Boeken over welzijnswerk

 • Karlan van Ieperen-Schelhaas boeken
  Karlan van Ieperen-Schelhaas - Contextuele hulpverlening

  In de contextuele benadering binnen de hulpverlening wordt een mens niet gezien als een op zichzelf staand individu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een groot netwerk van betekenisvolle (familiale) relaties die meerdere generaties behelzen. De wijze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Frans Brinkman boeken
  Frans Brinkman - Individuele gespreksvoering

  Het gesprek is het belangrijkste instrument van hulpverleners. In het professioneel handelen is wel een ander soort gespreksvoering nodig dan wanneer we praten met familie en vrienden. Het verhaal van de cliënt staat centraal, je helpt hem dat verhaal te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • Bert la Poutré, Michael Boelrijk boeken
  Bert la Poutré, Michael Boelrijk - Mediation als alternatief

  Wie werkt in de sociaal agogische sector krijgt te maken met geschillen tussen mensen. Partijen in een geschil die er zelf niet uitkomen, zullen soms ook op zoek gaan naar een manier om er langs juridische weg uit te komen, maar zich vaak ook wenden tot een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,95
 • Lex Mulder, Herma Hagen, Wicky Voors boeken
  Lex Mulder, Herma Hagen, Wicky Voors - Oefeningenboek voor groepen

  Werken met groepen is uitdagend. Het vereist, naast kennis en ervaring, veel improvisatie en creativiteit van de begeleiders om de juiste interventies te plegen. Oefeningenboek voor groepen beschrijft honderdvijftig kortdurende oefeningen. Via een zoeksysteem… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  58,95
 • Frank Schalken boeken
  Frank Schalken - Handboek online hulpverlening

  Deze Onderwijseditie bestaat uit: Deel I OriëntatieDeel II UitvoeringToegankelijkheid, kwaliteit en gebruikersgemak verbeteren, regie en zelfredzaamheid stimuleren en kosten besparen: hulpverlening via internet verbetert hulp bij psychische, sociale of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,95
 • Nel Jagt, Lou Jagt boeken
  Nel Jagt, Lou Jagt - Taakgerichte hulpverlening in sociaal werk

  Taakgerichte hulpverlening (TGH) is een bekend begrip voor maatschappelijk werkers die in de laatste decennia zijn opgeleid. TGH is een methodiek van maatschappelijk werk, of liever van sociaal werk. De internationale herkomst ervan garandeert dat ook andere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Erik de Haan, Willemine Regouin boeken
  Erik de Haan, Willemine Regouin - Supervisie

  Het handboek Supervisie biedt een didactische methode, die professionals in helpende beroepen in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid. Het benadert theorie, methodes en praktijk vanuit het perspectief van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,95
 • Fee van Delft boeken
  Fee van Delft - Bijzonder gedrag en begeleiden

  Bijzonder gedrag en begeleiden gaat over probleemgedrag. In het sociaal pedagogisch werk worden begeleiders veelvuldig geconfronteerd met allerlei vormen van probleemgedrag. Soms heeft dit bijzondere gedrag van de cliënt te maken met zijn beperking of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • S.L.R. de Roos, Ankie van Pel boeken
  S.L.R. de Roos, Ankie van Pel - Diagnostiek en planning in de hulp- en dienstverlening

  Of je nu met kinderen in een buurthuis werkt, of met vluchtelingen, bejaarden of psychiatrische patiënten in een residentiële instelling, altijd zal je als werker zaken moeten uitzoeken: Wat is er met de betrokkenen aan de hand? Hoe kunnen zij het best… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • K.J.M. van Haaster boeken
  K.J.M. van Haaster - Denken en doen

  Denken en doen gaat over het programmeren van activiteiten en diensten binnen het brede sociale domein. Het begeleiden van dak- of thuislozen bij hun persoonlijk ontwikkelingsplan, het organiseren van een gedichtenschrijfdag met psychiatrische patiënten, of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,00
 • M. van Endt-Meijling boeken
  M. van Endt-Meijling - Medische kennis voor hulpverleners

  Hulpverleners hebben in hun dagelijkse praktijk geregeld te maken met mensen die een ziekte of beperking hebben. Daarnaast spelen hulpverleners een rol bij de vroegtijdige onderkenning van ziekten. Hiervoor moeten zij beschikken over kennis van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Lou Jagt boeken
  Lou Jagt - Onvrijwillige hulpverlening

  Onvrijwillige cliënten zijn personen of gezinnen die door maatschappelijk werkers (of andere hulpverleners) worden benaderd zonder dat ze zelf om hulp vragen. Sterker: soms wijzen ze hulp ronduit af. Dit boek maakt onderscheid tussen sociaal onvrijwillige en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • Siny Sluiter boeken
  Siny Sluiter - Signalering in het sociaalagogisch werk

  Sociaalagogisch werkers werken met doelgroepen die in meer of mindere mate worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen en problemen en mede daardoor behoren tot de kwetsbare groepen van onze samenleving. Daarom is het voor sociaalagogisch werkers… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • John Bassant, Sijtze de Roos boeken
  John Bassant, Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

  Sociaal-pedagogisch hulpverleners hebben een breed werkveld. Hun cliënten variëren van kinderen met het syndroom van Down tot tbs-gestelden en van gezinnen met opvoedingsproblemen tot demente ouderen. Wat doen SPH?ers precies op al die verschillende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • Jan van Rosmalen boeken
  Jan van Rosmalen - Het woord aan de verbeelding

  Het woord aan de verbeelding gaat over de mogelijkheden van spel en kunstzinnige media voor het sociaalagogisch werk. In het boek worden de mogelijkheid van het creëren van andere werkelijkheden (spel en vrijplaats), het uitlokken van intensieve ervaringen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen, Hanneke Felten boeken
  Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen, Hanneke Felten - Opgelet!

  Door de grote maatschappelijke veranderingen is signaleren als taak steeds belangrijker geworden in het sociaal werk. Hulpverleners, stafmedewerkers en managers hebben echter geregeld moeite met signaleren. In Opgelet! wordt beschreven hoe signaleren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Toinette Loeffen, Herma Tigchelaar boeken
  Toinette Loeffen, Herma Tigchelaar - Retourtje inzicht

  Voor sociale professionals is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de vele facetten van iemands identiteit. Dan gaat het over de identiteit van de mensen met wie ze werken én die van henzelf. Retourtje inzicht helpt ze dit inzicht te ontwikkelen.Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • Frank Schalken boeken
  Frank Schalken - Handboek online hulpverlening

  Deze Managementeditie bestaat uit: Deel I Oriëntatie Deel II Voorbereiding en organisatie Deel III Uitvoering Toegankelijkheid, kwaliteit en gebruikersgemak verbeteren, regie en zelfredzaamheid stimuleren en kosten besparen: hulpverlening via internet… (Harde kaft)

  Lees meer...
  47,95
 • Lia van Doorn, Yvonne van Etten, Mirjam Gademan boeken
  Lia van Doorn, Yvonne van Etten, Mirjam Gademan - Outreachend werken

  Het was in Nederland altijd taboe om hulp te verlenen aan mensen die daar niet om gevraagd hadden. Maar sinds outreachend werken aantoonbare resultaten oplevert voor de cliënt en zijn omgeving, is de belangstelling ervoor sterk toegenomen. Dit basisboek laat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • S. Horneman, W. Nijhof boeken
  S. Horneman, W. Nijhof - Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening

  Het werkgebied van de sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) is in beweging door de gewijzigde wetgeving, financiering en de positie van de cliënt in de hulpverlening. Begrippen als actief burgerschap, empowerment, toenemende diversiteit en integraal werken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • John Bassant, Marianne Bassant-Hensen boeken
  John Bassant, Marianne Bassant-Hensen - Mensenwerk

  Sociaal werk is breed, veelzijdig en complex. En het is mensenwerk. Dat geeft het sociaal werk een heel eigen karakter en maakt het boeiend en uitdagend. De sociaal werker is een bijzondere professional die vanuit een brede basis generalistisch kan werken in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Huib Terlouw, Ben Visser boeken
  Huib Terlouw, Ben Visser - Relaties hanteren

  Een must-have voor elke hulpverlener in het sociaal-agogisch werk, met nieuwste inzichten en aanpakken, ondersteund met video'sRelaties hanteren bestaat uit twee delen. In deel A lees je over de grondhouding en de vaardigheden die je als hulpverlener nodig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,30
 • Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan boeken
  Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan - Beschermjassen

  Beschermjassen, transculturele hulp aan families biedt een nieuw perspectief op de hulpverleningspraktijk. Het gaat in op wat een professional nodig heeft voor een open dialoog met de 'vreemde ander'.Het boek geeft antwoord op vragen als: Wat heeft een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Leo Gualtherie van Weezel, K. Waaldijk boeken
  Leo Gualtherie van Weezel, K. Waaldijk - Werken in de (semi-)residentiele hulpverlening

  Dit basisboek geeft een beeld van de manier waarop in de residentiële hulpverlening wordt gewerkt en geleefd. Er wordt veel aandacht besteed aan de visie van de bewoner zelf. De auteurs beginnen met een systematisch overzicht van deze werksoort en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • Roeland van Geuns, Lisette Desain, Rianne van der Weijden boeken
  Roeland van Geuns, Lisette Desain, Rianne van der Weijden - Hulp bij armoede

  Dit boek bevat de resultaten en kennis van zes jaar onderzoek door het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam. Het geeft antwoord op de vragen: hoe motiveer je mensen om hun gedrag onder de loep te nemen en te veranderen? En: hoe sluit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95