Boeken over welzijnswerk

 • E-book
  Medische kennis voor hulpverleners

  Dit is het uittreksel behorend bij het boek Medische kennis voor hulpverleners (5e druk; ISBN 9789046901168) van M. van Endt-Meijling. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te… (E-book)

  Lees meer...
    5,95
 • E-book
  Muzisch agogische methodiek

  Dit is het uittreksel behorend bij het boek Muzisch-agogische methodiek (5e druk; ISBN 9789046900758) van D. Behrend. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven… (E-book)

  Lees meer...
    5,95
 • E-book
  Denken en doen

  Dit is het uittreksel behorend bij het boek Denken en doen (2e druk; ISBN 9789046901113) van K.J.M. van Haaster. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven… (E-book)

  Lees meer...
    5,95
 • E-book
  Methoden voor sociaal pedagogisch hulpverleners

  Dit is het uittreksel behorend bij het boek Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners (3e druk; ISBN 9789046902196) van J. Bassant, S. de Roos. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker… (E-book)

  Lees meer...
    5,95
 • Studentsonly boeken
  E-book
  Studentsonly - Diagnostiek en planning in de hulpverlening

  Dit is het uittreksel behorend bij het boek Diagnostiek en planning in de hulpverlening (4e druk; ISBN 9789046901052) van S. de Roos. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te… (E-book)

  Lees meer...
    5,95
 • Studentsonly boeken
  E-book
  Studentsonly - Mensenwerk

  Dit is het uittreksel behorend bij het boek Mensenwerk (1e druk; ISBN 9789046901403) van J. Bassant, M. Bassant-Hensen. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze… (E-book)

  Lees meer...
    5,95
 • Ed de Jonge boeken
  E-book
  Ed de Jonge - Beelden van de professional

  Terwijl de inspiratie van professionals wel als de basis voor hun beroepsuitoefening wordt beschouwd, lijkt zij binnen de hedendaagse beroepspraktijk in toenemende mate onder druk te staan. De zoektocht naar mogelijke inspiratiebronnen voor professionalisering… (E-book)

  Lees meer...
  20,00
 • Pieter Van Herck boeken
  E-book
  Pieter Van Herck - Transformeren om te overleven in de zorg

  De toekomst van onze gezondheidszorg onder de loep;;;Uitdagingen en mogelijkheden voor iedereen binnen de zorg Technologische ontwikkelingen bepalen steeds meer op welke manier we onze gezondheid benaderen. Smartphones, smartwatches en andere wearables slaan… (E-book)

  Lees meer...
  19,99
 • Marieke Simons, Roel Meertens, Nicole Tielen boeken
  E-book
  Marieke Simons, Roel Meertens, Nicole Tielen - De Kleine Gids Jeugdwet

  De nieuwe Jeugdwet betekent een ingrijpende wijziging in de zorg voor jeugdigen. Ouders en jeugdigen krijgen vanaf 1 januari 2015 in veel gevallen te maken met de gemeente. Ook verandert er veel voor organisaties die hulp, zorg of ondersteuning aan jeugdigen… (E-book)

  Lees meer...
  31,97
 • Mariet Ghaye, Rita Daneels boeken
  E-book
  Mariet Ghaye, Rita Daneels - Agressie in hulp- en dienstverlening

  Agressief gedrag heeft impact op wie ermee geconfronteerd wordt. Niet alleen het fysieke slaan, vechten, schoppen, dingen stukmaken, maar ook verbaal en psychisch geweld zoals roepen, dreigen, provoceren, kleineren, pesten, Meestal wordt in agressiebeheersing… (E-book)

  Lees meer...
  14,75
 • E-book
  Kinderrechtenverdrag in de praktijk

  Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind is een belangrijk verdrag in het werken met jeugdigen. Het kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het analyseren van opvoedsituaties en bij het nemen van beslissingen. Het verdrag kent belangrijke… (E-book)

  Lees meer...
  42,81
 • E-book
  De kleine gids passend onderwijs

  De Kleine Gids Passend onderwijs is een praktische handreiking voor mensen die leiding en vorm geven aan passend onderwijs en de stelselherziening zorg voor jeugd. Deze Gids richt zich specifiek op het basisonderwijs. Om de kansen voor samenwerking tussen… (E-book)

  Lees meer...
  31,97
 • Fiet van Beek, Mieneke Muntendam, Marianne Goorhuis boeken
  E-book
  Fiet van Beek, Mieneke Muntendam, Marianne Goorhuis - De kleine gids eigen kracht conferentie

  Met de overheveling van meer en meer taken van Rijk en provincies naar gemeenten, groeit het besef dat de kracht van burgers meer benut kan en moet worden. Eigen Kracht-conferenties (EK-cs) hebben bewezen dé manier te zijn om burgers zelf aan het roer te… (E-book)

  Lees meer...
  31,97
 • Saskia Keereweer, Kees Verhaar, Jose Huzen boeken
  E-book
  Saskia Keereweer, Kees Verhaar, Jose Huzen - Stuurmanskunst op moreel kompas

  Het belang van regie als manier van sturen bij de decentralisaties op het sociaal domein staat volop in de belangstelling. Meestal gaat het dan over de gemeente en de wethouder als regisseur van de transitie en transformatie van de jeugdzorg, de AWBZ, de… (E-book)

  Lees meer...
  21,11
 • Trix van der Kamp, Marleen Okma boeken
  E-book
  Trix van der Kamp, Marleen Okma - De kunst van het transformeren: Dilemma's & handreikingen

  Het sociaal domein is volop in beweging. Beleidsconcepten en doelstellingen wisselen elkaar in hoog tempo af. Gemeenten en maatschappelijke partners staan voor de opgave om een nieuw stelsel van maatschappelijke ondersteuning in te richten. Lokaal, integraal… (E-book)

  Lees meer...
  48,51
 • Thijs Janssen, Marjan Möhle, Jet van Haitsma, Jolanda Wouters boeken
  E-book
  Thijs Janssen, Marjan Möhle, Jet van Haitsma, Jolanda Wouters - De kunst van het transformeren (deel 2)

  Per 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Hiermee wordt niet alleen ingezet op een ingrijpende stelselwijziging (transitie), maar ook op een inhoudelijk veranderproces (transformatie). Deze beoogde cultuuromslag heeft tot… (E-book)

  Lees meer...
  48,51
 • D. Haster boeken
  E-book
  D. Haster - Basisboek integrale schuldhulpverlening

  Dit is het uittreksel behorend bij het boek Basisboek integrale schuldhulpverlening (2e druk; ISBN 9789001763749) van D. Haster. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen… (E-book)

  Lees meer...
    5,95
 • Rudy Bonnet boeken
  E-book
  Rudy Bonnet - De kleine gids kindermishandeling

  Kindermishandeling komt veel vaker voor dan we willen weten. Het wordt dan ook wel "de verborgen epidemie" genoemd. De gevolgen van kindermishandeling dragen de slachtoffers levenslang met zich mee. Vermoedens van kindermishandeling gaan altijd gepaard met… (E-book)

  Lees meer...
  31,39
 • Martin Berk boeken
  E-book
  Martin Berk - De Jeugdprofessional in ontwikkeling

  De organisatie van de jeugdzorg is veranderd. Decentralisatie van hulp heeft geleid tot nieuwe fenomenen, zoals wijkteams. #Samenwerking van professionals# zijn daarbij de nieuwe toverwoorden geworden. Een nieuwe manier van werken, werpt vragen op.… (E-book)

  Lees meer...
  63,92
 • Anthony Kevins boeken
  Anthony Kevins - Changing Welfare States Expanding Welfare in an Age of Austerity

  In recent decades, and particularly since the financial crisis, continental Europe has seen an increasing gap between those workers who have well-protected, good-paying jobs with strong benefits and those who work lower-quality, nonstandard jobs, or who have… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  89,00
 • Bringing the Jobless Into Work?

  Over the last decade, many industrialized countries shifted from passive unemployment and welfare benefit regimes and traditional active labor market and social policies to activation strategies by making benefit receipt conditional upon accepting job offers… (Harde kaft)

  Lees meer...
  170,95
 • Ronald J. Angel boeken
  Ronald J. Angel - Hispanic Families at Risk

  In the United States, work is the key to economic success, as well as the major source of health care coverage and retirement security. While Europeans look to the State for these benefits, Americans for the most part do not. This system of employment-based… (Harde kaft)

  Lees meer...
  138,95
 • Barbra Teater boeken
  Barbra Teater - Contemporary Social Work Practice

  This exciting new book provides an overview of fifteen different contemporary social work practice settings, spanning across the statutory, voluntary, private and third sectors. It serves as the perfect introduction to the various roles social workers can have… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Evidence-based Practice - Modernising the Knowledge Base of Social Work?

  The quest to create an evidence-based Social Work practice is emerging strongly in different fields of Social Work and social policy. In this volume internationally renowned proponents and opponents of this approach deliver profound analyses of the meaning and… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,95
 • John McLeod boeken
  John McLeod - Counselling Skills

  Counselling Skills, second edition provides a research-informed critique of current counselling skills models, offering a new model of embedded counselling. John McLeod's renowned accessible writing style makes this book suitable for students taking courses or… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,95