Boeken over kerkgeschiedenis

 • Brief aan Diognetus

  'Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld.' Deze woorden vormen de kern van een kort apologetisch geschrift, bekend onder de titel 'Brief aan Diognetus'. De auteur is ons niet bekend en degene tot wie hij zich richt evenmin. Maar in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • Klaas van der Zwaag boeken
  Klaas van der Zwaag - Reformatie vandaag

  De herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is een gebeurtenis die wereldwijd de aandacht trekt. Deze studie belicht de Reformatie in het kader van een tweevoudige strijd: enerzijds tegen de Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds tegen vrije anabaptistische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,95
 • A.J. Kunz, P.J. Vergunst boeken
  A.J. Kunz, P.J. Vergunst - Reformatie.Nu

  Vijf eeuwen nadat Luther met zijn stellingen de Reformatie inluidde, zoomt Reformatie.nu in op deze belangrijke periode in de kerkgeschiedenis. De auteurs zoeken naar mogelijkheden om na zoveel eeuwen de kern van de Reformatie weer voor het voetlicht te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,99
 • Gerard Strijards boeken
  Gerard Strijards - Stripe kerk, niet van gisteren

  Kom ik in Eindhoven, dan trekt mijn hart toch naar dat Trudoplein, met die vreemde kerk, een hybride neogothisch bouwwerk, een wangedrocht in baksteen. In 2003 bestond de Sint Theresiakerk 75 jaar. Ik schreef in het jubileumboekje Een regen van rozen in 2003… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • André Flikweert boeken
  André Flikweert - Goed gereformeerd.

  Dit boek beschrijft bijna 170 jaar plaatselijke kerkgeschiedenis, vanaf de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1836 tot aan de hereniging met de Hervormde Gemeente in 2005. Het dorp Nieuwerkerk was op het eiland Schouwen-Duiveland de bakermat van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Gottlieb Blokland boeken
  Gottlieb Blokland - Geloof alleen!

  In 2017 zal het 500 jaar geleden zijn dat de protestantse kerkhervorming begon. Deze reformatie veranderde het aanzien van het christendom in veel Europese landen volledig. Maar weinigen weten dat het huidige België van meet af aan nauw bij deze godsdienstige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,00
 • Hendrik Callewier boeken
  Hendrik Callewier - De papen van Brugge

  Het karikaturale beeld van de losbandige middeleeuwse geestelijken herbekeken. Het 15de-eeuwse Brugge was een middeleeuwse grootstad. In deze metropool floreerden luxenijverheden, internationale handel en maakte het Bourgondische hof grote sier. Brugge telde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • L. Meulenberg boeken
  L. Meulenberg - Meesters in spiritualiteit Johann Adam Möhler

  Heden ten dage zijn wij ervan overtuigd geraakt dat de boodschap van het evangelie een bonte rijkdom vertegewoordigt. En wij achten het dan ook van belang, dat deze ten volle tot bloei komt. Maar zijn er eertijds misschien ook al mensen geweest, die dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Serge Desouter boeken
  Serge Desouter - Alles in Afrika was mij lief

  Op het historisch moment dat de Europese koloniale machten Afrika in hun greep trachtten te krijgen, een westerse cultuur oplegden, haar grondstoffen roofden en hun ogen voor de slavenhandel dichthielden, stichtte kardinaal Lavigerie in 1868 te Algiers de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Gerard den Hertog boeken
  Gerard den Hertog - Bonhoeffer voor leken

  Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) spreekt tot de verbeelding. De theoloog inspireert vandaag de dag velen met wat hij heeft geschreven en gedaan. In 'Bonhoeffer voor leken' beschrijft hoogleraar Gerard den Hertog zowel het leven als de theologie van Bonhoeffer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Gilberte Degeimbre boeken
  Gilberte Degeimbre - Het verhaal van een Mariaverschijning

  Gilberte Degeimbre (1923-2015) was de laatste zieneres van de Mariaverschijningen in Beauraing in de provincie Namen. In dit boek vertelt zij hoe ze de verschijningen als klein meisje beleefd heeft en hoe die gebeurtenissen haar leven ingrijpend beïnvloed… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Wim Balke boeken
  Wim Balke - De ontdekking van het evangelie

  Reformatoren, wie waren dat eigenlijk?De herdenking van de Reformatie roept dergelijke vragen op.Twaalf mannen die tijdens de reformatie een belangrijke rol hebben gespeeld,worden voor het voetlicht gebracht.In kort bestek worden hun leven enwerk en hun belang… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • John Bunyan boeken
  John Bunyan - Komen tot Jezus Christus

  Komen tot Jezus Christus is een vertaling van Bunyans boek Come and welcome to Jesus Christ dat algemeen als een van de beste praktisch-geestelijke geschriften wordt beschouwd. Bunyan laat zien wat komen tot Christus eigenlijk is. Op pastorale wijze gaat hij… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • J.C. Ryle boeken
  J.C. Ryle - Hebt u zekerheid?

  Velen gaan trouw naar de kerk en zijn intensief bezig met de zaken van Gods Koninkrijk, maar missen toch de zekerheid van het geloof. J.C. Ryle wijst in Hebt u zekerheid? aan waar deze zekerheid gezocht moet worden. Verder gaat hij in op de oorzaken die het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Luc Devisscher boeken
  Luc Devisscher - Ten gronde

  Luc Devisscher (°1959) is educatief medewerker van CCV Regio VlaamsBrabant. Hij is lid van de redactieraad van Ezra (tijdschrift van de Vlaamse Bijbelstichting) en van Pastoralia (tijdschrift van het aartsbisdom Mechelen-Brussel). Hij is ook deeltijds… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • René Stockman boeken
  René Stockman - Loven wil ik de Heer

  Is het nodig een gids te lezen voor je een stad bezoekt? Op zich niet, maar het helpt wel om zaken te zien waaraan je anders zou voorbij gaan. Voor wie geregeld de psalmen bidt, wil dit boek zo'n gids zijn. Er wordt stilgestaan bij de eerste 41 psalmen. Je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,95
 • Hans Wortelboer boeken
  Hans Wortelboer - Het Instituut Rooms-Katholieke Kerk

  Het 'instituut Rooms-Katholieke kerk' en de 'Rooms-Katholieke Kerk' zijn zo nauw verweven, dat deze begrippen gemakkelijk met elkaar verward of vereenzelfigd worden. Met de titel van dit boek is bedoeld de algehele ordening, structuur en organisatie van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  48,50
 • Rochus Zuurmond boeken
  Rochus Zuurmond - Niet te geloven

  De Apostolische geloofsbelijdenis ('het Credo') is na de bijbel misschien wel de meest centrale tekst van de kerk, zowel in leer als in liturgie. Rochus Zuurmond, kenner van de teksten van het vroege christendom, legt de Apostolische geloofsbelijdenis uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,95
 • G. Verwey, J.W. van Hulst boeken
  G. Verwey, J.W. van Hulst - De dichter en het Boek

  Kan de dichter-literator Albert Verwey (1865-1937) als erfgenaam van een traditie van religieus non-conformisme getypeerd worden en tegelijk te boek staan als spinozist? Hoe ongerijmd dit ook lijkt, dat is de verrassende conclusie van twee hier gepresenteerde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Catherine Wheels boeken
  11,90
 • Erik Galle boeken
  Erik Galle - Neem niets mee voor onderweg

  We zijn zo bang van kwetsbaarheid dat we het liefst doen alsof ze niet bestaat. Dit soort blindheid heeft nare gevolgen. Ons sterker voordoen dan we eigenlijk zijn, vervreemdt ons van onszelf en van anderen. Wie het aandurft kwetsbaarheid als beeld van God te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Herman Selderhuis, Sabine Hiebsch, Bert Reinds, George Harinck boeken
    8,95
 • Simon Biallowons boeken
  19,50
 • Paul D. Hellmeier boeken
  16,50
 • Brian Litfin boeken
  19,90