Boeken over bijbelwetenschappen

 • Bert Jan Lietaert Peerbolte boeken
  Bert Jan Lietaert Peerbolte - Paulus en de rest

  De apostel Paulus blijft in vele opzichten een raadsel. Bert Jan Lietaert Peerbolte presenteert hem als een hellenistische Jood die trouw bleef aan zijn joodse uitgangspunten, maar tegelijkertijd Jezus Christus verkondigde als centrum van Gods handelen met de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,99
 • Edward van 't Slot boeken
  Edward van 't Slot - Openbaringsnegativisme

  In 1944 schreef Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) vanuit een Berlijnse gevangeniscel aan zijn vriend Eberhard Bethge dat de grote Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968) weliswaar terecht een revolutie had ontketend in de theologie - Barth had namelijk een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • M.C. Mulder boeken
  M.C. Mulder - Israel in Romeinen 10

  Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21Een grondige exegetische studie van cruciale bijbelgedeelten over de relatie tussen kerk en Israël.Deze studie biedt een uitleg van Romeinen 10. Enerzijds wordt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,99
 • Marinus Beute boeken
  Marinus Beute - Wie ben ik als ik preek?

  Onze huidige cultuur kenmerkt zich door grote aandacht voor het zelf. Iedereen die vandaag preekt, zal zich daarom regelmatig de vraag stellen: 'Wie ben ik als ik preek?'In deze homiletische studie staat het theologische zelfbeeld van de prediker centraal. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Richard B. Hays boeken
  Richard B. Hays - Achteruit lezen

  Wie het getuigenis in de Evangeliën van het Nieuwe Testament goed wil lezen en interpreteren, kan dat niet doen zonder het Oude Testament. Dat is de boodschap die Richard B. Hays in dit boek wil brengen en uitwerken. Op overtuigende wijze laat Hays zien dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Leo Baeck boeken
  Leo Baeck - Het evangelie is joods!

  De Berlijnse Rabbijn Leo Baeck (1873-1956) werd vanaf 1933 algemeen beschouwd als de belangrijkste woordvoerder van de Duitse joden. Als een van de eersten stelde hij dat de evangeliën door en door joodse verhalen zijn over een verlosser afkomstig uit het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • P.G. van Oyen boeken
  P.G. van Oyen - Het Evangelie van Issa

  Dit is het wonderlijke verhaal van de vondst van een belangrijke tekst over het leven van Jezus Christus. Dezetekst werd in 1887 in een klooster in Ladakh ontdekt, op de grens van India en Tibet, door de Russische onderzoeker Nicolas Notovitch. De tekst werd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • H. Jagersma boeken
  H. Jagersma - De onbekende rijkdom van de bijbel

  De bijbel is een boek om in te gaan wonen. Door zijn rijke opbouw stuit je steeds op nieuwe inzichten en oriëntatie. Prof. Henk Jagersma leidt de lezer met dit boek de wereld van het bijbellezen binnen.Hij opent zijn boek met een catalogus van twaalf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • P.H.R. van Houwelingen boeken
  P.H.R. van Houwelingen - 2 Petrus Judas

  Dit deel uit de afdeling Katholieke Brieven en Openbaring bevat een commentaar op de tweede brief van Petrus en de brief van Judas, geschreven door dr. P. H. R. van Houwelingen. Hij promoveerde in 1988 op een studie over de echtheid van de tweede brief van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Jos de Heer boeken
  Jos de Heer - Commentaar op Lucas 5-13

  Wie is Jezus? Twintig eeuwen na zijn geboorte is die vraag nog steeds relevant en actueel. Na de val van de grote ideologieën die onze wereld richting en perspectief wilden geven, dreigt er een alles verkillende en verschralende scepsis ten aanzien van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Jakob van Bruggen boeken
  Jakob van Bruggen - Marcus

  Het evangelie naar Marcus was lange tijd het stiefkind onder de evangeliën.Klein in de schaduw van Matteüs en Lucas. Tegenwoordig lijkt het juist helemaal centraal te staan. Door velen nu beschouwd als het oudste evangelie, bron voor de anderen. Maar is het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,99
 • Jakob van Bruggen boeken
  Jakob van Bruggen - Christus op aarde

  Dit boek is gewijd aan het leven van Jezus Christus op aarde. Het houdt zich bezig met de vier hoofdbronnen voor onze kennis van Jezus' levensgeschiedenis. Dat zijn de evangeliën op naam van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Hoe verhouden deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Jos de Heer boeken
  Jos de Heer - Commentaar op Lucas 14-24

  Eeuwenoude levensbeschouwelijke en religieuze tradities hebben voor velen hun élan verloren. Het leven raast voort en lijkt oneindig complex. Hoe vinden we de weg in dit leven, dat zo kostbaar en de moeite waard is? In welke richting zoeken we houvast? Waar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • L. Floor boeken
  L. Floor - Filippenzen

  De brief van Paulus aan de Filippenzen beweegt zich tussen blijdschap en verontwaardiging. Vreugde over de gemeente wordt gecombineerd met een heftige uitval. Tegen wie? Dwaalleraars? Joodse christenen? Joden? Het antwoord op deze vragen bepaalt in belangrijke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • L. Floor boeken
  L. Floor - Efeziers

  De brief aan de Efeziërs is een van de dertien brieven die door de apostel Paulus geschreven zijn. In deze brief bespreekt hij een groot aantal onderwerpen die ook in de andere brieven van hem aan de orde komen. Bij die veelheid van onderwerpen valt de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • H.R. van de Kamp boeken
  H.R. van de Kamp - Openbaring

  Op het eiland Patmos ontvangt Johannes van God een profetie. Op bevel van Christus schrijft Johannes op wat hij hoort en ziet. Hij verstuurt dit boek naar zeven gemeenten in Asia, een Romeinse provincie aan de westkust van het huidige Turkije. In dit deel van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,99
 • Jakob van Bruggen boeken
  Jakob van Bruggen - Paulus

  Wie was Paulus? Wat bewoog hem? We hebben fragmenten van een levensbeschrijving in het boek Handelingen. En we hebben nog enkele brieven van hem. Dit weinige heeft grote invloed gehad. Volgens sommigen was dat een negatieve invloed: de breuk tussen joden en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Jos de Heer boeken
  Jos de Heer - Commentaar op Lucas 1 de oorsprongen van het geloof

  Dit commentaar op het evangelie van Lucas zet de betekenis van deze eeuwenoude tekst in begrijpelijk Nederlands om en actualiseert ze. Het maakt de nieuwste exegetische en historische inzichten toegankelijk voor een breed publiek en wil hierbij recht doen aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • D. Harting boeken
  D. Harting - Grieks Nederlands handwoordenboek op het nieuwe Testament

  Dirk Harting (1817-1892) was in de 19de eeuw een vooraanstaand theoloog en doopsgezind predikant. In opdracht van de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk, raakte hij in 1853 betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe "synodale" vertaling van het nieuwe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • Jakob van Bruggen boeken
  Jakob van Bruggen - Matteus

  Het evangelie van Jezus bracht het volk Israël op een tweesprong. Sommigen wezen Hem af, anderen aanvaardden Hem als de Messias. Matteüs beschrijft in die situatie de levensgeschiedenis van Jezus. Zijn boek krijgt daardoor een bijzondere diepgang. Het is het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  49,99
 • Jakob van Bruggen boeken
  Jakob van Bruggen - Het evangelie van Gods Zoon

  Dit deel vormt de voortzetting van Christus op aarde dat als het eerste deel van deze serie is verschenen en dat voornamelijk een chronologische beschrijving van Christus' aardse geschiedenis bevat. In Het evangelie van Gods zoon wordt nu een meer thematische… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Jeffrey Geoghegan, Michael Homan boeken
  Jeffrey Geoghegan, Michael Homan - De bijbel voor Dummies

  De heldere en toegankelijke handleiding voor het best verkochte boek aller tijdenMet deze pocketeditie van De bijbel voor Dummies leer je begrijpen wat de bijbel is, hoe die heeft geleid tot talloze discussies die in de loop van de eeuwen zijn gevoerd en hoe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Th. a Kempis boeken
  Th. a Kempis - De navolging vn Christus in jonge taal

  Thomas a KempisHertaald door Mink de Vries Een klassieker in een hip jasje. Het bekendste werk uit de Moderne Devotie en het meeste gelezen boek na de Bijbel nu in een nieuwe hertaling. Makkelijk leesbaar voor jong en oud. Vol praktische spreuken om je leven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Hendrik Koorevaar, Mart-Jan Paul boeken
  Hendrik Koorevaar, Mart-Jan Paul - Theologie van het Oude Testament

  Dit handboek over het Oude Testament biedt een heldere kijk op de hoofdlijnenvan Gods openbaring en maakt de samenhang tussen en de strekkingvan de bijbelboeken duidelijk.Het eerste deel geeft een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken,deel 2 reikt… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Ben Hobrink boeken
  Ben Hobrink - Moderne wetenschap in de Bijbel

  Er is wetenschap in de Bijbel, veel meer dan in enig ander boek uit de oudheid. Hoewel historische en controleerbare feiten slechts terloops worden genoemd, getuigen ze van een diep wetenschappelijk inzicht. Hoe is die kennis in de Bijbel terechtgekomen? Een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50