Boeken over welzijnswerk

 • Piet de Busschere boeken
  Piet de Busschere - Das klasse, landelijke thuiszorg

  Landelijke Thuiszorg verzamelde verhalen over de eerste 50 jaar van haar geschiedenis. Om ze niet te vergeten nu er nog vertellers zijn die het weten. Verhalen die vervagen door de tijd of die zich nestelden in onze herinnering. We bundelden ze in dit boekje… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Lisbeth Verharen boeken
  Lisbeth Verharen - Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten

  Een ernstig ongeval heeft een ontwrichtende werking op het leven van de patiënt en diens naasten. In het ziekenhuis is de zorg primair somatisch georiënteerd, maar aandacht voor de psychische, sociale en materiële gevolgen is eveneens nodig. Naast de mensen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • Hans Schreurs boeken
  Hans Schreurs - Narratieve storytelling in de hulpverlening

  Zolang de mens bestaat zijn er verhalen verteld. Gebeurtenissen zijn uitgebeeld, er is over gezongen en ze zijn op muziek gezet. Wat betekent het als je iemand zijn verhaal laat vertellen en wat kun je er vervolgens mee als begeleider, vertrouwenspersoon,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Mirjam Windrich boeken
  Mirjam Windrich - Mindful analysis

  Mindful Analysis staat voor online coaching, counseling en therapie. De communicatie verloopt uitsluitend via internet (e-mail, webcam of chat) en de coach en de cliënt kennen elkaar niet persoonlijk. Dat online hulpverlening werkt, heeft onderzoek intussen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Frank van Strijen boeken
  Frank van Strijen - Jongerenwerk nieuwe stijl

  Het jongerenwerk is een bijzonder beroep. Al meer dan honderd jaar worden er onder deze noemer activiteiten ondernomen die op diverse wijze gericht zijn op jeugd. Tegelijkertijd is het beroep in al die tijd niet of nauwelijks afgebakend of gedefinieerd. Dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Rene Clarijs boeken
  Rene Clarijs - Tirannie in de jeugdzorg

  Dit proefschrift is de eerste studie over de transitie van de jeugdzorg, die feitelijk nog van start moet gaan. Het is vlot geschreven, leidt tot verrassende conclusies en is met de vele verwijzingen stevig onderbouwd. Een onmisbare publicatie voor een ieder… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,90
 • Eric van der Vet boeken
  Eric van der Vet - Lokale staat van zorg

  Nederland heeft een grote rijkdom aan vrijwilligerszorgorganisaties. Vrijwilligerszorg ontstaat in het sociale domein 'van onderop'. Vrijwilligerszorg is deel van de brede beweging naar meer horizontale verhoudingen in de samenleving. Met de Wet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Jos Jongeleen boeken
  Jos Jongeleen - Woningvervuiling

  Dit boek geeft heldere antwoorden op de vele vragen over de aanpak van woningvervuilingsproblematiek. De auteur biedt aan de hand van zijn jarenlange ervaring en een aantal praktijkverhalen praktische tips, methodieken en handvatten. Daarbij zijn interventies… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Anjo van Hout, Leo Witte boeken
  Anjo van Hout, Leo Witte - Integraal sociaal werk - Naar de sociale professional van de toekomst

  Van burgers wordt steeds vaker verwacht dat zij actief participeren in de samenleving: ze moeten de regie in eigen hand nemen, waar nodig hun netwerk inschakelen en minder snel aankloppen bij de overheid voor ondersteuning. De burger wordt, kortom,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans, Jolanda Sonneveld boeken
  Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans, Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

  In onze samenleving zijn mensen steeds meer afhankelijk van hun talent en de eigen inzet om succesvol te zijn. Een groeiende groep jongeren voelt zich achtergesteld in de race om te presteren. Zij worden ondergewaardeerd, buitengesloten of falen, omdat hun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Kim Hartenberg-ter Hedde, Judith ter Horst boeken
  Kim Hartenberg-ter Hedde, Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

  In het sociaal werk schrijf je niet alleen óver cliënten, maar ook voor en met cliënten. Hoe en wat je schrijft, bepaalt het inhoudelijke effect van de tekst en hoe je je profileert als deskundig professional. Een doeltreffende tekst is leesbaar, kort,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Vera Van Hove boeken
  Vera Van Hove - Ont-moeten

  Hulpverleners komen steeds meer onder druk te staan. De intensieve informatiedoorstroming, de hoge verwachtingen om de problemen snel en zo efficiënt mogelijk op te lossen, het toenemend administratief werk en de hoge caseload (meer cliënten op korte tijd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,00
 • Toby Witte boeken
  Toby Witte - Sociale dynamiek van de gemeentelijke politiek

  Sinds de transitie en transformatie bepaalt de gemeentelijke politiek grotendeels de politieke en bestuurlijke kaders waarbinnen professionals in zorg en welzijn werkzaam zijn. De uitkomsten van die besluitvorming zijn echter niet in beton gegoten en bieden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • de Vries boeken
  de Vries - Wat werkt ?

  Wat werkt er in de hulpverlening? Is het de metbode of is het de relatie met de cliënt? Hoe belangrijk is de motivatie van de cliënt? Wat is de invloed van de hulpverlener? Hebben Bewezen Effectieve Methoden inderdaad meer effect?Sjef de Vries geeft een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • Redbad Veenbaas, Jaap Noorda, Hanno Ambaum boeken
  Redbad Veenbaas, Jaap Noorda, Hanno Ambaum - Handboek modern jongerenwerk

  Dit boek is de vrucht van 50 jaar professionele ervaring met jongerenwerk. Aan de hand van praktische werksituaties geeft het een helder overzicht van methodieken en de daartoe benodigde vaardigheden. Ook schetst het in kort bestek de ontwikkeling van het vak… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • Martine Kamphuis boeken
  Martine Kamphuis - Kijken in de spiegel van het verleden

  Marie Kamphuis (1907?2004) is een van de vormende krachten van het maatschappelijk werk in Nederland. Tijdens haar leven ontwikkelde de sociale hulpverlening zich tot een beroep met duidelijke methodische en ethische principes. In haar memoires verhaalt ze op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  43,95
 • V. de Waal boeken
  V. de Waal - Samenspel in de buurt

  Het lokale veld van sociaal beleid en wijkbeleid is in korte tijd drastisch veranderd. De lokale sociale sector is verzakelijkt, gedecentraliseerd en gemodelleerd naar het idee van actief burgerschap, zoals verwoord in de Wet maatschappelijke ondersteuning… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman boeken
  Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman - Training gespreksvaardigheden voor social work

  Binnen het hoger sociaal agogisch onderwijs word je opgeleid tot een professional die beschikt over een kennisbasis, juiste attitude en grote beheersing van diverse (gespreks)vaardigheden. Vaardigheden die je in de complexiteit van het werkveld op de juiste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • Judith Metz, Jolande Sonneveld boeken
  Judith Metz, Jolande Sonneveld - Het mooie is dat je er niet alleen voor staat

  Er is een groeiende behoefte aan individuele begeleiding van jongeren. Deze begeleiding biedt hen individuele aandacht, maatwerk en de mogelijkheid voor persoonlijke groei. Om de straatcultuur te kunnen doorbreken werken steeds meer politieagenten,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Martine Noordegraaf, Gert Vierwind boeken
  Martine Noordegraaf, Gert Vierwind - Hulpverlening aan jeugd en gezin

  Het gezin en de familie nemen in het leven van adolescenten een zeer belangrijke plaats in. Vandaar dat hulpverlening aan adolescenten niet alleen gericht moet zijn op deze jongeren, maar op het hele gezinssysteem. Hulpverlening aan jeugd en gezin biedt een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Nanne Vosters, Romulus Petrina boeken
  Nanne Vosters, Romulus Petrina - Inclusief

  Mensen met (functie)beperkingen komen vaak drempels tegen bij hun streven om deel te nemen aan de samenleving. Bij inclusie draait het om het realiseren van een samenleving waarin er voor iedere burger gelijkwaardige kansen zijn op maatschappelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Daniëlle Velland boeken
  Daniëlle Velland - Rijk Nederland

  Ook al behoren we tot de rijkste landen van de wereld, er heerst veel armoede in ons eigen land. Of je het gelooft of niet: er zijn mensen in Nederland die in armoede leven. Ik wil u wakker schudden tot erkenning van het probleem en u uitdagen deel te nemen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • E.S. van der Ploeg, R.J.J. Gobbens boeken
  E.S. van der Ploeg, R.J.J. Gobbens - Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen

  Door maatschappelijke veranderingen kent Nederland een steeds groter aantal thuiswonende kwetsbare ouderen, die een verhoogd risico hebben op bijvoorbeeld ziekenhuisopname en overlijden. Het opsporen, herkennen, behandelen of ondersteunen van kwetsbare ouderen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • Heleen van Deur, Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen boeken
  Heleen van Deur, Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen - DichtErBij

  De praktijk van sociale professionals verandert sterk, onder andere door de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. Professionals lossen niet langer vanuit hun spreekkamer problemen op, maar versterken met vroegtijdige, gerichte interventies de zelfredzaamheid van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Gerda van Straten, Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen boeken
  Gerda van Straten, Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen - Dichterbij de basis

  Dichterbij de basis biedt een methodisch handelingsmodel om te interveniëren in de leefwereld van mensen. Het cyclisch werken dat kenmerkend is voor het sociaal werk wordt op een dynamische wijze ingezet, passend bij wat de situatie op dat moment vraagt en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50