Boeken over kerkgeschiedenis

 • José van Aelst boeken
  José van Aelst - Vruchten van de Passie

  De herdenking van het lijden en sterven van Jezus vormde een cruciaal onderdeel van het geestelijk leven in de Late Middeleeuwen. Dag in dag uit mediteerden religieuzen over de passie. Dat vooral in de Nederlanden de passie een hot item was, blijkt uit de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Martin L. van Wijngaarden boeken
  Martin L. van Wijngaarden - Schitterende getuigen

  Nederlandse lutheranen bezitten voor de viering van het avondmaal veelal oud en kostbaar gerei. Deze studie bestudeert de vormen en decoraties van dat avondmaalsgerei. De avondmaalsviering bij Nederlandse lutheranen is gestoeld op Duitse protestantse theologie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,00
 • W. van der Zwaag boeken
  W. van der Zwaag - Genève

  Het boek Genève als brandpunt en uitvalsbasis van het Frans-Zwitsers Réveil van W. van der Zwaag biedt een goed gedocumenteerde studie over het Réveil, de herleving van kerk en godsdienst in de negentiende eeuw. Het boek borduurt voort op eerder materiaal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Mirjam de Baar, Frederike Cossee, Mirjam G.K. van Veen, Anna Voolstra boeken
  Mirjam de Baar, Frederike Cossee, Mirjam G.K. van Veen, Anna Voolstra - Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011

  Honderd jaar geleden werd in Nederland de eerste vrouw bevestigd als predikant: Anne Zernike. Zij was tijdens haar theologiestudie overgestapt naar de Doopsgezinde Broederschap, omdat dit kerkgenootschap als eerste de mogelijkheid opende vrouwelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Sibbe Jan Visser boeken
  Sibbe Jan Visser - Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679)

  In deze intellectuele dubbelbiografie van Samuel en Johannes Naeranus staat de strijd voor religieuze verdraagzaamheid centraal. Visser laat zien hoe vader en zoon, leden van een bekend zeventiende-eeuws remonstrants predikantengeslacht, handen en voeten gaven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Jelle Bosma, Piet Visser boeken
  Jelle Bosma, Piet Visser - Doopsgezinde bijdragen

  Deze aflevering van de Doopsgezinde Bijdragen bevat artikelen over uiteenlopende onderwerpen uit de rijke geschiedenis van de dooopsgezinden. Inhoud: JELLE BOSMA/PIET VISSER, Redactioneel LAAS TERPSTRA, Vijf op een rij? De pamflettenstrijd tussen Melchior… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • Joke Spaans boeken
  Joke Spaans - de levens der Maechden

  In Haarlem vestigde zich in het laatste decennium van de zestiende eeuw een gemeenschap of 'vergadering' van zogenaamde kloppen, die sterk kloosterlijke trekken vertoonde. Ondanks tegenstand van de gereformeerde kerk en vlagen van vervolging kende deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Mark de Bie boeken
  Mark de Bie - Dominus vobiscum

  'Dominus Vobiscum' gaat over het rijke en vaak vrolijke Roomse leven in het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw, toen de katholieke kerk nog alomtegenwoordig was. De tijd van wijwatervaatjes, schapulieren en volle aflaten. Van vasten, vlees derven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • C. Ouwendorp boeken
  C. Ouwendorp - Jeruzalem en Athene

  'Wat heeft Jeruzalem met Athene te maken?' is het gevleugelde woord van de kerkvader Tertullianus. Het is een vraag die kerk en theologie van meet af aan heeft bezig gehouden en verschillende antwoorden heeft opgeleverd. Het is een vraag die nog steeds actueel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Jelle Bosma boeken
  Jelle Bosma - Doopsgezinde Bijdragen 2012

  In aansluiting op het onderwerp van het najaarscongres van de Doopsgezinde Historische Kring is dit nummer van de Doopsgezinde Bijdragen grotendeels gewijd aan het doopsgezinde identiteitsbesef sinds de negentiende eeuw. Wat gold als doopsgezind eigen? Was dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Marie-Antoinette Willemsen boeken
  Marie-Antoinette Willemsen - De lange weg naar Nusa Tenggara

  Halverwege de jaren zeventig van de twintigste eeuw nam het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen in samenwerking met de Pauselijke Missiewerken (PMW), de Katholieke Radio Omroep (KRO) en het Centraal Missie Commissariaat (CMC) het initiatief om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • W. van der Zwaag boeken
  W. van der Zwaag - Maar wij hoorden niet!

  In het boek Maar wij hoorden niet! Het leven en de prediking van ds. Reinier Kok (1890-1982) in historisch perspectief gaat W. van der Zwaag (1926-2014) in op de kwestie van ds. R. Kok, de predikant van de Gereformeerde Gemeenten die in 1950 werd geschorst… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,95
 • A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven boeken
  A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven - Zusters JMJ

  De congregatie van de Zusters van Jezus, Maria en Josef (JMJ) is voortgekomen uit een congregatie die in 1822 in Amersfoort werd gesticht door pater Mathias Wolff SJ. In 1840 kwam het tot een scheiding en vormden de zusters in het zuiden een zelfstandige… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Charles Caspers, Thomas van Kempen boeken
  Charles Caspers, Thomas van Kempen - Een bovenaardse vrouw

  Lidwina van Schiedam (1380-1433) onderging haar ziekbed aanvankelijk met een gevoel van opstandigheid, maar later juist met een heilige vreugde. Zo zeer had zij het lijden lief, dat zij God zelfs smeekte om het te vermeerderen. Mede dankzij enkele boeiende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Joep van Gennip, Vefie Poels, Marie-Antoinette Willemsen boeken
  Joep van Gennip, Vefie Poels, Marie-Antoinette Willemsen - Creatie en recreatie

  Waar kloosters in de Middeleeuwen centra van cultuur en vorming waren, is het belang van deze functie in de moderne tijd geringer. Toch werd ook in de negentiende en twintigste eeuw door orden en congregaties veel aandacht besteed aan lezen, muziek, toneel,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,00
 • Paul E. Werkman, Rolf van der Woude boeken
  Paul E. Werkman, Rolf van der Woude - Bevlogen theologen

  Bevlogen theologen bevat geschreven portretten van vijftien Nederlandse theologen van verschillende pluimage. Ze variëren van streng othodox tot tot zeer vrijzinnig - een enkeling nam zelfs afscheid van kerk en geloof. Wat het gemêleerde gezelschap bindt, is… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Jan Peter Schouten boeken
  Jan Peter Schouten - Hij preekte, hij leerde altoos...

  Na de kerkhervorming in de zestiende eeuw ontwikkelde de predikant zich tot een karakteristieke figuur in de Nederlandse maatschappij. In de dorpsgemeenschappen genoot hij veel gezag en gaf hij leiding, maar ook in de stedelijke samenleving had de dominee… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Eginhard Meijering boeken
  Eginhard Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god

  Volgens Barth verwijst het vroegkerkelijke dogma van Jezus Christus als God en mens naar het feit dat Jezus Christus niet kan worden gedefinieerd als een God, een mens of een halfgod. Zijn persoon blijft een geheim, maar een heel bijzonder geheim, dat ons niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Mirjam G.K. van Veen boeken
  Mirjam G.K. van Veen - Luther en calvinistisch Nederland

  Het begin van Martin Luther was ook in de Lage Landen veelbelovend. Korte tijd nadat hij in Duitsland zijn stellingen tegen de aflaat publiek had gemaakt, werden zijn opvattingen ook in de Lage Landen bekend. Toch kregen de lutheranen in Nederland nooit vaste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • H.J. Selderhuis boeken
  H.J. Selderhuis - Luther

  Luther Een mens zoekt God Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen.’Dit zijn de woorden van de man die heel Europa in beweging bracht, keizer en paus tot wanhoop wist te brengen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Vincent Hunink boeken
  Vincent Hunink - Cyprianus: Bidden in een boze wereld

  Vertaling: Vincent HuninkEen nieuw geloof aannemen betekent vaak een volstrekt 'nee!' tegen het oude leven en de buitenwereld. Er is nog maar één zaligmakende waarheid en andersdenkenden worden op felle toon van repliek gediend. 'Bidden in een boze wereld'… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Antoine Jacobs boeken
  Antoine Jacobs - Kroniek van de Karmel in Nederland 1840-1970

  Na de Franse Tijd mochten de karmelieten van Boxmeer van overheidswege geen novicen meer aannemen. Koning Willem II hief in 1840 het verbod aan de karmelieten van Boxmeer op, om geen novicen meer aan te nemen. Dit verbod was ingesteld na de Franse Tijd. Er… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • Marjet Derks boeken
  Marjet Derks - Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid

  In het interbellum kwam de Graal als militante katholieke meisjes- en vrouwenbeweging tot bloei. De leden wilden zich helemaal geven voor het ideaal van de wereldbekering. Vanuit Nederland verspreidde de Graal zich ook naar verschillende Europese landen, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • W. van Vlastuin boeken
  W. van Vlastuin - Katholiek vandaag

  De katholiciteit van de kerk is een geloofsartikel dat meer dan ooit vragen oproept. Hoe kan het dat vanaf verschillende kansels in één plaats elke zondag dezelfde katholiciteit wordt beleden? Of vinden we katholiciteit vandaag vooral buiten het instituut… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Klaas van der Zwaag boeken
  Klaas van der Zwaag - Reformatie vandaag

  De herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is een gebeurtenis die wereldwijd de aandacht trekt. Deze studie belicht de Reformatie in het kader van een tweevoudige strijd: enerzijds tegen de Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds tegen vrije anabaptistische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,95