Boeken over godsdienstwijsbegeerte

 • J. Cook boeken
  J. Cook - Liefde, aanvaarding en vergeving

  Toen Jerry Cook als predikant begon, bestond zijn gemeente uit 23 mensen. Door liefde, aanvaarding en vergeving te schenken aan mensen in de omgeving, groeide de gemeente tot 4.500 leden.Dit boek, waarin Cook vertelt hoe het allemaal ging, is een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • R. Foster boeken
  R. Foster - Gebed

  Wie dit boek leest, zal zelf gaan bidden ? contact zoeken met God. Het is een boek om regelmatig te lezen en je gebedsleven te verfrissen. Richard Foster schrijft diepgaand en toegankelijk over dit onderwerp dat veel christenen zo moeilijk vinden. Hij haalt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Bill Hybels boeken
  Bill Hybels - Zo word je een aanstekelijk christen

  Anderen aansteken met je geloof in Jezus Christus. Daar word je zo ontzettend blij van. Het is heerlijk, als je meemaakt dat de vonk overslaat op je moeder, je broer, je vriendin, je buurman, je collega, je clubgenoot? Jezus nodigt immers iedereen uit om zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • N. Gumbel boeken
  N. Gumbel - Brandende kwesties

  Als christen heb je antwoord gekregen op vele vragen. In ieder geval op de vraag: 'Waarvoor leef ik?' Maar er blijven nog best veel onbeantwoorde vragen over. Daar loop je, bijvoorbeeld, tegenop in gesprekken met mensen die niet zoveel van Jezus Christus… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • R. Campbell boeken
  R. Campbell - Leer je kind omgaan met boosheid

  Veel kinderen weten niet hoe ze moeten omgaan met hun eigen boosheid. Dat komt op allerlei manieren tot uiting: slechte cijfers op school, een verstoorde relatie met hun ouders, opstaan tegen elke vorm van gezag, agressief gedrag, een slecht humeur, ja zelfs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,50
 • R. Foster boeken
  R. Foster - Gebeden uit het hart

  "Ik heb het altijd een grote uitdaging gevonden God te betrekken bij mijn leven van alledag: bij mijn werk, het huishouden, het opvoeden van de kinderen en het betalen van de rekeningen," schrijft Richard Foster. "Elk moment is een heilig moment." Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • N.C. Warren boeken
  N.C. Warren - Zo vind je de ware liefde

  Zal je huwelijk gelukkig zijn...? Het hangt ervan af welke partner je kiest, meer dan alles wat je na de bruiloft doet. Deze conclusie trekt dr. Neil Clark Warren uit onderzoek naar de stabiliteit van huwelijken.De populaire en romantische opvattingen over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,50
 • G. Edwards boeken
  G. Edwards - Een leider naar Gods hart

  Een leider die door zijn macht bedorven werd. Een leider wiens karakter ongeschonden bleef. En een leider wiens hart al bedorven was voordat hij de macht greep.Het verhaal van Saul, David en Absalom, meeslepend verteld door Gene Edwards.Een waarschuwing aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Laurent boeken
  Laurent - Besef van Gods tegenwoordigheid

  Drie eeuwen geleden ontdekte een eenvoudige kloosterbroeder het geheim van een ononderbroken omgang met God. Hij was kok, en later schoenmaker, in een Frans klooster - 'een dienaar van Gods dienaren', zoals hij zichzelf noemde. Te midden van het gerammel van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • R. Parsons boeken
  R. Parsons - De 60 minuten moeder

  Gefascineerd luisterde Rob Parsons naar de verhalen en adviezen van de vele moeders die hij tijdens cursussen en conferenties onmoette. Allerlei moeders. Moeders met een baan, moeders die thuis bleven bij de kinderen, alleenstaande moeders. Hij hoorde over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • A. Companjen boeken
  A. Companjen - Vergeten vrouwen

  In veel landen worden christenen vervolgd. Regelmatig melden de media namen van moedige, gelovige mannen die om hun trouw aan Jezus gemarteld, gevangen genomen of vermoord zijn. Maar de namen van hun vrouwen zijn doorgaans veel minder bekend.Wie zijn zij? Wat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,25
 • K. de Kerf boeken
  K. de Kerf - De juiste prijs in de laatmiddeleeuwse stad

  Lange tijd werd het zo voorgesteld dat middeleeuwse kooplieden verdoemd waren omdat zij winst nastreefden. Pas met de Italiaanse Renaissance en het protestantisme zou er bevrijding gekomen zijn en zou men volop winst hebben mogen maken zonder zich schuldig te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Johan Beijer boeken
  Johan Beijer - Stadswandeling, een rondleiding door de stad van God van Augustinus

  In het jaar 410 wordt Rome ingenomen en geplunderd door de Goten die Europa onveilig maken. Deze gebeurtenis maakt net zoveel los als de aanslag op de Twin Towers in onze tijd. Rome was dan ook het symbool van de Romeinse beschaving. 'Dat komt er nu van als je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,50
 • Claudia Mariele Wulf boeken
  Claudia Mariele Wulf - Een antropologie van de christelijke ethiek

  Deel 1 van tweedelige serie: Handboek Christelijke ethiek Christelijke ethiek, in de traditie ook wel moraaltheologie genoemd, is een van de meest omstreden onderwerpen binnen de theologie, maar ook daarbuiten. Toch is het doel van deze ethiek 'een leven in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Henri Nouwen boeken
  Henri Nouwen - Levensloop en vervulling (POD)

  ?Ieder van ons is een spaak in het grote wiel van het leven, een beeld van de voortgaande kringloop die tot groei leidt. In Levensloop en vervulling maken Henri J. M. Nouwen en Walter J. Gaffney ons deelgenoot van enkele treffende en inspirerende gedachten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Theo Mensink boeken
  Theo Mensink - Verhef de medemens uit zijn armoede

  Door middel van het verhogen van het individuele bewustzijn van mensen is het mogelijk armoede in de wereld te elimineren. Dit elimineren kan bereikt worden door revitalisering van het christendom. Het christendom kan gerevitaliseerd worden door het te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Jef De Schepper boeken
  Jef De Schepper - Wat Christenen geloven (POD)

  ?Christenen hebben een dwars geloof. Ze geloven tegen de feiten in. Een man sterft een schandelijke dood aan een kruis, en zij geloven dat hij leeft, meer dan ooit. Mensen staan elkaar naar het leven, en zij geloven dat alle mensen broeders en zusters zijn,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Marcel Pisano boeken
  Marcel Pisano - Religie ... gescand

  Religie wordt ondanks de kritieken en het uitkomen van de misdadige praktijken nog steeds gezien als een baken in de tijd. Dit boek laat u als lezer zien dat het heilige huisje, "de religie", helemaal niet zo heilig is als dat men wil geloven. Nu de tijd het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • Claudia Mariele Wulf boeken
  Claudia Mariele Wulf - Morele denkpatronen. Wetten - waarheid - waardigheid. Geschiedenis en methoden van de moraaltheologie

  Wie handelt moet rekening houden met de waarheid van wat bestaat. Bovendien schept hij door woord en daad een nieuwe waarheid. Daarom heeft hij criteria nodig om zijn handelen een goede richting te geven. De waarde van de schepping en de waardigheid van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • Roel Pomp boeken
  Roel Pomp - Lichtgelovig

  De Verlichting heeft voor opheldering gezorgd, maar geen atheïst van mij gemaakt. Ook ben ik geen theïst gebleven. Als kind hoorde ik verhalen over mensen die een vriendschapsrelatie kregen met iets buiten hen, onbenoembaar en nergens te plaatsen, waar ze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Jos Spelthuis boeken
  Jos Spelthuis - Uw hemelse schatkamer

  Met het lezen van dit boekje staat Whatsapp, Twitter en Facebook even stil. Waan jezelf op een tropische eiland met wuivende palmbomen, doordat u met het lezen van dit schijven er uiteindelijk zelf achter gaat komen waar u uw hemelse schatkamer te vinden is;… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,95
 • Anton de Man boeken
  Anton de Man - De Hollandse socrates

  Frans Hemsterhuis was rond 1780 een der bekendste filosofen van Europa. Hij werd door Goethe de Hollandse Socrates genoemd. Men kan hem ook als de belangrijkste Nederlandse Verlichte Filosoof betitelen. Ja, Franse auteurs spraken over hem als Le Socrate Batave… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,75
 • Anton de Man boeken
  Anton de Man - Voltaire en Hemsterhuis over Adam en Eva

  Anton de Man streeft er naar dat er een Hemsterhuisleer-stoel komt. De Man behaalde zijn doctoraal Frans aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Tien jaar later ging hij terug naar dezelfde Alma Mater en deed er doctoraal sociale psychologie. Ten gevolge van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,75
 • Geurt Oosterwegel boeken
  Geurt Oosterwegel - Christelijk geloven in een seculiere wereld

  Religie en natuurwetenschap, geloof in God en vertrouwen in techniek, lijken elkaar uit te sluiten. Natuurkundige èn theoloog Geurt Oosterwegel streefde in zijn werk naar een integratie van technologie en theologie, en trachtte de kennis van de fysische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • S. Hughes boeken
  S. Hughes - Bemoedigingen uit de Bijbel

  Pijnlijke opmerkingen... grote tegenvallers... angst en twijfel... een plotselinge crisis. Bij wie kun je daarmee terecht? Bij God. Hij wil graag bij ons leven betrokken zijn. Dit boekje laat zien hoe u moed kunt putten uit Hem. De schrijver heeft een schat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95