Boeken over kerkgeschiedenis

 • Marc Lindeijer SJ boeken
  Marc Lindeijer SJ - Pater Ligthart en de zaak Roothaan

  Vijftig jaar lang streefden de jezuïeten naar de zaligverklaring van hun generaal-overste, de Amsterdammer Jan Philip Roothaan (1785-1853). De Amsterdamse Krijtberg was het centrum van de verering, met kapelaan Cor Ligthart als drijvende kracht. Dit boek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Sibbe Jan Visser boeken
  Sibbe Jan Visser - Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679)

  In deze intellectuele dubbelbiografie van Samuel en Johannes Naeranus staat de strijd voor religieuze verdraagzaamheid centraal. Visser laat zien hoe vader en zoon, leden van een bekend zeventiende-eeuws remonstrants predikantengeslacht, handen en voeten gaven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Jelle Bosma, Piet Visser boeken
  Jelle Bosma, Piet Visser - Doopsgezinde bijdragen, nieuwe serie 37 (2011)

  Deze aflevering van de Doopsgezinde Bijdragen bevat artikelen over uiteenlopende onderwerpen uit de rijke geschiedenis van de dooopsgezinden. Inhoud: JELLE BOSMA/PIET VISSER, Redactioneel LAAS TERPSTRA, Vijf op een rij? De pamflettenstrijd tussen Melchior… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • W. van Vlastuin boeken
  W. van Vlastuin - Katholiek vandaag Theologische thema's

  De katholiciteit van de kerk is een geloofsartikel dat meer dan ooit vragen oproept. Hoe kan het dat vanaf verschillende kansels in één plaats elke zondag dezelfde katholiciteit wordt beleden? Of vinden we katholiciteit vandaag vooral buiten het instituut… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Sabine Hiebsch, Martin van Wijngaarden boeken
  Sabine Hiebsch, Martin van Wijngaarden - Luther, zijn leven, zijn werk

  'De Reformatie van Luther' is een geïllustreerd standaardwerk over Martin Luther (1483-1546). De biografie en theologie van Luther worden in een chronologische lijn geschetst. Luther komt naar voren als iemand die geworteld was in de late middeleeuwen en van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,99
 • Peter Kromdijk boeken
  Peter Kromdijk - Eenheid in verscheidenheid. De Doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum

  Na de Tweede Wereldoorlog vonden progressieve katholieken en protestanten dat men samen met sociaaldemocraten en vrijzinnig democraten één progressieve partij moest vormen, dat niet het geloof leidend moest zijn bij een politieke keuze. Waar komt deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • E.P. Meijering boeken
  E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 4

  Ook uit Barths leer van de verzoening blijkt weer de grote consistentie waarmee hij zijn gedachten ontwikkelt. Die is de logische voortzetting van zijn eerder ontvouwde leerstellingen, vooral wat betreft het particularistische als wat betreft het universele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Almatine Leene boeken
  Almatine Leene - Flirten met Rome

  Brandstapel en beeldenstorm liggen ver achter ons, maar vijf eeuwen lang stond de verhouding tussen Rome en Genève op scherp. Tegenwoordig 'flirten' protestanten er echter flink op los: Paus Franciscus is mateloos populair, kloosters worden druk bezocht,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Klaas van der Zwaag boeken
  Klaas van der Zwaag - Reformatie vandaag

  De herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017 is een gebeurtenis die wereldwijd de aandacht trekt. Deze studie belicht de Reformatie in het kader van een tweevoudige strijd: enerzijds tegen de Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds tegen vrije anabaptistische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,95
 • Marjet Derks boeken
  Marjet Derks - Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid. Het verhaal van de Graal 1921-heden

  In het interbellum kwam de Graal als militante katholieke meisjes- en vrouwenbeweging tot bloei. De leden wilden zich helemaal geven voor het ideaal van de wereldbekering. Vanuit Nederland verspreidde de Graal zich ook naar verschillende Europese landen, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Ph. van Heusden boeken
  Ph. van Heusden - Geloven Nu ... voor tieners

  Jong werken met Schriftteksten In het werkboek Geloven Nu voor tieners worden zes bijbelverhalen met behulp van spel- en werkvormen voor jongeren van 10+ begrijpelijk, hanteerbaar en toegankelijk gemaakt. Het materiaal is ontwikkeld door een team van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • R.H. Reeling Brouwer boeken
  R.H. Reeling Brouwer - Grondvormen van theologische systematiek

  Alles wat riekt naar 'systeem' in de theologie staat doorgaans in een kwade reuk. Het doet denken aan dwang, geslotenheid en miskenning van het afwijkende. In dit boek laat Rinse Reeling Brouwer zien dat het voor de theologie toch onontbeerlijk én vruchtbaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Nienke Vos boeken
  Nienke Vos - Utrechtse theologische reeks 750 jaar Dom en rondom

  >>VANAF 3 EX GELEVERD MET RvR!Wandel virtueel door een reconstructie van de oude Domkathedraal en lees over het boeiende geestelijke leven in de oude Domstad.750 jaar Dom en rondom* Vier publiekslezingen door Utrechtse kerkhistorici (N. Vos red.)Met bijdragen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • Eduard Verhoef boeken
  Eduard Verhoef - Filippi: hoe het christendom in Europa begon

  EEN HISTORISCHE REISGIDS COMPLEET MET FOTO'S VAN DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN, PLATTEGRONDEN EN VERTALINGEN VAN DE RELEVANTE TEKSTEN In de glooiende heuvels van Noordoost Griekenland liggen de resten van de oude stad Filippi. Inscripties in mozaïeken en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Annelies van Heijst, Marjet Derks, Marit Monteiro boeken
  Annelies van Heijst, Marjet Derks, Marit Monteiro - Ex caritate

  Kloosterzusters, nonnen of vrouwelijke religieuzen verdwijnen in Nederland uit het straatbeeld. In de afgelopen twee eeuwen kozen tienduizenden vrouwen voor een kloosterleven, in combinatie met werken in de wereld. Ex caritate (`uit liefde ) is de kortst… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Jaap van Amersfoort, Pieta van Beek, Gerrit Schutte boeken
  Jaap van Amersfoort, Pieta van Beek, Gerrit Schutte - Ora et Labora

  Tegenwoordig is spiritualiteit een containerbegrip waar esoterie, mystiek, spiritisme, New Age en Voodoo onder vallen, maar ook sessies over rituelen, wellness en good feeling. Christelijke spiritualiteit is eeuwenlang omschreven met woorden als godzaligheid,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Leo Meulenberg boeken
  Leo Meulenberg - De onfeilbare paus

  Toen paus Benedictus XVI het wijze, moedige besluit nam om af te treden, kwamen de commentaren los. Zijn theologische meditaties werden alom geprezen. Maar wat het beleid aangaat, stelde men vast dat zijn bestuurlijk optreden ook felle protesten uitlokte. Met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Teus van de Lagemaat boeken
  Teus van de Lagemaat - De stille evolutie

  De Gereformeerde Bond is voor velen alleen bij naam bekend. Deze dissertatie biedt een grondige introductie op het denken en functioneren van deze beweging die actief is in de Protestantse Kerk in Nederland. De interne verschillen tussen open en bevindelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Fred van Lieburg boeken
  Fred van Lieburg - Heilig Nijkerk

  Nijkerkse beroeringen - die naam kreeg in de achttiende eeuw een protestantse opwekking die in Nederland veel ophef veroorzaakte. Maar wat weten we eigenlijk over de religiegeschiedenis van Nijkerk zelf?Wat in 1413 een stad moest gaan heten, bestond honderd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Mark de Bie boeken
  Mark de Bie - Dominus Vobiscum

  'Dominus Vobiscum' gaat over het rijke en vaak vrolijke Roomse leven in het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw, toen de katholieke kerk nog alomtegenwoordig was. De tijd van wijwatervaatjes, schapulieren en volle aflaten. Van vasten, vlees derven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Tom Vieren boeken
  Tom Vieren - Gummarus van Lier

  Gummarus van Lier is een populaire middeleeuwse heilige die niet alleen in Lier maar op verschillende plaatsen in Vlaanderen vereerd wordt. De bedoeling van dit boek over Gummarus is niet zozeer een historische analyse te maken, maar de betekenis van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Jacob Hoekman boeken
  Jacob Hoekman - Zonen van Ismael

  Als Mohammed in de zevende eeuw de islam sticht, gooit hij het wereldbeeld van menig christelijk theoloog omver. Hoe kan het dat er eeuwen na de komst van Christus nóg een grote godsdienst ontstaat? Een godsdienst die veel dingen deelt met het christelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Fred van Lieburg boeken
  Fred van Lieburg - Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland

  Het Reveil heeft in de Nederlandse geschiedschrijving een vaste plaats als protestantse opwekkingsbeweging in de negentiende eeuw. Bilderdijk, Da Costa en Groen van Prinsterer personifiëren het protest tegen de Verlichting en het pleidooi voor orthodoxie en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • C. Ouwendorp boeken
  C. Ouwendorp - Jeruzalem & Athene

  'Wat heeft Jeruzalem met Athene te maken?' is het gevleugelde woord van de kerkvader Tertullianus. Het is een vraag die kerk en theologie van meet af aan heeft bezig gehouden en verschillende antwoorden heeft opgeleverd. Het is een vraag die nog steeds actueel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Gerard van Gurp boeken
  Gerard van Gurp - Reformatie in Brabant

  In de Meierij van 's-Hertogenbosch begon de vervolging van de aanhangers van de Reformatie rond 1526. Het aantal mensen dat het nieuwe geloof openlijk aanhing, bleef hierdoor aanvankelijk gering. Rond 1564 veranderde dit: er werden hagenpreken gehouden en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00