Boeken over kerkgeschiedenis

 • Jan Smits boeken
  Jan Smits - Vademecum

  Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant Niet alleen het straatbeeld maar ook de horizon van Brabantse dorpen en steden werd in de negentiende en twintigste eeuw in hoge mate bepaald door rooms-katholieke gebouwencomplexen, waartoe steevast… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • W.B. Kranendonk boeken
  W.B. Kranendonk - Wij gedenken Uwer weldadigheid

  Op 30 mei 1942 werd de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort een zelfstandige gemeente. Wat er sindsdien in deze kerk is gebeurd, wordt beschreven in dit boek dat verschijnt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de gemeente. De gemeente kwam eerst samen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Fred van Lieburg boeken
  Fred van Lieburg - Opwekking van de natie

  Het Reveil heeft in de Nederlandse geschiedschrijving een vaste plaats als protestantse opwekkingsbeweging in de negentiende eeuw. Bilderdijk, Da Costa en Groen van Prinsterer personifiëren het protest tegen de Verlichting en het pleidooi voor orthodoxie en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Teus van de Lagemaat boeken
  Teus van de Lagemaat - De stille evolutie

  De Gereformeerde Bond is voor velen alleen bij naam bekend. Deze dissertatie biedt een grondige introductie op het denken en functioneren van deze beweging die actief is in de Protestantse Kerk in Nederland. De interne verschillen tussen open en bevindelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Berry Brand boeken
  Berry Brand - Nieuw licht op oude wegen

  150 jaar na de komst van apostel F. Schwartz naar Nederland verschijnt het boek van Berry Brand over de (voor)geschiedenis van Het Apostolisch Genootschap. Het begint met de rond 1830 in Groot-Brittannië ontstane apostolische opwekkingsbeweging en eindigt met… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Tom Vieren boeken
  Tom Vieren - Gummarus van Lier

  Gummarus van Lier is een populaire middeleeuwse heilige die niet alleen in Lier maar op verschillende plaatsen in Vlaanderen vereerd wordt. De bedoeling van dit boek over Gummarus is niet zozeer een historische analyse te maken, maar de betekenis van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Jacob Hoekman boeken
  Jacob Hoekman - Zonen van Ismael

  Als Mohammed in de zevende eeuw de islam sticht, gooit hij het wereldbeeld van menig christelijk theoloog omver. Hoe kan het dat er eeuwen na de komst van Christus nóg een grote godsdienst ontstaat? Een godsdienst die veel dingen deelt met het christelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Fred van Lieburg boeken
  Fred van Lieburg - Heilig Nijkerk

  Nijkerkse beroeringen - die naam kreeg in de achttiende eeuw een protestantse opwekking die in Nederland veel ophef veroorzaakte. Maar wat weten we eigenlijk over de religiegeschiedenis van Nijkerk zelf?Wat in 1413 een stad moest gaan heten, bestond honderd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Theodorus Abu? Qurra boeken
  Theodorus Abu? Qurra - Johannes Damascenus & Theodorus Abu Qurra

  Dit eerste theologische debat tussen christenen en moslims brengt de moderne lezer terug bij de bron, bij het punt waar de discussie die onze tijd beheerst, is begonnen.De teksten in dit zesde deel van de Ad Fontes-reeks staan in het teken van de controverse,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Brief aan Diognetus

  'Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld.' Deze woorden vormen de kern van een kort apologetisch geschrift, bekend onder de titel 'Brief aan Diognetus'. De auteur is ons niet bekend en degene tot wie hij zich richt evenmin. Maar in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Paul H.A.M. Abels, J.Y.H.A. Jacobs, Mirjam G.K. van Veen boeken
  Paul H.A.M. Abels, J.Y.H.A. Jacobs, Mirjam G.K. van Veen - Terug naar Gouda

  De stad Gouda is doordrenkt met religieuze geschiedenis. Van een bloeiend kloosterleven in de Middeleeuwen tot de eerste opvoering van The Passion, het spektakelstuk over de laatste uren van Jezus. In Gouda bestreden remonstranten en contraremonstranten elkaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Derk Jansen boeken
  Derk Jansen - Rood, maar met mate

  Het christensocialisme is aan het begin van de twintigste eeuw een internationale beweging, waarvan de aanhangers op grond van hun geloof voor het socialisme kiezen. Die aanhangers zijn vooral predikanten, 'rode' dominees dus die, wat Nederland betreft, zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • B. van Muilekom boeken
  B. van Muilekom - Een wijd land

  Een wijd land gaat over gewone mensen in een buitengewone werkelijkheid. Het is een verhaal over het dagelijkse bestaan van trappistinnen, over het Brabantse dorp waarin zij leven en over hun spirituele achterland. De schrijfster beantwoordt vragen die bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Andre Flikweert boeken
  Andre Flikweert - Gewoon hervormd 1940-2013

  In Zierikzee ontstond na de Reformatie in de zestiende eeuw een Hervormde Gemeente. In deze gemeente waren aanvankelijk verschillende predikanten van de zogenaamde Nadere Reformatie, een behoudende stroming in de kerk. In de loop van de negentiende eeuw werden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Jan A.B. Jongeneel boeken
  Jan A.B. Jongeneel - Nederlandse zendingsgeschiedenis

  Na de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden aanhangers van traditionele godsdiensten, hindoes, boeddhisten en moslims Nederland binnengestroomd. In de eeuwen daaraan voorafgaande hebben Nederlanders hen al in Azië, Afrika en Amerika ontmoet. De Verenigde… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • John Van Schaik boeken
  John Van Schaik - Ketters

  Nu in de laatste decennia de katholieke kerk de greep op de religieuze beleving van mensen steeds meer begint te verliezen, wordt de vraag actueel wat er naast de kerk aan christelijke en religieuze beweringen heeft bestaan?Veel weten we daar niet van omdat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • M.A. van Willigen boeken
  M.A. van Willigen - Christus volgen

  Christus volgen: hoe doe je dat? Een nog altijd actuele vraag, waar ook de eerste christenen al mee worstelden. In de praktijk kwam het voor hen vaak neer op jezelf verloochenen. Toch putte de kerk van Christus ook toen al troost uit de wetenschap dat Hij haar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • J. Hoek boeken
  J. Hoek - De kerk leeft

  Jezus heeft van Zijn discipelen gezegd: 'U bent het zout van de aarde.' Zout werkt pas als het verspreid wordt, bijvoorbeeld in voedsel: het geeft smaak en gaat verderf tegen. Als het zout echter zijn kracht verliest, dient het ne rgens meer toe.Ook de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Virginia Hoel boeken
  Virginia Hoel - Faith, fatherland and the Norwegian seaman

  Until the late twentieth century, Norwegian seamen were a familiar presence in all major ports. From 1864 the Norwegian Seamen's Mission sent seamen's pastors to provide spiritual and cultural support for seamen, and to protect them from exploitation and other… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Erik Sengers boeken
  Erik Sengers - Roomsch socioloog – sociale bisschop

  Joannes Aengenent (1873-1935) was socioloog en bisschop in een tijd waarin het katholicisme in Nederland zich opende naar de samenleving. Deze op nieuw archiefonderzoek gebaseerde biografie toont hoe Aengenent, afkomstig uit een zeer eenvoudig milieu,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • J.W.J. Burgers, P. Knevel boeken
  J.W.J. Burgers, P. Knevel - Nieuwe Maren

  In 1534 en 1535 werd Amsterdam herhaaldelijk opgeschrikt door het optreden van de wederdopers. Deze radicale geloofshervormers baarden opzien door naakt door de straten te rennen en trachtten in mei 1535 zelfs gewapenderhand de macht in de stad over te nemen.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Ton van Schaik, Karin Strengers-Olde Kater boeken
  Ton van Schaik, Karin Strengers-Olde Kater - Het arme roomse leven

  Dit boek beschrijft de armoede en de caritatieve zorg in katholiek Utrecht vanaf de Middeleeuwen. Het biedt ook inzicht in de wijze waarop de katholieke gemeenschap na de Reformatie in 1580 onopvallend haar weg zocht. Katholieken werden tweederangs burgers die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Brian Heffernan boeken
  Brian Heffernan - Een kleine orde met allure

  In dit boek vertelt Brian Heffernan het verhaal van de augustijnen in Nederland. Eind negentiende eeuw bestond deze religieuze gemeenschap uit een handvol parochiepriesters. In de twintigste eeuw bleven zij ondanks groei een relatief kleine orde. Vooral hun… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • P.W.F.M. Hamans boeken
  P.W.F.M. Hamans - De vroege kerk en de Middeleeuwen

  Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. In twee delen van meer dan 1400 pagina's komen tal van onderwerpen aan bod. Deel 1 behandelt de vroege kerk en de Middeleeuwen, deel 2 de katholieke hervorming en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • P.W.F.M. Hamans boeken
  P.W.F.M. Hamans - Geschiedenis van de katholieke kerk deel 2 De nieuwe tijd tot heden

  Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. In twee delen van meer dan 1400 pagina's komen tal van onderwerpen aan bod. Deel 1 behandelt de vroege kerk en de Middeleeuwen, deel 2 de katholieke hervorming en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00