Boeken over kerkgeschiedenis

 • M.A. van Milligen boeken
  M.A. van Milligen - Vertrouwen op God

  Dit boek vormt een hoogtepunt in de bijbeluitleg van de Vroege Kerk. Als geen ander weet Johannes Chrysostomus (344-407) de boodschap van het verhaal van Jozef (Gen. 37-47) dichtbij te brengen. Jozef vertrouwt op God, zonder zich af te vragen waar alle… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • E.P. Meijering boeken
  E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 5

  Wat verstaat Barth onder het eeuwige leven? Het is moeilijk om daarvan een duidelijke indruk te krijgen. De reden is niet dat hij erkent dat we hiervan niets kunnen weten, en dat hij zich daarom bewust vaag en terughoudend hierover uit. In tegendeel, hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • E.P. Meijering boeken
  E.P. Meijering - Augustinus over de geloofsbelijdenis

  Het geschriftje De fide et symbolo van Augustinus is niet alleen een eerste aanzet tot het speculatieve denken van deze kerkvader, maar ook een weerspiegeling van die vorm van vroegchristelijk geloven en denken, die dominant zou worden in de geschiedenis.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Alice van der Pas boeken
  Alice van der Pas - Aanmelding, onderzoek en de adviesfase

  Waarom opeens twee delen van het handboek in één band? Omdat ze nu eenmaal bij elkaar horen: van het eerste telefoontje tot en met het laatste adviesgesprek. Is dit niet al lang verouderd? Integendeel: niet alleen zijn beide boeken grondig herzien, voor het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • Enny de Bruijn boeken
  Enny de Bruijn - Volk in verwarring

  De Reformatie ging niet over Luther alleen. Het duurde soms even, maar uiteindelijk bereikte de nieuwe leer ook de ‘gewone’ mensen in de steden en dorpen van de Nederlanden. Hoe ging dat in Zaltbommel, in Rijssen, in Bruinisse of in Gouda? In dit boek doen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,95
 • Maarten den Admirant boeken
  Maarten den Admirant - Kohlbrugge's eerherstel

  Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) diende als proponent van de hersteld-lutherse gemeente in Amsterdam een klacht wegens onrechtzinnigheid in tegen ds. D.R. Uckerman. Hierdoor kwam hij in conflict met het consistorie, dat hem van het proponentsambt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,78
 • Mirjam G.K. van Veen boeken
  Mirjam G.K. van Veen - Luther en calvinistisch Nederland

  Het begin van Martin Luther was ook in de Lage Landen veelbelovend. Korte tijd nadat hij in Duitsland zijn stellingen tegen de aflaat publiek had gemaakt, werden zijn opvattingen ook in de Lage Landen bekend. Toch kregen de lutheranen in Nederland nooit vaste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,99
 • Herman J. Selderhuis boeken
  Herman J. Selderhuis - Calvijn

  Calvijn: zijn naam is wereldwijd bekend en zijn werk wordt overal gelezen. Maar wie was hij nu eigenlijk zelf? Wat dreef hem? Hoe zag hij zichzelf? Hoe ging hij om met vreugde en verdriet, met leven en sterven, met vrouwen en kinderen, met vrienden en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • W. van Vlastuin boeken
  W. van Vlastuin - Katholiek vandaag Theologische thema's

  De katholiciteit van de kerk is een geloofsartikel dat meer dan ooit vragen oproept. Hoe kan het dat vanaf verschillende kansels in één plaats elke zondag dezelfde katholiciteit wordt beleden? Of vinden we katholiciteit vandaag vooral buiten het instituut… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Sabine Hiebsch, Martin van Wijngaarden boeken
  Sabine Hiebsch, Martin van Wijngaarden - Luther, zijn leven, zijn werk

  'De Reformatie van Luther' is een geïllustreerd standaardwerk over Martin Luther (1483-1546). De biografie en theologie van Luther worden in een chronologische lijn geschetst. Luther komt naar voren als iemand die geworteld was in de late middeleeuwen en van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,99
 • Peter Kromdijk boeken
  Peter Kromdijk - Eenheid in verscheidenheid. De Doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum

  Na de Tweede Wereldoorlog vonden progressieve katholieken en protestanten dat men samen met sociaaldemocraten en vrijzinnig democraten één progressieve partij moest vormen, dat niet het geloof leidend moest zijn bij een politieke keuze. Waar komt deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Almatine Leene boeken
  Almatine Leene - Flirten met Rome

  Brandstapel en beeldenstorm liggen ver achter ons, maar vijf eeuwen lang stond de verhouding tussen Rome en Genève op scherp. Tegenwoordig 'flirten' protestanten er echter flink op los: Paus Franciscus is mateloos populair, kloosters worden druk bezocht,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Jelle Bosma boeken
  Jelle Bosma - Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nummer 42 (2016)

  Inhoud: JELLE BOSMA/MIRJAM VAN VEEN, Redactioneel Artikelen: BERIT JANY, Het pleidooi voor vrede in Menno Simons' Dat fundament des christelycken leers (1539-40) en Erasmus CHRISTINA E. MOSS, De visioenen van Ursula Jost: een herwaardering ANTON VAN DER LEM,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • Ph. van Heusden boeken
  Ph. van Heusden - Geloven Nu ... voor tieners

  Jong werken met Schriftteksten In het werkboek Geloven Nu voor tieners worden zes bijbelverhalen met behulp van spel- en werkvormen voor jongeren van 10+ begrijpelijk, hanteerbaar en toegankelijk gemaakt. Het materiaal is ontwikkeld door een team van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Nienke Vos boeken
  Nienke Vos - Utrechtse theologische reeks 750 jaar Dom en rondom

  >>VANAF 3 EX GELEVERD MET RvR!Wandel virtueel door een reconstructie van de oude Domkathedraal en lees over het boeiende geestelijke leven in de oude Domstad.750 jaar Dom en rondom* Vier publiekslezingen door Utrechtse kerkhistorici (N. Vos red.)Met bijdragen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • Eduard Verhoef boeken
  Eduard Verhoef - Filippi: hoe het christendom in Europa begon

  EEN HISTORISCHE REISGIDS COMPLEET MET FOTO'S VAN DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN, PLATTEGRONDEN EN VERTALINGEN VAN DE RELEVANTE TEKSTEN In de glooiende heuvels van Noordoost Griekenland liggen de resten van de oude stad Filippi. Inscripties in mozaïeken en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Annelies van Heijst, Marjet Derks, Marit Monteiro boeken
  Annelies van Heijst, Marjet Derks, Marit Monteiro - Ex caritate

  Kloosterzusters, nonnen of vrouwelijke religieuzen verdwijnen in Nederland uit het straatbeeld. In de afgelopen twee eeuwen kozen tienduizenden vrouwen voor een kloosterleven, in combinatie met werken in de wereld. Ex caritate (`uit liefde ) is de kortst… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Jaap van Amersfoort, Pieta van Beek, Gerrit Schutte boeken
  Jaap van Amersfoort, Pieta van Beek, Gerrit Schutte - Ora et Labora

  Tegenwoordig is spiritualiteit een containerbegrip waar esoterie, mystiek, spiritisme, New Age en Voodoo onder vallen, maar ook sessies over rituelen, wellness en good feeling. Christelijke spiritualiteit is eeuwenlang omschreven met woorden als godzaligheid,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Leo Meulenberg boeken
  Leo Meulenberg - De onfeilbare paus

  Toen paus Benedictus XVI het wijze, moedige besluit nam om af te treden, kwamen de commentaren los. Zijn theologische meditaties werden alom geprezen. Maar wat het beleid aangaat, stelde men vast dat zijn bestuurlijk optreden ook felle protesten uitlokte. Met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Teus van de Lagemaat boeken
  Teus van de Lagemaat - De stille evolutie

  De Gereformeerde Bond is voor velen alleen bij naam bekend. Deze dissertatie biedt een grondige introductie op het denken en functioneren van deze beweging die actief is in de Protestantse Kerk in Nederland. De interne verschillen tussen open en bevindelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Mark de Bie boeken
  Mark de Bie - Dominus Vobiscum

  'Dominus Vobiscum' gaat over het rijke en vaak vrolijke Roomse leven in het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw, toen de katholieke kerk nog alomtegenwoordig was. De tijd van wijwatervaatjes, schapulieren en volle aflaten. Van vasten, vlees derven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Tom Vieren boeken
  Tom Vieren - Gummarus van Lier

  Gummarus van Lier is een populaire middeleeuwse heilige die niet alleen in Lier maar op verschillende plaatsen in Vlaanderen vereerd wordt. De bedoeling van dit boek over Gummarus is niet zozeer een historische analyse te maken, maar de betekenis van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Jacob Hoekman boeken
  Jacob Hoekman - Zonen van Ismael

  Als Mohammed in de zevende eeuw de islam sticht, gooit hij het wereldbeeld van menig christelijk theoloog omver. Hoe kan het dat er eeuwen na de komst van Christus nóg een grote godsdienst ontstaat? Een godsdienst die veel dingen deelt met het christelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Fred van Lieburg boeken
  Fred van Lieburg - Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland

  Het Reveil heeft in de Nederlandse geschiedschrijving een vaste plaats als protestantse opwekkingsbeweging in de negentiende eeuw. Bilderdijk, Da Costa en Groen van Prinsterer personifiëren het protest tegen de Verlichting en het pleidooi voor orthodoxie en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • C. Ouwendorp boeken
  C. Ouwendorp - Jeruzalem & Athene

  'Wat heeft Jeruzalem met Athene te maken?' is het gevleugelde woord van de kerkvader Tertullianus. Het is een vraag die kerk en theologie van meet af aan heeft bezig gehouden en verschillende antwoorden heeft opgeleverd. Het is een vraag die nog steeds actueel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50