Boeken over bijbelwetenschappen

 • Egbert Rooze, Paul De Witte boeken
  Egbert Rooze, Paul De Witte - De Messias en de macht van Rome

  De eerste messiaanse (christelijke) gemeenschappen ontstaan in de 'nacht' van het Romeinse imperium aan het begin van onze jaartelling. De Jeruzalemse tempelelite ten tijde van Jezus steunde Rome's expansiepolitiek. De tempel - het economisch, politieke en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Cees den Heyer boeken
  Cees den Heyer - Twee testamenten

  De christelijke kerk is in het bezit van een Bijbel die uit twee delen - twee testamenten - bestaat. Die unieke situatie is het gevolg van de ontstaansgeschiedenis van het christendom. De eerste christenen waren Joden en hadden de beschikking over geschriften… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,99
 • S. Janse, G. de Kruijf boeken
  S. Janse, G. de Kruijf - De tegenstem van Jezus

  Het thema 'religie en geweld' is door de aanslagen van extreme moslims in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Algemeen wordt erkend dat niet alleen de islam, maar ook het jodendom en het christendom gewelddadige kanten hebben. Is dat geweld al… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • Bert Jan Lietaert Peerbolte boeken
  Bert Jan Lietaert Peerbolte - Paulus en de rest

  De apostel Paulus blijft in vele opzichten een raadsel. Bert Jan Lietaert Peerbolte presenteert hem als een hellenistische Jood die trouw bleef aan zijn joodse uitgangspunten, maar tegelijkertijd Jezus Christus verkondigde als centrum van Gods handelen met de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,99
 • Edward van 't Slot boeken
  Edward van 't Slot - Openbaringsnegativisme

  In 1944 schreef Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) vanuit een Berlijnse gevangeniscel aan zijn vriend Eberhard Bethge dat de grote Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968) weliswaar terecht een revolutie had ontketend in de theologie - Barth had namelijk een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • M.C. Mulder boeken
  M.C. Mulder - Israel in Romeinen 10

  Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21Een grondige exegetische studie van cruciale bijbelgedeelten over de relatie tussen kerk en Israël.Deze studie biedt een uitleg van Romeinen 10. Enerzijds wordt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,99
 • Walter Brueggemann boeken
  Walter Brueggemann - Uitverkoren volk?

  Oudtestamenticus Walter Brueggemann stelt indringende vragen bij de complexe relatie tussen het Israël uit de Bijbel en het Israël van nu. Hij werkt dit uit in vier thema's: het Israëlisch-Palestijns conflict, de relatie tussen de huidige Israëli's en het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,50
 • P.G. van Oyen boeken
  P.G. van Oyen - Het Evangelie van Issa

  Dit is het wonderlijke verhaal van de vondst van een belangrijke tekst over het leven van Jezus Christus. Dezetekst werd in 1887 in een klooster in Ladakh ontdekt, op de grens van India en Tibet, door de Russische onderzoeker Nicolas Notovitch. De tekst werd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Armin Baum, Rob van Houweling boeken
  Armin Baum, Rob van Houweling - Theologie van het Nieuwe Testament

  Theologie van het Nieuwe Testament, onder redactie van Armin Baum en Rob van Houwelingen, is een thematisch opgezet handboek, bestemd voor afgestudeerde theologen en theologische studenten, maar zeker ook voor betrokken bijbellezers. Het is het resultaat van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Dietrich Bonhoeffer boeken
  Dietrich Bonhoeffer - Aanzetten voor een ethiek; uitgebreid

  Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog aan zijn eigen ontwerp van een ethiek. Het project bleef onvoltooid, doordat hij gevangengenomen werd. De ethiek die hem voor ogen stond, was echter ook nooit bedoeld als kant-en-klaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,99
 • Yolanda Katanacho boeken
  Yolanda Katanacho - Het land van Christus

  Het land van Christus is Katanacho’s theologische fundering van het Kairos-document Uur van de waarheid (2009), dat ook in deze uitgave is opgenomen. Van wie is het Beloofde Land: alleen het Joodse volk, of ook de Palestijnen? In het debat hierover laat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,99
 • H.R. van de Kamp boeken
  H.R. van de Kamp - Openbaring

  Op het eiland Patmos ontvangt Johannes van God een profetie. Op bevel van Christus schrijft Johannes op wat hij hoort en ziet. Hij verstuurt dit boek naar zeven gemeenten in Asia, een Romeinse provincie aan de westkust van het huidige Turkije. In dit deel van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Jakob van Bruggen boeken
  Jakob van Bruggen - Matteus

  Het evangelie van Jezus bracht het volk Israël op een tweesprong. Sommigen wezen Hem af, anderen aanvaardden Hem als de Messias. Matteüs beschrijft in die situatie de levensgeschiedenis van Jezus. Zijn boek krijgt daardoor een bijzondere diepgang. Het is het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  52,50
 • P.H.R. van Houwelingen boeken
  P.H.R. van Houwelingen - 1 Petrus

  Het Nieuwe Testament telt twee brieven op naam van Petrus. Ze behoren tot de zogeheten Katholieke Brieven, die door verschillende oorzaken helaas wat in de schaduw gebleven zijn van de door Paulus gevoerde correspondentie. Daarom hebben 1 en 2 Petrus een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • L. Floor boeken
  L. Floor - Jakobus

  De brief van Jakobus is een brief van dichtbij. Van Jezus'eigen broer, leider van de oudste gemeente in Jeruzalem. De taal van de Bergrede klinkt erin door. De boodschap daarvan wordt doorgegeven aan een volgende generatie.De brief richt zich daarbij vooral op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • L. Floor boeken
  L. Floor - Efeziers

  De brief aan de Efeziërs is een van de dertien brieven die door de apostel Paulus geschreven zijn. In deze brief bespreekt hij een groot aantal onderwerpen die ook in de andere brieven van hem aan de orde komen. Bij die veelheid van onderwerpen valt de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Th. a Kempis boeken
  Th. a Kempis - De navolging vn Christus in jonge taal

  Thomas a KempisHertaald door Mink de Vries Een klassieker in een hip jasje. Het bekendste werk uit de Moderne Devotie en het meeste gelezen boek na de Bijbel nu in een nieuwe hertaling. Makkelijk leesbaar voor jong en oud. Vol praktische spreuken om je leven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Jakob van Bruggen boeken
  Jakob van Bruggen - Christus op aarde

  Dit boek is gewijd aan het leven van Jezus Christus op aarde. Het houdt zich bezig met de vier hoofdbronnen voor onze kennis van Jezus' levensgeschiedenis. Dat zijn de evangeliën op naam van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Hoe verhouden deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Hendrik Koorevaar, Mart-Jan Paul boeken
  Hendrik Koorevaar, Mart-Jan Paul - Theologie van het Oude Testament

  Dit handboek over het Oude Testament biedt een heldere kijk op de hoofdlijnenvan Gods openbaring en maakt de samenhang tussen en de strekkingvan de bijbelboeken duidelijk.Het eerste deel geeft een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken,deel 2 reikt… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • H. Jagersma boeken
  H. Jagersma - De onbekende rijkdom van de bijbel

  De bijbel is een boek om in te gaan wonen. Door zijn rijke opbouw stuit je steeds op nieuwe inzichten en oriëntatie. Prof. Henk Jagersma leidt de lezer met dit boek de wereld van het bijbellezen binnen.Hij opent zijn boek met een catalogus van twaalf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • D. Harting boeken
  D. Harting - Grieks Nederlands handwoordenboek op het nieuwe Testament

  Dirk Harting (1817-1892) was in de 19de eeuw een vooraanstaand theoloog en doopsgezind predikant. In opdracht van de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk, raakte hij in 1853 betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe "synodale" vertaling van het nieuwe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • Jos de Heer boeken
  Jos de Heer - Commentaar op Lucas 1 de oorsprongen van het geloof

  Dit commentaar op het evangelie van Lucas zet de betekenis van deze eeuwenoude tekst in begrijpelijk Nederlands om en actualiseert ze. Het maakt de nieuwste exegetische en historische inzichten toegankelijk voor een breed publiek en wil hierbij recht doen aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Jos de Heer boeken
  Jos de Heer - Commentaar op Lucas 5-13

  Wie is Jezus? Twintig eeuwen na zijn geboorte is die vraag nog steeds relevant en actueel. Na de val van de grote ideologieën die onze wereld richting en perspectief wilden geven, dreigt er een alles verkillende en verschralende scepsis ten aanzien van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Jos de Heer boeken
  Jos de Heer - Commentaar op Lucas 14-24

  Eeuwenoude levensbeschouwelijke en religieuze tradities hebben voor velen hun élan verloren. Het leven raast voort en lijkt oneindig complex. Hoe vinden we de weg in dit leven, dat zo kostbaar en de moeite waard is? In welke richting zoeken we houvast? Waar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Gerard den Hertog, Wilken Veen boeken
  Gerard den Hertog, Wilken Veen - Aanzetten voor een ethiek

  Het boek 'Ethik' is een van de bekendste werken van de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Het boek is geen afgerond geheel: terwijl Bonhoeffer met dit project bezig was, werd hij gevangengenomen, zodat hij het boek nooit heeft kunnen voltooien. De ethiek die hem… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50