Boeken over kerkgeschiedenis

 • Emmanuel Van Lierde boeken
  Emmanuel Van Lierde - Netwerker van God voor mensen

  Luc Van Looy werd op 1 februari 2004 gewijd tot dertigste bisschop van Gent. Sindsdien ontpopte deze salesiaan, missionaris, polyglot en vriend van de wereldkerk zich in ons land tot het boegbeeld van een warme en begeesterende kerk. Onvermoeibaar trekt hij… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Emmanuel Van Lierde, Luc Van Looy boeken
  Emmanuel Van Lierde, Luc Van Looy - Netwerker van God voor de mensen

  Boek + daisy-luisterboek ingesproken door mgr. Van Looy Luc Van Looy werd op 1 februari 2004 gewijd tot dertigste bisschop van Gent. Sindsdien ontpopte deze salesiaan, missionaris, polyglot en vriend van de wereldkerk zich in ons land tot het boegbeeld van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,00
 • Benoît Standaert boeken
  Benoît Standaert - De apostel Paulus

  Paulus, de eerste grote denker binnen de christelijke beweging, blijft voor velen een onbekende en vaak zelfs een miskende. Zijn brieven vormen nochtans de oudste kern van het Nieuwe Testament. In dit boek biedt bijbelkenner Benoît Standaert ons een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Thomas Keating boeken
  Thomas Keating - Open geest open hart

  Dit boek van trappist Thomas Keating is uitgegroeid tot een basiswerk over meditatie. (1/2 miljoen verkochte exemplaren) Hij verwierf bekendheid in Amerika als grondlegger van 'Centaring Prayer', een hedendaagse manier om de christelijke mystiek toegankelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • W.B. Kranendonk boeken
  W.B. Kranendonk - Wij gedenken Uwer weldadigheid

  Op 30 mei 1942 werd de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort een zelfstandige gemeente. Wat er sindsdien in deze kerk is gebeurd, wordt beschreven in dit boek dat verschijnt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de gemeente. De gemeente kwam eerst samen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Jelle Bosma boeken
  Jelle Bosma - Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nummer 42 (2016)

  Inhoud: JELLE BOSMA/MIRJAM VAN VEEN, Redactioneel Artikelen: BERIT JANY, Het pleidooi voor vrede in Menno Simons' Dat fundament des christelycken leers (1539-40) en Erasmus CHRISTINA E. MOSS, De visioenen van Ursula Jost: een herwaardering ANTON VAN DER LEM,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • Paul E. Werkman, Rolf van der Woude boeken
  Paul E. Werkman, Rolf van der Woude - Bevlogen theologen

  Bevlogen theologen bevat geschreven portretten van vijftien Nederlandse theologen van verschillende pluimage. Ze variëren van streng othodox tot tot zeer vrijzinnig - een enkeling nam zelfs afscheid van kerk en geloof. Wat het gemêleerde gezelschap bindt, is… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Annelies van Heijst, Marjet Derks, Marit Monteiro boeken
  Annelies van Heijst, Marjet Derks, Marit Monteiro - Ex caritate

  Kloosterzusters, nonnen of vrouwelijke religieuzen verdwijnen in Nederland uit het straatbeeld. In de afgelopen twee eeuwen kozen tienduizenden vrouwen voor een kloosterleven, in combinatie met werken in de wereld. Ex caritate (`uit liefde ) is de kortst… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Jaap van Amersfoort, Pieta van Beek, Gerrit Schutte boeken
  Jaap van Amersfoort, Pieta van Beek, Gerrit Schutte - Ora et Labora

  Tegenwoordig is spiritualiteit een containerbegrip waar esoterie, mystiek, spiritisme, New Age en Voodoo onder vallen, maar ook sessies over rituelen, wellness en good feeling. Christelijke spiritualiteit is eeuwenlang omschreven met woorden als godzaligheid,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Gerard van Gurp boeken
  Gerard van Gurp - Reformatie in Brabant

  In de Meierij van 's-Hertogenbosch begon de vervolging van de aanhangers van de Reformatie rond 1526. Het aantal mensen dat het nieuwe geloof openlijk aanhing, bleef hierdoor aanvankelijk gering. Rond 1564 veranderde dit: er werden hagenpreken gehouden en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Petra van Langen boeken
  Petra van Langen - Muziek en religie

  In deze sociaal- en cultuurhistorische studie beschrijft Petra van Langen hoe in Nederland tussen 1850 en 1948 een specifiek katholiek muziekleven met eigen katholieke muziek ontstond en vorm kreeg. De hoofdrollen in deze geschiedenis zijn weggelegd voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,00
 • Hittjo Kruyswijk boeken
  Hittjo Kruyswijk - Baas in eigen boek?

  In deze studie wordt de ontwikkeling geschetst die zich in de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) tussen ongeveer 1880 en 1980 voltrok wat betreft hun visie op de darwinistische evolutietheorie en in het bijzonder de daaruit voortvloeiende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Marc Lindeijer SJ boeken
  Marc Lindeijer SJ - Pater Ligthart en de zaak Roothaan

  Vijftig jaar lang streefden de jezuïeten naar de zaligverklaring van hun generaal-overste, de Amsterdammer Jan Philip Roothaan (1785-1853). De Amsterdamse Krijtberg was het centrum van de verering, met kapelaan Cor Ligthart als drijvende kracht. Dit boek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • E.P. Meijering boeken
  E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 3

  Nadat Barth de vraag heeft besproken wie God is, stelt hij in het derde deel van zijn dogmatiek (II,1) de vraag aan de orde, wat God is. Dit is de leer van de eigenschappen van God. Barth kwalificeert God als de degene die in vrijheid liefheeft. Voor ons… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Eginhard Meijering boeken
  Eginhard Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god

  In dit boek biedt Meijering een vertaling met aantekeningen van Karl Barths beschouwingen over Gods drie-eenheid. Het dogma van de drie-eenheid was en is voor velen een van de grondpijlers van het christelijke geloof, anderen zien hierin spitsvondige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Jose Eijt boeken
  Jose Eijt - In dienst van de zieken

  Op de vlucht voor de Pruisische Kulturkampf vestigden enkele Duitse broeders uit het Westerwaldse stadje Montabaur zich in 1875 in Nederland. Als Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo werkten zij in de thuisverpleging. Op den duur bemanden zij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • J.W.J. van Gennip boeken
  J.W.J. van Gennip - Controversen in context

  In 1592 gaf de jezuïetengeneraal opdracht aan de provinciaal van de Nederduitse provincie om enkele missionarissen naar de Noordelijke Nederlanden te sturen waar de overheid gekozen had voor de 'gereformeerde' religie. De daaropvolgende eeuw zouden talloze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • José van Aelst boeken
  José van Aelst - Vruchten van de Passie

  De herdenking van het lijden en sterven van Jezus vormde een cruciaal onderdeel van het geestelijk leven in de Late Middeleeuwen. Dag in dag uit mediteerden religieuzen over de passie. Dat vooral in de Nederlanden de passie een hot item was, blijkt uit de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Martin L. van Wijngaarden boeken
  Martin L. van Wijngaarden - Schitterende getuigen

  Nederlandse lutheranen bezitten voor de viering van het avondmaal veelal oud en kostbaar gerei. Deze studie bestudeert de vormen en decoraties van dat avondmaalsgerei. De avondmaalsviering bij Nederlandse lutheranen is gestoeld op Duitse protestantse theologie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,00
 • W. van der Zwaag boeken
  W. van der Zwaag - Genève

  Het boek Genève als brandpunt en uitvalsbasis van het Frans-Zwitsers Réveil van W. van der Zwaag biedt een goed gedocumenteerde studie over het Réveil, de herleving van kerk en godsdienst in de negentiende eeuw. Het boek borduurt voort op eerder materiaal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Mirjam de Baar, Frederike Cossee, Mirjam G.K. van Veen, Anna Voolstra boeken
  Mirjam de Baar, Frederike Cossee, Mirjam G.K. van Veen, Anna Voolstra - Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011

  Honderd jaar geleden werd in Nederland de eerste vrouw bevestigd als predikant: Anne Zernike. Zij was tijdens haar theologiestudie overgestapt naar de Doopsgezinde Broederschap, omdat dit kerkgenootschap als eerste de mogelijkheid opende vrouwelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Mark de Bie boeken
  Mark de Bie - Dominus vobiscum

  'Dominus Vobiscum' gaat over het rijke en vaak vrolijke Roomse leven in het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw, toen de katholieke kerk nog alomtegenwoordig was. De tijd van wijwatervaatjes, schapulieren en volle aflaten. Van vasten, vlees derven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven boeken
  A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven - Zusters JMJ

  De congregatie van de Zusters van Jezus, Maria en Josef (JMJ) is voortgekomen uit een congregatie die in 1822 in Amersfoort werd gesticht door pater Mathias Wolff SJ. In 1840 kwam het tot een scheiding en vormden de zusters in het zuiden een zelfstandige… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Charles Caspers, Thomas van Kempen boeken
  Charles Caspers, Thomas van Kempen - Een bovenaardse vrouw

  Lidwina van Schiedam (1380-1433) onderging haar ziekbed aanvankelijk met een gevoel van opstandigheid, maar later juist met een heilige vreugde. Zo zeer had zij het lijden lief, dat zij God zelfs smeekte om het te vermeerderen. Mede dankzij enkele boeiende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Jan Peter Schouten boeken
  Jan Peter Schouten - Hij preekte, hij leerde altoos...

  Na de kerkhervorming in de zestiende eeuw ontwikkelde de predikant zich tot een karakteristieke figuur in de Nederlandse maatschappij. In de dorpsgemeenschappen genoot hij veel gezag en gaf hij leiding, maar ook in de stedelijke samenleving had de dominee… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00