Boeken over geloofsopbouw

  • Bart Visser, Peter Dijkstra boeken
    Bart Visser, Peter Dijkstra - Muziekteams

    Op het gebied van muziek in de kerk is de laatste jaren veel veranderd. Het liedrepertoire is sterk uitgebreid. Muziekteams krijgen een vaste plek naast of in plaats van het orgel. Deze ontwikkelingen leveren zowel inhoudelijke als praktische vragen op. In dit… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    16,99
  • Francis Chan, Mark Beuving boeken
    Francis Chan, Mark Beuving - X- Vermenigvuldigen

    Een eenvoudig, praktisch, bijbels en persoonlijk hulpmiddel voor discipelen van Jezus die discipelen van Jezus willen maken.Een eenvoudig, praktisch, bijbels en persoonlijk hulpmiddel voor discipelen van Jezus die discipelen van Jezus willen maken. – David… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    17,99
  • Koen Holtzapffel, Pieter Korbee boeken
    Koen Holtzapffel, Pieter Korbee - In mij stroomt een rivier

    Remonstranten benadrukken graag de diversiteit van hun spiritualiteit - 'Geloof begint bij jou'. Maar hoe zit het met hun voorgangers: wat betekent geloof voor hen? Het honderdjarig bestaan van het Convent van Remonstrantse Predikanten vormt voor vierentwintig… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    12,99
  • Wilma Poolen boeken
    Wilma Poolen - Take your time

    Nieuw in de succesvolle serie 'Love to write'. Zie het als dagboek zonder datum. Maarliefst 70 x stille tijd met originele ideeen in thematische opzet. Heel divers. Vul de zin aan, tekenen, handletteren, journaling of scrapbooken. Je krijgt veel ruimte voor… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    15,00
  • Bobby Schuller boeken
    Bobby Schuller - Het koninkrijk van god is nu!

    Het Koninkrijk van God is NU en u kunt daarin leven! Ontdek aan de hand van tien uitspraken hoe u het leven in Gods Koninkrijk nu kunt ervaren. Van het loslaten van zekerheid, tot het antwoorden op uw roeping. Van binnenkomen zoals je bent, tot uitgroeien naar… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    14,95
  • Bobby Schuller boeken
    Bobby Schuller - Bekijk de wereld door Gods ogen

    Bobby neemt ons mee terug in de tijd naar Paulus, en zijn brief die hij aan de gemeente in Rome schreef. Een levens veranderende boodschap die vandaag de dag nog altijd heel actueel is. In een maatschappij waar prestatie en imago heel belangrijk zijn, is het… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    14,95
  • Gerard de Groot boeken
    Gerard de Groot - De Heilige Geest

    De Heilige Geest. Wie is Hij en wat doet Hij. Misschien verlang je ernaar vervuld te worden met de Heilige Geest, maar heb je vragen. Is de Heilig Geest voor iedereen? Is de doop in de Heilige Geest echt nodig? Wat gebeurd er als je gedoopt wordt met de… (Zachte kaft)

    Lees meer...
      8,95
  • Henk Stoorvogel boeken
    Henk Stoorvogel - Onderweg met Ruth

    In 'Onderweg met Ruth', het nieuwe boek van Henk Stoorvogel, staan twintig Bijbelstudies over het leven van Ruth. Het boek is geschikt voor persoonlijke verdieping en kan daarnaast uitstekend dienen als Bijbelstudiemateriaal voor gespreksgroepen. Elk hoofdstuk… (Zachte kaft)

    Lees meer...
      9,99
  • Mirjam Karssen boeken
    Mirjam Karssen - Groeikracht

    Mirjam Karssen heeft haar eigen praktijk voor christelijke psychosociale therapie, zij is contextueel, lichaamsgericht en pastoraal onderlegd. Vanuit haar praktijk geeft ze ook trainingen en groepstherapie. Kenmerkend hierin is dat ze ook lichaamsgericht werkt… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    16,95
  • Susan Baltussen boeken
    Susan Baltussen - Ik ben bij je - werkboek

    Op weg naar je eerste heilige Communie leer je veel over Jezus, zijn woorden, zijn leven, zijn dood en verrijzenis. Je leert waarom je op Jezus kunt vertrouwen. 'Ik ben bij je', heeft hij ons beloofd. En je ontdekt waarom het fijn is om bij Hem te horen in de… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    13,50
  • Jan Pool, Antoni van Dijk boeken
    Jan Pool, Antoni van Dijk - Drieluik-pakket van Jan Pool met gratis Reisgids!

    Ga op weg naar je bestemming! Jij bent gemaakt voor een doel, een speciale bestemming. Je Schepper nodigt je uit voor een ontdekkingsreis die bestaat uit drie etappes: vriendschap met de Vader (intimiteit), weten wie je bent in Christus (identiteit) en leven… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    29,95
  • Hans Burger boeken
    Hans Burger - LEVEN IN CHRISTUS

    Leven in Christus - Over de betekenis van het verhaal van Jezus Vanaf het begin van zijn theologische onderzoek is Hans Burger gegrepen geweest door de vraag wat het nu betekent dat we 'in Christus' zijn, zoals de Bijbel zegt. Steeds meer is hij tot de… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    27,50
  • Jaap Zijlstra boeken
    Jaap Zijlstra - Levend water

    Het Bijbels dagboek 'Levend water' van Jaap Zijlstra verscheen eerder onder de titel 'Toekomst' en bevat verhelderende en verrassende meditaties in eenvoudige taal. De uitleg, ook van moeilijke Bijbelgedeelten, is voor een ieder te begrijpen. 'Levend water'… (Harde kaft)

    Lees meer...
    29,99
  • John Goldingay boeken
    John Goldingay - EXODUS EN LEVITICUS VOOR IEDEREEN

    In het derde deel van Goldingays serie over het Oude Testament geeft hij een toegankelijk en boeiend overzicht van twee belangrijke Bijbelboeken, waarin de geschiedenis van de uittocht van het volk Israël uit Egypte onder leiding van Mozes, de reis door de… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    17,50
  • Henk Stoorvogel, Ruth Stoorvogel boeken
    Henk Stoorvogel, Ruth Stoorvogel - Samen is...

    'Samen is...' is een invulboek voor elke dag, waarin je als man en vrouw wordt uitgedaagd om gestalte te geven aan 'samen'. Je leert elkaar (nog) beter kennen met de vragen en opdrachten die je allebei met je eigen antwoord invult. Wat wordt bedoeld met dit… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    22,99
  • Margriet van der Kooi, Kees van der Kooi boeken
    Margriet van der Kooi, Kees van der Kooi - Goed gereedschap is het halve werk

    Aan de hand van ervaringen in een ziekenhuis gaan de auteurs na - vanuit hun verschillende disciplines - welke rol theologie vervult in pastoraat, geestelijke verzorging en coaching. En omgekeerd: hoe ontmoetingen inwerken op de theologie. Mensen vertellen hun… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    16,99
  • John Eldredge boeken
    John Eldredge - Jezus onze niet zo lieve Heer

    Helaas is Jezus voor veel mensen te religieus om van te houden, te afstandelijk om te kunnen ervaren en te streng om een bron van leven te kunnen zijn. Wat hebben we in de loop der eeuwen van hem gemaakt? Klopt dat beeld wel met de werkelijkheid? In de Bijbel… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    18,50
  • Alain Delaye boeken
    Alain Delaye - Jan van het kruis

    In een onaanzienlijk dorp van Oud-Castilië ziet in 1542 de zoon van arme wevers, verstoten door hun familie, het levenslicht. In 1591, in een klooster in Andalusië, sterft een karmeliet, door zijn medebroeders gemarginaliseerd, overdekt met zweren en wonden.… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    14,95
  • Robert Henckes boeken
    Robert Henckes - De barmhartige samaritaan

    Wie kent niet die krachtdadige oproep: 'Bemin je naaste als jezelf '? Maar veel mensen vergeten dat laatste: 'als jezelf '. Als ik niet van mezelf hou, als ik mezelf niet bekwaam acht om lief te hebben en bemind te worden, hoe kan ik dan een ander, een naaste… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    19,95
  • Johannes Schiettecatte boeken
    Johannes Schiettecatte - Dorst naar het absolute

    In 2015 werd de vijfhonderdste verjaardag van de geboorte van Teresa van Jezus, beter bekend als Teresa van Avila gevierd, in Avila en overal waar deze Spaanse katholieke heilige bekend staat als een baken van (christelijke) spiritualiteit. Zij stierf te Alba… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    15,95
  • Wetenschap van het kruis

    "Ik verkondig je geen enkele wetenschap dan die van Jezus Christus en zijn kruis" (1 Kor. 2,2). De gekruisigde Christus openbaart je het grote mysterie van Gods liefde-tot-het-uiterste. In het licht van de verrijzenis wordt het kruis bevrijdend voor alle… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    19,95
  • Jacques Philippe boeken
    Jacques Philippe - Op golven van liefde en vertrouwen

    Surfen, vooral op flink schuimende zeegolven, is een kunst en een uitdaging. Het is een kunst om met veel handigheid de wind op te vangen en het zeil te richten. Het is een uitdaging om je toe te vertrouwen aan het spel van het water. Zo is ook een… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    14,00
  • Edith Stein boeken
    Edith Stein - Uit het leven van een Joodse familie

    U houdt de eerste integrale Nederlandse vertaling in uw handen van wat Edith STEIN (12/10/1891 - 09/08/1942) haar 'familiegeschiedenis' noemde. Een bepaling in het testament dat Edith schreef kort voor haar deportatie en dood in de gaskamers van… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    29,95
  • Koen De Meester boeken
    Koen De Meester - Heilige Elisabeth van de Drie-eenheid verteld door haarzelf

    Op 16 oktober 2016 heeft Paus Franciscus, op het Sint-Pietersplein te Rome, de jonge française Elisabeth Catez heiligverklaard. Reeds voordien, bij haar zaligverklaring, zei Paus Johannes-Paulus II: "Wij durven haar vandaag aan de wereld voorstellen. De… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    14,95
  • Simone Pacot boeken
    Simone Pacot - Open je deuren voor de geest

    Deel 4 van 5 De Heilige Geest staat voor je deur. Maar hoe zal je hem onthalen? Hoe zal je je dagelijkse leven door hem laten inspireren? Tot in de kleine details? Simone Pacot laat je in dit boek proeven van het leven in en met de Geest. Ze probeert je aan te… (Zachte kaft)

    Lees meer...
    19,50