Boeken over godsdienstige mystiek

 • Anne-Marie Wegh boeken
  Anne-Marie Wegh - Johannes de Doper die Jezus de Christus werd

  Al tweeduizend jaar wordt Johannes de Doper gezien als degene die de komst van de Messias eerst voorspelt en Jezus vervolgens als 'het Lam van God' herkent bij zijn doop in de Jordaan. Johannes de Doper was echter niet slechts de aankondiger van Jezus. Hij was… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Juke Hudig, Daniël van Egmond boeken
  Juke Hudig, Daniël van Egmond - Het boek Jonah

  In dit boek toont Juke Hudig het oudtestamentische bijbelverhaal 'Jonah' in 55 pastels. Daniël van Egmond schreef er een filosofische beschouwing bij en Dana Ploeger interviewde Juke Hudig over de achtergrond van haar werk en werkwijze. Het verhaal van Jonah… (Harde kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • Lia van Aalsum boeken
  Lia van Aalsum - Lied van de eenheid, Sjier HaJichoed

  Hoe kan een mens 'God' op passende wijze eerbiedigen? Wat weten wij van deze dragende kracht van alle zijn? Intiem aanwezig, maar onvergelijkbaar anders; liefdevol gidsend, maar bij tijde pijnlijk confronterend. Hoe kunnen wij leven met JHWH?Deze vragen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • Rik Pinxten, Jean Swings boeken
  Rik Pinxten, Jean Swings - En bewaar het geheim

  Vlaamse en Nederlandse broeders en zusters getuigen in dit boek over wat vrijmetselarij voor hen betekent. De vrijmetselaarsloges werken met symbolen en rituelen, en dat kan verbazing of zelfs ongerustheid wekken in een sterk seculiere maatschappij als de onze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,95
 • J.J.A Beenakker boeken
  J.J.A Beenakker - Laat de echte Jezus opstaan

  Het beeld dat de katholiek heeft van Jezus van Nazareth wordt gevormd tijdens de liturgievieringen. In dat beeld is Jezus mens en god tegelijk. We zijn gewend naar Jeruzalem te kijken als de stad waar alles begonnen is. Het is de evangelist Lucas die de kerk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,95
 • Henk Vreekamp boeken
  Henk Vreekamp - De tovenaar en de dominee

  De verschijning van God is een mysterie. Uitgerekend dit mysterie loopt voortdurend gevaar bekneld te raken tussen oude mythische verhalen aan de ene en eigentijdse mystieke ervaringen aan de andere kant.Het is dan ook bij uitstek de roeping van de kerk,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • Ton van der Stap boeken
  Ton van der Stap - De weg van Eckhart

  Van de middeleeuwse Duitse predikant en pastor Eckhart (rond 1300) zijn preken en traktaten bewaard die alle gaan over een thema dat zijn leven beheerst: de werkelijkheid van mijn bestaan in God. Aan de oorsprong van die fascinatie staat een mystieke beleving.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • André van der Braak, Simone Bassie boeken
  André van der Braak, Simone Bassie - De spiritualiteit van Meister Eckhart

  Het denken van de dominicaanse mysticus Meister Eckhart (1260-1328) oefent grote aantrekkingskracht uit op wie verlangt naar universele spiritualiteit en uit meer dan één religieuze traditie wil putten. Nu exclusieve binding aan één confessie steeds meer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • M.A. Murray boeken
  M.A. Murray - Oude Egyptische legenden

  In dit boekje worden de legenden van de Goden van het oude Egypte verteld, legenden die in omloop waren gedurende de ‘morgen van de wereld’ en die, gebeiteld in steen en geschreven op papyrusvellen, tot nu toe bewaard zijn gebleven. Dit boekje is bestemd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,75
 • Lex Boot boeken
  Lex Boot - Handboek Christelijke meditatie

  In deze overprikkelde tijd groeit de belangstelling voor meditatie in al haar vormen. Te midden van een bont aanbod legt de christelijke meditatieve beweging wereldwijd haar eigen accenten. Dit handboek brengt alles in kaart wat de lezer zou moeten weten over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,25
 • Klaas Blijlevens boeken
  25,50
 • Bernardo Olivera boeken
  Bernardo Olivera - Licht op mijn pad

  Geestelijke begeleiding is een vroegchristelijke, monastiek gegeven dat door de woestijnmonniken vanaf de tweede eeuw in praktijk werd gebracht en is beschreven. Geestelijke begeleiding is heden ten dage weer actueel. Het lijkt erop dat een heel oude praktijk,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Pieter W. van der Horst boeken
  Pieter W. van der Horst - De Samaritanen

  Bij veel Nederlanders zal bij de term Samaritanen nog een associatie met de barmhartige Samaritaan van het evangelieverhaal oproepen, maar velen denken er helemaal niets meer bij. Toch vormen de Samaritanen een buitengewoon interessante religieuze groepering… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Hans Richter boeken
  Hans Richter - Voorbij het denken

  Op omslag en titelpagina: deel 3 (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Toon Hermans, Mieke Mosmuller boeken
  Toon Hermans, Mieke Mosmuller - Gewoon God

  Gewoon God In januari1995 ontmoette Toon Hermans de arts en auteur Mieke Mosmuller. Na de eerste ontmoeting vond Toon in haar een gesprekspartner met wie hij in talrijke ?sessies? zijn twijfels, zijn zekerheden, alles wat hem bezighield besprak. Op basis van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Glenn Geeraerts boeken
  Glenn Geeraerts - Korte commentaar op het Hooglied

  Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint- Thierry ontmoetten elkaar in het ziekenkwartier van Clairvaux, voor en tijdens de vasten van een moeilijk te bepalen jaar tussen 1127 en 1130. Dankzij een gezamenlijke convalescentie konden zij elkaar dagelijks… (Harde kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Robert Frager boeken
  Robert Frager - Het hart, het zelf en de ziel

  Het hart, het zelf en de ziel is niet alleen een theoretische verhandeling over het soefisme, het is hier en daar ook werkboek en een praktische handleiding. De schrijver is psycholoog en staat stil bij belangrijke momenten van het psychologisch-spirituele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Marga Haas boeken
  Marga Haas - God en ik, wij zijn één

  Meester Eckhart leefde zeven eeuwen geleden. De woorden van deze mysticus zijn niet eenvoudig te doorgronden, maar onverminderd actueel. Meester Eckhart combineert een grote liefde voor God met een scherp inzicht in de menselijke ziel. Voor wie verdieping… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Anselm Grün boeken
  Anselm Grün - Ieder zijn engel

  Anselm Grün verstaat de kunst om de symbolische taal van de bijbel voor velen verstaanbaar te maken. In dit boek weet hij overtuigend neer te zetten welke functie de engel voor mensen van onze tijd kan hebben.Anselm Grün over dit boek: 'Wij zijn altijd op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • Ellis Davidson boeken
  Ellis Davidson - Goden en mythen van Noord-Europa

  Het is merkwaardig dat de oud-Germaanse mythologie veel minder in de kunst en de literatuur van West-Europa is overgegaan dan die van het Middelandse-zeegebied. Meestal kent men slechts enkele hoofdzaken uit het relaas dat de IJslandse schrijver Snorri in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Meister Eckhart, Eckhart boeken
  Meister Eckhart, Eckhart - Over God wil ik zwijgen

  C.O. Jellema (1936-2003) is bekend als dichter, essayist, germanist en vertaler. Als dichter is hij veelvuldig bekroond. Hij vertaalde en beschouwde poëzie van vooral Duitse dichters als Rainer Maria Rilke, Friedrich Hölderlin, Georg Trakl en Paul Celan. In… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • C.B. Zuijderhoudt boeken
  C.B. Zuijderhoudt - Meester Eckharts mystiek in de praktijk

  De bijzondere verdienste van de middeleeuwse mysticus, geleerde en filosoof Meester Eckhart (ca. 1260-1328) is, dat hij voor de religieuze zoeker een aanpak en een zienswijze aanreikt om tot wedergeboorte te komen, zoals dat in het evangelie wordt beloofd. Die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Lucy Nooijens boeken
  19,95
 • Robert Lemm boeken
  18,95
 • Martin Buber boeken
  24,50