Boeken over kerkgeschiedenis

 • Andre Flikweert boeken
  Andre Flikweert - Gewoon hervormd 1940-2013

  In Zierikzee ontstond na de Reformatie in de zestiende eeuw een Hervormde Gemeente. In deze gemeente waren aanvankelijk verschillende predikanten van de zogenaamde Nadere Reformatie, een behoudende stroming in de kerk. In de loop van de negentiende eeuw werden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Hendrik Callewier boeken
  Hendrik Callewier - De papen van Brugge

  Het karikaturale beeld van de losbandige middeleeuwse geestelijken herbekeken. Het 15de-eeuwse Brugge was een middeleeuwse grootstad. In deze metropool floreerden luxenijverheden, internationale handel en maakte het Bourgondische hof grote sier. Brugge telde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • Derk Jansen boeken
  Derk Jansen - Rood, maar met mate

  Het christensocialisme is aan het begin van de twintigste eeuw een internationale beweging, waarvan de aanhangers op grond van hun geloof voor het socialisme kiezen. Die aanhangers zijn vooral predikanten, 'rode' dominees dus die, wat Nederland betreft, zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Koen Holtzappfel, Marius van Leeuwen boeken
  Koen Holtzappfel, Marius van Leeuwen - De Remonstrantie 400 jaar

  Vierhonderd jaar geleden, op 14 januari 1610, ondertekenden 44 predikanten, onder wie Johannes Wtenbogaert, het eerste ontwerp van ?De Remonstrantie?: het verzoekschrift dat later in definitieve vorm bij de Staten van Holland werd ingediend en waaraan de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Paul van Geest boeken
  Paul van Geest - Waarachtigheid

  Augustinus is de handboeken ingegaan als de kerkvader die met zijn opvattingen over God, de mens en de genade zijn stempel op de wereldgeschiedenis heeft gedrukt. Maar hij stond ook stil bij de aloude levensthema's die verband houden met levenskunst. Zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,99
 • Martin Claes boeken
  Martin Claes - Exercitatio mentis

  Met zijn geniale inzichten drukte de filosoof en kerkvader Augustinus eeuwenlang een stempel op Europa. Wie zich verdiept in de teksten die hij schreef voor en na zijn eigen doop, ontdekt hoe Augustinus voortbouwt op de rijke laatantieke cultuur. Augustinus… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,90
 • Lammert Gosse Jansma, Durk Hak, Martijn de Koning boeken
  Lammert Gosse Jansma, Durk Hak, Martijn de Koning - Ervaren en ervaren worden

  Of het nu gaat om de interactie tussen een arts en bewoners van een verpleeghuis, de relatie tussen religieuze gezagdragers en 'gewone' gelovigen, de omgang van gelovige en niet-gelovige mensen met de dood, één van de beste manieren voor een wetenschapper om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Thomas van Aquino boeken
  Thomas van Aquino - Preken over de geloofsbelijdenis

  De invloedrijke middeleeuwse denker Thomas van Aquino is als theoloog vooral bekend om zijn geschriften waarin hij een synthese geeft van het christelijke geloof en argumenten aanlevert voor een beter begrip daarvan. Als docent aan de Universiteit van Parijs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Jacobus Arminius, Simon Episcopius boeken
  Jacobus Arminius, Simon Episcopius - De Arminiaanse vredeskerk

  Aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw vlogen Nederlandse protestanten elkaar in de haren over de vraag in hoeverre God van tevoren het menselijk lot en de afloop van zijn bestaan in hemel of hel had bepaald. Was alles voorbeschikt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • C. Houtman boeken
  C. Houtman - Weerloos voor de rechtbank van de rede

  Bittere haat tegen de Bijbel dreef in 1859 een jong edelman ertoe een omvangrijk geschrift te publiceren met als doel het heilige boek van de christenen van alle luister te ontdoen. Vanwege de schokkende inhoud werd het al spoedig genegeerd en vergeten. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Thomas van Aquino boeken
  Thomas van Aquino - De academische preken

  Wijsheid is er niet om te bewaren in ivoren torens, maar juist om de mens te dienen. Dat was een gangbare opvatting in de dertiende eeuw. Zo behoorde het tot de taak van Thomas van Aquino (1225-1274) om naast de gebruikelijke colleges en disputen aan de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Alle G. Hoekema, Pieter Post boeken
  Alle G. Hoekema, Pieter Post - Frits Kuiper (1898-1974) – doopsgezind theoloog

  Frits Kuiper was een zeer markante en dwarse doperse theoloog. Felle socialist, verzetsman, met al vóór 1940 grote aandacht voor de theologie van Karl Barth, en vooral voor de prominente plaats van het Jodendom en land en volk van Israël in de christelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • G.P. Luttikhuizen boeken
  G.P. Luttikhuizen - De veelvormigheid van het vroegste christendom

  Het christendom kende in haar ontstaanstijd waarschijnlijk nog meer diversiteit dan het pluriforme christendom van onze tijd. Hoe konden de eerste volgelingen zo verschillend over Jezus denken? Deze vraag is actueel sinds de ontdekking in de vorige eeuw van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Maarten den Admirant boeken
  Maarten den Admirant - Kohlbrugge's eerherstel

  Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) diende als proponent van de hersteld-lutherse gemeente in Amsterdam een klacht wegens onrechtzinnigheid in tegen ds. D.R. Uckerman. Hierdoor kwam hij in conflict met het consistorie, dat hem van het proponentsambt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,78
 • Sabine Hiebsch boeken
  12,50
 • André Flikweert boeken
  André Flikweert - Goed gereformeerd.

  Dit boek beschrijft bijna 170 jaar plaatselijke kerkgeschiedenis, vanaf de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1836 tot aan de hereniging met de Hervormde Gemeente in 2005. Het dorp Nieuwerkerk was op het eiland Schouwen-Duiveland de bakermat van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Serge Desouter boeken
  Serge Desouter - Alles in Afrika was mij lief

  Op het historisch moment dat de Europese koloniale machten Afrika in hun greep trachtten te krijgen, een westerse cultuur oplegden, haar grondstoffen roofden en hun ogen voor de slavenhandel dichthielden, stichtte kardinaal Lavigerie in 1868 te Algiers de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Wim Balke boeken
  Wim Balke - De ontdekking van het evangelie

  Reformatoren, wie waren dat eigenlijk?De herdenking van de Reformatie roept dergelijke vragen op.Twaalf mannen die tijdens de reformatie een belangrijke rol hebben gespeeld,worden voor het voetlicht gebracht.In kort bestek worden hun leven enwerk en hun belang… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • L. Meulenberg boeken
  L. Meulenberg - Johann Adam Möhler

  Heden ten dage zijn wij ervan overtuigd geraakt dat de boodschap van het evangelie een bonte rijkdom vertegewoordigt. En wij achten het dan ook van belang, dat deze ten volle tot bloei komt. Maar zijn er eertijds misschien ook al mensen geweest, die dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Gerard Strijards boeken
  Gerard Strijards - Stripe kerk niet van gisteren

  Kom ik in Eindhoven, dan trekt mijn hart toch naar dat Trudoplein, met die vreemde kerk, een hybride neogothisch bouwwerk, een wangedrocht in baksteen. In 2003 bestond de Sint Theresiakerk 75 jaar. Ik schreef in het jubileumboekje Een regen van rozen in 2003… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Dr. Ewald Mackay boeken
  Dr. Ewald Mackay - De gedenkbalk van het Grote Huis

  Sommige eeuwenoude boerderijen hebben een gedenkbalk, waarin de bewoners belangrijke gebeurtenissen markeren. Dit boek is een gedenkbalk in woorden. Deze gedenkbalk bevindt zich in het Grote Huis van de joodschristelijke geloofstraditie. Vanuit Israël en via… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Dr. C.P. Polderman boeken
  Dr. C.P. Polderman - Voor vrijheid van godsdienst en geweten

  In 1568 begint de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje komt in gewapend verzet tegen Filips II die alle macht naar zich toe wil trekken. Vrijheid van godsdienst en geweten waren de leidmotieven in zijn strijd tegen ‘Spanje’. Oranje was echter vooral een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • G.A. van den Brink boeken
  G.A. van den Brink - Tot zonde gemaakt

  Herman Witsius (1636-1708) was in zijn tijd zo gezaghebbend dat de gereformeerde predikanten van Londen hem tijdens de antinomiaanse controverse (1690-1700) om zijn visie en bemiddeling vroegen. In 1696 voldeed Witsius aan hun verzoek met de Animadversiones… (Harde kaft)

  Lees meer...
  60,00
 • A.J. Kunz, P.J. Vergunst boeken
  A.J. Kunz, P.J. Vergunst - Reformatie.nu

  Vijf eeuwen nadat Luther met zijn stellingen de Reformatie inluidde, zoomt Reformatie.nu in op deze belangrijke periode in de kerkgeschiedenis. De auteurs zoeken naar mogelijkheden om na zoveel eeuwen de kern van de Reformatie weer voor het voetlicht te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Gottlieb Blokland boeken
  Gottlieb Blokland - Geloof alleen!

  In 2017 zal het 500 jaar geleden zijn dat de protestantse kerkhervorming begon. Deze reformatie veranderde het aanzien van het christendom in veel Europese landen volledig. Maar weinigen weten dat het huidige België van meet af aan nauw bij deze godsdienstige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,00