Boeken over godsdienstwijsbegeerte

 • N. Gumbel boeken
  N. Gumbel - Brandende kwesties

  Als christen heb je antwoord gekregen op vele vragen. In ieder geval op de vraag: 'Waarvoor leef ik?' Maar er blijven nog best veel onbeantwoorde vragen over. Daar loop je, bijvoorbeeld, tegenop in gesprekken met mensen die niet zoveel van Jezus Christus… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Rebecca Campbell boeken
  Rebecca Campbell - Leer je kind omgaan met boosheid

  Veel kinderen weten niet hoe ze moeten omgaan met hun eigen boosheid. Dat komt op allerlei manieren tot uiting: slechte cijfers op school, een verstoorde relatie met hun ouders, opstaan tegen elke vorm van gezag, agressief gedrag, een slecht humeur, ja zelfs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,50
 • R. Foster boeken
  R. Foster - Gebeden uit het hart

  "Ik heb het altijd een grote uitdaging gevonden God te betrekken bij mijn leven van alledag: bij mijn werk, het huishouden, het opvoeden van de kinderen en het betalen van de rekeningen," schrijft Richard Foster. "Elk moment is een heilig moment." Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • N.C. Warren boeken
  N.C. Warren - Zo vind je de ware liefde

  Zal je huwelijk gelukkig zijn...? Het hangt ervan af welke partner je kiest, meer dan alles wat je na de bruiloft doet. Deze conclusie trekt dr. Neil Clark Warren uit onderzoek naar de stabiliteit van huwelijken.De populaire en romantische opvattingen over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,50
 • G. Edwards boeken
  G. Edwards - Een leider naar Gods hart

  Een leider die door zijn macht bedorven werd. Een leider wiens karakter ongeschonden bleef. En een leider wiens hart al bedorven was voordat hij de macht greep.Het verhaal van Saul, David en Absalom, meeslepend verteld door Gene Edwards.Een waarschuwing aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Laurent boeken
  Laurent - Besef van Gods tegenwoordigheid

  Drie eeuwen geleden ontdekte een eenvoudige kloosterbroeder het geheim van een ononderbroken omgang met God. Hij was kok, en later schoenmaker, in een Frans klooster - 'een dienaar van Gods dienaren', zoals hij zichzelf noemde. Te midden van het gerammel van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Rebecca Campbell boeken
  Rebecca Campbell - Omgaan met tieners ...een kunst apart

  Je zoon of dochter door de tienerjaren heen loodsen... dat is een spannend, uitdagend en vaak hachelijk avontuur.Ouders en tieners liggen nogal eens met elkaar overhoop. Een van de redenen, zegt Dr. Ross Campbell, is dat ouders er soms vreemde ideeën over de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • R. Parsons boeken
  R. Parsons - De 60 minuten moeder

  Gefascineerd luisterde Rob Parsons naar de verhalen en adviezen van de vele moeders die hij tijdens cursussen en conferenties onmoette. Allerlei moeders. Moeders met een baan, moeders die thuis bleven bij de kinderen, alleenstaande moeders. Hij hoorde over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • A. Companjen boeken
  A. Companjen - Vergeten vrouwen

  In veel landen worden christenen vervolgd. Regelmatig melden de media namen van moedige, gelovige mannen die om hun trouw aan Jezus gemarteld, gevangen genomen of vermoord zijn. Maar de namen van hun vrouwen zijn doorgaans veel minder bekend.Wie zijn zij? Wat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,25
 • K. de Kerf boeken
  K. de Kerf - De juiste prijs in de laatmiddeleeuwse stad

  Lange tijd werd het zo voorgesteld dat middeleeuwse kooplieden verdoemd waren omdat zij winst nastreefden. Pas met de Italiaanse Renaissance en het protestantisme zou er bevrijding gekomen zijn en zou men volop winst hebben mogen maken zonder zich schuldig te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • J. Slingerland boeken
  J. Slingerland - A Dieu

  Als ouders van onze gehandicapte dochter zien wij er tegenop en tegelijk naar uit om dat tegen haar te zeggen: tot ziens bij God.Wij weten ons met haar gebrokenheid soms geen raad en zien uit naar het moment van haar heelheid. Soms willen wij haar nu al wel in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,99
 • N. den Bok, G. Labooy boeken
  N. den Bok, G. Labooy - Wat God bewoog mens te worden

  Waarom zou God mens geworden zijn? Als God al mens kan worden, waarom werd Hij mens? Of zelfs: waarom moest hij mens worden? Deze vragen leven over de hele breedte van de kerk, en ook bij joden en moslims. De nieuwtestamentische en vroegchristelijke theologie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • Laura Incendi boeken
  Laura Incendi - Ontworsteling aan indoctrinatie

  Herhaling is de kracht van de reclame. Indoctrinatie werkt volgens dit principe. Deze wetmatigheid speelt de hoofdrol in het proces van indoctrinatie. De auteur volgt haar geÏndoctrineerde leven op de voet. Bewustwording en kennis vormen de sleutelwoorden tot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Rene Hornikx boeken
  Rene Hornikx - Verhalen, voedsel voor onderweg

  Waar mensen elkaar ontmoeten wordt verteld. Mensen vertellen elkaar verhalen over hun leven, dromen, ongemakken, et cetera. Dit hoort bij het leven, zoals ademhalen. Zonder verhalen is er geen leven. Ze maken ons leven en zijn zolang er leven is en daarna ...… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,95
 • Claudia Mariele Wulf boeken
  Claudia Mariele Wulf - Handboek moraal theologie 1 Een antropologie van de christelijke ethiek

  Deel 1 van tweedelige serie: Handboek Christelijke ethiek Christelijke ethiek, in de traditie ook wel moraaltheologie genoemd, is een van de meest omstreden onderwerpen binnen de theologie, maar ook daarbuiten. Toch is het doel van deze ethiek 'een leven in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • L.J. Elders boeken
  L.J. Elders - Thomas van Aquino

  Sommige denkers uit het verleden zijn van blijvende betekenis door de waarde van hun geschriften. Zo zijn de wijsbegeerte en theologie van Thomas van Aquino nog steeds actueel en worden zij als gezaghebbend beschouwd.Beïnvloed door Aristoteles, "wiens denken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Henri Nouwen boeken
  Henri Nouwen - Levensloop en vervulling (POD)

  ?Ieder van ons is een spaak in het grote wiel van het leven, een beeld van de voortgaande kringloop die tot groei leidt. In Levensloop en vervulling maken Henri J. M. Nouwen en Walter J. Gaffney ons deelgenoot van enkele treffende en inspirerende gedachten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Theo Mensink boeken
  Theo Mensink - Verhef de medemens uit zijn armoede

  Door middel van het verhogen van het individuele bewustzijn van mensen is het mogelijk armoede in de wereld te elimineren. Dit elimineren kan bereikt worden door revitalisering van het christendom. Het christendom kan gerevitaliseerd worden door het te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Jef De Schepper boeken
  Jef De Schepper - Wat christenen geloven

  ?Christenen hebben een dwars geloof. Ze geloven tegen de feiten in. Een man sterft een schandelijke dood aan een kruis, en zij geloven dat hij leeft, meer dan ooit. Mensen staan elkaar naar het leven, en zij geloven dat alle mensen broeders en zusters zijn,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Claudia Mariele Wulf boeken
  Claudia Mariele Wulf - Handboek moraaltheologie Morele denkpatronen

  Wie handelt moet rekening houden met de waarheid van wat bestaat. Bovendien schept hij door woord en daad een nieuwe waarheid. Daarom heeft hij criteria nodig om zijn handelen een goede richting te geven. De waarde van de schepping en de waardigheid van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • Gerrit de Kruijf boeken
  Gerrit de Kruijf - Ethiek onderweg

  Ethiek is even concreet als het leven zelf. Denken over goed en kwaad doe je immers altijd ergens midden in het leven, onderweg, bepaald door veel dat al voorafgegaan is.Ethiek hoort bij de levensreis. Dit boek bevat acht tips voor de tocht. Het zijn adviezen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,99
 • Roel Pomp boeken
  Roel Pomp - Lichtgelovig

  De Verlichting heeft voor opheldering gezorgd, maar geen atheïst van mij gemaakt. Ook ben ik geen theïst gebleven. Als kind hoorde ik verhalen over mensen die een vriendschapsrelatie kregen met iets buiten hen, onbenoembaar en nergens te plaatsen, waar ze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Jos Spelthuis boeken
  Jos Spelthuis - Uw hemelse schatkamer

  Met het lezen van dit boekje staat Whatsapp, Twitter en Facebook even stil. Waan jezelf op een tropische eiland met wuivende palmbomen, doordat u met het lezen van dit schijven er uiteindelijk zelf achter gaat komen waar u uw hemelse schatkamer te vinden is;… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,95
 • Geurt Oosterwegel boeken
  Geurt Oosterwegel - Christelijk geloven in een seculiere wereld

  Religie en natuurwetenschap, geloof in God en vertrouwen in techniek, lijken elkaar uit te sluiten. Natuurkundige èn theoloog Geurt Oosterwegel streefde in zijn werk naar een integratie van technologie en theologie, en trachtte de kennis van de fysische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • S. Hughes boeken
  S. Hughes - Bemoedigingen uit de Bijbel

  Pijnlijke opmerkingen... grote tegenvallers... angst en twijfel... een plotselinge crisis. Bij wie kun je daarmee terecht? Bij God. Hij wil graag bij ons leven betrokken zijn. Dit boekje laat zien hoe u moed kunt putten uit Hem. De schrijver heeft een schat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95