Boeken over welzijnswerk

 • M. van Endt-Meijling boeken
  M. van Endt-Meijling - Medische kennis voor hulpverleners

  Hulpverleners hebben in hun dagelijkse praktijk geregeld te maken met mensen die een ziekte of beperking hebben. Daarnaast spelen hulpverleners een rol bij de vroegtijdige onderkenning van ziekten. Hiervoor moeten zij beschikken over kennis van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Lou Jagt boeken
  Lou Jagt - Onvrijwillige hulpverlening

  Onvrijwillige cliënten zijn personen of gezinnen die door maatschappelijk werkers (of andere hulpverleners) worden benaderd zonder dat ze zelf om hulp vragen. Sterker: soms wijzen ze hulp ronduit af. Dit boek maakt onderscheid tussen sociaal onvrijwillige en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • Siny Sluiter boeken
  Siny Sluiter - Signalering in het sociaalagogisch werk

  Sociaalagogisch werkers werken met doelgroepen die in meer of mindere mate worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen en problemen en mede daardoor behoren tot de kwetsbare groepen van onze samenleving. Daarom is het voor sociaalagogisch werkers… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • John Bassant, Sijtze de Roos boeken
  John Bassant, Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

  Sociaal-pedagogisch hulpverleners hebben een breed werkveld. Hun cliënten variëren van kinderen met het syndroom van Down tot tbs-gestelden en van gezinnen met opvoedingsproblemen tot demente ouderen. Wat doen SPH?ers precies op al die verschillende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • Jan van Rosmalen boeken
  Jan van Rosmalen - Het woord aan de verbeelding

  Het woord aan de verbeelding gaat over de mogelijkheden van spel en kunstzinnige media voor het sociaalagogisch werk. In het boek worden de mogelijkheid van het creëren van andere werkelijkheden (spel en vrijplaats), het uitlokken van intensieve ervaringen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen, Hanneke Felten boeken
  Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen, Hanneke Felten - Opgelet!

  Door de grote maatschappelijke veranderingen is signaleren als taak steeds belangrijker geworden in het sociaal werk. Hulpverleners, stafmedewerkers en managers hebben echter geregeld moeite met signaleren. In Opgelet! wordt beschreven hoe signaleren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Toinette Loeffen, Herma Tigchelaar boeken
  Toinette Loeffen, Herma Tigchelaar - Retourtje inzicht

  Voor sociale professionals is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de vele facetten van iemands identiteit. Dan gaat het over de identiteit van de mensen met wie ze werken én die van henzelf. Retourtje inzicht helpt ze dit inzicht te ontwikkelen.Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • Lia van Doorn, Yvonne van Etten, Mirjam Gademan boeken
  Lia van Doorn, Yvonne van Etten, Mirjam Gademan - Outreachend werken

  Het was in Nederland altijd taboe om hulp te verlenen aan mensen die daar niet om gevraagd hadden. Maar sinds outreachend werken aantoonbare resultaten oplevert voor de cliënt en zijn omgeving, is de belangstelling ervoor sterk toegenomen. Dit basisboek laat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • S. Horneman, W. Nijhof boeken
  S. Horneman, W. Nijhof - Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening

  Het werkgebied van de sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) is in beweging door de gewijzigde wetgeving, financiering en de positie van de cliënt in de hulpverlening. Begrippen als actief burgerschap, empowerment, toenemende diversiteit en integraal werken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Frank Schalken boeken
  Frank Schalken - Handboek online hulpverlening

  Deze Managementeditie bestaat uit: Deel I Oriëntatie Deel II Voorbereiding en organisatie Deel III Uitvoering Toegankelijkheid, kwaliteit en gebruikersgemak verbeteren, regie en zelfredzaamheid stimuleren en kosten besparen: hulpverlening via internet… (Harde kaft)

  Lees meer...
  47,95
 • Erik de Haan, Willemine Regouin boeken
  Erik de Haan, Willemine Regouin - Supervisie

  Het handboek Supervisie biedt een didactische methode, die professionals in helpende beroepen in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid. Het benadert theorie, methodes en praktijk vanuit het perspectief van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,95
 • Huib Terlouw, Ben Visser boeken
  Huib Terlouw, Ben Visser - Relaties hanteren

  Een must-have voor elke hulpverlener in het sociaal-agogisch werk, met nieuwste inzichten en aanpakken, ondersteund met video'sRelaties hanteren bestaat uit twee delen. In deel A lees je over de grondhouding en de vaardigheden die je als hulpverlener nodig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,30
 • Lex Mulder, Herma Hagen, Wicky Voors boeken
  Lex Mulder, Herma Hagen, Wicky Voors - Oefeningenboek voor groepen

  Werken met groepen is uitdagend. Het vereist, naast kennis en ervaring, veel improvisatie en creativiteit van de begeleiders om de juiste interventies te plegen. Oefeningenboek voor groepen beschrijft honderdvijftig kortdurende oefeningen. Via een zoeksysteem… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  58,95
 • I.K. Berg boeken
  I.K. Berg - Ik wil mijn kind niet kwijt!

  Werken met ouders van kinderen die met de kinderbescherming te maken hebben, betekent werken in een spanningsveld dat wordt opgewekt door de zorg voor het bedreigde kind, het respect voor de band tussen ouders en kinderen, de angst voor de vaak heftige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Patrick Smelt, Rachid Habchi, Davey Dekker, Winny van der Wal boeken
  Patrick Smelt, Rachid Habchi, Davey Dekker, Winny van der Wal - Straatcultuur

  Dit boek beschrijft de straatcultuur zoals jongeren die zelf beleven en leren vanaf het moment dat ze op straat hangen. Vanuit dat perspectief vertaalt de auteur de straatcultuur voor het beroepsveld.Straatcultuur en hangjongeren zijn veelbesproken onderwerpen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Sijtze de Roos, Mart van Dinther boeken
  Sijtze de Roos, Mart van Dinther - Preventie in het sociale domein

  Preventie is steeds belangrijker in een maatschappij die sterk aan verandering onderhevig is. In de publieke sfeer en het sociale domein wordt preventief opgetreden, zoals blijkt uit alcoholvoorlichting voor pubers of uit terrorismepreventie. Van professionals… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Martin Berk boeken
  Martin Berk - De jeugdprofessional in ontwikkeling

  De organisatie van de jeugdzorg is veranderd. Decentralisatie van hulp heeft geleid tot nieuwe fenomenen, zoals wijkteams. #Samenwerking van professionals# zijn daarbij de nieuwe toverwoorden geworden. Een nieuwe manier van werken, werpt vragen op.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,00
 • Karlan van Ieperen-Schelhaas boeken
  Karlan van Ieperen-Schelhaas - Contextuele hulpverlening

  In de contextuele benadering binnen de hulpverlening wordt een mens niet gezien als een op zichzelf staand individu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een groot netwerk van betekenisvolle (familiale) relaties die meerdere generaties behelzen. De wijze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Judith Wolf boeken
  Judith Wolf - Krachtwerk

  Mensen zijn soms de greep op hun leven kwijt en kunnen moeite hebben om zich in de samenleving staande te houden. Zij ervaren diverse problemen - lichamelijk, sociaal, materieel - en voelen zich er alleen voor staan. Krachtwerk biedt handvatten voor het geven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Maria Scheffers boeken
  Maria Scheffers - Sterk met een vitaal netwerk

  Binnen zorg en welzijn komt de focus als gevolg van wetgeving meer te liggen op het activeren van het zelfredzame vermogen van burgers en in samenhang daarmee het versterken van het netwerk van burgers. Sterk met een vitaal netwerk beschrijft deze werkwijze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Jan Remmerswaal boeken
  Jan Remmerswaal - Begeleiden van groepen

  Begeleiden van groepen. Groepsdynamica in praktijk is volledig herzien en geactualiseerd. Deze klassieker op het gebied van groepsdynamica is een handzame en complete encyclopedie. Na een algemene inleiding over begeleiding van groepsprocessen komen in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,95
 • Jos Kuiper, Peter Zijsling boeken
  Jos Kuiper, Peter Zijsling - Methodisch handelen inzichtelijk

  Methodisch handelen lijkt een vanzelfsprekende basisvaardigheid voor een professionele hulpverlener, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Voor veel aankomende hulpverleners is het lastig methodisch handelen onder de knie te krijgen. Methodisch handelen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,95
 • C. Brouwer boeken
  C. Brouwer - Opleiden, trainen en presenteren

  Opleiden, trainen en presenteren vraagt om technische vermogens, werken met het hart en spelen met de werkelijkheid. De auteur zet hiervoor de kernen neer: programma`s ontwikkelen en de ontwikkelde programma`s uitvoeren. Het is ambachtelijk werk dat van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • C. van der Lee, J. Triepels boeken
  C. van der Lee, J. Triepels - Van hulpvraag naar zorgplan

  De veranderingen in de zorg- en hulpverlening waarbij de cliënt centraal staat, volgen elkaar in hoog tempo op. Vraaggestuurd werken in plaats van aanbodgestuurd betekent in de praktijk veel wijzigingen. Voor hulpverleners kan dit tot dilemma's leiden. Dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • N. Jagt, N. Leufkens, T. Rombouts boeken
  N. Jagt, N. Leufkens, T. Rombouts - Supervisie

  Supervisie heeft zich door de jaren heen bewezen als een praktijkgerichte leidraad voor (opleidings)supervisoren. Zij herkennen in het boek hun eigen praktijkvragen en vinden er inspiratie in om eigen antwoorden te vinden. Het boek is meermalen aangepast in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,95