Boeken over geloofsopbouw

 • WIllem Maarten Dekker, Bert Karel Foppen, Bert de Leede, Koos van Noppen boeken
  WIllem Maarten Dekker, Bert Karel Foppen, Bert de Leede, Koos van Noppen - Ankerplaatsen

  'In het geloof voel ik me net als een vlieg aan het plafond. Op z'n kop, geen grond onder hem, maar van boven wordt hij vastgehouden.'Het raadselachtige beeld - ontleend aan een boek van Wim Dekker - benadrukt de passieve kant van geloven. Het geloof is niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • J. Westland boeken
  J. Westland - Artios-reeks Een hand boven je hoofd

  Wat ervaar je als kerkganger wanneer's zondags aan het eind van de kerkdienst de zegen uitgesproken wordt? Het gevoel dat een zegen opwekt, of juist de afwezig-heid van enig gevoel, kan nogal persoonsgebonden zijn.De auteur van Een hand boven je hoofd staat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • J. Belder boeken
  J. Belder - Ankerserie Prediker

  Prediker. Wie was hij? Welke zin ziet hij in het leven? Waarom en waartoe heeft God ons geschapen? Hoe moeten we omgaan met onze tijd? Prediker lijkt gedateerd en is toch hoogst actueel. Een geschrift dat zijn geheimen niet prijsgeeft bij oppervlakkig lezen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • W. Verboom boeken
  W. Verboom - De catechismus voor kinderen

  De Heidelbergse Catechismus wordt al eeuwenlang gebruikt, maar is geen eenvoudig belijdenisgeschrift. 'De catechismus voor kinderen' wil kinderen in de leeftijd van ongeveer 7 tot 10 jaar helpen om de soms moeilijke woorden te begrijpen.Daarvoor is de inhoud… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,95
 • Reinier Sonneveld boeken
  Reinier Sonneveld - #Jezus

  Kun je weinig met die oude schilderijen in kerken en musea? Wil je gelovige kennissen, collega's, vrienden beter begrijpen? Zoek je verdieping en vraag je je af of Jezus iets voor je kan betekenen? #Jezus is een ongedwongen kennismaking voor moderne mensen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,50
 • Phlip Yancey boeken
  Phlip Yancey - TERUG NAAR GENADE

  Waarom roept de kerk zulke negatieve gevoelens op? Dat vraagt Philip Yancey zich als journalist al zijn hele leven af. Deze steeds terugkerende vraag is nog nooit zo belangrijk geweest: in de westerse wereld is het aanzien van het christendom in de afgelopen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • W. van Gorsel boeken
  W. van Gorsel - Leven in Zijn dienst

  Vele oudere vragen worden actueel voor (jonge) mensen die in het openbaar belijdenis van hun geloof afleggen. Vragen die opkomen als zij terugdenken aan hun Doop, als zij vooruitkijken naar het Avondmaal, en bovenal als zij om zic h heen zien naar de praktijk… (Harde kaft)

  Lees meer...
  11,50
 • Henk Poot boeken
  Henk Poot - Abraham, de vriend van God

  Abrahams leven is één lange reis met God. Onder Gods leiding trekt Abraham van Ur der Chaldeeën naar het Beloofde Land en wordt daar de stamvader van Israël en alle gelovigen. Zijn kinderlijk geloof en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid zorgen ervoor dat hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • J. Hoek boeken
  J. Hoek - Gereformeerde spiritualiteit

  Het begrip spiritualiteit is in Nederland nog nooit zo populair geweest als nu Vanuit de veronderstelling dat er meer is tussen hemel en aarde, gaan velen op zoek naar de diepere zin van het leven. In 'Gereformeerde spiritualiteit ' onderzoekt dr. J. Hoek het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Gerrit ten Berge boeken
  Gerrit ten Berge - Schatrijk !

  Dit dagboek biedt tieners de mogelijkheid om elke dag een stukje uit de bijbel te lezen en te overdenken. De dagstukjes zijn geschreven aan de hand van het getuigenis van de apostel Johannes. Hij was een goede vriend van Jezus en een ooggetuige van alles wat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Tony Campolo, Shane Claiborne boeken
  Tony Campolo, Shane Claiborne - Leven naar de woorden van Jezus

  Wat als we Jezus' woorden werkelijk zo zouden lezen als Hij ze bedoeld heeft? Bestsellerauteurs Shane Claiborne en Tony Campolo pleiten voor een levensstijl die zich volledig richt op de uitspraken van Jezus, de 'rode letters' in de Bijbel. Deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Henk Poot boeken
  Henk Poot - Geplant aan waterstromen

  In Geplant aan waterstromen staan de Psalmen centraal. Elk hoofdstuk bestaat onder andere uit achtergrondinformatie, liederen en gebedspunten. Naast het vergroten van bijbelkennis, richt ds. Henk Poot zich in dit boek op het pastorale aspect van zorg en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Jacqueline A. van den Berg boeken
  Jacqueline A. van den Berg - Artios-reeks Reizen met Augustinus

  De laatste jaren worden de gevolgen van de ontkerkelijking van Nederland duidelijker zichtbaar. De verhouding tussen kerk en haar cultuur is drastisch veranderd en deze nieuwe situatie vraagt om andere accenten dan voorheen in de toerusting van gelovigen. Die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,50
 • C. Bos boeken
  C. Bos - Bevrijd geloven

  De Heidelbergse Catechismus is niet alleen een leerboek, maar bovenal een pastorale gids. In Bevrijd geloven laat ds. C. Bos zien hoe de catechismus bruikbare handvatten biedt voor pastorale werkers. Vragen als 'Wat is uw enige troost?' en 'Wat is een waar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,50
 • C.G. Vreugdenhil boeken
  C.G. Vreugdenhil - De lofzang van Dordt

  De Dordtse Leerregels: een vrij onbekend belijdenisgeschrift dat vragen op kan roepen. Als er een uitverkiezing is, hoe zit het dan met onze eigen verantwoordelijkheid? Heeft het zin om te bidden als al vaststaat wie naar de hemel gaan?In dit boek legt dominee… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Henk Stoorvogel boeken
  Henk Stoorvogel - Jezus leven journal

  In 'Jezus leven journal' kun je noteren hoe het boek 'Jezus leven' van Henk Stoorvogel uitwerkt in jouw leven. Hoe zag een dag in het leven van Jezus er uit? Wat was er zo bijzonder aan Hem, dat duizenden mensen Hem volgden? Henk Stoorvogel heeft zich verdiept… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,99
 • Jos Douma boeken
  Jos Douma - Leven voor de ander

  In 'Leven voor de ander' laat Jos Douma zien waar het op aankomt als je als christen wilt leven in deze hectische tijd. Je leeft niet voor jezelf, maar voor de ander! Paus Franciscus heeft voor 2016 het thema barmhartigheid benoemd. Veel protestante… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Pieter Lalleman boeken
  Pieter Lalleman - Van blijvend belang

  In 'Van blijvend belang' laat Pieter Lalleman zien dat het Oude Testament, ongeveer driekwart van de Bijbel, nog steeds veel heeft te zeggen over het concrete aardse leven van nu. Het bevat veel onderwerpen die in het Nieuwe Testament niet of nauwelijks meer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Tanneke Dorgelo-Sluiter boeken
  Tanneke Dorgelo-Sluiter - Het woord in je hart NBV

  Memoriseer 52 bijbelteksten die je bemoedigen, troosten, bevestigen en richting geven aan je leven. 52 Bijbelteksten memoriseren om nooit meer te vergeten. Herinner belangrijke bijbelteksten op momenten dat je ze nodig hebt of ze wilt delen. Favoriete… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • André F. Troost boeken
  André F. Troost - Morgen komt de Messias

  Meditaties, verhalen en gedichten met het oog op advent en kerst. André Troost brengt ons in de warme sfeer van advent en kerst en weet de lezer te raken met ernst én humor. Bezinning en verstilling, vreugde en verwondering.Verzorgde, stijlvol uitgevoerde… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Anne/Minke Hakvoort boeken
  Anne/Minke Hakvoort - Hartlopen

  Hartlopen, rennen met passieWe zijn geroepen om recht te doen. Maar soms is het moeilijk om aan die roeping handen en voeten te geven.Na een indrukwekkende reis naar Rwanda ontstaat bij Anne-Minke Hakvoort het verlangen om op te komen voor mensen die lijden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • Jacqueline A. van den Berg, A. Snoek boeken
  Jacqueline A. van den Berg, A. Snoek - Confessie

  Belijden is van levensbelang. Met het hart geloven en met de mond belijden tot zaligheid. Confessie is een ander woord voor belijdenis. Wij hebben een schat gekregen in de belijdenisgeschriften. Door de eeuwen heen zijn ze opgeschreven. Dit gebeurde vaak in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • P. Eikelboom boeken
  P. Eikelboom - Zorg voor elkaar Schuld en vergeving

  Schuld is een last. Verkeerd handelen maakt iemand boos, berokkent verdriet, beschadigt verhoudingen of beschaamt vertrouwen. In een gezin, vriendschap, binnen de kerk of daarbuiten. Verhoudingen moeten goed zijn, maar is vergeving altijd mogelijk? De auteur… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Amber van Schooneveld boeken
  Amber van Schooneveld - Levende Hoop

  Als er iets zou bestaan als een wereldwijde plaag, dan is het armoede. De enorme omvang van het probleem nagelt mensen aan de grond. Wat kunnen we doen? Waar moeten we beginnen? En zei Jezus zelf niet dat de armen altijd bij ons zouden zijn? Amber van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Eden Jersak, Brad Jersak boeken
  Eden Jersak, Brad Jersak - Gesprekken met God

  Leren luisteren naar Gods stem is iets dat ons niet makkelijk afgaat, terwijl we er allemaal naar verlangen om Zijn stem beter te verstaan en Hem beter te leren kennen. Gesprekken met God is geschreven door Brad & Eden Jersak (Canada) om je te helpen van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95