Boeken over pastoraat

 • Max Lucado boeken
  Max Lucado - Vertrouw maar op Mij

  Max Lucado laat in Vertrouw maar op mij zien dat God altijd bij je is. Ook in de moeilijke tijden, waar je het gevoel kunt hebben dat het leven te groot voor je is. Lucado laat zien dat je nooit alleen bent, dat God je erdoorheen zal slepen. Daar kun en mag je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,99
 • A.J.P.W. van der Wal boeken
  A.J.P.W. van der Wal - Wat maakt het leven de moeite waard?

  Wat maakt het leven de moeite waard voor ouderen van intensieve zorg die afhankelijk zijn? In dit onderzoek komen mensen met ernstige fysieke beperkingen en mensen met dementie aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen en opvattingen over de waarde van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • H. van den Belt boeken
  H. van den Belt - Een eeuwig verbond

  Als doopouders heb je een zware verantwoordelijkheid. Je belooft je kinderen een christelijke opvoeding te geven. Je verplicht je om hen de Heere Jezus te leren kennen. Wie kan die belofte nakomen? De auteur neemt doopouders mee in hun voorbereiding op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,95
 • H.J. Selderhuis boeken
  H.J. Selderhuis - Morgen doe ik het beter

  Wil je zo graag groeien in je geloof, maar mislukt dat regelmatig? Slaag je er maar niet in om een super-christen te worden? Dan is dit echt een boek voor jou. De auteur leert je om met je zwakheden toch in geloof te leven. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • L. Crabb boeken
  L. Crabb - Van binnenuit

  Van binnenuit is een bestseller geworden, omdat veel christenen moe zijn van het ophouden van de schijn dat het-wel-goed met hen gaat.Daarom hebben zij het sterke verlangen om Christus dieper te leren kennen en om echt een ander mens te worden. Ze willen de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • David Murray boeken
  David Murray - Reset - voor mannen

  Hoe ben ik hier terechtgekomen?’ Dat is een vraag die veel christelijke mannen zichzelf stellen als ze tegen het randje van een burn-out aan zitten, of er middenin. Ze voelen zich uitgeput, depressief, gespannen, angstig en zonder vreugde. Hun tijd gaat op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • P. Vermaat boeken
  P. Vermaat - Voorbereiding voor de laatste reis

  Wanneer we dit leven verlaten, is het belangrijk dat we dit niet onvoorbereid doen. Een conflict dat niet verzoend is of een vraag die nooit beantwoord is, kan het leven van de achterblijvers moeilijk maken. Daarnaast is het voor de familie van grote waarde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    6,95
 • L.W. Smelt boeken
  L.W. Smelt - Avondmaal

  De vieringen van het Heilig Avondmaal zijn hoogtepunten voor de gemeente van Christus. De liefde tot God, de onderlinge gemeenschap en het persoonlijk geloofsleven worden gevoed. Daarom zijn veel christenen op zoek naar meer toerusting rond de viering van dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    6,50
 • M. van Campen boeken
  M. van Campen - Verbonden in liefde en trouw

  Het huwelijk wordt wel vergeleken met een tweemotorig vliegtuig. De ene motor is die van de liefde, terwijl de andere de trouw symboliseert. Beide motoren zijn nodig om een vliegtuig in de lucht te houden en op de plaats van bestemming te brengen.Omdat het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    6,90
 • H.C. van der Meulen boeken
  H.C. van der Meulen - Liefdevol oog en open oor

  Door de complexiteit en de snelheid van onze samenleving hebben steeds meer mensen moeite overeind te blijven. Dat maakt het pastoraat binnen de kerk tot een van de omvangrijkste werkterreinen, waardoor voortdurend toerusting nodig is.Dit handboek pastoraat is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • D. Wilkerson, Z.C. van Dugteren-Guise boeken
  D. Wilkerson, Z.C. van Dugteren-Guise - Het kruis in de asfaltjungle

  In het midden van de 20e eeuw verliet een jonge predikant zijn rustige gemeente op het Amerikaanse platteland: David Wilkerson. Hij wist dat God hem riep naar de achterbuurten van New York, waar jeugdbendes de dienst uitmaakten. De meeste mensen dachten dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Corien Rietberg, Corjan Matsinger boeken
  Corien Rietberg, Corjan Matsinger - Handboek voor kinder- en jeugdpastoraat

  Jongeren en ouderen verschillen nogal van elkaar. Jongerenpastoraat vraagt dan ook om een andere aanpak dan het pastoraat aan volwassenen. Dit boek legt een fundament onder jeugdpastoraat, reikt een aantal basisvaardigheden aan, geeft inzicht in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • R. Ganzevoort, Judith Visser boeken
  R. Ganzevoort, Judith Visser - Zorg voor het verhaal

  Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw opgezetleerboek voor het pastoraat en de geestelijkeverzorging. In dit boek worden allereerst detheoretische en culturele achtergronden besprokenen komen de voornaamste pastorale modellen tersprake.Dat loopt uit op de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,75
 • Aart Peters, Leo Smelt boeken
  Aart Peters, Leo Smelt - Ontmoeting

  Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi, dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen. Dit boek wil pastorale bezoekers inspireren, nieuwe ideeën aanreiken en laten leren van anderen. Voor twintig pastorale doelgroepen en situaties geven de auteurs drie tot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,99
 • P.J. Vergunst boeken
  P.J. Vergunst - Toch gescheiden

  Echtscheidingen: ze vinden in toenemende mate plaats, maar toch wordt er binnen de christelijke gemeente weinig over gesproken. Dat tekent de verlegenheid van kerkenraden en de onmacht van familie en vrienden. Ondanks dat mannen en vrouwen plechtig beloven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,90
 • Margriet van der Kooi boeken
  Margriet van der Kooi - Verdriet is een werkwoord

  Rouwen om het verlies van een geliefde, je baan, je gezondheid. Verdriet hebben omdat je kinderloos of single bent. Niemand heeft gestudeerd voor verdriet hebben en rouwen. Toch krijgen we er allemaal mee te maken.Er zijn mensen die zeggen dat het een weg is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,99
 • Franck Ploum boeken
  Franck Ploum - De stilte vieren

  Franck PloumDe stilte vierenVormen voor spiritualiteit in kleine kringGroepen die regelmatig samenkomen om te vieren worden kleiner. Dat geldt voor parochies, gemeenten, religieuze gemeenschappen, ekklesiagroepen en communiteiten die incidenteel of met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • N. Groom boeken
  N. Groom - Van moeten naar mogen

  De doorbraak naar vrijheid is slechts de eerste stap!In de wereld van de hulpverlening is het fenomeen codependency (mede-afhankelijkheid of relationele gebondenheid) een begrip. Het komt voort uit de wereld van de hulp aan (alcohol)verslaafden. Vaak zorgt de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Bruno Sebrechts boeken
  Bruno Sebrechts - Uw licht op mijn schaduw

  De lezer wordt in dit boek geïnspireerd om zelf meer vrede en overwinning te ervaren, en tevens getuige te worden van Gods genezende liefde voor anderen.Dit boek beoogt in de eerste plaats de Bijbelse principes over geestelijke bevrijding in eenvoudige… (Harde kaft)

  Lees meer...
  28,95
 • c. Menken-Bekius boeken
  c. Menken-Bekius - Werken met rituelen in het pastoraat

  Ieder mens kent eigen rituelen, De manier waarop wij aan onze dag beginne, verloopt voor de meeste mensen volgens een vast patroon: het ochtendritueel. Op het werk worden we geholpen door werkrituelen. Feestrituelen markeren onze hoogtijdagen. In onze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Pauline Hendriks boeken
  Pauline Hendriks - Geloof ligt op straat

  We praten steeds minder met elkaar. Gewoon even kletsen of een diepgaand gesprek. Dat is jammer, want dan helpen we elkaar steeds minder. We geven elkaar geen raad en vinden geen luisterend oor bij belangrijke levensvragen.Honderd wijkbewoners, kerkleden en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Margriet van der Kooi boeken
  Margriet van der Kooi - Pelgrims en zwervers

  In een uitvoerige en leerzame inleiding laat de auteur zien hoe ziekenhuispastoraat in de praktijk vormgegeven kan worden. Het boek is daardoor geschikt voor iedereen die pastoraal actief is.?Ik merk nooit iets van God.?Zou dat waar zijn? Vaak hebben mensen in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,99
 • Maja Jeffkins boeken
  Maja Jeffkins - Praktische psychologie voor vrouwen - Ankertje 251

  Maja Jeffkins laat lezers kennismaken met eigentijdse, praktische psychologie voor vrouwen. Op de voor haar zo kenmerkende positieve wijze draagt zij verhelderende oplossingen aan waar het gaat om herwinnen van ondermeer zelfvertrouwen, schoonheid en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Nynke Dijkstra-Algra boeken
  Nynke Dijkstra-Algra - Handleiding bij Verscheidenheid van gaven en Je bent begaafd

  Sinds een aantal jaren is in Nederland de belangstelling voor 'gavengericht' werken gegroeid. Nynke Dijkstra-Algra schreef een methode om de gemeente toe te rusten tot gavengericht denken en oog te krijgen voor eigen gaven. Deze methode verscheen voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,99
 • Marije Vermaas, Martine van Blaaderen boeken
  Marije Vermaas, Martine van Blaaderen - Beschuit zonder muisjes

  Kinderen krijgen is niet vanzelfsprekend. Maar soms lijkt het wel zo.De een na de ander wordt 'zomaar' zwanger, terwijl een zwangerschap bij jullie uitblijft. Herkenbaar?'Beschuit zonder muisjes' beschrijft de pittige reis die je samen maakt als een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99