Boeken over kerkgeschiedenis

 • J. Hoek boeken
  J. Hoek - De kerk leeft

  Jezus heeft van Zijn discipelen gezegd: 'U bent het zout van de aarde.' Zout werkt pas als het verspreid wordt, bijvoorbeeld in voedsel: het geeft smaak en gaat verderf tegen. Als het zout echter zijn kracht verliest, dient het ne rgens meer toe.Ook de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • H.J.C.C.J. Wilschut boeken
  H.J.C.C.J. Wilschut - Gebleven en meegaan

  Zowel in 1834 (Afscheiding) als in 1886 (Doleantie) verliet een deel van de gereformeerde belijders de Nederlandse Hervormde Kerk. Onder de achtergebleven gereformeerde belijders in de nhk ontstond in 2004 opnieuw een breuk toen een deel niet meeging met de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Mark de Bie boeken
  Mark de Bie - Dominus vobiscum

  'Dominus Vobiscum' gaat over het rijke en vaak vrolijke Roomse leven in het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw, toen de katholieke kerk nog alomtegenwoordig was. De tijd van wijwatervaatjes, schapulieren en volle aflaten. Van vasten, vlees derven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Fred van Lieburg boeken
  Fred van Lieburg - Opwekking van de natie

  Het Reveil heeft in de Nederlandse geschiedschrijving een vaste plaats als protestantse opwekkingsbeweging in de negentiende eeuw. Bilderdijk, Da Costa en Groen van Prinsterer personifiëren het protest tegen de Verlichting en het pleidooi voor orthodoxie en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • C. Ouwendorp boeken
  C. Ouwendorp - Jeruzalem en Athene

  'Wat heeft Jeruzalem met Athene te maken?' is het gevleugelde woord van de kerkvader Tertullianus. Het is een vraag die kerk en theologie van meet af aan heeft bezig gehouden en verschillende antwoorden heeft opgeleverd. Het is een vraag die nog steeds actueel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Jelle Bosma boeken
  Jelle Bosma - Doopsgezinde Bijdragen 2012

  In aansluiting op het onderwerp van het najaarscongres van de Doopsgezinde Historische Kring is dit nummer van de Doopsgezinde Bijdragen grotendeels gewijd aan het doopsgezinde identiteitsbesef sinds de negentiende eeuw. Wat gold als doopsgezind eigen? Was dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Marie-Antoinette Willemsen boeken
  Marie-Antoinette Willemsen - De lange weg naar Nusa Tenggara

  Halverwege de jaren zeventig van de twintigste eeuw nam het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen in samenwerking met de Pauselijke Missiewerken (PMW), de Katholieke Radio Omroep (KRO) en het Centraal Missie Commissariaat (CMC) het initiatief om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Jan Smits boeken
  Jan Smits - Vademecum

  Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant Niet alleen het straatbeeld maar ook de horizon van Brabantse dorpen en steden werd in de negentiende en twintigste eeuw in hoge mate bepaald door rooms-katholieke gebouwencomplexen, waartoe steevast… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Hendrik Callewier boeken
  Hendrik Callewier - De papen van Brugge

  Het karikaturale beeld van de losbandige middeleeuwse geestelijken herbekeken. Het 15de-eeuwse Brugge was een middeleeuwse grootstad. In deze metropool floreerden luxenijverheden, internationale handel en maakte het Bourgondische hof grote sier. Brugge telde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • Nienke Vos boeken
  Nienke Vos - 750 jaar Dom en rondom

  >>VANAF 3 EX GELEVERD MET RvR!Wandel virtueel door een reconstructie van de oude Domkathedraal en lees over het boeiende geestelijke leven in de oude Domstad.750 jaar Dom en rondom* Vier publiekslezingen door Utrechtse kerkhistorici (N. Vos red.)Met bijdragen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • Eduard Verhoef boeken
  Eduard Verhoef - Filippi: hoe het christendom in Europa begon

  EEN HISTORISCHE REISGIDS COMPLEET MET FOTO'S VAN DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN, PLATTEGRONDEN EN VERTALINGEN VAN DE RELEVANTE TEKSTEN In de glooiende heuvels van Noordoost Griekenland liggen de resten van de oude stad Filippi. Inscripties in mozaïeken en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Virginia Hoel boeken
  Virginia Hoel - Faith, fatherland and the Norwegian seaman

  Until the late twentieth century, Norwegian seamen were a familiar presence in all major ports. From 1864 the Norwegian Seamen's Mission sent seamen's pastors to provide spiritual and cultural support for seamen, and to protect them from exploitation and other… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Erik Sengers boeken
  Erik Sengers - Roomsch socioloog – sociale bisschop

  Joannes Aengenent (1873-1935) was socioloog en bisschop in een tijd waarin het katholicisme in Nederland zich opende naar de samenleving. Deze op nieuw archiefonderzoek gebaseerde biografie toont hoe Aengenent, afkomstig uit een zeer eenvoudig milieu,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Ton van Schaik, Karin Strengers-Olde Kater boeken
  Ton van Schaik, Karin Strengers-Olde Kater - Het arme roomse leven

  Dit boek beschrijft de armoede en de caritatieve zorg in katholiek Utrecht vanaf de Middeleeuwen. Het biedt ook inzicht in de wijze waarop de katholieke gemeenschap na de Reformatie in 1580 onopvallend haar weg zocht. Katholieken werden tweederangs burgers die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Theodorus Abu? Qurra boeken
  Theodorus Abu? Qurra - Johannes Damascenus & Theodorus Abu Qurra

  Dit eerste theologische debat tussen christenen en moslims brengt de moderne lezer terug bij de bron, bij het punt waar de discussie die onze tijd beheerst, is begonnen.De teksten in dit zesde deel van de Ad Fontes-reeks staan in het teken van de controverse,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Marjet Derks boeken
  Marjet Derks - Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid

  In het interbellum kwam de Graal als militante katholieke meisjes- en vrouwenbeweging tot bloei. De leden wilden zich helemaal geven voor het ideaal van de wereldbekering. Vanuit Nederland verspreidde de Graal zich ook naar verschillende Europese landen, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • H.J. Selderhuis boeken
  H.J. Selderhuis - Luther

  Luther Een mens zoekt God Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen.’Dit zijn de woorden van de man die heel Europa in beweging bracht, keizer en paus tot wanhoop wist te brengen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Chris Dols, Joep van Gennip, Lennert Savenije boeken
  Chris Dols, Joep van Gennip, Lennert Savenije - Dienstbaar onder vuur

  De Tweede Wereldoorlog verstoorde in menig opzicht de orde van het aan regels gebonden bestaan van Nederlandse mannelijke en vrouwelijke religieuzen. Desondanks is hun oorlogsbeleving en geschiedenis vooralsnog weinig gethematiseerd in zowel de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • Peter Kromdijk boeken
  Peter Kromdijk - Eenheid in verscheidenheid

  Na de Tweede Wereldoorlog vonden progressieve katholieken en protestanten dat men samen met sociaaldemocraten en vrijzinnig democraten één progressieve partij moest vormen, dat niet het geloof leidend moest zijn bij een politieke keuze. Waar komt deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • W.J. op 't Hof boeken
  W.J. op 't Hof - Encyclopedie nadere reformatie 2 L-Z

  Deel 2 van de 'Encyclopedie Nadere Reformatie' met portretten van honderden dominees en theologen uit de spirituele traditie van de Gereformeerde Gezindte. Vele jaren lang is door een groep kerkhistorici gewerkt om het veld van de Nadere Reformatie geheel in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  44,99
 • P.W.F.M. Hamans boeken
  P.W.F.M. Hamans - De vroege kerk en de Middeleeuwen

  Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. In twee delen van meer dan 1400 pagina's komen tal van onderwerpen aan bod. Deel 1 behandelt de vroege kerk en de Middeleeuwen, deel 2 de katholieke hervorming en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • W. van der Zwaag boeken
  W. van der Zwaag - Maar wij hoorden niet!

  In het boek Maar wij hoorden niet! Het leven en de prediking van ds. Reinier Kok (1890-1982) in historisch perspectief gaat W. van der Zwaag (1926-2014) in op de kwestie van ds. R. Kok, de predikant van de Gereformeerde Gemeenten die in 1950 werd geschorst… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • Brian Heffernan boeken
  Brian Heffernan - Een kleine orde met allure

  In dit boek vertelt Brian Heffernan het verhaal van de augustijnen in Nederland. Eind negentiende eeuw bestond deze religieuze gemeenschap uit een handvol parochiepriesters. In de twintigste eeuw bleven zij ondanks groei een relatief kleine orde. Vooral hun… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven boeken
  A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven - Zusters JMJ

  De congregatie van de Zusters van Jezus, Maria en Josef (JMJ) is voortgekomen uit een congregatie die in 1822 in Amersfoort werd gesticht door pater Mathias Wolff SJ. In 1840 kwam het tot een scheiding en vormden de zusters in het zuiden een zelfstandige… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Charles Caspers, Thomas van Kempen boeken
  Charles Caspers, Thomas van Kempen - Een bovenaardse vrouw

  Lidwina van Schiedam (1380-1433) onderging haar ziekbed aanvankelijk met een gevoel van opstandigheid, maar later juist met een heilige vreugde. Zo zeer had zij het lijden lief, dat zij God zelfs smeekte om het te vermeerderen. Mede dankzij enkele boeiende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00