstuk
  Rudolf Steiner - De kernpunten van het sociale vraagstuk

  In de sociale chaos in Duitsland tijdens en na de eerste wereldoorlog werd Steiner tot verrassing van velen maatschappelijk actief. Gesteund door arbeiders en tegengewerkt door vakbonden en politici sprak hij voor volle zalen over een nieuwe sociale orde die recht zou doen aan de…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Spiritualiteit en pathologie
  Rudolf Steiner - Spiritualiteit en pathologie

  In Spiritualiteit en pathologie spreekt Rudolf Steiner onder meer over de overeenkomsten en verschillen tussen 'heiligen'en 'dwazen'. Zo volgt hij de mystieke stadia van de bekende mystica Theresia van Avila en vergelijkt die met specifieke pathologische ontwikkelingen. Waar het…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Esoterische scholing
  Rudolf Steiner - Esoterische scholing

  Esoterie is de actieve vorm van spiritualiteit. Zij is iets levends, iets wat de poorten kan openen tot het geestelijke. Honderd jaar geleden begon Rudolf Steiner met zijn werk op esoterisch gebied. Hij deed dit in de vorm van een esoterische school, waarin hij zowel kennis…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Metamorfosen van de ziel
  Rudolf Steiner - Metamorfosen van de ziel

  Geweten, waarheidszin, eerbied, maar ook egoïsme en boosheid - dat zijn enkele van de grote thema's die Rudolf Steiner in deze voordrachten aansnijdt. Ieder die zich wil ontwikkelen, heeft met deze thema's te maken. Boosheid en egoïsme bijvoorbeeld zijn onmisbare stadia in onze…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Het evangelie naar Lucas
  Rudolf Steiner - Het evangelie naar Lucas

  In de voordrachten over het evangelie naar Lucas behandelt Steiner het thema van de twee Jezuskinderen in al zijn facetten. Daarnaast beschrijft hij hoe de boeddhistische leer van liefde en medelijden in het evangelie naar Lucas tot uitdrukking komt en bespreekt hij het verband…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Opvoedkunst
  Rudolf Steiner - Opvoedkunst

  Voor de start van de eerste 'vrijeschool' gaf Rudolf Steiner de toekomstige leraren een driedelige spoedcursus spirituele pedagogie. Opvoedkunst is het tweede en meest toegankelijke deel van die cursus. Het algemene mensbeeld wordt hierin vertaald in concrete opvoedings- en…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Apocalypse en priesterschap
  Rudolf Steiner - Apocalypse en priesterschap

  Het laatste boek van het Nieuwe Testament, Openbaring, stelt de lezer voor raadsels. De voorspellingen over de toekomst van de mens die de schrijver Johannes geeft, zijn in een ongewone beeldentaal geschreven. Deze beelden zijn meerduidig, maar ze spreken over de hele linie een…

  Lees meer...
  32,50
 • Rudolf Steiner - Egyptische mythen en mysterien
  Rudolf Steiner - Egyptische mythen en mysterien

  Steiner onderzoekt de Egyptische cultuur op een unieke manier. Bij hem vinden we geen interpretaties van het Egyptische dodenboek, maar wel een op eigen onderzoek gebaseerde beschrijving van de essentie van de Egyptische inwijding. Hij plaatst de Egyptische cultuur in het grote…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Karmaonderzoek 3
  Rudolf Steiner - Karmaonderzoek 3

  Over de verschillende niveaus waarop het karma speelt: het persoonlijk karma, het karma van de groep waar wij bij horen en het karma van de samenleving en de tijd waarin we leven. Met een nawoord van Hans Peter van Manen. (Uit GA 236, 237 en 240) Werken en voordrachten, deel b4.

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Het wezen van de kleuren
  Rudolf Steiner - Het wezen van de kleuren

  Steiner bouwde de kleurenleer van Goethe uit, in praktische zowel als in esoterische richting. Over kleur als natuurverschijnsel regenboog, planten, metalen, edelstenen en over de toepassing van kleuren in de schilderkunst. Met een nawoord van Dick Bruin, docent kunstgeschiedenis…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner, Ita Wegman - Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde volgens geesteswetenschappelijke inzichten
  Rudolf Steiner, Ita Wegman - Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde volgens geesteswetenschappelijke inzichten

  Dit boek schreef Rudolf Steiner samen met de Nederlandse arts Ita Wegman in de laatste jaren van zijn leven. Het verbindt inzichten uit de antroposofische fysiologie en natuurwetenschap met de medisch-therapeutische praktijk. Toen het in 1925 verscheen, waren in verschillende…

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner - Het esoterische christendom
  Rudolf Steiner - Het esoterische christendom

  In deze voordrachten uit de jaren 1910 tot 1912 spreekt Steiner over de verborgen esoterische kant van het christendom en over de verhouding tussen oosterse en westerse spiritualiteit. De hoofdthema's zijn: het wezen Christus; de historische Jezus; de 'bodhisattva' van deze tijd;…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Jaarfeesten
  Rudolf Steiner - Jaarfeesten

  In dit boek gaat Steiner in op afzonderlijke jaarfeesten, zoals de bekende christelijke van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, alsmede de minder bekende van Sint-Jan en Michaël in de tweede helft van het jaar. Steiner biedt een verrassende kijk op deze markeringspunten in het jaar,…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Karmaonderzoek 4
  Rudolf Steiner - Karmaonderzoek 4

  De delen Karmaonderzoek 1 t/m 5 vormen een reeks in een reeks. Ze bevatten de ruim zestig voordrachten die Rudolf Steiner aan het eind van zijn leven gaf over het thema dat hem het meest na aan het hart lag: de concrete werking van het karma. In Karmaonderzoek 4 staat de…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Karmaonderzoek 5
  Rudolf Steiner - Karmaonderzoek 5

  Met vooruitziende blik nam Steiner waar dat er geen gezond sociaal leven zou kunnen ontstaan, zolang de realiteit van karma en reïncarnatie niet in de praktijk van het dagelijks leven zou doordringen. Het leren hanteren van reïncarnatie en lotsbeschikking als belangrijkste…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Meditatie
  Rudolf Steiner - Meditatie

  Dat we in een tijd leven waarin bovenzinnelijke ervaringen verder toenemen en wellicht gemeengoed zullen worden, betekent niet dat de antroposofische scholingsweg achterhaald is. Het is een weg die je bekend maakt met de problemen die je onderweg kunt tegenkomen en tegelijkertijd…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Christus en de spirituele wereld
  Rudolf Steiner - Christus en de spirituele wereld

  Hoe kunnen we het mysterie van de Christu naderbij komen ? In deze voordrachten schetest Rudolf Steiner het merkwaardige feit dat de Christus just in die period wordt geboren die het minst geschikt is om hem te begrijpen.'De theologie....heeft zich tot taak gestld...om op de weg…

  Lees meer...
  27,00
 • Rudolf Steiner - Door de poort van de dood
  Rudolf Steiner - Door de poort van de dood

  In deze uitgave zijn enkele teksten en meditatieve spreuken bijeengebracht die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de werkelijkheid van de dood, en die een hulp kunnen zijn om de gestorvenen op hun weg van de aardse naar de geestelijke wereld zinvol te begeleiden.

  Lees meer...
  17,00
 • Rudolf Steiner - Inwijdingswetenschap en sterrenwijsheid
  Rudolf Steiner - Inwijdingswetenschap en sterrenwijsheid

  Hoe werken de planeten op de mens in? Door welke planeten wordt ons lot bepaald, en welke zijn de mensen-bevrijdende planeten? Wat is de geestelijke rol van de hemellichamen? We leven in deze tijd sterk met maat, getal en gewicht. Hoe kunnen we onze waarnemingen daarvan vrij…

  Lees meer...
  32,00
 • Rudolf Steiner - De antroposofische beweging II
  Rudolf Steiner - De antroposofische beweging II

  'De werkzaamheid van de geest is ervan afhankelijk of hij een schaal vindt waarin hij kan uitstromen, en als het geestelijke krachtig werkzaam moet zijn, moeten veel mensen gemeenschappelijk een dergelijke schaal vormen. [...] De Kerstbijeenkomst [ter oprichting van de…

  Lees meer...
  32,50
 • Rudolf Steiner - Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap
  Rudolf Steiner - Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap

  In de huidige natuurwetenschap is het wezen van de mens uit het zicht verdwenen. In deze reeks voordrachten legt Rudolf Steiner het fundament voor een radicaal nieuwe wetenschapsbeoefening. Uitgaande van de klassieke vragen naar het wezen van de materie en het bewustzijn…

  Lees meer...
  24,50
 • Rudolf Steiner - Over de drempel
  Rudolf Steiner - Over de drempel

  "Wie zich werkelijk verdiept in Steiners mysteriedrama’s, hoeft zijn boeken niet meer te lezen" aldus, vrij weergegeven, de auteur zelf. Rudolf Steiner ‘ontving’ deze drama’s, hij bedacht ze niet. Ze tonen de spirituele ontwikkelingswegen van individuele personen in de…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Vorm en beweging
  Rudolf Steiner - Vorm en beweging

  'Kunst geeft niet het zichtbare weer, kunst maakt het onzichtbare zichtbaar'. Dit motto van Paul Klee geldt in het bijzonder ook voor Rudolf Steiner. In de door hem ontworpen gebouwen en in zijn aanwijzingen voor de euritmie als nieuwe bewegingskunst zocht hij naar kunstzinnige…

  Lees meer...
  32,50
 • Rudolf Steiner - Het evangelie naar Mattheus
  Rudolf Steiner - Het evangelie naar Mattheus

  In Steiners evangelievoordrachten gaat het niet om een systematische behandeling en uitleg van de vier evangeliën, maar om een belichting van hun esoterische achtergrond. In de voordrachten over het evangelie naar Mattheüs staat de afstamming van Jezus centraal. Deze wordt door…

  Lees meer...
  32,50
 • Rudolf Steiner - Karma van het beroepsleven
  Rudolf Steiner - Karma van het beroepsleven

  In de tijd waarin Steiner deze voordrachten hield (1916), was het werkleven al drastisch veranderd. Mechanisatie, specialisatie en formalisering van taken hadden de vroegere emotionele betrokkenheid van de mens bij het product van zijn arbeid tenietgedaan. Maar Steiner blikt niet…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Macrokosmos en microkosmos
  Rudolf Steiner - Macrokosmos en microkosmos

  In de oudheid waren er twee soorten inwijdingswegen. De ene werd onder meer gepraktiseerd in de noordelijke mysteriën en leidde naar de geestelijke wereld achter de natuur: de macrokosmos. De andere werd gepraktiseerd in de Isis- en Osirismysteriën van het oude Egypte en leidde…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Kunst en cultuurvernieuwing
  Rudolf Steiner - Kunst en cultuurvernieuwing

  Behalve filosoof en onderzoeker van de geest was Rudolf Steiner ook kunstenaar. Zijn bekendste schepping is wel het zgn. eerste Goetheanum, een houten bouwwerk van kolossale afmetingen, waarin een synthese van architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst werd nagestreefd. De…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Mysterieplaatsen en inwijdingswegen
  Rudolf Steiner - Mysterieplaatsen en inwijdingswegen

  Steiner beschrijft in deze voordrachten de ontwikkeling van de laatste mysterieculturen en hun overgang naar de nieuwe tijd. De nadruk ligt op de Griekse mysteriën van Ephese, Eleusis en Samothrace en op de mysteriën van Hibernia Ierland. De schildering van de Hibernische…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Kosmische hierarchieen
  Rudolf Steiner - Kosmische hierarchieen

  'Evolutie' is een van de centrale thema's in het werk van Rudolf Steiner. Het verhaal van de herkomst van de mens, van de natuur, van de aarde en haar hele kosmische omgeving wordt door hem telkens weer anders verteld en belicht. In deze fundamentele voordrachtenreeks legt…

  Lees meer...
  27,50
 • Rudolf Steiner - Drie stappen van de antroposofie
  Rudolf Steiner - Drie stappen van de antroposofie

  'Het is onze taak aan te tonen dat aan de filosofie werkelijkheidskarakter kan worden verleend, en dat een kosmologie mogelijk is die de mens mede omvat, en dat een religieus leven mogelijk is dat op de grondslag van inzicht berust.''De filosoof gaat lijken op het volledig…

  Lees meer...
  21,00
 • Rudolf Steiner - Karmaonderzoek I werken en voordrachten
  Rudolf Steiner - Karmaonderzoek I werken en voordrachten

  De voordrachten in Karmaonderzoek 1 en de daaropvolgende delen stammen uit de laatste fase van Steiners leven. Ze vormen tevens een hoogtepunt in zijn werk. Nooit eerder had Steiner zo uitvoerig en vooral zo concreet over reïncarnatie en karma gesproken. Na een diepgaande…

  Lees meer...
  32,50