Boeken over kerkgeschiedenis

 • P.D. Spies boeken
  P.D. Spies - Acta classis van Tiel 1621-1644

  Dit tweede deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1621-1644. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • P.D. Spies boeken
  P.D. Spies - Acta classis van Tiel 1644-1666

  Dit derde deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1644-1666. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Mirjam G.K. van Veen boeken
  Mirjam G.K. van Veen - Luther en calvinistisch Nederland

  Het begin van Martin Luther was ook in de Lage Landen veelbelovend. Korte tijd nadat hij in Duitsland zijn stellingen tegen de aflaat publiek had gemaakt, werden zijn opvattingen ook in de Lage Landen bekend. Toch kregen de lutheranen in Nederland nooit vaste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,99
 • Gisette van Dalen boeken
  Gisette van Dalen - De kerkgeschiedenis in 100 verhalen 1

  Over het strand van het Griekse eiland Patmos loopt een oude man. Alleen het geluid van de branding en het gekrijs van vogels is op het stille, rotsachtige eiland te horen. Wie is die man? Het is de apostel Johannes. Wat is er veel gebeurd in zijn leven! Op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  28,95
 • Truus van Bueren, Corinne van Dijk boeken
  Truus van Bueren, Corinne van Dijk - Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst

  De kerkmeesters van de protestants geworden Jacobikerk in Utrecht lieten in 1580/81 een schilderij hergebruiken voor een tekstbord met een Bijbelpassage. Op het schilderij knielde paus Gregorius de Grote voor een altaar waarop de lijdende Christus stond. Deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Maarten den Admirant boeken
  Maarten den Admirant - Kohlbrugge's eerherstel

  Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) diende als proponent van de hersteld-lutherse gemeente in Amsterdam een klacht wegens onrechtzinnigheid in tegen ds. D.R. Uckerman. Hierdoor kwam hij in conflict met het consistorie, dat hem van het proponentsambt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,78
 • L.F. Groenendijk boeken
  L.F. Groenendijk - De pedagogiek van Jacobus Koelman

  Jacobus Koelman (1631-1695) was een van de markantste gereformeerde predikanten ten tijde van de zeventiende-eeuwse Republiek. Zijn omvangrijke en veelzijdige oeuvre bevat ook een handleiding voor de opvoeding: De pligten der ouders, in kinderen voor Godt op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Benoît Standaert boeken
  Benoît Standaert - De apostel Paulus

  Paulus, de eerste grote denker binnen de christelijke beweging, blijft voor velen een onbekende en vaak zelfs een miskende. Zijn brieven vormen nochtans de oudste kern van het Nieuwe Testament. In dit boek biedt bijbelkenner Benoît Standaert ons een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Klaas Tippe boeken
  Klaas Tippe - Bevochten bestaan

  Bevochten bestaan vertelt het verhaal van Staphorst en Rouveen van ca. 1560 tot ca. 1700. In deze tijd kreeg Staphorst zijn huidige karakteristieke lintbebouwing. Het is het verhaal van het ontstaan van Staphorst en Rouveen als gereformeerde dorpen. Regelmatig… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Jelle Bosma boeken
  Jelle Bosma - Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nummer 42 (2016)

  Inhoud: JELLE BOSMA/MIRJAM VAN VEEN, Redactioneel Artikelen: BERIT JANY, Het pleidooi voor vrede in Menno Simons' Dat fundament des christelycken leers (1539-40) en Erasmus CHRISTINA E. MOSS, De visioenen van Ursula Jost: een herwaardering ANTON VAN DER LEM,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • Wulfert de Greef boeken
  Wulfert de Greef - De Reformatie, het Oude Testament en de Joden

  Wat heeft de Reformatie in de zestiende eeuw betekend voor de relatie van christenen en Joden? In de tijd van de Reformatie werd namelijk veel meer aandacht geschonken aan het Oude Testament dan voor die tijd. Het had te maken met het Humanisme, dat opkwam… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • Ph. van Heusden boeken
  Ph. van Heusden - Geloven Nu ... voor tieners

  Jong werken met Schriftteksten In het werkboek Geloven Nu voor tieners worden zes bijbelverhalen met behulp van spel- en werkvormen voor jongeren van 10+ begrijpelijk, hanteerbaar en toegankelijk gemaakt. Het materiaal is ontwikkeld door een team van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Annelies van Heijst, Marjet Derks, Marit Monteiro boeken
  Annelies van Heijst, Marjet Derks, Marit Monteiro - Ex caritate

  Kloosterzusters, nonnen of vrouwelijke religieuzen verdwijnen in Nederland uit het straatbeeld. In de afgelopen twee eeuwen kozen tienduizenden vrouwen voor een kloosterleven, in combinatie met werken in de wereld. Ex caritate (`uit liefde ) is de kortst… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Jaap van Amersfoort, Pieta van Beek, Gerrit Schutte boeken
  Jaap van Amersfoort, Pieta van Beek, Gerrit Schutte - Ora et Labora

  Tegenwoordig is spiritualiteit een containerbegrip waar esoterie, mystiek, spiritisme, New Age en Voodoo onder vallen, maar ook sessies over rituelen, wellness en good feeling. Christelijke spiritualiteit is eeuwenlang omschreven met woorden als godzaligheid,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Teus van de Lagemaat boeken
  Teus van de Lagemaat - De stille evolutie

  De Gereformeerde Bond is voor velen alleen bij naam bekend. Deze dissertatie biedt een grondige introductie op het denken en functioneren van deze beweging die actief is in de Protestantse Kerk in Nederland. De interne verschillen tussen open en bevindelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Jacob Hoekman boeken
  Jacob Hoekman - Zonen van Ismael

  Als Mohammed in de zevende eeuw de islam sticht, gooit hij het wereldbeeld van menig christelijk theoloog omver. Hoe kan het dat er eeuwen na de komst van Christus nóg een grote godsdienst ontstaat? Een godsdienst die veel dingen deelt met het christelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Gerard van Gurp boeken
  Gerard van Gurp - Reformatie in Brabant

  In de Meierij van 's-Hertogenbosch begon de vervolging van de aanhangers van de Reformatie rond 1526. Het aantal mensen dat het nieuwe geloof openlijk aanhing, bleef hierdoor aanvankelijk gering. Rond 1564 veranderde dit: er werden hagenpreken gehouden en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Paul H.A.M. Abels, J.Y.H.A. Jacobs, Mirjam G.K. van Veen boeken
  Paul H.A.M. Abels, J.Y.H.A. Jacobs, Mirjam G.K. van Veen - Terug naar Gouda

  De stad Gouda is doordrenkt met religieuze geschiedenis. Van een bloeiend kloosterleven in de Middeleeuwen tot de eerste opvoering van The Passion, het spektakelstuk over de laatste uren van Jezus. In Gouda bestreden remonstranten en contraremonstranten elkaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,50
 • M.A. van Willigen boeken
  M.A. van Willigen - Christus volgen

  Christus volgen: hoe doe je dat? Een nog altijd actuele vraag, waar ook de eerste christenen al mee worstelden. In de praktijk kwam het voor hen vaak neer op jezelf verloochenen. Toch putte de kerk van Christus ook toen al troost uit de wetenschap dat Hij haar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Lammert Gosse Jansma boeken
  Lammert Gosse Jansma - Wachters van de nacht

  Het Koninkrijk Gods op aarde en Nederland onder water. Dat staat ons binnenkort, misschien al in 2018, te wachten. En dat niet alleen. Voorafgaande aan de vestiging van het Godsrijk zullen zich apocalyptische rampen voordoen van ongekende omvang en intensiteit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • W. Peene boeken
  W. Peene - Josua van Iperen (1726-1780)

  In deze kritische biografie beschrijft Willem Peene de complexe verhouding van de achttiende-eeuwse gereformeerde predikant Josua van Iperen tot de Verlichting. Van Iperen is bekend geworden als medewerker aan de psalmberijming van 1773 en het minutieuze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • G.P. Luttikhuizen boeken
  G.P. Luttikhuizen - De veelvormigheid van het vroegste christendom

  Het christendom kende in haar ontstaanstijd waarschijnlijk nog meer diversiteit dan het pluriforme christendom van onze tijd. Hoe konden de eerste volgelingen zo verschillend over Jezus denken? Deze vraag is actueel sinds de ontdekking in de vorige eeuw van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Derk Jansen boeken
  Derk Jansen - Rood, maar met mate

  Het christensocialisme is aan het begin van de twintigste eeuw een internationale beweging, waarvan de aanhangers op grond van hun geloof voor het socialisme kiezen. Die aanhangers zijn vooral predikanten, 'rode' dominees dus die, wat Nederland betreft, zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Bart Koet boeken
  Bart Koet - Augustinus over diakens

  Het ambt van diaken wordt vaak verbonden met 'dienstbaar zijn', bij uitstek aan de armen. Maar wie de vroege kerk bestudeert, ontdekt dat diakens vooral 'verbinders' waren, bijvoorbeeld tussen de kerk en de wereld. Een diaken kon voor de armen zorgen maar ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Petra van Langen boeken
  Petra van Langen - Muziek en religie

  In deze sociaal- en cultuurhistorische studie beschrijft Petra van Langen hoe in Nederland tussen 1850 en 1948 een specifiek katholiek muziekleven met eigen katholieke muziek ontstond en vorm kreeg. De hoofdrollen in deze geschiedenis zijn weggelegd voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,00