Boeken over godsdienstige mystiek

 • Anne-Marie Wegh boeken
  Anne-Marie Wegh - Maria Magdalena

  Het enige wat de Bijbel zegt over Maria Magdalena is dat zij één van de vrouwen was die Jezus volgden op zijn rondreis door Judea, en dat ze was bevrijd van zeven demonen. Bij nadere bestudering van de Griekse grondtekst, echter, blijkt een schat aan extra… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Max Heindel boeken
  Max Heindel - De Wereldbeschouwing der Rozekruisers

  De Wereldbeschouwing der Rozekruisers is het standaardwerk van de Deen Max Heindel, wiens eigenlijke naam Carl Louis von Grasshoff was. Heindel werd geboren in Aarhus, Denemarken, op 23 juli 1865, en overleed in Oceanside Californië in 1919. Heindel kende een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Hans van de Glind boeken
  Hans van de Glind - De milde kracht van het zachte

  Ze kwamen in de donkerste nacht van de eenentwintigste eeuw terug. Was het op tijd? Moeder aarde kreunde van diepe pijn. Het beest van bot egoïsme en plat materialisme zat op de troon. Het angstig geloof van eigen volk eerst en ons geloof alleen werd alom… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Lia van Aalsum boeken
  Lia van Aalsum - Lied van de eenheid, Sjier HaJichoed

  Hoe kan een mens 'God' op passende wijze eerbiedigen? Wat weten wij van deze dragende kracht van alle zijn? Intiem aanwezig, maar onvergelijkbaar anders; liefdevol gidsend, maar bij tijde pijnlijk confronterend. Hoe kunnen wij leven met JHWH?Deze vragen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • Martin Buber boeken
  Martin Buber - De legende van de Baalsjem

  Martin Buber (1878-1965) geldt als een der belangrijkste denkers en godsdienstfilosofen van de moderne tijd. Zijn «Ik en Jij», een intense verkenning van de verhouding tussen mens en wereld, en tussen mens en God, wordt gerekend tot de mijlpalen van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Maarten Luther boeken
  Maarten Luther - Het boekje van het volmaakte leven

  Deze nieuwe editie van «Het boekje van het volmaakte leven» laat Nederland opnieuw kennis maken met een der invloedrijkste, meest gelezen en meest gepubliceerde spiritueel-religieuze teksten uit de Middeleeuwen. De oorsprong van het anonieme en titelloze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Paul van der Velde boeken
  Paul van der Velde - Dromen van een witte olifant

  Centraal in alle scholen van het boeddhisme staat zonder meer de carrière van de Boeddha. Hij belichaamt waar iedere boeddhist uiteindelijk naar zou moeten streven. Echter helemaal uniek is de Boeddha ook niet, in het boeddhisme gaat men er meestal vanuit dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Paul van der Velde boeken
  Paul van der Velde - Sundarikatha

  Nederlandse / Engels uitgave Sundari was de vrouw van prins Nanda, de halfbroer van de Boeddha. Op een dag neemt de Boeddha hem mee naar het klooster en wijdt hem tot monnik. Nanda wil echter terugkeren naar zijn mooie vrouw Sundari. Hij voelt niets voor het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Thomas Merton boeken
  Thomas Merton - Contemplatief gebed

  Geestelijk leven is een avontuur, een weg in het onbekende. Wie die weg inslaat en serieus mediteert, heeft begeleiding nodig. Merton toont zich in dit boek een betrouwbare gids.Thomas Merton verstaat de kunst om diepzinnige dingen in duidelijke taal uiteen te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Franciscus van Assisi, Willem Marie Speelman boeken
  Franciscus van Assisi, Willem Marie Speelman - De liefde achterna

  Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Franciscus gaan over het 'gewone' leven en richten zich op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • Lex Boot boeken
  Lex Boot - Kleine gids voor christelijke meditatie

  'Onthaasten' is een woord waardoor steeds meer mensen zich aangesproken voelen. Voor hen is meditatie een zinvolle manier om dichter bij de Bron van het bestaan te komen. Deze kleine gids voor christelijke meditatie bevat geen theoretische verhandelingen, maar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • Marie Guyart boeken
  Marie Guyart - Het mystieke leven van Marie Guyart

  Dit boek biedt geen gewoon verhaal. Het is wel echt gebeurd en het werd tijdens twee korte periodes, in 1653 en 1654, neergeschreven. Marie Guyart uit het Franse Tours had reeds een bewogen leven achter de rug, toen ze aan haar autobiografie begon. Ze ging… (Harde kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Peter Huijs boeken
  Peter Huijs - Taulers weg naar binnen

  De veertiende-eeuwse Duitse predikheer Johannes Tauler wordt gereken tot de Rijnlandse mystiek. Hij heeft in contact gestaan met alle grote mystieke namen van zijn tijd: meester Eckhart, Heinrich Suso, Jan van Ruus-broeck, en de geheimzinnige ?Gottesfreund von… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,00
 • Johannes van het Kruis boeken
  Johannes van het Kruis - Mystieke werken

  Deze uitgave biedt in hedendaags Nederlands de volledige tekst van alle werken van de Spaanse mysticus Sint-Jan van het Kruis (1542-1591): Brieven, Gedichten, Geestelijk Hooglied, Bestijging van de Berg Karmel, Donkere Nacht, Levende Vlam van Liefde, Kleinere… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Wilfried Stinissen boeken
  Wilfried Stinissen - De nacht zal lichten als de dag

  De 'donkere nacht' is een onontkoombare etappe op de weg naar God. Wie ernst maakt met zijn geloof moet vroeg of laat door de nacht.Op deze nachtelijke tocht is Sint-Jan van het kruis (1542-1591)een veilige gids. Hij wordt algemeen beschouwd als expert op het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Robert Frager boeken
  Robert Frager - Het hart, het zelf en de ziel

  Het hart, het zelf en de ziel is niet alleen een theoretische verhandeling over het soefisme, het is hier en daar ook werkboek en een praktische handleiding. De schrijver is psycholoog en staat stil bij belangrijke momenten van het psychologisch-spirituele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Nikolaj Gogol boeken
  Nikolaj Gogol - Beschouwingen over de Goddelijke liturgie

  Wie de ware identiteit van de auteur Gogol probeert te achterhalen, moet uiteindelijk de innerlijke en zoekende mens ontdekken die in de schrijver tot 'uitdrukking' komt. Dan kan niemand voorbij aan de bedoeling en de waarde van zijn 'Meditaties over de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Rik Pinxten, Jean Swings boeken
  Rik Pinxten, Jean Swings - En bewaar het geheim

  Vlaamse en Nederlandse broeders en zusters getuigen in dit boek over wat vrijmetselarij voor hen betekent. De vrijmetselaarsloges werken met symbolen en rituelen, en dat kan verbazing of zelfs ongerustheid wekken in een sterk seculiere maatschappij als de onze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,95
 • Juke Hudig, Daniël van Egmond boeken
  Juke Hudig, Daniël van Egmond - Het boek Jonah

  In dit boek toont Juke Hudig het oudtestamentische bijbelverhaal 'Jonah' in 55 pastels. Daniël van Egmond schreef er een filosofische beschouwing bij en Dana Ploeger interviewde Juke Hudig over de achtergrond van haar werk en werkwijze. Het verhaal van Jonah… (Harde kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • Anne-Marie Wegh boeken
  Anne-Marie Wegh - Johannes de Doper die Jezus de Christus werd

  Al tweeduizend jaar wordt Johannes de Doper gezien als degene die de komst van de Messias eerst voorspelt en Jezus vervolgens als 'het Lam van God' herkent bij zijn doop in de Jordaan. Johannes de Doper was echter niet slechts de aankondiger van Jezus. Hij was… (Harde kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Francien van de Beek boeken
  Francien van de Beek - Waanzinnige wijsheid

  In het boek 'Waanzinnige wijsheid' beschrijft Francien van de Beek haar persoonlijke zoektocht naar eenheid aan de hand van het Evangelie der Waarheid. Het Evangelie der Waarheid is geen evangelie in de traditionele zin dat handelt over het leven van Jezus,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Annine E. G. van der Meer boeken
  Annine E. G. van der Meer - Van Sophia tot Maria

  Ook de God van de joden en christenen heeft een vrouwelijke kant. Altijd al gehad. Haar naam is Sophia. Ooit bouwde zij haar eigen tempel en hakte naar eigen zeggen zeven zuilen uit. In deze tempel bereidde zij mannen en vrouwen voor op het bewust worden van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,95
 • Friedrich Weinreb boeken
  Friedrich Weinreb - Friedrich Weinreb vertelt de kruisweg aan de hand van zeven tekeningen van Roland Peter Litzenburger

  In dit boek vertelt Friedrich Weinreb over de kruisweg aan de hand van zeven tekeningen van de Duitse kunstenaar Roland Peter Litzenburger. Dat lijkt nogal haaks te staan op de wereld van de joodse traditie van waaruit Weinreb leeft en denkt; het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Gerondas Païssios van de Athos boeken
  Gerondas Païssios van de Athos - Woorden over het gebed

  In de vijf voorafgaande delen van de serie 'Woorden van Gerondas Païssios van de Athos' wordt vaak melding gemaakt van het gebed, aangezien het voornaamste werk van de Gerondas, als monnik "in zijn volmaaktheid", het gebed was. Maar ook in zijn omgang met de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  21,95
 • Anne-Marie Wegh boeken
  Anne-Marie Wegh - Kundalini-ontwaken

  De verborgen sleutel In ons allen bevindt zich een groeipotentieel dat ons in staat stelt tot een volgende stap in de evolutie. Een krachtbron van Goddelijke oorsprong, waarvan de directe kennis in spirituele tradities alleen werd gedeeld met een klein groepje… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,50