Boeken over kerkgeschiedenis

 • Mark de Bie boeken
  Mark de Bie - Dominus vobiscum

  'Dominus Vobiscum' gaat over het rijke en vaak vrolijke Roomse leven in het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw, toen de katholieke kerk nog alomtegenwoordig was. De tijd van wijwatervaatjes, schapulieren en volle aflaten. Van vasten, vlees derven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • C. Ouwendorp boeken
  C. Ouwendorp - Jeruzalem en Athene

  'Wat heeft Jeruzalem met Athene te maken?' is het gevleugelde woord van de kerkvader Tertullianus. Het is een vraag die kerk en theologie van meet af aan heeft bezig gehouden en verschillende antwoorden heeft opgeleverd. Het is een vraag die nog steeds actueel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Jelle Bosma boeken
  Jelle Bosma - Doopsgezinde Bijdragen 2012

  In aansluiting op het onderwerp van het najaarscongres van de Doopsgezinde Historische Kring is dit nummer van de Doopsgezinde Bijdragen grotendeels gewijd aan het doopsgezinde identiteitsbesef sinds de negentiende eeuw. Wat gold als doopsgezind eigen? Was dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Marie-Antoinette Willemsen boeken
  Marie-Antoinette Willemsen - De lange weg naar Nusa Tenggara

  Halverwege de jaren zeventig van de twintigste eeuw nam het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen in samenwerking met de Pauselijke Missiewerken (PMW), de Katholieke Radio Omroep (KRO) en het Centraal Missie Commissariaat (CMC) het initiatief om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Sibbe Jan Visser boeken
  Sibbe Jan Visser - Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679)

  In deze intellectuele dubbelbiografie van Samuel en Johannes Naeranus staat de strijd voor religieuze verdraagzaamheid centraal. Visser laat zien hoe vader en zoon, leden van een bekend zeventiende-eeuws remonstrants predikantengeslacht, handen en voeten gaven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Jelle Bosma, Piet Visser boeken
  Jelle Bosma, Piet Visser - Doopsgezinde bijdragen

  Deze aflevering van de Doopsgezinde Bijdragen bevat artikelen over uiteenlopende onderwerpen uit de rijke geschiedenis van de dooopsgezinden. Inhoud: JELLE BOSMA/PIET VISSER, Redactioneel LAAS TERPSTRA, Vijf op een rij? De pamflettenstrijd tussen Melchior… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • Joke Spaans boeken
  Joke Spaans - de levens der Maechden

  In Haarlem vestigde zich in het laatste decennium van de zestiende eeuw een gemeenschap of 'vergadering' van zogenaamde kloppen, die sterk kloosterlijke trekken vertoonde. Ondanks tegenstand van de gereformeerde kerk en vlagen van vervolging kende deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • E.P. Meijering boeken
  E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 4

  Ook uit Barths leer van de verzoening blijkt weer de grote consistentie waarmee hij zijn gedachten ontwikkelt. Die is de logische voortzetting van zijn eerder ontvouwde leerstellingen, vooral wat betreft het particularistische als wat betreft het universele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • W. van der Zwaag boeken
  W. van der Zwaag - Maar wij hoorden niet!

  In het boek Maar wij hoorden niet! Het leven en de prediking van ds. Reinier Kok (1890-1982) in historisch perspectief gaat W. van der Zwaag (1926-2014) in op de kwestie van ds. R. Kok, de predikant van de Gereformeerde Gemeenten die in 1950 werd geschorst… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • Eginhard Meijering boeken
  Eginhard Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god

  Volgens Barth verwijst het vroegkerkelijke dogma van Jezus Christus als God en mens naar het feit dat Jezus Christus niet kan worden gedefinieerd als een God, een mens of een halfgod. Zijn persoon blijft een geheim, maar een heel bijzonder geheim, dat ons niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Tom Vieren boeken
  Tom Vieren - Gummarus van Lier

  Gummarus van Lier is een populaire middeleeuwse heilige die niet alleen in Lier maar op verschillende plaatsen in Vlaanderen vereerd wordt. De bedoeling van dit boek over Gummarus is niet zozeer een historische analyse te maken, maar de betekenis van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Jacob Hoekman boeken
  Jacob Hoekman - Zonen van Ismael

  Als Mohammed in de zevende eeuw de islam sticht, gooit hij het wereldbeeld van menig christelijk theoloog omver. Hoe kan het dat er eeuwen na de komst van Christus nóg een grote godsdienst ontstaat? Een godsdienst die veel dingen deelt met het christelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Geert van Dijk boeken
  Geert van Dijk - Het concrete is het wezenlijke

  Geloven is iets tussen God en mens. Daarbij speelt onvermijdelijk depersoonlijke ervaring een rol. Om objectieve geloofszekerheid te krijgen,kan men zich tegen het subjectieve verzetten. Maar heeft zo'n poging kansvan slagen?In de jaren dertig van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,99
 • W J. op 't Hof boeken
  W J. op 't Hof - Encyclopedie Nadere Reformatie Deel 1 (AK)Biografisch

  Het eerste deel van de driedelige encyclopedie over de Nadere Reformatie. Met de verschijning van dit eerste deel van de Encyclopedie Nadere Reformatie krijgt een langlopend project concreet gestalte. Vele jaren lang is door een groep kerkhistorici gewerkt om… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Brief aan Diognetus

  'Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld.' Deze woorden vormen de kern van een kort apologetisch geschrift, bekend onder de titel 'Brief aan Diognetus'. De auteur is ons niet bekend en degene tot wie hij zich richt evenmin. Maar in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Paul H.A.M. Abels, J.Y.H.A. Jacobs, Mirjam G.K. van Veen boeken
  Paul H.A.M. Abels, J.Y.H.A. Jacobs, Mirjam G.K. van Veen - Terug naar Gouda

  De stad Gouda is doordrenkt met religieuze geschiedenis. Van een bloeiend kloosterleven in de Middeleeuwen tot de eerste opvoering van The Passion, het spektakelstuk over de laatste uren van Jezus. In Gouda bestreden remonstranten en contraremonstranten elkaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • P.W.F.M. Hamans boeken
  P.W.F.M. Hamans - De vroege kerk en de Middeleeuwen

  Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. In twee delen van meer dan 1400 pagina's komen tal van onderwerpen aan bod. Deel 1 behandelt de vroege kerk en de Middeleeuwen, deel 2 de katholieke hervorming en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • P.W.F.M. Hamans boeken
  P.W.F.M. Hamans - Geschiedenis van de katholieke kerk deel 2 De nieuwe tijd tot heden

  Dit vlot geschreven handboek brengt de geschiedenis van de katholieke kerk volledig in beeld. In twee delen van meer dan 1400 pagina's komen tal van onderwerpen aan bod. Deel 1 behandelt de vroege kerk en de Middeleeuwen, deel 2 de katholieke hervorming en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Theodorus Abu? Qurra boeken
  Theodorus Abu? Qurra - Johannes Damascenus & Theodorus Abu Qurra

  Dit eerste theologische debat tussen christenen en moslims brengt de moderne lezer terug bij de bron, bij het punt waar de discussie die onze tijd beheerst, is begonnen.De teksten in dit zesde deel van de Ad Fontes-reeks staan in het teken van de controverse,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,99
 • Fred van Lieburg boeken
  Fred van Lieburg - Heilig Nijkerk

  Nijkerkse beroeringen - die naam kreeg in de achttiende eeuw een protestantse opwekking die in Nederland veel ophef veroorzaakte. Maar wat weten we eigenlijk over de religiegeschiedenis van Nijkerk zelf?Wat in 1413 een stad moest gaan heten, bestond honderd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Lammert Gosse Jansma boeken
  Lammert Gosse Jansma - Wachters van de nacht

  Het Koninkrijk Gods op aarde en Nederland onder water. Dat staat ons binnenkort, misschien al in 2018, te wachten. En dat niet alleen. Voorafgaande aan de vestiging van het Godsrijk zullen zich apocalyptische rampen voordoen van ongekende omvang en intensiteit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Sabine Hiebsch, Martin van Wijngaarden boeken
  Sabine Hiebsch, Martin van Wijngaarden - Luther, zijn leven, zijn werk

  'De Reformatie van Luther' is een geïllustreerd standaardwerk over Martin Luther (1483-1546). De biografie en theologie van Luther worden in een chronologische lijn geschetst. Luther komt naar voren als iemand die geworteld was in de late middeleeuwen en van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,99
 • Mirjam G.K. van Veen boeken
  Mirjam G.K. van Veen - Luther en calvinistisch Nederland

  Het begin van Martin Luther was ook in de Lage Landen veelbelovend. Korte tijd nadat hij in Duitsland zijn stellingen tegen de aflaat publiek had gemaakt, werden zijn opvattingen ook in de Lage Landen bekend. Toch kregen de lutheranen in Nederland nooit vaste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • W. Peene boeken
  W. Peene - Josua van Iperen (1726-1780)

  In deze kritische biografie beschrijft Willem Peene de complexe verhouding van de achttiende-eeuwse gereformeerde predikant Josua van Iperen tot de Verlichting. Van Iperen is bekend geworden als medewerker aan de psalmberijming van 1773 en het minutieuze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Vincent Hunink boeken
  Vincent Hunink - Cyprianus: Bidden in een boze wereld

  Vertaling: Vincent HuninkEen nieuw geloof aannemen betekent vaak een volstrekt 'nee!' tegen het oude leven en de buitenwereld. Er is nog maar één zaligmakende waarheid en andersdenkenden worden op felle toon van repliek gediend. 'Bidden in een boze wereld'… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,90