Boeken over godsdienstwetenschappen

 • Emilio Platti boeken
  Emilio Platti - Islam, van nature een vijand?

  De vraag of islam en christendom, islam en moderniteit mekaar uitsluiten, verplicht ons om terug te gaan naar het prille begin. Hoe spreekt de Koran over de christenen? Hoe kan men de huidige wrevel of wrok van sommige moslims ten overstaan van het zogenaamde… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Marijke Messing boeken
  Marijke Messing - Het huis op de rots gebouwd

  In de eerste twee delen over de parabels van Jezus besprak Marcel Messing respectievelijk elf en negen parabels uit canonieke, gnostische en apocriefe teksten, die hij naast inzichten uit andere spirituele en religieuze tradities plaatste. Met dit laatste deel… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Taede A. Smedes boeken
  Taede A. Smedes - God, iets of niets?

  Het religieuze landschap in Nederland is de afgelopen vijftig jaar in hoog tempo veranderd. Mensen geloven niet minder, maar wel anders. Er is al enkele jaren een trend zichtbaar waarbij mensen religieus 'winkelen' en 'bricoleren', dus elementen uit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Roelof van den Broek, Gilles Quispel boeken
  Roelof van den Broek, Gilles Quispel - Hermetische geschriften

  Hermetische geschriften, gilles Quispel, roelof vAn den Broek Deze uitgave biedt een Nederlandse vertaling van vrijwel alle geschriften die in de Grieks-Romeinse wereld werden toegeschreven aan Hermes Trismegistus, een mythische leraar die in het Oude Egypte… (Harde kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • Ilonka Terlouw boeken
  Ilonka Terlouw - Real faith

  "Faith is... well, for a relationship it takes two and you have to be open for that [...] and after that, you are with the two of you. And that's how it really is," Ted (60) explains. Leonie (28) adds: "Knowing God and being Christian means much more than just… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • André Droogers boeken
  André Droogers - Kieswijzer levensbeschouwing

  Steeds meer mensen vullen hun levensbeschouwelijke rugzakje op eigen wijze. Vroeger bepaalden kerken de richting, nu maakt de meerderheid van de Nederlandse bevolking zelf uit wat zinnige antwoorden zijn op veel voorkomende levensvragen. Daarbij benut men alle… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Fernand Van Neste, Marc Keuleneer boeken
  Fernand Van Neste, Marc Keuleneer - Geloven in Jezus Christus: waarom niet?

  Het toenemende geweld, de labiele financiële, economische en politieke toestand en de recente immigratiestromen in onze westerse samenleving leiden bij vele tijdgenoten tot vertwijfeling en angst voor de toekomst. In plaats van een leven vanuit angst, wanhoop… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,00
 • Erik Buys boeken
  Erik Buys - Vrouwen, Jezus en rock-'n-roll

  Dit boek is de vrucht van een gesprek tussen drie werelden: popmuziek en Hollywoodmovies, het christelijk verhaal en het zondebokdenken van René Girard. Erik Buys schetst de boeiende verbindingslijnen tussen deze werelden en gaat op zoek naar de manier waarop… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Fernand van Neste s.J. boeken
  Fernand van Neste s.J. - Ik ben met u, tot het einde der tijden

  Mensen die gelovig zijn, en hun geloof in gemeenschap beleven en in praktijk brengen, zijn beduidend 'gelukkiger' dan zij die niet geloven, twijfelen of onverschillig zijn. Gelovigen hebben immers een houvast, ze zijn ingeschakeld in een gemeenschap, zij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Nabeel T. Jabbour boeken
  Nabeel T. Jabbour - Anders leren kijken

  Leer de moslims lief te hebben.'Er woedt in onze tijd een strijd om het hart en de ziel van de moslim', schrijft Nabeel Jabbour. 'Het eeuwige welzijn van 1,6 miljard mensen staat op het spel. Zij worden twee kanten op getrokken:­ enerzijds fanatisme en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • John Bowker boeken
  John Bowker - God

  Waarom geloven sommige mensen in een god en andere niet? Dit is de hoofdvraag van het 'Elementaire Deeltje' God. John Bowker onderzoekt de verscheidenheid van verschillende religieuze interpretaties en kijkt naar de evolutie van het begrip 'god'. Wie of wat is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • Janine Verdonk boeken
  Janine Verdonk - De antroposofische orde

  De antroposofische beweging is ontstaan in de roerige periode rond het jaar 1900, de tijd waarin mensen naarstig op zoek waren naar nieuwe modellen om de sterk veranderde sociale werkelijkheid te begrijpen. De auteur biedt een verhelderend zicht op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Egbert Schuurman boeken
  Egbert Schuurman - Tegendraads nadenken over techniek

  In Tegendraads nadenken over Techniek wordt kritischer naar de techniek gekeken dan over het algemeen gangbaar is. De over­ heersende gezindheid heeft veel weg van een technische heilsverwachting. Die overschatting van de techniek wordt dan vervolgens in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Lia van Aalsum boeken
  Lia van Aalsum - Spiritualiteit in het onderwijs

  Spiritualiteit werpt licht op het mysterie van het bestaan. Goed onderwijs kan niet zonder deze invalshoek. Leraren willen hun leerlingen en studenten immers niet alleen kennis, vaardigheden en gedrag bijbrengen, maar hen ook doen groeien in een grondhouding… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Hans Jansen boeken
  Hans Jansen - Het nut van God

  Sinds de Verlichting wachten moderne intellectuelen op het einde van dereligie zoals veel vrome joden wachten op de komst van de Messias. Dateinde van de religie zal er niet komen,. Want religie vervult een nuttige enonmisbare rol in het leven van velen. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Martie Dieperink boeken
  Martie Dieperink - Luther en Rome

  Dit boek over Luther heeft een oecumenische doelstelling. Als we kunnen analyseren en begrijpen hoe het conflict Rome-Reformatie is ontstaan, kan dit helpen om het conflict op te lossen. De auteur heeft als godsdienstwetenschapper ernaar gestreefd de strijd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,97
 • Van god gesproken

  Wat betekent het dat een mens staat in de God-mensrelatie? Kunnen wij over God spreken zoals wij spreken over waarneembare objecten binnen of buiten ons? Volgens Luco van den Brom heeft de theologie - zowel de orthodoxe als de liberale - zich in de laatste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,25
 • J. Waardenburg boeken
  J. Waardenburg - Islam, norm ideaal en werkelijkheid

  Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid is het eerste Nederlandse handboek dat een antwoord geeft op de nog steeds groeiende vraag naar betrouwbare informatie over de islam. De auteurs beschrijven de islam als geloof en godsdienst, leefwijze en cultuur.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,99
 • Johan van der Vloet boeken
  Johan van der Vloet - De vruchtbare leegte

  Wie kan zeggen dat hij nooit een spontane opwelling of reactie verdrongen heeft om toch maar niet de goedkeuring van zijn omgeving te verliezen? Wat we zo verdringen, blijft deel uitmaken van onze persoonlijkheid: het vormt er de duistere zijde van. We kunnen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Tjeu van den Berk boeken
  Tjeu van den Berk - Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendom

  Niet in het orthodoxe Jeruzalem, het klassieke Athene of het wettische Rome, maar in de smeltkroes van het gnostieke Alexandrië ontstonden de grote mythen van het jonge christendom. In dit boek gaat Tjeu van den Berk terug naar de bronnen van de Nijl. ?Op het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • S. Ph. de Vries boeken
  S. Ph. de Vries - Joodse riten en symbolen

  Voor iedereen met een warme belangstelling voor de joodse traditie is Joodse riten en symbolen een bron van informatie. Deze klassieker verscheen voor het eerst in 1927, vijf jaar later volgde er een tweede deel. Zo groeide Joodse riten en symbolen uit tot… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,99
 • W. James boeken
  W. James - Vormen van de religieuze ervaring

  The Varieties of religious experience van William James behoort tot de belangrijkste publicaties van de godsdienstpsychologie. Het is een briljant geschreven werk dat onmiddellijk na het verschijnen in 1902 zeer sterk de aandacht trok van een uitgebreide… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • M. Eliade boeken
  M. Eliade - Het heilige en het profane

  Mircea Eliade roept in dit inmiddels klassieke werk de antieke wereld op die nog geen scheiding kende tussen het heilige en het alledaagse.Het dagelijkse leven was ingebed in het heilige. Een huis was niet alleen praktisch maar ook heilig omdat het een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Rufus M. Jones, Daniël Mok boeken
  Rufus M. Jones, Daniël Mok - Quakers

  In dit boek van de filosoof, literator en godsdienstwetenschapper Rufus Jones wordt de wezenskern van de Quakers op warmbloedige wijze belicht. De geschiedenis, religie, mentaliteit, pedagogische uitgangspunten en het humanitaire werk van de Quakers worden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,90
 • Geshe Sonam Gyaltsen boeken
  Geshe Sonam Gyaltsen - De Hart soetra

  De Hart Soetra is een van de bekendste Mahayana soetra's. Ze wordt dagelijks gereciteerd van Japan tot India. In het Tibetaans boeddhisme wordt het reciteren van deze korte Perfectie van Wijsheid Soetra gezien als een effectief middel voor het pacificeren van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95