Boeken over welzijnswerk

 • I.K. Berg boeken
  I.K. Berg - Ik wil mijn kind niet kwijt!

  Werken met ouders van kinderen die met de kinderbescherming te maken hebben, betekent werken in een spanningsveld dat wordt opgewekt door de zorg voor het bedreigde kind, het respect voor de band tussen ouders en kinderen, de angst voor de vaak heftige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Gé Haans, Luk Robbroeckx, Joke Hoogeduin, Annemarie van Beem-Kloppers boeken
  Gé Haans, Luk Robbroeckx, Joke Hoogeduin, Annemarie van Beem-Kloppers - Methodiekboek ouderbegeleiding bij roldifferentiatie

  Indien ouders kunnen instemmen met een langdurige pleeggezinplaatsing van hun kind, geeft dat het kind de ruimte om zich te hechten aan pleegouders. Bovendien vergroot deze instemming de kans op het welslagen van zo'n plaatsing.Na een gedwongen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Marcel Sem Kok boeken
  Marcel Sem Kok - Handboek schuldhulpverlening

  Maatschappelijk werkers worden steeds vaker geconfronteerd met cliënten met financiële problemen. Dit hoeft niet te betekenen dat dit de eerste vraag van cliënten is aan het maatschappelijk werk. Niet zelden zijn er óók financiële problemen, naast tal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • L. Schuringa boeken
  L. Schuringa - PM-reeks Omgaan met diversiteit

  De huidige Nederlandse samenleving bestaat uit een diversiteit aan mensen, groeperingen en organisaties. Een belangrijke taak en opdracht voor de professional is om het accent te legeen op de winst die uit diversiteit te halen valt, ook in de situaties die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Fee van Delft boeken
  Fee van Delft - Bijzonder gedrag en begeleiden

  Bijzonder gedrag en begeleiden gaat over probleemgedrag. In het sociaal pedagogisch werk worden begeleiders veelvuldig geconfronteerd met allerlei vormen van probleemgedrag. Soms heeft dit bijzondere gedrag van de cliënt te maken met zijn beperking of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Sjaak Vane boeken
  Sjaak Vane - Werken met drama

  Dit boek beschrijft de methodiek van het werken met drama-activiteiten binnen de sociaal-agogische beroepspraktijk. Dramatische expressie beperkt zich niet tot toneelspelen. Vertellen, bewegen en het schrijven van gedichten of verhalen komen in Werken met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Siny Sluiter boeken
  Siny Sluiter - Signalering in het sociaalagogisch werk

  Sociaalagogisch werkers werken met doelgroepen die in meer of mindere mate worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen en problemen en mede daardoor behoren tot de kwetsbare groepen van onze samenleving. Daarom is het voor sociaalagogisch werkers… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • Huib Terlouw, Ben Visser boeken
  Huib Terlouw, Ben Visser - Relaties hanteren 4e druk

  Een must-have voor elke hulpverlener in het sociaal-agogisch werk, met nieuwste inzichten en aanpakken, ondersteund met video'sRelaties hanteren bestaat uit twee delen. In deel A lees je over de grondhouding en de vaardigheden die je als hulpverlener nodig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,30
 • Judith ter Horst boeken
  Judith ter Horst - Rapporteren in de hulp- en dienstverlening

  Hulp- en dienstverleners moeten regelmatig rapporteren. Overdrachtsrapportages, voortgangsrapportages en adviesrapportages horen voor de meeste sociaal werkers bij hun dagelijks werk. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat zij hun werk moeten verantwoorden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Karlan van Ieperen-Schelhaas boeken
  Karlan van Ieperen-Schelhaas - Contextuele hulpverlening

  In de contextuele benadering binnen de hulpverlening wordt een mens niet gezien als een op zichzelf staand individu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een groot netwerk van betekenisvolle (familiale) relaties die meerdere generaties behelzen. De wijze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Lia van Doorn, Yvonne van Etten, Mirjam Gademan boeken
  Lia van Doorn, Yvonne van Etten, Mirjam Gademan - Outreachend werken

  Het was in Nederland altijd taboe om hulp te verlenen aan mensen die daar niet om gevraagd hadden. Maar sinds outreachend werken aantoonbare resultaten oplevert voor de cliënt en zijn omgeving, is de belangstelling ervoor sterk toegenomen. Dit basisboek laat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Mariska Kramer boeken
  Mariska Kramer - Paraplu voor pleegouders in de juridische praktijk

  En dan ben je pleegouder... Of je er nu bewust voor kiest of er toevallig 'in rolt', als pleegouder heb je de verantwoordelijkheid voor een kind van andere ouders. Je wilt je pleegkind een warm thuis bieden - en de nodige bescherming. Tegelijkertijd loop je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,90
 • Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen, Hanneke Felten boeken
  Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen, Hanneke Felten - Opgelet!

  Door de grote maatschappelijke veranderingen is signaleren als taak steeds belangrijker geworden in het sociaal werk. Hulpverleners, stafmedewerkers en managers hebben echter geregeld moeite met signaleren. In Opgelet! wordt beschreven hoe signaleren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Jan van Rosmalen boeken
  Jan van Rosmalen - Het woord aan de verbeelding

  Het woord aan de verbeelding gaat over de mogelijkheden van spel en kunstzinnige media voor het sociaalagogisch werk. In het boek worden de mogelijkheid van het creëren van andere werkelijkheden (spel en vrijplaats), het uitlokken van intensieve ervaringen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • T. van Yperen, M. van der Steege boeken
  T. van Yperen, M. van der Steege - Voor het goede doel

  Met veel jeugdigen gaat het goed. Een aantal heeft echter professionele hulp nodig. Maar hoe zorg je er nu voor dat die hulp tot goede resultaten leidt? Doelgericht werken vergroot de kans op een succesvol verloop. De auteurs van dit boek hebben in vele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • A. Menger boeken
  A. Menger - Het delict als maatstaf

  Het delict als maatstaf is een algemene methodiekbeschrijving voor het reclasseringswerk. Het gaat over het werk van de reclasseringswerker, de ketenpartners en andere betrokken organisaties. Begeleiding van de verdachte of dader door de reclassering vindt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Patrick Smelt, Rachid Habchi, Davey Dekker, Winny van der Wal boeken
  Patrick Smelt, Rachid Habchi, Davey Dekker, Winny van der Wal - Straatcultuur

  Straatcultuur en hangjongeren zijn veelbesproken onderwerpen. Maar wat is straatcultuur nu eigenlijk? Wat voor effect heeft straatcultuur op hangjongeren? Hoe maak je contact met jeugdgroepen, en hoe ga je als professional om met straatcultuur en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Siep van der Werf boeken
  Siep van der Werf - Werken aan wonen

  Huisvesting is een belangrijk onderwerp. Ieder mens heeft ermee te maken en er zijn veel professionals die zich bezighouden met de woningmarkt. Werken aan wonen biedt een overzicht van de vele aspecten die spelen binnen de (volks)huisvesting. In Werken aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • John Bassant, Marianne Bassant-Hensen boeken
  John Bassant, Marianne Bassant-Hensen - Mensenwerk

  Sociaal werk is breed, veelzijdig en complex. En het is mensenwerk. Dat geeft het sociaal werk een heel eigen karakter en maakt het boeiend en uitdagend. De sociaal werker is een bijzondere professional die vanuit een brede basis generalistisch kan werken in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • M. van Endt-Meijling boeken
  M. van Endt-Meijling - Medische kennis voor hulpverleners

  Hulpverleners hebben in hun dagelijkse praktijk geregeld te maken met mensen die een ziekte of beperking hebben. Daarnaast spelen hulpverleners een rol bij de vroegtijdige onderkenning van ziekten. Hiervoor moeten zij beschikken over kennis van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Lies Korevaar, Jos Dröes boeken
  Lies Korevaar, Jos Dröes - Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn

  Mensen met een fysieke, zintuiglijke, cognitieve of psychische beperking kunnen moeite hebben met het functioneren in de maatschappij. Zij worden vaak belemmerd in het vervullen van sociale rollen en in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Rehabilitatie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • S. Horneman, W. Nijhof boeken
  S. Horneman, W. Nijhof - Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening

  Het werkgebied van de sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) is in beweging door de gewijzigde wetgeving, financiering en de positie van de cliënt in de hulpverlening. Begrippen als actief burgerschap, empowerment, toenemende diversiteit en integraal werken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Lou Jagt boeken
  Lou Jagt - Onvrijwillige hulpverlening

  Onvrijwillige cliënten zijn personen of gezinnen die door maatschappelijk werkers (of andere hulpverleners) worden benaderd zonder dat ze zelf om hulp vragen. Sterker: soms wijzen ze hulp ronduit af. Dit boek maakt onderscheid tussen sociaal onvrijwillige en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • Frans Brinkman boeken
  Frans Brinkman - Individuele gespreksvoering

  Het gesprek is het belangrijkste instrument van hulpverleners. In het professioneel handelen is wel een ander soort gespreksvoering nodig dan wanneer we praten met familie en vrienden. Het verhaal van de cliënt staat centraal, je helpt hem dat verhaal te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • Britt Fontaine boeken
  Britt Fontaine - Plancyclus in het sociaal agogisch werk

  In de hulpverlening is handelen het belangrijkste wat je doet, maar het is ook het laatste: er gaat een denk- en onderzoeksproces aan vooraf. Vaak zijn hulpverleners al aan het handelen of oplossen wanneer ze ontdekken dat hun oplossing niet goed werkt. Het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,95