Boeken over overig

 • Willem J. Ouweneel boeken
  Willem J. Ouweneel - Een snoer van vrouwen

  Dit boek is een galerij van portretten, veertig schilderijen, met daarnaast zestig andere, kleinere portretjes ('medaillons'). De honderd schilderingen omvatten keizerinnen en koninginnen, hertoginnen en lagere edelvrouwen, herenboerinnen en schippersvrouwen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • J.H. Gunning jr. boeken
  J.H. Gunning jr. - Goed van God denken

  De predikant en theoloog J.H. Gunning Jr. (1829- 1905) schreef talrijke boeken en artikelen. In deze uitgave is een sprekende selectie te vinden van zijn bijdragen voor de almanak Magdalena.Verschillende thema’s zoals verzoening, voorbede en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Wim Dekker boeken
  Wim Dekker - Marginaal en missionair

  In dit visionaire boek analyseert de bekende theoloog Wim Dekker de situatie in de kerk: er is weliswaar sprake van een nieuw missionair verlangen, maar ook van een diepe geloofscrisis. De kerk in Nederland is in de marge beland. Tegelijk is er sprake van een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • Jaap H. van der Laan boeken
  Jaap H. van der Laan - Van God gesproken

  Herdruk van een standaardwerk: 30 beroemde predikers in één band, nu als paperback.De preek mag zich na een korte inzinking verheugen in een groeiende populariteit. Daaraan zal deze uitgave zeker een bijdrage leveren. De formule, die nieuw was in ons… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,75
 • Wouter Klouwen boeken
  Wouter Klouwen - Sta op en wandel

  Wat je ook van de Bijbel maakt en op welke manier je de Bijbel ook leest: wat het boek vertelt, kán gewoon niet. Dat maakt het tot een boek dat velen nog maar moeilijk serieus kunnen nemen.Toch behoort dat juist tot de wezenlijke boodschap die de Bijbel ons… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • H. van Praag boeken
  H. van Praag - God en psyche

  God en psycheVerkenningen op het raakvlak van psychiatrie en religieHet verband tussen psychiatrie en religie is lange tijd onbespreekbaar geweest. De redelijkheid van het geloof laat zien dat dit verandert. Het richt zich op ieder die geïnteresseerd is in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,90
 • Pieter Oussoren, T. van Willigenburg, B. Peeters boeken
  Pieter Oussoren, T. van Willigenburg, B. Peeters - Goudzoekers

  Waarom kiest iemand ervoor om zijn baan, huis, auto en vrienden achter zich te laten en monnik te worden in een contemplatieve gemeenschap?Waar komt het verlangen van een zeventienjarige vandaan om te worden opgenomen in een gemeenschap van monniken die vooral… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,90
 • Compendium van de Catechismus van de katholieke kerk

  In 2003 stelde de toenmalige Paus Johannes Paulus II een commissie in met als opdracht om van de grote Catechismus van de Katholieke Kerk een toegankelijke catechismus te ontwikkelen voor iedereen. Onder leiding van kardinaal Joseph Ratzinger resulteerde dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,50
 • J. Vree boeken
  J. Vree - Kuyper in de kiem

  In deze bundel wordt het leven en werk van Abraham Kuyper in dejaren 1848-1874 beschreven. Het complete gedachtengoed van deze tijdgenoot van Allard Pierson, Busken Huet en Multatuli was toen al in de kiem aanwezig. In 1860 ontwierp Kuypereen kerkmodel waarin… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • J. Douma boeken
  J. Douma - Leven in verbondenheid

  leder mens verlangt ernaar verbondenheid te ervaren met andere mensen. Toch is er juist op dit gebied veel nood. Onze samenleving wordt gekenmerkt door onverbondenheid en vervreemding. Ook in kerken zijn er processen gaande die verwijdering geven. Hoe vinden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • A. Schortinghuis-Spangers boeken
  A. Schortinghuis-Spangers - Te weinig tijd voor elkaar ?

  Druk, druk, druk. Het is een veel gehoorde klacht binnen onze samenleving, die in de greep is van een globaliserende wereld en de 24-uurs economie. Onder deze druk is het beheer van tijd een moeilijke en stressvolle situatie geworden. Addy Schortinghuis deed… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Aurelius Augustinus boeken
  Aurelius Augustinus - U bent niet ver

  Een dagboekje met een uitspraak van Augustinus voor elke dag van het jaar.Inspirerende teksten om kennis te maken met de doorleefde spiritualiteit van Augustinus.In U bent niet ver staan 365 aforismen uit het werk van Augustinus. Augustinus' woorden getuigen… (Harde kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • John Stott boeken
  John Stott - Eenheid, integriteit en trouw

  Hoe kan het geloof in de Drie-enige God zich uitwerken in ons leven?De kern van de Drie-eenheid bestaat uit de openbaring van God, het kruis van Christus en het werk van de heilige Geest. Geloof in deze essentiële waarheden is belangrijk, maar naast het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,95
 • John Stott boeken
  John Stott - Christelijk leiderschap

  De huidige leiderschapsmodellen richten zich te vaak naar de ontwikkelingen in onze maatschappij, in plaats van op Christus.In dit boek spoort John Stott ons aan om onze visie op leiderschap te laten bepalen door onze visie op de Bijbel en de kerk, en niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,95
 • Corja Menken-Bekius boeken
  Corja Menken-Bekius - Reflecteren kun je leren

  Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorgingPastores en geestelijke verzorgers zien zich in de praktijk voor vele soorten situaties gesteld, die doen vragen 'wie ben ik?' en 'wat kom ik hier doen?' Meer dan ooit vereist de huidige pastorale praktijk een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • J.M. Pameijer boeken
  J.M. Pameijer - De vergeten waarheid

  Hoewel de kerken leeggelopen zijn en hun greep op de massa verloren hebben, is religie zelf nog springlevend.Bij veel mensen vindt er juist een verdieping plaats van hun religieuze gevoelens, waarbij de nadruk vooral ligt op hetopdoen van innerlijke ervaringen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Antoine Bodar boeken
  Antoine Bodar - Uit de eeuwige stad

  Na Geheim van het geloof (1996), Nochtans zal ik juichen (1999), Romeinse brieven (2001) en Klokkenluider van Sint Jan (2004) de vijfde bundel in deze reeks van de hand van de priester Antoine Bodar. Opstellen over cultuur en kunst, Bijbel en Kerk, geloof en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,95
 • Rene Silvis, Dirk Strasser boeken
  Rene Silvis, Dirk Strasser - Opstaan ! Meerstemmig

  In 2003 vond de introductie plaats van Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow. Inmiddels vonden meer dan 5500 bundels hun weg naar gebruikers. En Iona mag zich nog steeds in toenemende belangstelling verheugen. > Ca. 45 nieuwe liederen waarvan 5 oorspronkelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Metropoliet Kallistos van Diokleia, E. Jungclaussen boeken
  Metropoliet Kallistos van Diokleia, E. Jungclaussen - De Kracht van de Naam

  In deze klassiek te noemen uiteenzetting van het Jezusgebed heeft Metropoliet Kallistos de levende Orthodoxe traditie en theologie tot uitdrukking gebracht. Hij staat de Hesychasten, de meesters van de stilte, toe om op een directe manier tot ons te spreken en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • A. Gron boeken
  A. Gron - Vrijheid en angst

  Vertaling Frits FlorinHet Begrip Angst verscheen op 17 juni 1844 en is een hoofdwerk van Kierkegaard. Het loopt samenvattend vooruit op thema's, die verderop in zijn oeuvre ontvouwd worden. Dat gebeurt niet door een geheel van opvattingen als een afgerond… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Ad Willems boeken
  Ad Willems - Religie na de grote verhalen

  Veel grote verhalen zijn verwaaid. De oude zuilen verloren hun aantrekkelijkheid en daarmee ook hun draagkracht. Hetzelfde geldt voor de oude centrale woorden van het christendom zoals god, Christus en kerk. Zij zijn ingevroren en hebben naar het gevoelen van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Jacob Slavenburg boeken
  Jacob Slavenburg - Het graf van Jezus

  In 1980 wordt in Jeruzalem een graftombe gevonden met beenderenkistjes uit de eerste eeuw van onze jaartelling. Het graf blijkt geheel intact en van de inscripties die zes van de tien kistjes dragen wordt vastgesteld dat ze authentiek zijn.Pas 15 jaar later… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Karl Barth boeken
  Karl Barth - De brief aan de Romeinen

  De brief aan de Romeinen is een opmerkelijk boek – kritisch, scherp geschreven en te lezen als een pamflet. Het is een van de belangrijkste theologische werken in de twintigste eeuw en wordt door theologen van nu zelfs beschouwd als een beslissend moment in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  69,90
 • M. Pogacnik boeken
  M. Pogacnik - Evangelie van het hart

  De laatste jaren groeit er een nieuw religieus besef, dat los staat van godsdienstige tradities en vooral op persoonlijke ervaringen is gebaseerd. Marko Pogacnik herkent in deze bewustzijnsontwikkeling een heel bepaalde inspiratie, die hij de 'Christuskracht'… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Rudolf Steiner boeken
  Rudolf Steiner - Het esoterische christendom

  In deze voordrachten uit de jaren 1910 tot 1912 spreekt Steiner over de verborgen esoterische kant van het christendom en over de verhouding tussen oosterse en westerse spiritualiteit. De hoofdthema's zijn: het wezen Christus; de historische Jezus; de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50