Boeken over kerkgeschiedenis

 • Brian Heffernan boeken
  Brian Heffernan - Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006

  In dit boek vertelt Brian Heffernan het verhaal van de augustijnen in Nederland. Eind negentiende eeuw bestond deze religieuze gemeenschap uit een handvol parochiepriesters. In de twintigste eeuw bleven zij ondanks groei een relatief kleine orde. Vooral hun… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • H.J. van Beek, J. Florusse boeken
  H.J. van Beek, J. Florusse - Immer blijft de band

  Het was op 19 februari 1841 dat vier theologiestudenten aan de Universiteit Leiden de eerste vergadering van het Collegium Theologicum c.s. "Quisque Suis Viribus" belegden. Het gezelschap stelde zichzelf ten doel de theologische wetenschappen te beoefenen, en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Martin L. van Wijngaarden boeken
  Martin L. van Wijngaarden - Schitterende getuigen

  Nederlandse lutheranen bezitten voor de viering van het avondmaal veelal oud en kostbaar gerei. Deze studie bestudeert de vormen en decoraties van dat avondmaalsgerei. De avondmaalsviering bij Nederlandse lutheranen is gestoeld op Duitse protestantse theologie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,00
 • Geert van Dijk boeken
  Geert van Dijk - Het concrete is het wezenlijke

  Geloven is iets tussen God en mens. Daarbij speelt onvermijdelijk depersoonlijke ervaring een rol. Om objectieve geloofszekerheid te krijgen,kan men zich tegen het subjectieve verzetten. Maar heeft zo'n poging kansvan slagen?In de jaren dertig van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Jan A.B. Jongeneel boeken
  Jan A.B. Jongeneel - Nederlandse zendingsgeschiedenis

  Na de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden aanhangers van traditionele godsdiensten, hindoes, boeddhisten en moslims Nederland binnengestroomd. In de eeuwen daaraan voorafgaande hebben Nederlanders hen al in Azië, Afrika en Amerika ontmoet. De Verenigde… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • Derk Jansen boeken
  Derk Jansen - Rood, maar met mate

  Het christensocialisme is aan het begin van de twintigste eeuw een internationale beweging, waarvan de aanhangers op grond van hun geloof voor het socialisme kiezen. Die aanhangers zijn vooral predikanten, 'rode' dominees dus die, wat Nederland betreft, zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Ontvangen om te geven

  Dit boek werd geschreven op vraag van de zusters van het Convent van Betlehem in Duffel. Met deze publicatie willen ze hun eerste moeder (overste) Maria van Hout († 1547) bij een breder publiek bekendmaken en interesse wekken voor haar spiritualiteit. Het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Manfred Horstmanshoff, L.M. Been-Kist de Ruijter, L. van Westrenen boeken
  Manfred Horstmanshoff, L.M. Been-Kist de Ruijter, L. van Westrenen - J.H. van Oosbreelezing 'Geloof in uzelf!'

  Johannes Hendrik van Oosbree (1862-1946) leidde van 1910 tot aan zijn dood de apostolische beweging in Nederland. Onder apostel Van Oosbree groeide het aantal apostolischen en begon een periode van vernieuwing in het apostolische denken. J.H. van Oosbree was… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • H.J.C.C.J. Wilschut boeken
  H.J.C.C.J. Wilschut - Gebleven en meegegaan

  Zowel in 1834 (Afscheiding) als in 1886 (Doleantie) verliet een deel van de gereformeerde belijders de Nederlandse Hervormde Kerk. Onder de achtergebleven gereformeerde belijders in de nhk ontstond in 2004 opnieuw een breuk toen een deel niet meeging met de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Jan Peter Schouten boeken
  Jan Peter Schouten - 'Hij preekte, hij leerde altoos ...'. Predikantenportretten uit vijf eeuwen

  Na de kerkhervorming in de zestiende eeuw ontwikkelde de predikant zich tot een karakteristieke figuur in de Nederlandse maatschappij. In de dorpsgemeenschappen genoot hij veel gezag en gaf hij leiding, maar ook in de stedelijke samenleving had de dominee… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • José van Aelst boeken
  José van Aelst - Vruchten van de Passie

  De herdenking van het lijden en sterven van Jezus vormde een cruciaal onderdeel van het geestelijk leven in de Late Middeleeuwen. Dag in dag uit mediteerden religieuzen over de passie. Dat vooral in de Nederlanden de passie een hot item was, blijkt uit de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Mirjam de Baar, Frederike Cossee, Mirjam G.K. van Veen, Anna Voolstra boeken
  Mirjam de Baar, Frederike Cossee, Mirjam G.K. van Veen, Anna Voolstra - Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011

  Honderd jaar geleden werd in Nederland de eerste vrouw bevestigd als predikant: Anne Zernike. Zij was tijdens haar theologiestudie overgestapt naar de Doopsgezinde Broederschap, omdat dit kerkgenootschap als eerste de mogelijkheid opende vrouwelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Joke Spaans boeken
  Joke Spaans - De Levens der Maechden. Het verhaal van een religieuze vrouwengemeenschap in de eerste helft van de zeventiende eeuw

  In Haarlem vestigde zich in het laatste decennium van de zestiende eeuw een gemeenschap of 'vergadering' van zogenaamde kloppen, die sterk kloosterlijke trekken vertoonde. Ondanks tegenstand van de gereformeerde kerk en vlagen van vervolging kende deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Paul E. Werkman, Rolf van der Woude boeken
  Paul E. Werkman, Rolf van der Woude - Bevlogen theologen. Geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw

  Bevlogen theologen bevat geschreven portretten van vijftien Nederlandse theologen van verschillende pluimage. Ze variëren van streng othodox tot tot zeer vrijzinnig - een enkeling nam zelfs afscheid van kerk en geloof. Wat het gemêleerde gezelschap bindt, is… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • John Van Schaik boeken
  John Van Schaik - KETTERS

  Nu in de laatste decennia de katholieke kerk de greep op de religieuze beleving van mensen steeds meer begint te verliezen, wordt de vraag actueel wat er naast de kerk aan christelijke en religieuze beweringen heeft bestaan?Veel weten we daar niet van omdat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Bart Koet boeken
  Bart Koet - Augustinus over diakens

  Het ambt van diaken wordt vaak verbonden met 'dienstbaar zijn', bij uitstek aan de armen. Maar wie de vroege kerk bestudeert, ontdekt dat diakens vooral 'verbinders' waren, bijvoorbeeld tussen de kerk en de wereld. Een diaken kon voor de armen zorgen maar ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Petra van Langen boeken
  Petra van Langen - Muziek en religie

  In deze sociaal- en cultuurhistorische studie beschrijft Petra van Langen hoe in Nederland tussen 1850 en 1948 een specifiek katholiek muziekleven met eigen katholieke muziek ontstond en vorm kreeg. De hoofdrollen in deze geschiedenis zijn weggelegd voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,00
 • Jan Smits boeken
  Jan Smits - Vademecum

  Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant Niet alleen het straatbeeld maar ook de horizon van Brabantse dorpen en steden werd in de negentiende en twintigste eeuw in hoge mate bepaald door rooms-katholieke gebouwencomplexen, waartoe steevast… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Thomas van Aquino boeken
  Thomas van Aquino - De academische preken

  Wijsheid is er niet om te bewaren in ivoren torens, maar juist om de mens te dienen. Dat was een gangbare opvatting in de dertiende eeuw. Zo behoorde het tot de taak van Thomas van Aquino (1225-1274) om naast de gebruikelijke colleges en disputen aan de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Andre Flikweert boeken
  Andre Flikweert - Gewoon hervormd 1940-2013

  In Zierikzee ontstond na de Reformatie in de zestiende eeuw een Hervormde Gemeente. In deze gemeente waren aanvankelijk verschillende predikanten van de zogenaamde Nadere Reformatie, een behoudende stroming in de kerk. In de loop van de negentiende eeuw werden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Hendrik Callewier boeken
  Hendrik Callewier - De papen van Brugge

  Het karikaturale beeld van de losbandige middeleeuwse geestelijken herbekeken. Het 15de-eeuwse Brugge was een middeleeuwse grootstad. In deze metropool floreerden luxenijverheden, internationale handel en maakte het Bourgondische hof grote sier. Brugge telde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • Jildert de Boer boeken
  Jildert de Boer - In het huis Mijns Vaders

  IN HET HUIS MIJNS VADERS bevinden zich vele vogels van allerlei geestelijke pluimage. In dit boek worden de volgende geloofsgemeenschappen op een objectieve, zeer indringende wijze beschreven:De Noorse Broeders of Christelijke Gemeente Nederland ( CGN)De… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,50
 • Brief aan Diognetus

  'Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld.' Deze woorden vormen de kern van een kort apologetisch geschrift, bekend onder de titel 'Brief aan Diognetus'. De auteur is ons niet bekend en degene tot wie hij zich richt evenmin. Maar in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • Theodorus Abu? Qurra boeken
  Theodorus Abu? Qurra - Johannes Damascenus & Theodorus Abu Qurra

  Dit eerste theologische debat tussen christenen en moslims brengt de moderne lezer terug bij de bron, bij het punt waar de discussie die onze tijd beheerst, is begonnen.De teksten in dit zesde deel van de Ad Fontes-reeks staan in het teken van de controverse,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Berry Brand boeken
  Berry Brand - Nieuw licht op oude wegen

  150 jaar na de komst van apostel F. Schwartz naar Nederland verschijnt het boek van Berry Brand over de (voor)geschiedenis van Het Apostolisch Genootschap. Het begint met de rond 1830 in Groot-Brittannië ontstane apostolische opwekkingsbeweging en eindigt met… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,50