Boeken over geloofsopbouw

 • Henk Fonteyn boeken
  Henk Fonteyn - Pastorale bijbelgids

  Een waardevolle gids voor pastoraal werkers, ouderlingen, diakenen, predikanten en voorgangers. Verdeeld in vijftig verschillende thema's die voorkomen in het dagelijks leven. Diverse passende bijbelteksten per thema met keuze uit zowel Oude als Nieuwe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,95
 • Klaus-Dieter John boeken
  Klaus-Dieter John - God heeft ons gezien

  Toen Klaus-Dieter en Martina elkaar 40 jaar geleden op de school in Duitsland leerden kennen, stelden zij tot hun verrassing vast, dat zij hetzelfde levensdoel hadden. Zij wilden in hun leven als arts het menselijk leed trachten te verminderen in de zgn.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • C. Bos boeken
  C. Bos - Levend geloven

  Hoe bewaart de kerk het geloofsgeheim in deze seculiere tijd? Bonhoeffers antwoord op die vraag is: met levend geloof. In zijn disciplina arcani - een pastorale lees- en leefregel die onder meer gestoeld is op de geschriften van Luther - werkt hij dit nader… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Hans van de Lagemaat boeken
  Hans van de Lagemaat - Jozef

  'Het leven van Jozef' is een praktische en typologische uitleg bij het deze bekende Bijbelse figuur uit Genesis. De schrijver is docent op een middelbare school en hij heeft bij het schrijven van het boek deze leeftijdscategorie voortdurend in gedachten gehad.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Fabrice Midal boeken
  Fabrice Midal - Rainer Maria Rilke

  Rilke (1875-1926) is de dichter der dichters. Al zijn teksten zijn bezield door dezelfde adem, zowel zijn grote dichtwerken zoals de Elegieën van Duino en de Sonnetten aan Orpheüs als de minste van zijn brieven. Rilke leefde als dichter met het hoogste… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Leili Anvar boeken
  Leili Anvar - RUMI. De religie van de liefde

  Mohammad Jalal al-din Rumi (1207-1273) was één van de meest geïnspireerde dichters van de Perzische literatuur en één van de vurigste mystici van de spirituele islam. Hij had een leraar die hij boven allen liefhad, die hem toegang verschafte tot de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Franz Jalics boeken
  Franz Jalics - De contemplatieve weg

  In de Inleiding van dit glasheldere en diepgaande boek schrijft de Auteur: "In het leven van een mens komen contemplatieve ogenblikken voor. Iets licht daarin op wat de mens altijd al verwacht heeft. Ze laten vermoeden dat het leven meer te bieden heeft dan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,00
 • Patrick Lenz boeken
  Patrick Lenz - God diep in mij

  Vele mensen zijn op zoek naar spiritualiteit. Het heeft vooral iets te maken met een verlangen om terug thuis te komen in het leven zelf, om een nieuwe plaats te vinden in het "geheel". Verinnerlijking helpt om dingen te dragen. Meister Eckhart is een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Teresa van Avila boeken
  Teresa van Avila - Uw brieven beuren mij op

  Teresa schreef wellicht tienduizend brieven. Daarvan zijn er een 480 bewaard gebleven, goed voor 1230 bladzijden tekst in de laatste Nederlandse vertaling ( van 1949, dus nog in de oude spelling). Deze nieuwe uitgave is een bloemlezing: de meest boeiende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Bart Visser, Peter Dijkstra boeken
  Bart Visser, Peter Dijkstra - Muziekteams

  Op het gebied van muziek in de kerk is de laatste jaren veel veranderd. Het liedrepertoire is sterk uitgebreid. Muziekteams krijgen een vaste plek naast of in plaats van het orgel. Deze ontwikkelingen leveren zowel inhoudelijke als praktische vragen op. In dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • Walter Tessensohn boeken
  Walter Tessensohn - Wat heeft de Reformatie ons gebracht?

  Wat heeft de Reformatie ons gebracht? In dit boek gaat het niet om de geschiedenis van de Reformatie en welke kerken het heeft voortgebracht, maar over welke leringen en dogma's deze omwenteling heeft teweeggebracht. De splitsing van de Rooms-katholieke Kerk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Sharon Kendrick, Alex Kendrick boeken
  Sharon Kendrick, Alex Kendrick - De uitdaging van de liefde

  Als ze trouwen, beloven jonge mensen elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Helaas zijn er veel relaties die op een ontgoocheling uitlopen. ?Ik hou niet meer van je,? zegt één van de partners en het huwelijk ligt in puin. Alle romantische gevoelens zijn weg… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Nick Vujicic boeken
  Nick Vujicic - Be strong

  Ontdek je kracht en eigenwaarde met 'Be strong'.Nick Vujicic heeft tijdens zijn lezingen duizenden jongeren leren kennen. Wat hem opvalt, is dat velen gebukt gaan onder een negatief zelfbeeld. Om de rem die dat op hun idealen en capaciteiten zet eraf te halen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,99
 • Anselm Grun, Clemens Bittlinger boeken
  Anselm Grun, Clemens Bittlinger - Open je ogen

  Anselm Grün en Clemens Bittlinger bezinnen zich op de zeven 'ik ben'-woorden uit het Johannesevangelie. In deze woorden ontmoet Jezus ons en wij hem in alledaagse dingen: water, brood, de wijnstok. Bij iedere overweging is ook de bijbeltekst (in de Nieuwe… (Harde kaft)

  Lees meer...
  11,50
 • Walter Tessensohn boeken
  Walter Tessensohn - De visie van gereformeerde theologen op de Bijbel

  "De visie van gereformeerde theologen op de Bijbel" is een commentaar op het boek "Ongemakkelijke teksten van Paulus" van Rob van Houwelingen & Reinier Sonneveld (redactie) en co-auteurs, allen theologen. In "Ongemakkelijke teksten van Paulus" worden 75… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Klaas van de Kamp, Joris Vercammen, K.G. Hammar boeken
  Klaas van de Kamp, Joris Vercammen, K.G. Hammar - De ene voet voor de andere

  Elk jaar verschijnt op initiatief van de Oud-Katholieke Kerk een boekje voor de Veertigdagentijd met overdenkingen en gebeden om te gebruiken bij deze bijzondere tijd op weg naar Pasen. Dit jaar hebben de auteurs de ervaringen verwerkt van hun gezamenlijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Dag in dag uit 2017 dagboek

  Al 30 jaar lang een geliefd bijbels dagboek. Beschikbaar in drie uitvoeringen. Dit is het standaard dagboek in handzaam formaat. Diverse auteurs uit de breedte van kerkelijk Nederland hebben de 365 toegankelijke overdenkingen geschreven. Geschikt voor iedereen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    5,90
 • Arie-Jan Mulder boeken
  Arie-Jan Mulder - De Jezus manier

  Het thema van dit boek is de manier waarop Jezus met mensen omging. We lezen een aantal vertrouwde verhalen uit de evangeliën opnieuw, maar nu met een blik die vooral gericht is op de dynamiek tussen Jezus en zijn gesprekspartners. Hoe reageren ze op elkaar?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Michelle Anthony boeken
  Michelle Anthony - Hemelse Huizen

  Aan de hand van 10 gebieden laat Michelle Anthony zien hoe je een levend geloof dat zich uit met hart, hoofd en handen kunt meegeven aan je kinderen en een opvoeding kunt vormgeven met het doel dat je kinderen God gaan leren kennen als hun Vader.Opvoeden gaat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Ad de Bruijne, Hans Burger boeken
  Ad de Bruijne, Hans Burger - TU-bezinningsreeks Gereformeerde hermeneutiek vandaag

  In deze bundel geven docenten van de Theologische Universiteit in Kampen hun kijk op hermeneutiek. Ging het bij hermeneutiek vroeger alleen om het uitleggen en toepassen van de Bijbel, tegenwoordig omvat hermeneutiek meer. Wat betekent de Bijbel? Maar ook: wie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Teresa van Avila boeken
  Teresa van Avila - Het boek van mijn leven

  Er zijn niet zoveel mensen die na enkele eeuwen nog aandacht krijgen omwille van hun geschriften. Eén van hen is zeker Teresa van Ávila (1515-1582). Ze is een buitengewone persoonlijkheid en daarom weinig begrepen door haar omgeving. Op aanvraag van haar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • H. de Jong boeken
  H. de Jong - Geloven bij nacht en ontij

  Dit boekje met bijbellezingen laat zien dat de profeet Habakuk uit het Oude Testament aandacht vraagt voor een zaak die nog altijd brandend actueel is:Het onrecht en de verdrukking in de wereld, en een God die zich daarbij afwezig lijkt te houden.Dit is een… (Harde kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • J. Dobson, S. Dobson boeken
  J. Dobson, S. Dobson - Nachtlicht

  Even tijd voor elkaar, aan het einde van de dag. En even tijd voor God. Als u daar moeite mee hebt, dan is Nachtlicht een boek voor u. Het is geschreven door twee drukbezette mensen die al vele jaren met elkaar getrouwd zijn. Zij hebben ontdekt hoe kostbaar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Tom Wright, David de Vos boeken
  Tom Wright, David de Vos - Matteüs voor iedereen 2

  In Engeland verschijnt al een aantal jaren een zeer toegankelijke uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de bekende nieuw-testamenticus N.T. Wright. In deze bijbeluitleg, die in Engeland veel geroemd wordt en enorm populair is, is de tekst van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Tom Wright boeken
  Tom Wright - Paulus voor iedereen Romeinen 1

  "Eén van de minder toegankelijke Bijbelboeken is de Romeinenbrief. We zijn nu anderhalf jaar met een 'Romeinen kring' bezig en gebruiken daarbij de recent in het Nederlands uitgegeven boekjes van N.T. Wright: Paulus voor iedereen - Romeinen deel 1 en 2. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50