Boeken over kerkgeschiedenis

 • Eduard Verhoef boeken
  Eduard Verhoef - Filippi: hoe het christendom in Europa begon

  EEN HISTORISCHE REISGIDS COMPLEET MET FOTO'S VAN DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN, PLATTEGRONDEN EN VERTALINGEN VAN DE RELEVANTE TEKSTEN In de glooiende heuvels van Noordoost Griekenland liggen de resten van de oude stad Filippi. Inscripties in mozaïeken en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Mark de Bie boeken
  Mark de Bie - Dominus vobiscum

  'Dominus Vobiscum' gaat over het rijke en vaak vrolijke Roomse leven in het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw, toen de katholieke kerk nog alomtegenwoordig was. De tijd van wijwatervaatjes, schapulieren en volle aflaten. Van vasten, vlees derven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Brief aan Diognetus

  'Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld.' Deze woorden vormen de kern van een kort apologetisch geschrift, bekend onder de titel 'Brief aan Diognetus'. De auteur is ons niet bekend en degene tot wie hij zich richt evenmin. Maar in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • P.W.F.M. Hamans boeken
  P.W.F.M. Hamans - De vroege kerk en de Middeleeuwen

  Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. In twee delen van meer dan 1400 pagina's komen tal van onderwerpen aan bod. Deel 1 behandelt de vroege kerk en de Middeleeuwen, deel 2 de katholieke hervorming en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • P.W.F.M. Hamans boeken
  P.W.F.M. Hamans - Geschiedenis van de katholieke kerk deel 2 De nieuwe tijd tot heden

  Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. In twee delen van meer dan 1400 pagina's komen tal van onderwerpen aan bod. Deel 1 behandelt de vroege kerk en de Middeleeuwen, deel 2 de katholieke hervorming en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Leo Meulenberg boeken
  Leo Meulenberg - De onfeilbare paus

  Toen paus Benedictus XVI het wijze, moedige besluit nam om af te treden, kwamen de commentaren los. Zijn theologische meditaties werden alom geprezen. Maar wat het beleid aangaat, stelde men vast dat zijn bestuurlijk optreden ook felle protesten uitlokte. Met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven boeken
  A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven - Zusters JMJ

  De congregatie van de Zusters van Jezus, Maria en Josef (JMJ) is voortgekomen uit een congregatie die in 1822 in Amersfoort werd gesticht door pater Mathias Wolff SJ. In 1840 kwam het tot een scheiding en vormden de zusters in het zuiden een zelfstandige… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Charles Caspers, Thomas van Kempen boeken
  Charles Caspers, Thomas van Kempen - Een bovenaardse vrouw

  Lidwina van Schiedam (1380-1433) onderging haar ziekbed aanvankelijk met een gevoel van opstandigheid, maar later juist met een heilige vreugde. Zo zeer had zij het lijden lief, dat zij God zelfs smeekte om het te vermeerderen. Mede dankzij enkele boeiende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Jan Peter Schouten boeken
  Jan Peter Schouten - Hij preekte, hij leerde altoos...

  Na de kerkhervorming in de zestiende eeuw ontwikkelde de predikant zich tot een karakteristieke figuur in de Nederlandse maatschappij. In de dorpsgemeenschappen genoot hij veel gezag en gaf hij leiding, maar ook in de stedelijke samenleving had de dominee… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Joep van Gennip, Vefie Poels, Marie-Antoinette Willemsen boeken
  Joep van Gennip, Vefie Poels, Marie-Antoinette Willemsen - Creatie en recreatie

  Waar kloosters in de Middeleeuwen centra van cultuur en vorming waren, is het belang van deze functie in de moderne tijd geringer. Toch werd ook in de negentiende en twintigste eeuw door orden en congregaties veel aandacht besteed aan lezen, muziek, toneel,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,00
 • Klaas van der Zwaag boeken
  Klaas van der Zwaag - Reformatie vandaag

  De herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is een gebeurtenis die wereldwijd de aandacht trekt. Deze studie belicht de Reformatie in het kader van een tweevoudige strijd: enerzijds tegen de Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds tegen vrije anabaptistische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,95
 • Chris Dols, Joep van Gennip, Lennert Savenije boeken
  Chris Dols, Joep van Gennip, Lennert Savenije - Dienstbaar onder vuur

  De Tweede Wereldoorlog verstoorde in menig opzicht de orde van het aan regels gebonden bestaan van Nederlandse mannelijke en vrouwelijke religieuzen. Desondanks is hun oorlogsbeleving en geschiedenis vooralsnog weinig gethematiseerd in zowel de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • Peter Kromdijk boeken
  Peter Kromdijk - Eenheid in verscheidenheid

  Na de Tweede Wereldoorlog vonden progressieve katholieken en protestanten dat men samen met sociaaldemocraten en vrijzinnig democraten één progressieve partij moest vormen, dat niet het geloof leidend moest zijn bij een politieke keuze. Waar komt deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Virginia Hoel boeken
  Virginia Hoel - Faith, fatherland and the Norwegian seaman

  Until the late twentieth century, Norwegian seamen were a familiar presence in all major ports. From 1864 the Norwegian Seamen's Mission sent seamen's pastors to provide spiritual and cultural support for seamen, and to protect them from exploitation and other… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Erik Sengers boeken
  Erik Sengers - Roomsch socioloog – sociale bisschop

  Joannes Aengenent (1873-1935) was socioloog en bisschop in een tijd waarin het katholicisme in Nederland zich opende naar de samenleving. Deze op nieuw archiefonderzoek gebaseerde biografie toont hoe Aengenent, afkomstig uit een zeer eenvoudig milieu,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Ton van Schaik, Karin Strengers-Olde Kater boeken
  Ton van Schaik, Karin Strengers-Olde Kater - Het arme roomse leven

  Dit boek beschrijft de armoede en de caritatieve zorg in katholiek Utrecht vanaf de Middeleeuwen. Het biedt ook inzicht in de wijze waarop de katholieke gemeenschap na de Reformatie in 1580 onopvallend haar weg zocht. Katholieken werden tweederangs burgers die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • John Van Schaik boeken
  John Van Schaik - Ketters

  Nu in de laatste decennia de katholieke kerk de greep op de religieuze beleving van mensen steeds meer begint te verliezen, wordt de vraag actueel wat er naast de kerk aan christelijke en religieuze beweringen heeft bestaan?Veel weten we daar niet van omdat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Stichting Echo boeken
  Stichting Echo - Geloven met hart en hand

  Bronnen, waaronder brieven, interviews en foto's, laten zien hoe de Zusters van H. Juliana van Falconieri sinds 1917 in steeds wisselende omstandigheden invulling hebben gegeven aan hun ideaal van eenvoud, deskundigheid en dienstbaarheid. Decennialang waren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Brian Heffernan boeken
  Brian Heffernan - Een kleine orde met allure

  In dit boek vertelt Brian Heffernan het verhaal van de augustijnen in Nederland. Eind negentiende eeuw bestond deze religieuze gemeenschap uit een handvol parochiepriesters. In de twintigste eeuw bleven zij ondanks groei een relatief kleine orde. Vooral hun… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • J.W.J. Burgers, P. Knevel boeken
  J.W.J. Burgers, P. Knevel - Nieuwe Maren

  In 1534 en 1535 werd Amsterdam herhaaldelijk opgeschrikt door het optreden van de wederdopers. Deze radicale geloofshervormers baarden opzien door naakt door de straten te rennen en trachtten in mei 1535 zelfs gewapenderhand de macht in de stad over te nemen.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Ontvangen om te geven. Maria van Hout

  Dit boek werd geschreven op vraag van de zusters van het Convent van Betlehem in Duffel. Met deze publicatie willen ze hun eerste moeder (overste) Maria van Hout († 1547) bij een breder publiek bekendmaken en interesse wekken voor haar spiritualiteit. Het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Henk Roosenboom boeken
  Henk Roosenboom - Ontvoerd of gevlucht?

  Op 4 november 1700 liep de achttienjarige Sophia Alberts na een dramatische ruzie weg van huis. Ze was de dochter van een protestantse notaris in Helmond, ze vluchtte de grens van de Republiek over naar Venray en bekeerde zich tot het katholicisme. Omdat haar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Antoine Jacobs boeken
  Antoine Jacobs - Kroniek van de Karmel in Nederland 1840-1970

  Na de Franse Tijd mochten de karmelieten van Boxmeer van overheidswege geen novicen meer aannemen. Koning Willem II hief in 1840 het verbod aan de karmelieten van Boxmeer op, om geen novicen meer aan te nemen. Dit verbod was ingesteld na de Franse Tijd. Er… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Marie-Anne de Harder boeken
  Marie-Anne de Harder - De kerkgeschiedenis van Dearsum van 1580 tot heden

  'De kerkgeschiedenis van Dearsum van 1580 tot heden' van Marie-Anne de Harder behandelt de kerkgeschiedenis van Dearsum in de brede zin van het woord. Uiteraard wordt de geschiedenis van het kerkgebouw beschreven, maar er is ook aandacht voor predikanten en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Koen Holtzappfel, Marius van Leeuwen boeken
  Koen Holtzappfel, Marius van Leeuwen - De Remonstrantie 400 jaar

  Vierhonderd jaar geleden, op 14 januari 1610, ondertekenden 44 predikanten, onder wie Johannes Wtenbogaert, het eerste ontwerp van ?De Remonstrantie?: het verzoekschrift dat later in definitieve vorm bij de Staten van Holland werd ingediend en waaraan de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99