Boeken over overig

 • Bert Dicou boeken
  Bert Dicou - Heilig

  Wie is er nog gewoon heilig in het wiki-tijdperk? Met één druk op het toetsenbord brengt Google de schaduwzijde van personen in beeld. Heilig. Gewoon nu gaat over heilige mensen die geloofwaardig zijn gebleven.Heilig. Gewoon nu bevat portretten van bekende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Sabine van der Heijden boeken
  Sabine van der Heijden - Kerk voor een nieuwe generatie

  Jongeren en kerk: een spannende combinatie. Veel kerken verliezen jongeren, anderen groeien juist. Wat hebben jongeren nodig om te leren geloven?Jongeren en de kerk: een spannende combinatie. Veel kerken verliezen jongeren, andere groeien juist. Wat hebben… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Aurelius Augustinus boeken
  Aurelius Augustinus - Vier evangelisten, een evangelie

  Waarom heeft Jezus niet zelf een evangelie geschreven? En als die taak aan zijn leerlingen en volgelingen moest worden toevertrouwd, waarom zijn er dan vier evangeliën opgenomen in het Nieuwe Testament? Waarom niet één? En waarom niet meer dan vier? Wat te… (Harde kaft)

  Lees meer...
  44,90
 • Rinse Reeling Brouwer boeken
  Rinse Reeling Brouwer - Bijbelse theologie in praktijk

  Tegelijk met het laatste deel uit Breukelmans Verzameld Werk verschijnt deze verzameling opstellen. De bundel verschaft een overzicht van het nu uitgegeven werk, maar stelt vooral de vraag hoe deze Bijbelse Theologie in de praktijk haar nut bewijst op velden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,99
 • Frans Hendrik Breukelman boeken
  Frans Hendrik Breukelman - Bijbelse Theologie Deel III/3 de finale van het evangelie van Matteüs

  In 1984 verscheen van de hand van Frans Breukelman het eerste deel van zijn bijbelse theologie over het evangelie naar Matteüs. Na zijn overlijden verscheen in 1996 het tweede deel onder redactie van Pieter van Walbeek en Ad van Nieuwpoort. Nu zal als laatste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Stephan de Jong, Aarnoud van der Deijl, Alida Groeneveld boeken
  Stephan de Jong, Aarnoud van der Deijl, Alida Groeneveld - Doornse levenskunst

  Zestien dominees van Op Goed Gerucht putten uit de christelijke traditie om antwoord te vinden op de vraag hoe wij goed kunnen leven met God, met onszelf en met de ander. Het christelijke denken kent een positieve kijk op de vormgeving van het leven. Dat God… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Didier Pollefeyt, Ellen de Boeck boeken
  Didier Pollefeyt, Ellen de Boeck - Tegen-woordig

  Dit boek gaat in op de eigentijdse leefwereld van jongeren vandaag en de manieren waarop geloofscommunicatie op een authentieke manier met de veranderende realiteit van de jongerencultuur kan omspringen. Het gaat om de jeugd 'van tegenwoordig'. Maar het gaat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Max Lucado boeken
  Max Lucado - Wat genade met je doet

  Natuurlijk geloof je in genade. Wie niet? Max Lucado stelt een diepere vraag. Heeft genade je daadwerkelijk veranderd? Ben je gevormd door genade? Krachtiger geworden? Ben je door genade bij je nekvel gegrepen en is het in je haarvaten gaan zitten? De genade… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Eric Metaxas boeken
  Eric Metaxas - Dietrich Bonhoeffer

  Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog, verzetstrijder tegen het nazisme en schrijver van geestelijke boeken. Tot op de dag van vandaag fascineert en inspireert hij velen. In zijn beschrijving van het leven van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Henk Janssen, Klaas Touwen boeken
  Henk Janssen, Klaas Touwen - Rouwvieringen

  Oog in oog met de dood staan wij sprakeloos. Ieder woord dat dan wel gesproken wordt, luistert nauw. Het moet geloofwaardig zijn en partijdig: recht doen aan de overledene en solidair zijn met iedere rouwende die om de baar verzameld staat. Het moet 'Woord van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • Gerard van den Boomen boeken
  Gerard van den Boomen - Hartstocht en bedachtzaamheid

  Hooglied en Prediker zijn poëtische geschriften over liefde en wijsheid. In toegankelijke en ritmische teksten laat Van den Boomen de poëzie opnieuw klinken, doorleefd en eigentijds, terwijl hij toch dicht bij de grondtekst blijft. Als versvormen hanteert… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    5,00
 • Ad van Nieuwpoort boeken
  Ad van Nieuwpoort - In Babel

  Elke dag horen we er nieuwe berichten over: de economische crisis, spanningen tussen landen en bevolkingsgroepen, het ontbreken van visie bij politici, (moreel) verval bij machthebbers. Er is niets nieuws onder de zon en dus valt er veel te leren en te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Herman Paul, Bart Wallet boeken
  Herman Paul, Bart Wallet - Oefenplaatsen

  Tegendraadse theologen: is dat niet dubbelop? Is niet iedereen die in onze geseculariseerde samenleving over God spreekt per definitie tegendraads en anders dan de rest?Volmondig bevestigen de theologen die in dit boek aan het woord komen - onder meer Tim… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Rochus Zuurmond boeken
  Rochus Zuurmond - In hemelsnaam

  Het Onze Vader is de belangrijkste liturgische tekst van de kerk. Maar wat is een goede vertaling? Zuurmond vergelijkt vele oude en nieuwe vertalingen en legt achterliggende beweegredenen uit. Hij toont haarscherp de sterke en zwakke punten aan van onder meer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Angela Berlis, Anne-Marie Korte boeken
  Angela Berlis, Anne-Marie Korte - Alledaags en buitengewoon

  'Dit boek maakt duidelijk dat er een overvloed is aan heiligheid. Het heilige houdt zich midden in het alledaagse leven schuil, en het zijn met name vrouwen die dit aan het licht brengen.' - Erik Borgman De spiritualiteit van vrouwen heeft vaak het gewone… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Corrie Sonke boeken
  Corrie Sonke - Angst om te bidden

  Een deel van de opbrengsten van dit boek gaat naar Stichting De Hoop in Dordrecht voor hulp aan alcoholverslaafden. Altijd maar die angst.... Mijn eigen 'Angst om te bidden' is gebruikt als illustratie, aangevuld met samenvattingen en vragen. Om u als lezer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,95
 • J.T. Bakker boeken
  J.T. Bakker - In de schaduw van uw vleugelen

  Twintig preken van de Engelse prediker en dichter John Donne (1572-1631), vertaald door dr. Jan T. Bakker, oud-hoogleraar van de Theologische Universiteit te Kampen. Fascinerend volgens professor Bakker is Donne's pogen om in zijn preken een perspectief te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Simon Vuyk boeken
  Simon Vuyk - Het einde der remonstranten

  Dit essay biedt een alternatieve geschiedenis der remonstranten van 1610 tot aan het einde van de twintigste eeuw. In de historie van Arminius tot op heden wordt de late Verlichting (17780-1827) als hoogtepunt bij de remonstranten aangemerkt. Hun hoogleraar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Romke Hekstra boeken
  Romke Hekstra - De Hyperboreeers en het hemelse Jerusalem

  Veel geleerden menen dat de Hyperboreeërs - het gelukzalige volk uit de Griekse mythologie - een reëel bestaand volk op aarde waren, ergens ten noorden van Griekenland. Teksten uit de oudheid en het oude oosten zouden hierop wijzen. Maar klopt deze analyse?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Tom Mikkers boeken
  Tom Mikkers - Religiestress

  Religie veroorzaakt stress in Nederland, bij geloven en nietgelovigen. Hoe komt dat? En vooral: hoe komen we van die stress af? Religie veroorzaakt stress in Nederland. Dat is vreemd. Kerken krimpen. Politieke partijen die zich beroepen op godsdienstige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Kerk en Prediking boeken
  Kerk en Prediking - Postille 2012-2013

  Deze vierenzestigste editie van de Postille is rijk aan verscheidenheid en staat garant voor momenten van diepgaande bezinning. De preekschetsen volgen de hoofdlijn van het kerkelijk jaar. Af en toe sluiten ze aan bij kerkelijke leesroosters, maar vaak geven… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Ruud Stiemer boeken
  Ruud Stiemer - Johannes Verkuyl (1908-2001) een leven lang zending en dialoog

  Alle godsdiensten komen ten diepste op hetzelfde neer. Zowel aan de borreltafel als in het theologische debat is dit een veelgehoorde opmerking. Maar is dat ook werkelijk zo?Hoe verhoudt het evangelie van Jezus Christus zich tot de verschillende religies en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Yusak Soleiman boeken
  Yusak Soleiman - The Dutch reformed church in late eighteenth century java

  Dit boek is een van de zeldzame studies over zending in het tijdperk van de VOC. Het werpt nieuw licht op de eerste christelijke aanwezigheid op Java in de zeventiende en achttiende eeuw.Lang werd gedacht dat de VOC zich slechts beperkte tot haar eigen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Johan van der Vloet boeken
  Johan van der Vloet - Iedereen spiritueel!

  Ieder mens is op zoek naar een zinvol leven en wil steeds verder groeien in zijn mogelijkheden. Spiritualiteit speelt daarin een essentiële rol. Psychologisch onderzoek toont overtuigend aan dat spiritualiteit je leven anders, beter, rijker en voller maakt.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Nektarios Antonopoulos, Hegoumen van Hiera Mone Sagmata boeken
  Nektarios Antonopoulos, Hegoumen van Hiera Mone Sagmata - Terugkeer

  De tendens waarbij de begrippen goed en kwaad steeds meer gerelativeerd worden, zover zelfs dat ieder vergelijkingspunt met de meest fundamentele en meest vanzelfsprekende waarden van de menselijke en geestelijke ethiek dreigt verloren te gaan en waardoor de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,00