Boeken over kerkgeschiedenis

 • Lammert Gosse Jansma, Durk Hak, Martijn de Koning boeken
  Lammert Gosse Jansma, Durk Hak, Martijn de Koning - Ervaren en ervaren worden

  Of het nu gaat om de interactie tussen een arts en bewoners van een verpleeghuis, de relatie tussen religieuze gezagdragers en 'gewone' gelovigen, de omgang van gelovige en niet-gelovige mensen met de dood, één van de beste manieren voor een wetenschapper om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Thomas van Aquino boeken
  Thomas van Aquino - Preken over de geloofsbelijdenis

  De invloedrijke middeleeuwse denker Thomas van Aquino is als theoloog vooral bekend om zijn geschriften waarin hij een synthese geeft van het christelijke geloof en argumenten aanlevert voor een beter begrip daarvan. Als docent aan de Universiteit van Parijs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Brief aan Diognetus

  'Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld.' Deze woorden vormen de kern van een kort apologetisch geschrift, bekend onder de titel 'Brief aan Diognetus'. De auteur is ons niet bekend en degene tot wie hij zich richt evenmin. Maar in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Jacobus Arminius, Simon Episcopius boeken
  Jacobus Arminius, Simon Episcopius - De Arminiaanse vredeskerk

  Aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw vlogen Nederlandse protestanten elkaar in de haren over de vraag in hoeverre God van tevoren het menselijk lot en de afloop van zijn bestaan in hemel of hel had bepaald. Was alles voorbeschikt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • W J. op 't Hof boeken
  W J. op 't Hof - Encyclopedie Nadere Reformatie Deel 1 (AK)Biografisch

  Het eerste deel van de driedelige encyclopedie over de Nadere Reformatie. Met de verschijning van dit eerste deel van de Encyclopedie Nadere Reformatie krijgt een langlopend project concreet gestalte. Vele jaren lang is door een groep kerkhistorici gewerkt om… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • C. Houtman boeken
  C. Houtman - Weerloos voor de rechtbank van de rede

  Bittere haat tegen de Bijbel dreef in 1859 een jong edelman ertoe een omvangrijk geschrift te publiceren met als doel het heilige boek van de christenen van alle luister te ontdoen. Vanwege de schokkende inhoud werd het al spoedig genegeerd en vergeten. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Alle G. Hoekema, Pieter Post boeken
  Alle G. Hoekema, Pieter Post - Frits Kuiper (1898-1974) – doopsgezind theoloog

  Frits Kuiper was een zeer markante en dwarse doperse theoloog. Felle socialist, verzetsman, met al vóór 1940 grote aandacht voor de theologie van Karl Barth, en vooral voor de prominente plaats van het Jodendom en land en volk van Israël in de christelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Sabine Hiebsch boeken
  12,50
 • Charles Wright boeken
  Charles Wright - De weg van het hart

  Deze biografie over een van de bekendste Westerse monniken van de 20ste eeuw, André Louf, bezondigt zich niet aan misplaatste vroomheid, maar geeft een inkijk in het innerlijke avontuur van deze Godzoeker. Hij wijst de lezer de weg naar de bron die in hemzelf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,95
 • André Flikweert boeken
  André Flikweert - Goed gereformeerd.

  Dit boek beschrijft bijna 170 jaar plaatselijke kerkgeschiedenis, vanaf de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1836 tot aan de hereniging met de Hervormde Gemeente in 2005. Het dorp Nieuwerkerk was op het eiland Schouwen-Duiveland de bakermat van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Gottlieb Blokland boeken
  Gottlieb Blokland - Geloof alleen!

  In 2017 zal het 500 jaar geleden zijn dat de protestantse kerkhervorming begon. Deze reformatie veranderde het aanzien van het christendom in veel Europese landen volledig. Maar weinigen weten dat het huidige België van meet af aan nauw bij deze godsdienstige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,00
 • Serge Desouter boeken
  Serge Desouter - Alles in Afrika was mij lief

  Op het historisch moment dat de Europese koloniale machten Afrika in hun greep trachtten te krijgen, een westerse cultuur oplegden, haar grondstoffen roofden en hun ogen voor de slavenhandel dichthielden, stichtte kardinaal Lavigerie in 1868 te Algiers de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Gerard den Hertog boeken
  Gerard den Hertog - Bonhoeffer voor leken

  Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) spreekt tot de verbeelding. De theoloog inspireert vandaag de dag velen met wat hij heeft geschreven en gedaan. In 'Bonhoeffer voor leken' beschrijft hoogleraar Gerard den Hertog zowel het leven als de theologie van Bonhoeffer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • J.C. Ryle boeken
  J.C. Ryle - Hebt u zekerheid?

  Velen gaan trouw naar de kerk en zijn intensief bezig met de zaken van Gods Koninkrijk, maar missen toch de zekerheid van het geloof. J.C. Ryle wijst in Hebt u zekerheid? aan waar deze zekerheid gezocht moet worden. Verder gaat hij in op de oorzaken die het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Wim Balke boeken
  Wim Balke - De ontdekking van het evangelie

  Reformatoren, wie waren dat eigenlijk?De herdenking van de Reformatie roept dergelijke vragen op.Twaalf mannen die tijdens de reformatie een belangrijke rol hebben gespeeld,worden voor het voetlicht gebracht.In kort bestek worden hun leven enwerk en hun belang… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • L. Meulenberg boeken
  L. Meulenberg - Johann Adam Möhler

  Heden ten dage zijn wij ervan overtuigd geraakt dat de boodschap van het evangelie een bonte rijkdom vertegewoordigt. En wij achten het dan ook van belang, dat deze ten volle tot bloei komt. Maar zijn er eertijds misschien ook al mensen geweest, die dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • A.J. Kunz, P.J. Vergunst boeken
  A.J. Kunz, P.J. Vergunst - Reformatie.nu

  Vijf eeuwen nadat Luther met zijn stellingen de Reformatie inluidde, zoomt Reformatie.nu in op deze belangrijke periode in de kerkgeschiedenis. De auteurs zoeken naar mogelijkheden om na zoveel eeuwen de kern van de Reformatie weer voor het voetlicht te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,99
 • Gerard Strijards boeken
  Gerard Strijards - Stripe kerk niet van gisteren

  Kom ik in Eindhoven, dan trekt mijn hart toch naar dat Trudoplein, met die vreemde kerk, een hybride neogothisch bouwwerk, een wangedrocht in baksteen. In 2003 bestond de Sint Theresiakerk 75 jaar. Ik schreef in het jubileumboekje Een regen van rozen in 2003… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Rochus Zuurmond boeken
  Rochus Zuurmond - Niet te geloven

  De Apostolische geloofsbelijdenis ('het Credo') is na de bijbel misschien wel de meest centrale tekst van de kerk, zowel in leer als in liturgie. Rochus Zuurmond, kenner van de teksten van het vroege christendom, legt de Apostolische geloofsbelijdenis uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,95
 • John Bunyan boeken
  John Bunyan - Komen tot Jezus Christus

  Komen tot Jezus Christus is een vertaling van Bunyans boek Come and welcome to Jesus Christ dat algemeen als een van de beste praktisch-geestelijke geschriften wordt beschouwd. Bunyan laat zien wat komen tot Christus eigenlijk is. Op pastorale wijze gaat hij… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • K. Blei boeken
  K. Blei - Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd

  Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd van Karel Blei laat zien hoe de Duitse en Europese geschiedenis van die eeuw – de Eerste Wereldoorlog, de opkomst van Hitler, de Duitse kerkstrijd – doorklinkt in het theologisch werk van Barth, die zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • Jan A.B. Jongeneel boeken
  Jan A.B. Jongeneel - Nederlandse zendingsgeschiedenis II

  Nederlandse zendingsgeschiedenis Deel II van Jan Jongeneel behandelt de Nederlandse zendingsgeschiedenis vanaf De Eerste Wereldoorlog tot nu. Al sinds de Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie waaieren protestantse Nederlanders naar alle… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Hans Wortelboer boeken
  Hans Wortelboer - Het instituut Rooms-Katholieke kerk

  Het 'instituut Rooms-Katholieke kerk' en de 'Rooms-Katholieke Kerk' zijn zo nauw verweven, dat deze begrippen gemakkelijk met elkaar verward of vereenzelfigd worden. Met de titel van dit boek is bedoeld de algehele ordening, structuur en organisatie van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Fred van Lieburg boeken
  Fred van Lieburg - Opwekking van de natie

  Het Reveil heeft in de Nederlandse geschiedschrijving een vaste plaats als protestantse opwekkingsbeweging in de negentiende eeuw. Bilderdijk, Da Costa en Groen van Prinsterer personifiëren het protest tegen de Verlichting en het pleidooi voor orthodoxie en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • G. Verwey, J.W. van Hulst boeken
  G. Verwey, J.W. van Hulst - De dichter en het Boek

  Kan de dichter-literator Albert Verwey (1865-1937) als erfgenaam van een traditie van religieus non-conformisme getypeerd worden en tegelijk te boek staan als spinozist? Hoe ongerijmd dit ook lijkt, dat is de verrassende conclusie van twee hier gepresenteerde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00