Boeken over islam

 • Joas Wagemakers, Martijn de Koning boeken
  Joas Wagemakers, Martijn de Koning - Islam in verandering

  Islamitische Staat, hoofddoeken, integratievraagstukken en opinies van de Nederlandse politiek: de islam is steeds in het nieuws. Is zij onlosmakelijk verbonden met geweld zoals IS wil doen geloven? Of staat de islam juist voor vrede, zoals veel moslims in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Bediuzzaman Said Nursi boeken
  Bediuzzaman Said Nursi - De woorden - Risale-i Nur

  De reeks van de Risale-i Nur bewijst de waarheden van de Qur'an en legt deze uit aan de hand van een positief wetenschappelijk perspectief. Zij verschaft ons op een heldere, beeldende en overtuigende wijze antwoorden op de belangrijkste vragen van de mensheid… (Harde kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Jaap Verhage boeken
  Jaap Verhage - De Qor'an: een hertaling

  Door zijn werk als remedial teacher op een islamitische basisschool komt de schrijver dagelijks in aanraking met moslims en de islam. Omdat hij deze beter wilde begrijpen, ging hij de Qor'an lezen. De bestaande Nederlandse vertalingen bevielen hem echter niet,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,50
 • Leonie van der Valk boeken
  Leonie van der Valk - Steun zoeken bij Allah

  Uit onderzoek blijkt dat veel jonge hoogopgeleide Nederlandse moslima's van Marokkaanse afkomst veel waarde hechten aan de islam en het bidden tot Allah. Er was echter nog niet bekend of dit hen helpt om beter met spanningen en problemen om te kunnen gaan. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,00
 • Hannah Jansen boeken
  Hannah Jansen - Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten

  'Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten' is een vrijmoedige inleiding op de islam in de vorm van 250 antwoorden op deels prangende vragen. De Koran, geloven moslims, is het letterlijke woord van God. Zo'n geloofspunt is moeilijk te controleren.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • N.A. Zayd boeken
  N.A. Zayd - Reformation of Islamic Thought

  Na de dramatische gebeurtenissen van 11 september 2001 zijn het vooral de fundamentalistische stromingen die de boventoon voeren in de meeste overzichten van het islamitisch denken. Extremisten en fundamentalisten hebben een veel prominentere plaats gekregen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Juan R.I. Cole boeken
  Juan R.I. Cole - The Ayatollahs and Democracy in Iraq

  Het Iraakse sjiisme ondergaat momenteel diepgaande veranderingen waarbij onder meer de relatie tussen de religieuze en de democratische principes worden geherformuleerd. Groot Ayatollah Ali Sistani hangt de opvatting aan dat het opperste gezag in een moderne… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,90
 • Marieke Jule Winkelmann boeken
  Marieke Jule Winkelmann - ISIM Dissertations From Behind the Curtain

  Gedurende de nasleep van 11 september 2001 kregen de islamitische hogescholen, oftewel de madrasas, veel aandacht in de Indiase media. Dit kwam voornamelijk door de veronderstelde schakel tussen madrasa onderwijs en vormen van geweld. Terwijl veel bekend is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Leo van der Meij boeken
  Leo van der Meij - Evolutietheorie en islamitisch onderwijs

  Hoe gaan islamitische scholen om met evolutietheorie? Is er ruimte voor moderne natuurwetenschappelijke inzichten? In dit boek worden verschillende posities uit het islamitische verleden en heden beschreven en vertaald naar het islamitisch onderwijs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • De Koran

  De Koran, het heilige boek van de islam. Voor miljoenen mensen wereldwijd is dit boek een inspiratiebron, een baken, een verwoording van normen en waarden of een tekst om troost bij te vinden, maar vooral de belangrijkste pijler van hun godsdienst.Deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Eduard Verhoef boeken
  Eduard Verhoef - Uitleg bij de Koran

  Vers voor vers wordt de korantekst uitgelegd en toegelicht. Uitleg bij de Koran toont verbanden met de ontstaansgeschiedenis van de Koran, bijbelteksten en andere koranverzen. Kortom: een rijk boek voor wie zicht wil krijgen op de betekenis van de Koran.De… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,95
 • Thijl Sunier boeken
  Thijl Sunier - Elementaire Deeltjes Islam

  In dit boek geeft Sunier antwoord op de vraag wat voor religie de islam is, wie gezag heeft onder moslims, hoe moslims in het dagelijks leven met hun geloof omgaan, welke discussies er gevoerd worden en waar verschillen in opvatting en handelen vandaan komen.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • De levende Koran

  Een Nederlandse vertaalversie met weergave van de Arabische tekst en met commentaar. Vertaald door Dr. Özcan Hdr - Drs. Fatih Okumu. Bewerkt door Kees Mousa Hoek, Rotterdam: 2013 IUR Press & Stichting Lezen & Leren, Koran text, 610 pagina's. Inleiding, LXX… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Bediuzzaman Said Nursi boeken
  Bediuzzaman Said Nursi - Het Tiende Woord - De wederopstanding en het hiernamaals

  We zijn geboren om te sterven, om terug te keren naar onze daadwerkelijke verblijfplaats van gelukzaligheid. Hoe sterker dat besef is, hoe zinvoller ons bestaan wordt. Het leven gaat snel voorbij en de meesten van ons hebben duidelijk geen idee van wat hetgeen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,00
 • Martijn de Koning, Joas Wagemakers, Carmen Becker boeken
  Martijn de Koning, Joas Wagemakers, Carmen Becker - Salafisme. Utopische idealen in een weerbarstige praktijk

  Met de radicale islam wordt in de media meestal Salafisme bedoeld, een van de meest besproken trends binnen de islam. De bredere samenleving bekijkt deze islamitische stroming met argusogen, de grotere moslimgemeenschap ervaart het salafisme vaak als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Jamal Ahajjaj boeken
  Jamal Ahajjaj - Het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

  Het Leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Mohammed (vrede zij met hem) is een uiterst bijzonder persoon, die in een relatief kort tijdsbestek ontzettend veel heeft gedaan en bereikt in zijn leven. Hij predikte de laatste religie, stichtte de meest… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Aboe Ismail boeken
  Aboe Ismail - De gids voor 'Oemrah en Hadj

  De gids voor 'Oemrah en Hadj. Het verrichten van de 'Oemrah (kleine bedevaart naar Mekka) is een daad van aanbidding die sterk aanbevolen is in de Islam. Moslims die de 'Oemrah verrichten komen in aanmerking voor een grootse Beloning van Allah, de Verhevene.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    5,00
 • Bernhard Reitsma boeken
  Bernhard Reitsma - Kwetsbare liefde

  Wat is de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam? In dit belangwekkende boek schetst dr. Bernhard Reitsma een bijbels-theologische visie op deze vraag. Angst, zwart-witdenken en onwetendheid kunnen de beeldvorming van christenen en moslims over en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Ibn Ishaak boeken
  Ibn Ishaak - Het leven van Mohammed

  Een eeuw na Mohammeds dood in 632 circuleerden er honderden verhalen over zijn leven: sommige stichtend, andere met een politieke pointe, weer andere alleen maar onderhoudend. Ibn Ishaak (gest. ca. 767) heeft er een aantal samengevoegd tot een biografie,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Leidraad voor het leven

  In het geloofsleven en het dagelijks handelen van moslims staat de koran, het geopenbaarde woord van God, op de eerste plaats. De tradities of overgeleverde handelingen en uitspraken van de profeet Mohammed zijn na de koran de tweede pijler van de islamitische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Imam an-Nawawi boeken
  Imam an-Nawawi - Uitleg van de veertig overleveringen van an-Nawawi

  Deze overleveringen zijn bijeengebracht vanwege het feit dat zij de voortreffelijke en krachtige spraak van de Profeet (vrede zij met hem) verduidelijken en omdat zij de spil vormen van de geloofszaken. In dit boek vinden wij overleveringen die de volledige… (Harde kaft)

  Lees meer...
  11,00
 • Abdoellaah bin Ahmed al-Hoewayl boeken
  Abdoellaah bin Ahmed al-Hoewayl - Tawhied vereenvoudigd

  Deze korte nuttige samenvatting bevat complete vraagstukken en belangrijke leerpunten op het gebied van Tawhied. Het belang van Tawhied kan niet voldoende benadrukt worden. De daden van de dienaar worden zonder Tawhied niet geaccepteerd en Allah is niet… (Harde kaft)

  Lees meer...
    8,00
 • Veyis Güngör boeken
  Veyis Güngör - Brieven uit Konya

  Deze brieven zijn geschreven als getuigenis van liefde voor de Turkse stad Konya. Als we terugkijken naar het Konya van de dertiende eeuw lijkt het alsof alles in de schaduw van Soefi-mysticus Roemi gebeurde. Ook tijdgenoten van deze invloedrijke denker en… (Harde kaft)

  Lees meer...
    9,90
 • Jonas Slaats boeken
  Jonas Slaats - Soefi's, punkers en poëten

  Drie jaar lang voerde de christelijke theoloog Jonas Slaats openhartige gesprekken met invloedrijke spirituele figuren en belangrijke artiesten uit de islamitische wereld. Hij combineerde zijn academische achtergrond in filosofie, antropologie en theologie met… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Nabeel Qureshi boeken
  Nabeel Qureshi - Ik zocht Allah en vond Jezus

  De uit Pakistan afkomstige Nabeel Qureshivertelt in 'Allah zoeken, Jezus vinden' het verhaal van zijn bekering tot het christendom. Hij groeit op in een islamitisch gezin en kent de Koran uit zijn hoofd. Maar op de universiteit slaat de twijfel toe als hij in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99