Boeken over overig

 • J.M. Pameijer boeken
  J.M. Pameijer - De vergeten waarheid

  Hoewel de kerken leeggelopen zijn en hun greep op de massa verloren hebben, is religie zelf nog springlevend.Bij veel mensen vindt er juist een verdieping plaats van hun religieuze gevoelens, waarbij de nadruk vooral ligt op hetopdoen van innerlijke ervaringen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Rene Silvis, Dirk Strasser boeken
  Rene Silvis, Dirk Strasser - Opstaan ! Meerstemmig

  In 2003 vond de introductie plaats van Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow. Inmiddels vonden meer dan 5500 bundels hun weg naar gebruikers. En Iona mag zich nog steeds in toenemende belangstelling verheugen. > Ca. 45 nieuwe liederen waarvan 5 oorspronkelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • A. Gron boeken
  A. Gron - Vrijheid en angst

  Vertaling Frits FlorinHet Begrip Angst verscheen op 17 juni 1844 en is een hoofdwerk van Kierkegaard. Het loopt samenvattend vooruit op thema's, die verderop in zijn oeuvre ontvouwd worden. Dat gebeurt niet door een geheel van opvattingen als een afgerond… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • M. Pogacnik boeken
  M. Pogacnik - Evangelie van het hart

  De laatste jaren groeit er een nieuw religieus besef, dat los staat van godsdienstige tradities en vooral op persoonlijke ervaringen is gebaseerd. Marko Pogacnik herkent in deze bewustzijnsontwikkeling een heel bepaalde inspiratie, die hij de 'Christuskracht'… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Het esoterische christendom

  In deze voordrachten uit de jaren 1910 tot 1912 spreekt Steiner over de verborgen esoterische kant van het christendom en over de verhouding tussen oosterse en westerse spiritualiteit. De hoofdthema's zijn: het wezen Christus; de historische Jezus; de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Max Lucado boeken
  Max Lucado - Net als Jezus

  God houdt van u zoals u bent, maar Hij weigert u te laten zoals u bent.Hij wil dat u net als Jezus bent.Kan een mens wel echt veranderen? Niet alleen oppervlakkig maar ook wezenlijk, in zijn karakter, zijn persoonlijkheid? Of moeten we op dat punt maar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,90
 • Max Lucado boeken
  Max Lucado - Een God van wonderen is Hij. Nog steeds!

  De verhalen uit de bijbel zijn historische momenten waarop een werkelijke God iets doetaan de werkelijke pijn, zodat het zin heeft te vragen: Waar is God wanneer mijnleven pijn doet?De schrijver Max Lucado nodigt ons uit deze verhalen opnieuw te doorleven. Om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,90
 • Leanne Payne boeken
  Leanne Payne - Gods tegenwoordigheid geneest

  Anderen niet kunnen vergeven en geen vergeving kunnen ontvangen is de belangrijkste factor die mensen tegenhoudt om de rijkdom te ervaren die God voor hen heeft bedoeld. Deze blokkade bemoeilijkt relaties en vernietigt onze levensvreugde. Maar als we de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • John Piper boeken
  John Piper - Toekomstige genade

  Dit boek gaat grondig in op fundamentele vragen in de spannende relatie tussen Christus' volbrachte werk, ons welbevinden en onze toekomst. De strijd tegen de zonden wordt niet geonnen in wetshandhaving, maar in overgave in vol vertrouwen aan Christus. Daarin… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,90
 • John Stott boeken
  John Stott - Het kruis van Christus

  Het universele symbool van het christendom is niet een lieflijke kribbe maar een afschrikwekkend kruis. Toch weten weinigen wat dit betekent. Velen kunnen niet begrijpen waarom Christus moest sterven.In dit meesterlijk geschreven boek legt John Stott uit hoe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • G. Winston boeken
  G. Winston - Vrouwen in de gemeente van Christus

  In veel gemeenten en kerkgenootschappen mogen vrouwen niet preken, geen sacramenten bedienen, geen ambt bekleden, geen leiding geven.George en Dora Winston laten zien dat deze traditie is ontstaan na de tijd van het Nieuwe Testament. Dat zij gebaseerd is op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • B. Graham boeken
  B. Graham - Just as I am

  Nederlandse vertaling met unieke foto's van zijn bezoeken aan Nederland.Ik heb vaak gezegd dat, als ik in de hemel kom, mijn eerste vraag aan God zal zijn: 'Waarom ik Heer? Waarom pikt u een boerenzoon van het platteland eruit om voor zo veel mensen te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • J.R.W. Stott boeken
  J.R.W. Stott - De Bijbel

  Volgens velen is de Bijbel wel een interessant boek waaruit je veel kunt leren over religieuze ervaringen, maar je moet er heel wat vraagtekens bij plaatsen. Achterhaald, tijdgebonden, gekleurde informatie, om maar eens wat gangbare kreten te noemen.John Stott… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    5,90
 • J. Johnson boeken
  J. Johnson - Luisteren naar God

  Is het al een tijd geleden dat God tot je gesproken heeft? Een van de voornaamste manieren, waarop God tot ons spreekt is door zijn Woord. Maar soms benaderen we de Bijbel met zoveel vragen, dat we moeite hebben om God boven onze verwarring uit te horen. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Wim Rietkerk boeken
  Wim Rietkerk - Ik wou dat ik kon geloven

  Het gebeurt nogal eens dat een gesprek over God en geloof eindigt met: ‘Ik wil wel geloven maar ik kan het niet.’ Wat moet je zeggen als iemand zich ineens zo kwetsbaar opstelt en toegeeft dat de eigenlijke bezwaren niet liggen op het vlak van argumenten,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Watchman Nee boeken
  Watchman Nee - Een tafel in de wildernis

  Verwondering en dankbaarheid kenmerken deze reeks overdenkingen uit de penvan Watchman Nee. Nee's leven getuigt van een diepe geloofsbeleving, eenradicale toewijding aan en een intieme relatie met zijn Heer. Dit leven inovergave en afhankelijkheid schemert… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • G. van der Schee boeken
  G. van der Schee - Alleen voor vaders

  De aandacht voor mannen groeit. Hoe leven en denken ze? Zeker op het terrein van vaderschap is veel te doen. Hoe vul je dat als man in deze tijd in?Dit boekje met columns van Gerard van der Schee en illustraties van Alice Jansen gaat daarop in. Gemakkelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,50
 • F. Dijk boeken
  F. Dijk - Bijbelse vrouwen

  Op zeer originele wijze bespreekt Foekje Dijk zesentwintig vrouwen uit de bijbel.Het geheel wordt ondersteund door bijzondere zwart/wit foto's van vrouwen uit diverse culturen. In de toegankelijk geschreven teksten wordt aandacht besteed aan de (hoofd)rol die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Kosmische hierarchieen

  Het thema van de kosmische hiërarchieën speelt een belangrijke rol in het gehele oeuvre van Steiner. Hij baseert zich daarbij op de indeling van de engelenwereld in negen hemelse hiërarchieën door Dionysius de Areopagiet. De voordrachtenreeks over de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • S. Lalanne, M. Beccaria, J.-N. Bezancon boeken
  S. Lalanne, M. Beccaria, J.-N. Bezancon - Maar wie is God ?

  Als kind vraag je je van alles af: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Vragen over de wereld om je heen, over het leven op aarde, over de dood, over God. Niet op al je vragen krijg je een antwoord, maar vragen stellen helpt je wel op weg!Het boek 'Maar wie is… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • E. Morya, M. Prophet boeken
  E. Morya, M. Prophet - De wil van God

  De Wil van GodAan hen die Gods Wil liefhebben die in Hem Zijn Heilig Avontuur waarnemen in bun lichaam en in hun ziel.De Wil van God is de vlekkeloze diamant, Hij is het schijnen van het Goddelijk Denkvermogen, Hij is het geruis van de wind van de Geest, en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,00
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Het evangelie naar Mattheus

  In Steiners evangelievoordrachten gaat het niet om een systematische behandeling en uitleg van de vier evangeliën, maar om een belichting van hun esoterische achtergrond. In de voordrachten over het evangelie naar Mattheüs staat de afstamming van Jezus… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Watchman Nee boeken
  Watchman Nee - Basislessen 2 De goede belijdenis

  Dit is het tweede deel van een zesdelige reeks basislessen gegeven door de auteur in de jaren veertig. Deze essentiële lessen brengen de lezer terug bij de kern van het evangelie en de basis van de christelijke levenswandel. (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Watchman Nee boeken
  Watchman Nee - Basislessen 3 Onze samenkomsten

  Dit is het derde deel van een zesdelige reeks basislessen gegeven door de auteur in de jaren veertig. Deze essentiële lessen brengen de lezer terug bij de kern van het evangelie en de basis van de christelijke levenswandel. (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • M. van Campen boeken
  M. van Campen - Wat gebeurt er in de kerkdienst ?

  Wat zegt de ouderling eigenlijk tegen de predikant onder aan de preekstoel?Waarom steekt de dominee aan het begin van de dienst zijn hand(en) op?Moet dat zo nodig: elke week de Tien Geboden lezen?En hoort geld ophalen eigenlijk wel in de dienst thuis?Moet je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,90