Boeken over pastoraat

 • Kevin Kirkland, Howard McIlveen boeken
  Kevin Kirkland, Howard McIlveen - 'k Zou zo graag een ketting rijgen

  Werken onder dementerende mensen is zoeken naar mogelijkheden van contact. Sta je voor je gevoel niet vaak met lege handen? Je wéét best iets van dementie of ouderen in het algemeen, maar hoe leg je, hoe krijg je contact?De oorspronkelijke Canadese auteurs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Ruard Ganzevoort, Jan Visser boeken
  Ruard Ganzevoort, Jan Visser - Zorg voor het verhaal

  Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw opgezet leerboek voor het pastoraat en de geestelijke verzorging. In dit boek worden allereerst de theoretische en culturele achtergronden besproken en komen de voornaamste pastorale modellen ter sprake. Dat loopt uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,99
 • A.F. Troost boeken
  A.F. Troost - Lachen in de regen

  Een bundel verhalen die troost geven, een hart onder de riem steken of een spiegel voorhouden. Om voor jezelf te lezen of vóór te lezen.Deze bundel bevat 88 verhalen die zijn ontstaan tijdens de jarenlange loopbaan van André F. Troost als pastor en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • C.G. Geluk boeken
  C.G. Geluk - Als het leven verder gaat

  Juist wanneer je na een ingrijpende gebeurtenis het leven weer op wil pakken, kan een bemoediging vanuit de Bijbel je veel helpen.Geen mens ervaart het leven als probleemloos. Vroeg of laat krijg je te maken met dingen die een domper op je levensvreugde zetten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,99
 • Kees Slijkerman, A.H.M. van Iersel boeken
  Kees Slijkerman, A.H.M. van Iersel - Kleine geloofsgroepen

  Binnen de kerk in West-Europa ontstaat door samenwerking en samenvoeging een nieuw type parochie. Daarin is de vraag naar de kwaliteit van de gemeenschap opnieuw actueel. De opkomst van kleine geloofsgroepen lijkt een antwoord te bieden op de behoefte aan een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Willem Marie Speelman boeken
  Willem Marie Speelman - Levende Franciscaanse spiritualiteit

  Levende franciscaanse spiritualiteit.Mensen uit de traditie van Franciscus van Assisi vertellen een verhaal over een bepaalde activiteit of gebeurtenis uit hun leven. Hun verhaal wordt op methodische wijze ontsloten om te laten oplichten hoe in hun dagelijkse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Mimi Deckers-Dijs boeken
  Mimi Deckers-Dijs - Een liefdeslied als protest

  Een liefdeslied als protest.Wanneer ballingen weer terugkeren in hun eigen land Israël, soms met hun buitenlandse vrouwen, ontdekken zij dat ook volksgenoten die niet in ballingschap zijn afgevoerd, soms getrouwd zijn met niet-Hebreeuwse vrouwen.Dit zorgt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Jaap Doolaard boeken
  Jaap Doolaard - Nieuw handboek geestelijke verzorging in zorginstellingen

  In 1996 verscheen de eerste editie van het Handboek Geestelijke Verzorging. Dit bleek in een grote behoefte te voorzien. Nu is de volledige herziene editie van deze volledige en praktische uitgave verschenen. Een groot aantal gerenommeerde personen uit het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • C.G. Geluk boeken
  C.G. Geluk - Ruimte binnen grenzen

  Er kunnen in je leven ingrijpende veranderingen optreden waardoor de grenzen verlegd worden en je levens- en bewegingsmogelijkheden beperkt(er) worden. Bijvoorbeeld door een ongeluk of een langzaam verlies van lichamelijke mogelijkheden. Hoe ga je met zo'n… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,99
 • Christiane van den Berg-Seiffert boeken
  Christiane van den Berg-Seiffert - Ik sta erbuiten - maar ik sta wel te kijken

  In de tumultueuze dynamiek na het bekend worden van seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie wordt vaak veel over primaire slachtoffers gesproken en weinig met hen. In dit onderzoek vertellen mensen die seksuele grensoverschrijding hebben… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,99
 • Job Smit boeken
  Job Smit - Antwoord geven op het leven zelf

  Wat doen geestelijk verzorgers eigenlijk? Dit boek formuleert doelstelling en karakteristieke werkwijze van geestelijk verzorgers vanuit een algemeen inzichtelijk, maatschappelijk perspectief. Geestelijke verzorging helpt en ondersteunt mensen om antwoord te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Richart Huijzer boeken
  Richart Huijzer - De binnenkant van het ambt

  Dit praktisch-theologische proefschrift gaat over predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland die als geestelijk verzorger werkzaam zijn in de zorg. De vraag is: wat betekent het predikantschap - ofwel het 'ambt' - voor hun leven en hun werk? Hoe beleven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Gerry Kramer-Hasselaar, Richard Vissinga boeken
  Gerry Kramer-Hasselaar, Richard Vissinga - Pastoraat bij sterven en rouw

  Pastoraat bij sterven en rouw biedt pastorale medewerkers, ouderlingen, kerkelijk werkers en predikanten een handreiking voor het vinden van woorden bij ernstige ziekte en rouw. Zij komen in hun dagelijkse praktijk veel in contact met stervenden en hun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,99
 • Miroslav Volf boeken
  Miroslav Volf - Een nieuw verleden

  Engelse titel: The end of memory (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Simone Pacot boeken
  Simone Pacot - Durf het nieuwe leven aan!

  Deel 3 van 5 Christus nodigt ons uit tot een nieuw leven. Om dit nieuwe leven aan te durven moeten we eerst met onze grenzen leren leven, onze kwetsuren erkennen, onze gevoelens van agressie, angst en schaamte bewust aanvaarden en ons laten troosten. Alleen zo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Ds. A.T. Vergunst boeken
  Ds. A.T. Vergunst - Ik wist niet hoe moeilijk dit was!

  Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en wegvegen. Het rouwproces is eigenlijk een herordening van het leven waarin grote en onherstelbare verliezen zijn gekomen. Rouw raakt jong en oud. De een sterft door kanker. De ander wordt plotseling uit dit leven… (Harde kaft)

  Lees meer...
  10,95
 • John Flavel boeken
  11,95
 • W. Peppmeyer boeken
  W. Peppmeyer - Uitstraling

  Sommige mensen hebben uitstraling. Maar waarom heeft niet iedereen dat? Wat is die geheime x-factor? Volgens Wolf Peppmeier kan iedereen het hebben en is charisma voor ons allemaal weggelegd. Het is een volledige balans tussen innerlijke wijsheid, stabiliteit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Ton Zondervan boeken
  Ton Zondervan - Bricolage en bezieling

  Hoe geloven jongeren tegenwoordig? Waar beleven ze dat? En hoe verhoudt zich hun religiositeit tot de christelijke traditie? Deze vragen staan centraal in dit boek. Veel hedendaagse analyses gaan ervan uit dat jongeren geseculariseerd zijn en niet meer in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Gerry Kramer-Hasselaar boeken
  Gerry Kramer-Hasselaar - In gesprek

  Als ouderling of bezoekmedewerker kom je met veel verschillende mensen in gesprek. Het is elke keer weer spannend hoe een gesprek zal verlopen. Lukt het om echt contact te krijgen met elkaar? Wat zeg je bij ziekte, hoe ga je om met kritiek op de kerk?Het boek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,99
 • H.J. Selderhuis boeken
  H.J. Selderhuis - Morgen doe ik het beter

  Wil je zo graag groeien in je geloof, maar mislukt dat regelmatig? Slaag je er maar niet in om een super-christen te worden? Dan is dit echt een boek voor jou. De auteur leert je om met je zwakheden toch in geloof te leven. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • M. van Campen boeken
  M. van Campen - Verbonden in liefde en trouw

  Het huwelijk wordt wel vergeleken met een tweemotorig vliegtuig. De ene motor is die van de liefde, terwijl de andere de trouw symboliseert. Beide motoren zijn nodig om een vliegtuig in de lucht te houden en op de plaats van bestemming te brengen.Omdat het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    6,90
 • Corien Rietberg, Corjan Matsinger boeken
  Corien Rietberg, Corjan Matsinger - Handboek voor kinder- en jeugdpastoraat

  Jongeren en ouderen verschillen nogal van elkaar. Jongerenpastoraat vraagt dan ook om een andere aanpak dan het pastoraat aan volwassenen. Dit boek legt een fundament onder jeugdpastoraat, reikt een aantal basisvaardigheden aan, geeft inzicht in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • P.L. de Jong boeken
  P.L. de Jong - Stadspelgrims

  'Predikant worden in Rotterdam, daar moet je ziel voor hebben,' zei iemand tegen dominee Piet de Jong bij zijn aantreden. Met hart en ziel stortte hij zich op zijn werk. Ruim twintig jaar was hij verbonden aan de gemeente van de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,90
 • H. van den Belt boeken
  H. van den Belt - Een eeuwig verbond

  Als doopouders heb je een zware verantwoordelijkheid. Je belooft je kinderen een christelijke opvoeding te geven. Je verplicht je om hen de Heere Jezus te leren kennen. Wie kan die belofte nakomen? De auteur neemt doopouders mee in hun voorbereiding op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,95