Boeken over overig

 • M. van Campen boeken
  M. van Campen - Wat gebeurt er in de kerkdienst ?

  Wat zegt de ouderling eigenlijk tegen de predikant onder aan de preekstoel?Waarom steekt de dominee aan het begin van de dienst zijn hand(en) op?Moet dat zo nodig: elke week de Tien Geboden lezen?En hoort geld ophalen eigenlijk wel in de dienst thuis?Moet je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,90
 • A. van der Heide boeken
  A. van der Heide - Het Jodendom

  Op een toegankelijke wijze wordt een beschrijving gegeven van de joodse godsdienst, zoals die zich in een lange geschiedenis heeft ontwikkelden in de huidige tijd wordt beleefd en geleefd.Na de geschiedenis van het joodse volk volgt een overzicht van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • B. Hoffschulte boeken
  B. Hoffschulte - Het Abrahamitische manifest

  Als manifest in de vorm van een sleutelroman, of essay vermomd als fantastische vertelling, beschrijft dit bijzondere boek een heilzame coördinatie van jodendom, christendom en islam. Onder inspiratie van zijn verongelukte geliefde Ursula stort de jonge… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • B. Engelbertink boeken
  B. Engelbertink - De engelen van Jacobus

  Een pelgrimage te voet naar Santiago de Compostella vanuit het Nederlandse Enschede is niet alleen een fysieke reis maar ook een diepe innerlijke beleving. In De Engelen van Jacobus schetst pastor Ben Engelbertink de reis als en wandeling door de geestelijke,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • J. Verstraten boeken
  J. Verstraten - Wat geloven die christenen eigenlijk

  De eerste christenen vormden een gemeenschap van duizenden thoragetrouwe Joden in Jeruzalem, Judea en Galilea in de jaren dertig en veertig van de gewone jaartelling. In latere jaren voegden zich tal van niet-joden bij hen niet alleen maar wel voor een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • W. Kox boeken
  W. Kox - Is God muzikaal ?

  Een jaar voor zijn dood voltooide Wil Kox (1935-2003) zijn boek Is God muzikaal? Deze postume uitgave geeft een indringend beeld van de relatie tussen mystiek en muziek. Hij schuwt controversiële standpunten niet, standpunten die hij steeds inneemt met een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • P. Stanley, R. Clinton boeken
  P. Stanley, R. Clinton - Iedereen een mentor

  Niemand beschikt over de mogelijkheden om uit te blinken op alle gebieden in het leven. Onze zwakheden, blinde vlekken, beperkte vermogens en gebrek aan ervaring wijzen allemaal in één richting: onderlinge afhankelijkheid. Daarom zijn relaties met anderen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • C.S. Lewis boeken
  C.S. Lewis - Een reflectie voor elke dag

  Dit klein formaat dagboek bevat een spreuk voor elke dag van het jaar en vormt een prima gelegenheid om kennis te maken met de scherpzinnige vroomheid van CS. Lewis. Lewis weet de kernpunten van het christelijke geloof helder en met een lichte toets over te… (Harde kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • R. Silvis, D. Strasser boeken
  R. Silvis, D. Strasser - Opstaan ! (eenstemmig)

  In 2003 vond de introductie plaats van Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow. Inmiddels vonden meer dan 5500 bundels hun weg naar gebruikers. En Iona mag zich nog steeds in toenemende belangstelling verheugen. > Ca. 45 nieuwe liederen waarvan 5 oorspronkelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Aarnoud van der Deijl, Stephan de Jong, Anne Marijke Spijkerboer boeken
  Aarnoud van der Deijl, Stephan de Jong, Anne Marijke Spijkerboer - Doornse Catechismus

  Een prikkelend nieuw geloofskompas. Nu oude geloofswaarheden op de helling zijn komen te staan, en gelovigen nadrukkelijker op zoek zijn naar spiritualiteit, is het tijd voor een herijkte catechismus.Een tiental dominees uit het midden van de PKN beantwoordt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,50
 • Johannes Calvijn boeken
  18,75
 • Het Evangelie van satan

  2012 is het Gethsemané van de mensheid; ieders persoonlijke eindafrekening met satan in zijn onderbewustzijn. De geestelijke ontwikkeling van het menselijk bewustzijn nadert zijn eindexamen. Steeds weer zijn ons avatars gegeven zoals Buddha, Zarathustra,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • H.A. Hofman boeken
  H.A. Hofman - Het bittere conflict

  Hoe sterk staat de evolutietheorie? Zo sterk als een huis, zeggen de voorstanders. Maar dat valt tegen als je de bewijsvoering onderzoekt. De evolutietheorie bevat tal van lacunes, onbeantwoorde vragen en tegenstrijdigheden. Er is geen reden om de evolutieleer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Jan de Koning boeken
  Jan de Koning - Darwin of Bijbel. Weten of geloven

  Het Darwin jaar, waarin de evolutietheorie van Charles Darwin centraal staat, lijkt een goede aanleiding voor het stellen van de vraag of de aloude bijbelteksten en hun uitleg nog wel aansluiten op het denkpatroon van de mens van de een en twintigste eeuw. Is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Henk Stoorvogel boeken
  Henk Stoorvogel - Onderweg met Paulus

  Leesgids bij de Bijbel, voor thuis, de vakantie of de Bijbelkring. Compact, helder, aansprekend Bijbelleesgids voor 20 dagen (of meer) Elke dag een aansprekend kort verhaal, een Bijbelgedeelte met een korte meditatie, vragen om over na te denken, en een kort… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    6,99
 • Koert van der Velde boeken
  Koert van der Velde - Flirten met God

  Moet je in Allah, Jezus, het hiernamaals of karma geloven om een religieuze ervaring te hebben? Volgens Koert van der Velde hoeft dat niet. Wie goed kijkt ziet tegenwoordig overal mensen die iets religieus beleven zonder te geloven. Niet alleen binnen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Jaap van Slageren boeken
  Jaap van Slageren - Joodse invloed in Afrika

  Gedurende zijn twaalfjarig verblijf in Kameroen als zendingspredikant kwam de auteur op het spoor van oeroude joodse vormen van godsdienst en cultuur in Afrika. Dit boek brengt de geschiedenis van joodse invloeden in kaart en portretteert het jodendom in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Karl Barth boeken
  Karl Barth - Religie is ongeloof

  Religie is ongeloof Karl Barth Na de succesvolle editie van Barths Brief aan de Romeinen verzorgt Uitgeverij Boom nu de uitgave van een tweede klassieke en tegelijk baanbrekende tekst van de Zwitserse theoloog. Een fraaie nieuwe band in de reeks Boom Religie.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,70
 • A. Koot, C. Tromp boeken
  A. Koot, C. Tromp - Wandelen in de schrift

  Dit boek is een bijbeluitleg voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de bijbel en meer willen weten over de achtergronden bij de Genesis-verhalen. Zich baserend op zowel joodse als christelijke uitlegtradities, benaderen de auteurs dit bijbelboek vooral als een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • M. Paasse boeken
  M. Paasse - Waarom het christendom moest falen

  Met zijn vorige boek Gods grote plan, heeft M.Paasse een bijzondere plaats ingenomen in het theologische debat. Dit nieuwe boek zal wederom uitnodigen tot discussie. Kern van het betoog van Paasse is dat het Evangelie de gelovigen vaak in verbasterde vorm… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,95
 • Thierry Koch boeken
  Thierry Koch - De 10 geboden van het Vaticaan

  Rooms-katholieke christenen proberen te leven volgens hun eigen godsdienst, en dus volgens de regels die worden opgelegd vanuit Rome. Maar is het in deze huidige tijd nog wel mogelijk om volgens die religieuze regels te leven? Misschien heb je af en toe ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,90
 • Johannes Calvijn boeken
  Johannes Calvijn - De eeuwige voorbeschikking Gods

  De eeuwige voorbeschikking GodsIn het Calvijnjaar 2009 wordt in dit boek Calvijn zelf aan het woord gelaten. En wel over een van de meest omstreden onderwerpen van zijn geloofsleer: de uitverkiezing. In De eeuwige voorbeschikking Gods uit 1552 behandelt… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,10
 • Gerard Dekker boeken
  Gerard Dekker - Leren geloven met Bonhoeffer

  Nog steeds is er grote belangstelling voor het leven en werk van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Dat is vooral vanwege de visionaire gedachten die hij in de laatste jaren van zijn leven ontwikkelde – inzichten die betrekking hebben op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,75
 • Johan Murre boeken
  Johan Murre - Basiscursus bijbels Grieks 1 en 2

  Dit is het meest complete woordenboek Nieuwe Testament. Tweede druk. Het is het eerste woordenboek nieuwtestamentisch Grieks – Nederlands waarin én alle woorden in hun verbuigingen en vervoegingen eenvoudig te vinden zijn én waarin Griekse, Hebreeuwse en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  159,00
 • Tot lof van God

  Monument van wereldliteratuur opnieuw vertaaldTot Lof van God – het Boek der PsalmenZojuist is bij Uitgeverij Ipenburg in Elburg een nieuwe vertaling van de Psalmen verschenen door Frans Croese. Tot Lof van God – het Boek der Psalmen is het eindproduct van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,50