Boeken over godsdienstwetenschappen

 • Elisabeth Hense boeken
  Elisabeth Hense - Vernieuwingsinitiatieven rond eten, zorg en geld in Nederland

  Dit boek belicht de good practices bij nieuwe maatschappelijke initiatieven van zowel burgers als instellingen. Het analyseert hoe die tot stand zijn gekomen, wat hun praktische betekenis is en waarin hun kracht schuilt. De volgende initiatieven komen aan bod:… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Taede A. Smedes boeken
  Taede A. Smedes - God, iets of niets?

  Het religieuze landschap in Nederland is de afgelopen vijftig jaar in hoog tempo veranderd. Mensen geloven niet minder, maar wel anders. Er is al enkele jaren een trend zichtbaar waarbij mensen religieus 'winkelen' en 'bricoleren', dus elementen uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Govert Buijs, Marcel ten Hooven boeken
  Govert Buijs, Marcel ten Hooven - Nuchtere betogen over religie

  Over de invloed van religies op het menselijk samenleven bestaan talloze mythes, beelden en vooroordelen, van gitzwart tot rooskleurig. Voor de een zijn ze synoniem met geweld, geborneerdheid en seksisme, voor de ander vormen ze een morele bron van beschaving.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,90
 • Ilonka Terlouw boeken
  Ilonka Terlouw - Real Faith

  "Faith is... well, for a relationship it takes two and you have to be open for that [...] and after that, you are with the two of you. And that's how it really is," Ted (60) explains. Leonie (28) adds: "Knowing God and being Christian means much more than just… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Janine Verdonk boeken
  Janine Verdonk - De antroposofische orde Geestverwanten van Rudolf Steiner in Nederland

  De antroposofische beweging is ontstaan in de roerige periode rond het jaar 1900, de tijd waarin mensen naarstig op zoek waren naar nieuwe modellen om de sterk veranderde sociale werkelijkheid te begrijpen. De auteur biedt een verhelderend zicht op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Nabeel T. Jabbour boeken
  Nabeel T. Jabbour - Anders leren kijken

  Leer de moslims lief te hebben.'Er woedt in onze tijd een strijd om het hart en de ziel van de moslim', schrijft Nabeel Jabbour. 'Het eeuwige welzijn van 1,6 miljard mensen staat op het spel. Zij worden twee kanten op getrokken:­ enerzijds fanatisme en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Manuela Kalsky, André van der Braak boeken
  Manuela Kalsky, André van der Braak - Tussen waarheid en wijsheid

  De combinatie van waarheid en religie lijkt in de hedendaagse samenleving meer dan ooit tot conflict en afscheiding te leiden. Of het nu gaat over fundamentalistische christenen in het Westen, radicale moslims in het Midden-Oosten, extremistische boeddhisten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • John Bowker boeken
  John Bowker - Elementaire Deeltjes God

  Waarom geloven sommige mensen in een god en andere niet? Dit is de hoofdvraag van het 'Elementaire Deeltje' God. John Bowker onderzoekt de verscheidenheid van verschillende religieuze interpretaties en kijkt naar de evolutie van het begrip 'god'. Wie of wat is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • Ruud Stokvis boeken
  Ruud Stokvis - Lege kerken en volle stadions

  In het verleden stond religie aan het fundament van een stabiele samenleving. Maar wat nu het aantal gelovigen steeds verder afneemt in West-Europa? Waar kunnen wij nu onze sociale cohesie vandaan halen? In dit boek stelt Ruud Stokvis dat andere instituties de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Rudi Jansma boeken
  Rudi Jansma - Handboek Hindoeïsme

  "Handboek hindoeïsme" gaat uitgebreid in op de verschillende aspecten van het hindoeïsme: de oorsprong, religieuze en filosofische begrippen, ethiek, literatuur, mythologie, metafysica en kunst. Ook centrale begrippen uit het hindoeïsme worden uitvoerig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jakob Lorber boeken
  Jakob Lorber - Saturnus

  Jakob LorberSaturnusbindwijze: paperback formaat: 14 x 21,5 cm omvang: 264 blz. illustraties: zwart/wit ISBN: 978 90 6556 278 4Het boek Saturnus werd door Jakob Lorber ontvangen en opgeschreven in de jaren 1841 en 1842.Als een schijnbaar kinderlijk eenvoudig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Annemarie Schimmel boeken
  Annemarie Schimmel - Meesters in Spiritualiteit Rumi

  Maulana Djalaladdin Rumi (1207-1273) is een van de bekendste soefimeesters. Hij leefde en onderwees in Konya dat in het huidige Anatolië ligt. Zijn zoon stichtte de orde van de dansende derwisjen. Rumi's omvangrijke werk heeft een stempel gedrukt op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Lia van Aalsum boeken
  Lia van Aalsum - Spiritualiteit in het onderwijs

  Spiritualiteit werpt licht op het mysterie van het bestaan. Goed onderwijs kan niet zonder deze invalshoek. Leraren willen hun leerlingen en studenten immers niet alleen kennis, vaardigheden en gedrag bijbrengen, maar hen ook doen groeien in een grondhouding… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Van god gesproken

  Wat betekent het dat een mens staat in de God-mensrelatie? Kunnen wij over God spreken zoals wij spreken over waarneembare objecten binnen of buiten ons? Volgens Luco van den Brom heeft de theologie - zowel de orthodoxe als de liberale - zich in de laatste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,25
 • Hans Jansen boeken
  Hans Jansen - Het Nut van God

  Sinds de Verlichting wachten moderne intellectuelen op het einde van dereligie zoals veel vrome joden wachten op de komst van de Messias. Dateinde van de religie zal er niet komen,. Want religie vervult een nuttige enonmisbare rol in het leven van velen. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • J. Waardenburg boeken
  J. Waardenburg - Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid

  Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid is het eerste Nederlandse handboek dat een antwoord geeft op de nog steeds groeiende vraag naar betrouwbare informatie over de islam. De auteurs beschrijven de islam als geloof en godsdienst, leefwijze en cultuur.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,99
 • Egbert Schuurman boeken
  Egbert Schuurman - Tegendraads nadenken over Techniek

  In Tegendraads nadenken over Techniek wordt kritischer naar de techniek gekeken dan over het algemeen gangbaar is. De over­ heersende gezindheid heeft veel weg van een technische heilsverwachting. Die overschatting van de techniek wordt dan vervolgens in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Martie Dieperink boeken
  Martie Dieperink - Luther en Rome

  Dit boek over Luther heeft een oecumenische doelstelling. Als we kunnen analyseren en begrijpen hoe het conflict Rome-Reformatie is ontstaan, kan dit helpen om het conflict op te lossen. De auteur heeft als godsdienstwetenschapper ernaar gestreefd de strijd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,97
 • Marijke Messing boeken
  Marijke Messing - Het huis op de rots gebouwd

  In de eerste twee delen over de parabels van Jezus besprak Marcel Messing respectievelijk elf en negen parabels uit canonieke, gnostische en apocriefe teksten, die hij naast inzichten uit andere spirituele en religieuze tradities plaatste. Met dit laatste deel… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Rufus M. Jones, Daniël Mok boeken
  Rufus M. Jones, Daniël Mok - Quakers; triomf en tragiek van het geweten

  In dit boek van de filosoof, literator en godsdienstwetenschapper Rufus Jones wordt de wezenskern van de Quakers op warmbloedige wijze belicht. De geschiedenis, religie, mentaliteit, pedagogische uitgangspunten en het humanitaire werk van de Quakers worden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,90
 • M. Eliade boeken
  M. Eliade - Het heilige en het dagelijkse leven

  Mircea Eliade roept in dit inmiddels klassieke werk de antieke wereld op die nog geen scheiding kende tussen het heilige en het alledaagse.Het dagelijkse leven was ingebed in het heilige. Een huis was niet alleen praktisch maar ook heilig omdat het een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • S. Ph. de Vries boeken
  S. Ph. de Vries - Joodse riten en symbolen

  Voor iedereen met een warme belangstelling voor de joodse traditie is Joodse riten en symbolen een bron van informatie. Deze klassieker verscheen voor het eerst in 1927, vijf jaar later volgde er een tweede deel. Zo groeide Joodse riten en symbolen uit tot… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,99
 • Johan van der Vloet boeken
  Johan van der Vloet - De vruchtbare leegte

  Wie kan zeggen dat hij nooit een spontane opwelling of reactie verdrongen heeft om toch maar niet de goedkeuring van zijn omgeving te verliezen? Wat we zo verdringen, blijft deel uitmaken van onze persoonlijkheid: het vormt er de duistere zijde van. We kunnen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Lytta Basset boeken
  Lytta Basset - Heilige woede

  Woede is een fase waar elk echt geloofsleven doorheen moet. Voor Lytta Basset, die hier met ons enkele sleutelteksten uit de bijbel herleest, bestaat er een 'heilige woede' - als een heilige ruimte, een ruimte die anders en apart is, en waar God en de mens… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • W. James boeken
  W. James - Vormen van religieuze ervaring

  The Varieties of religious experience van William James behoort tot de belangrijkste publicaties van de godsdienstpsychologie. Het is een briljant geschreven werk dat onmiddellijk na het verschijnen in 1902 zeer sterk de aandacht trok van een uitgebreide… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50