Bijbelse handboeken

 • Reinier Sonneveld boeken
  11,00
 • J. Fokkelman, W. Weren boeken
  49,99
 • W.A. Zondag boeken
  E-book
  W.A. Zondag - Bijbelse professoren

  Professoren proberen studenten mee te nemen naar de diepe wateren van de wetenschap. Het zijn mensen die vanwege hun grote vakkennis respect verdienen. Ook de Bijbel kent zulke personen. Zij werden nog niet als 'professor' aangesproken, maar wel als… (E-book)

  Lees meer...
    8,49
 • A.J.T Ruis boeken
  E-book
  A.J.T Ruis - Josia

  achtjarige leeftijd wordt hij koning. Als hij zestien jaar is, begint hij de Heere te zoeken. Wanneer enkele jaren later de tempel onder zijn leiding hersteld wordt, doet de hogepriester Hilkia een verrassende ontdekking: Het wetboek van de Heere, dat totaal… (E-book)

  Lees meer...
    9,49
 • W. Visscher boeken
  E-book
  W. Visscher - Liefgehad

  De Bijbel is het boek van Gods Raad. We lezen hoe de Heere Zijn belofte geeft in een verloren wereld. Het Vrouwenzaad zal de kop van satan vermorzelen. Dit is in Christus werkelijkheid geworden. In de geschiedenis heeft God Zijn heilsbelofte vervuld. Abraham,… (E-book)

  Lees meer...
    7,49
 • A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree boeken
  E-book
  A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree - Vrouwen rond Mozes volgen

  In het dagelijkse leven van vrouwen zijn vaak veel vragen. Je vindt dergelijke vragen ook terug in het leven van veel vrouwen uit de Bijbel. Hun levensleiding bevat antwoorden voor vrouwen vandaag. Dit vijfde deel in de serie Vrouw Vandaag gaat over het leven… (E-book)

  Lees meer...
    6,99
 • Jakob Slavenburg boeken
  E-book
  Jakob Slavenburg - De oerknal van het christendom

  Woorden van Jezus en Christus-verschijningen zorgden tweeduizend jaar geleden voor een explosie... in het hart. De charismatische beweging die daaruit ontstond en als een brede stroom uitwaaierde, werd echter steeds meer gekanaliseerd. Een spirituele kern werd… (E-book)

  Lees meer...
  10,00
 • W. Visscher boeken
  E-book
  W. Visscher - Gebeden

  Samuël is een kind van het gebed. In de moeilijke tijd van de richteren heeft de Heere hem geroepen. Door zijn dienst heeft Israël koningschap ontvangen. Saul en David zijn door hem gezalfd. Samuël was ook belangrijk voor het profetenambt. Paulus noemt… (E-book)

  Lees meer...
    7,49
 • A. van de Beek boeken
  13,90
 • Ruth Tanghe boeken
  14,90
 • M. Klaassen boeken
  E-book
  M. Klaassen - Vruchtbaar door verdrukking

  Het leven van Jozef is het verhaal van een verloren jeugd, gebroken dromen, verraad en verdriet, maar ook een geschiedenis van hoop, heling en herstel van relaties. Jozefs levensverhaal is een voorbeeld voor iedereen die wordt geconfronteerd met pijn, lijden… (E-book)

  Lees meer...
  11,99
 • J.H. van Doleweerd boeken
  E-book
  J.H. van Doleweerd - Gids voor Bijbellezers

  Deze gids is bedoeld voor jongeren en ouderen die om allerlei redenen kennis willen nemen van de inhoud van de Bijbel. Privé, in de kerk, op school, in leeskringen, of waar dan ook. Het is een protestantse gedachte dat de Bijbel door iedereen te lezen is. Met… (E-book)

  Lees meer...
    7,49
 • Andrea van Hartingsveldt-Moree boeken
  E-book
  Andrea van Hartingsveldt-Moree - Lea en Rachel volgen

  In het dagelijkse leven van vrouwen zijn vaak veel vragen. Wat moet ik doen? Wat gebeurt hier? Waarom overkomt mij dit? Je vindt dergelijke vragen ook terug in het leven van veel vrouwen uit de Bijbel. Hun levensleiding bevat antwoorden voor vrouwen vandaag.… (E-book)

  Lees meer...
    6,99
 • W. Pieters boeken
  E-book
  W. Pieters - Aan u geschreven De brief aan de Hebreeën

  Ds. W. Pieters Open toegang tot Gods genadetroon De brief aan de Hebreeën Deel 12 serie Aan u geschreven De brief aan de Hebreeën laat zien hoe rijk de nieuwtestamentische gemeente is nu ze in het gebed vrijmoedig tot God mag naderen, omdat Zijn Zoon alles… (E-book)

  Lees meer...
  10,99
 • A. van de Beek boeken
  E-book
  A. van de Beek - Hasselelponi

  Hasselelponi? Nooit van gehoord. Theoloog Bram van de Beek haalt haar en andere bijbelse onbekenden uit de vergetelheid op in deze bundel prachtige meditaties. Er zijn teksten in de Bijbel die vrijwel nooit worden gelezen. Er zijn verzen die worden genegeerd… (E-book)

  Lees meer...
    8,99
 • Alister McGrath boeken
  E-book
  Alister McGrath - Handboek apologetiek

  Dit beknopte handboek apologetiek leert niet alleen het geloof te communiceren, maar helpt ook te zoeken naar de apologetische houding die het beste bij de lezer past. Grote, welsprekende verdedigers van het geloof zijn van alle tijden, maar het… (E-book)

  Lees meer...
  12,99
 • G.H. Kersten boeken
  E-book
  G.H. Kersten - Korte lessen over kort begrip

  Kort begrip der christelijke religie is een uittreksel van de Heidelbergse Catechismus. Het werd samengesteld door Herman Fauckel, verlatiniseerd tot Hermannus Faukelius (geb. Brugge, ca. 1560 – overl. Middelburg, 1625; zie portret aan voorzijde). Op verzoek… (E-book)

  Lees meer...
  13,99
 • Pat Alexander, David Alexander boeken
  E-book
  Pat Alexander, David Alexander - Bijbel Handboek

  Het ‘Bijbel handboek’ van Pat en David Alexander is een onmisbare bron van kennis voor iedereen die de Bijbel wil lezen en begrijpen. Na een uitgebreide introductie, worden de Bijbelboeken per hoofdstuk besproken. Een team van experts, o.a. theologen en… (E-book)

  Lees meer...
  24,99
 • W.A. Zondag boeken
  E-book
  W.A. Zondag - Bijbelse proffessoren- deel 2

  In deel I werden vijf professoren uit het Oude Testament voor het voetlicht geplaatst. In dit deel doen we hetzelfde met vijf leermeesters uit het Nieuwe Testament. Achtereenvolgens komen aan de orde: Jakobus, Petrus, Johannes, Gamaliël en Paulus. Het… (E-book)

  Lees meer...
    7,49
 • P. Cammeraat boeken
  P. Cammeraat - Leren en leven set 5 delen

  In 1993 verscheen het eerste deel van Leren en leven. Sindsdien hebben de vier delen een vaste en vertrouwde plaats gekregen. Ze worden gebruikt door docenten in het basis- en voortgezet onderwijs, door leiders van bijbelkringen en voor persoonlijk gebruik.… (Samengesteld pakket)

  Lees meer...
  299,00
 • Gisbertus Voetius boeken
  E-book
  Gisbertus Voetius - De Praktijk der Godzaligheid

  Gisbcrtus Voctius (1589-1676) inaugureerde als Utrechts eerste hoogleraar in de theologie met een rede over het thema 'Godsvrucht te verbinden met de wetenschap' (1634). Als de spil van de Nederlandse en gereformeerde variant van het internationale piëtisme,… (E-book)

  Lees meer...
  34,99
 • Joseph Henry Thayer boeken
  Joseph Henry Thayer - Greek-English Lexicon of the New Testament

  Thayer's Greek-English Lexicon is a translation and revision of C.G. Wilke's / C.L. Wilibald Grimm's Clavis Novi Testamenti. Thayer worked nearly thirty years on the English translation. During that time he added thousends of revisions based on newer Greek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95