Boeken over kerkgeschiedenis

 • Tom Vieren boeken
  Tom Vieren - Gummarus van Lier

  Gummarus van Lier is een populaire middeleeuwse heilige die niet alleen in Lier maar op verschillende plaatsen in Vlaanderen vereerd wordt. De bedoeling van dit boek over Gummarus is niet zozeer een historische analyse te maken, maar de betekenis van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Alice van der Pas boeken
  Alice van der Pas - Aanmelding, onderzoek en de adviesfase

  Waarom opeens twee delen van het handboek in één band? Omdat ze nu eenmaal bij elkaar horen: van het eerste telefoontje tot en met het laatste adviesgesprek. Is dit niet al lang verouderd? Integendeel: niet alleen zijn beide boeken grondig herzien, voor het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • W. van Vlastuin boeken
  W. van Vlastuin - Katholiek vandaag

  De katholiciteit van de kerk is een geloofsartikel dat meer dan ooit vragen oproept. Hoe kan het dat vanaf verschillende kansels in één plaats elke zondag dezelfde katholiciteit wordt beleden? Of vinden we katholiciteit vandaag vooral buiten het instituut… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • P.W.F.M. Hamans boeken
  P.W.F.M. Hamans - Geschiedenis van de katholieke kerk deel 2 De nieuwe tijd tot heden

  Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. In twee delen van meer dan 1400 pagina's komen tal van onderwerpen aan bod. Deel 1 behandelt de vroege kerk en de Middeleeuwen, deel 2 de katholieke hervorming en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • H.J. van Beek, J. Florusse boeken
  H.J. van Beek, J. Florusse - Immer blijft de band

  Het was op 19 februari 1841 dat vier theologiestudenten aan de Universiteit Leiden de eerste vergadering van het Collegium Theologicum c.s. "Quisque Suis Viribus" belegden. Het gezelschap stelde zichzelf ten doel de theologische wetenschappen te beoefenen, en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Almatine Leene boeken
  Almatine Leene - Flirten met Rome

  Brandstapel en beeldenstorm liggen ver achter ons, maar vijf eeuwen lang stond de verhouding tussen Rome en Genève op scherp. Tegenwoordig 'flirten' protestanten er echter flink op los: Paus Franciscus is mateloos populair, kloosters worden druk bezocht,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Thomas van Aquino boeken
  Thomas van Aquino - De academische preken

  Wijsheid is er niet om te bewaren in ivoren torens, maar juist om de mens te dienen. Dat was een gangbare opvatting in de dertiende eeuw. Zo behoorde het tot de taak van Thomas van Aquino (1225-1274) om naast de gebruikelijke colleges en disputen aan de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Paul E. Werkman, Rolf van der Woude boeken
  Paul E. Werkman, Rolf van der Woude - Bevlogen theologen

  Bevlogen theologen bevat geschreven portretten van vijftien Nederlandse theologen van verschillende pluimage. Ze variëren van streng othodox tot tot zeer vrijzinnig - een enkeling nam zelfs afscheid van kerk en geloof. Wat het gemêleerde gezelschap bindt, is… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Jildert de Boer boeken
  Jildert de Boer - In het huis Mijns Vaders

  IN HET HUIS MIJNS VADERS bevinden zich vele vogels van allerlei geestelijke pluimage. In dit boek worden de volgende geloofsgemeenschappen op een objectieve, zeer indringende wijze beschreven:De Noorse Broeders of Christelijke Gemeente Nederland ( CGN)De… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,50
 • B. van Muilekom boeken
  B. van Muilekom - Een wijd land

  Een wijd land gaat over gewone mensen in een buitengewone werkelijkheid. Het is een verhaal over het dagelijkse bestaan van trappistinnen, over het Brabantse dorp waarin zij leven en over hun spirituele achterland. De schrijfster beantwoordt vragen die bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Fred van Lieburg boeken
  Fred van Lieburg - Opwekking van de natie

  Het Reveil heeft in de Nederlandse geschiedschrijving een vaste plaats als protestantse opwekkingsbeweging in de negentiende eeuw. Bilderdijk, Da Costa en Groen van Prinsterer personifiëren het protest tegen de Verlichting en het pleidooi voor orthodoxie en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Sabine Hiebsch, Martin van Wijngaarden boeken
  Sabine Hiebsch, Martin van Wijngaarden - Luther, zijn leven, zijn werk

  'De Reformatie van Luther' is een geïllustreerd standaardwerk over Martin Luther (1483-1546). De biografie en theologie van Luther worden in een chronologische lijn geschetst. Luther komt naar voren als iemand die geworteld was in de late middeleeuwen en van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,99
 • Jan A.B. Jongeneel boeken
  Jan A.B. Jongeneel - Nederlandse zendingsgeschiedenis

  Na de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden aanhangers van traditionele godsdiensten, hindoes, boeddhisten en moslims Nederland binnengestroomd. In de eeuwen daaraan voorafgaande hebben Nederlanders hen al in Azië, Afrika en Amerika ontmoet. De Verenigde… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Eginhard Meijering boeken
  Eginhard Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god

  Volgens Barth verwijst het vroegkerkelijke dogma van Jezus Christus als God en mens naar het feit dat Jezus Christus niet kan worden gedefinieerd als een God, een mens of een halfgod. Zijn persoon blijft een geheim, maar een heel bijzonder geheim, dat ons niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Herman J. Selderhuis boeken
  Herman J. Selderhuis - Calvijn

  Calvijn: zijn naam is wereldwijd bekend en zijn werk wordt overal gelezen. Maar wie was hij nu eigenlijk zelf? Wat dreef hem? Hoe zag hij zichzelf? Hoe ging hij om met vreugde en verdriet, met leven en sterven, met vrouwen en kinderen, met vrienden en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • W.J. op 't Hof boeken
  W.J. op 't Hof - Encyclopedie nadere reformatie 2 L-Z

  Deel 2 van de 'Encyclopedie Nadere Reformatie' met portretten van honderden dominees en theologen uit de spirituele traditie van de Gereformeerde Gezindte. Vele jaren lang is door een groep kerkhistorici gewerkt om het veld van de Nadere Reformatie geheel in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  46,99
 • Brief aan Diognetus

  'Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld.' Deze woorden vormen de kern van een kort apologetisch geschrift, bekend onder de titel 'Brief aan Diognetus'. De auteur is ons niet bekend en degene tot wie hij zich richt evenmin. Maar in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Jan Smits boeken
  Jan Smits - Vademecum

  Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant Niet alleen het straatbeeld maar ook de horizon van Brabantse dorpen en steden werd in de negentiende en twintigste eeuw in hoge mate bepaald door rooms-katholieke gebouwencomplexen, waartoe steevast… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Theodorus Abu? Qurra boeken
  Theodorus Abu? Qurra - Johannes Damascenus & Theodorus Abu Qurra

  Dit eerste theologische debat tussen christenen en moslims brengt de moderne lezer terug bij de bron, bij het punt waar de discussie die onze tijd beheerst, is begonnen.De teksten in dit zesde deel van de Ad Fontes-reeks staan in het teken van de controverse,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Henk Florijn boeken
  Henk Florijn - Ooggetuigen van de Nederlandse kerkgeschiedenis

  In Ooggetuigen van de Nederlandse kerkgeschiedenis brengt Henk Florijn de Nederlandse kerkgeschiedenis tot leven. Hij heeft een uitgekiende selectie gemaakt van de meest opzienbarende ooggetuigenverslagen van gebeurtenissen uit de afgelopen vijfhonderd jaar.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • W. Peene boeken
  W. Peene - Josua van Iperen (1726-1780)

  In deze kritische biografie beschrijft Willem Peene de complexe verhouding van de achttiende-eeuwse gereformeerde predikant Josua van Iperen tot de Verlichting. Van Iperen is bekend geworden als medewerker aan de psalmberijming van 1773 en het minutieuze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • W J. op 't Hof boeken
  W J. op 't Hof - Encyclopedie Nadere Reformatie Deel 1 (AK)Biografisch

  Het eerste deel van de driedelige encyclopedie over de Nadere Reformatie. Met de verschijning van dit eerste deel van de Encyclopedie Nadere Reformatie krijgt een langlopend project concreet gestalte. Vele jaren lang is door een groep kerkhistorici gewerkt om… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Paul H.A.M. Abels, J.Y.H.A. Jacobs, Mirjam G.K. van Veen boeken
  Paul H.A.M. Abels, J.Y.H.A. Jacobs, Mirjam G.K. van Veen - Terug naar Gouda

  De stad Gouda is doordrenkt met religieuze geschiedenis. Van een bloeiend kloosterleven in de Middeleeuwen tot de eerste opvoering van The Passion, het spektakelstuk over de laatste uren van Jezus. In Gouda bestreden remonstranten en contraremonstranten elkaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Geert van Dijk boeken
  Geert van Dijk - Het concrete is het wezenlijke

  Geloven is iets tussen God en mens. Daarbij speelt onvermijdelijk depersoonlijke ervaring een rol. Om objectieve geloofszekerheid te krijgen,kan men zich tegen het subjectieve verzetten. Maar heeft zo'n poging kansvan slagen?In de jaren dertig van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,99
 • Mirjam G.K. van Veen boeken
  Mirjam G.K. van Veen - Luther en calvinistisch Nederland

  Het begin van Martin Luther was ook in de Lage Landen veelbelovend. Korte tijd nadat hij in Duitsland zijn stellingen tegen de aflaat publiek had gemaakt, werden zijn opvattingen ook in de Lage Landen bekend. Toch kregen de lutheranen in Nederland nooit vaste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50