Boeken over bijbels

 • Jack Nugter boeken
  Jack Nugter - Gods ondoorgrondelijke leiding!

  Hoe de Heere God via diverse stappen een echtpaar de zending in leidde.De reden dat dit boekje is geschreven is om te laten zien hoe de Heere God ons op een bijzondere en geduldige wijze een zendingsvisie in het hart gebracht heeft. Een visie die ons… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,36
 • Hans Kreukniet boeken
  Hans Kreukniet - God en de mens

  Mensen wijzen God vaak af. Toch blijft God Zich steeds met hen bezighouden. Mogelijk is een bijzonder experiment op onze aarde aan de gang, geleid vanuit Gods werkelijkheid. Voortdurend zoekt God naar een relatie met de mens. Daarover gaat dit boekMensen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,00
 • Nico Koolsbergen boeken
  Nico Koolsbergen - Klein theologisch labyrint

  Dit boek biedt een overzicht van (het ontstaan van) Bijbel en kerk, de hoofdzaken van het christelijk geloof en gaat in op veel vragen - zonder altijd een antwoord te geven. Voor iedereen met interesse voor of vragen over deze onderwerpen.Dit boek gaat in op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,52
 • A.T. Harkema boeken
  A.T. Harkema - Van stenen tafelen naar hemels tafelen

  De schrijver betoogt in dit boek op zeer overtuigende wijze dat de Openbaring van Jezus Christus, het laatste Bijbelboek, voor het leeuwendeel gaat over de wedergeboorte.De schrijver betoogt in dit boek op zeer overtuigende wijze dat de Openbaring van Jezus… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,43
 • Nico Koolsbergen boeken
  Nico Koolsbergen - Aan de zijlijn

  Dit boek beschrijft een leven, van een gereformeerde jeugd in het Westland tot een anglicaanse oude dag in het dorpje Budel-Schoot. De zoektocht naar geestelijk onderdak is de rode draad. De achtergrond is er een van kerkelijke verdeeldheid, twijfel en angst.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,57
 • Mohamed El-Fers boeken
  Mohamed El-Fers - Encyclopedie van hollandse heiligen

  Heiligen hoeven niet altijd mensen te zijn. Binnen de katholieke kerk werden ook dieren als heilig vereerd of geëxcommuniceerd. Een voorbeeld is de heilige windhond Sint Guinefort uit Bourgondië. In de 13e eeuw zou het beest een kind in een wieg tegen een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,75
 • Willem Hage boeken
  Willem Hage - Een aangeboren eigenschap

  Tegenwoordig zegt zeker de helft van de Nederlandse bevolking ‘nergens’ in te geloven. Nu betekent dat meestal alleen maar, dat men allerlei kerkelijk geijkte geloofswaarheden niet aannemelijk vindt. Wat is ‘geloven’ eigenlijk? Verwarring en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,00
 • Laurens van der Graaf boeken
  Laurens van der Graaf - Speelplein van genade

  Speelplein van genade weerspiegelt de innerlijke strijd van schrijver Laurens van der Graaf, nadat hij, als een verloren zoon, terugkeert in Gods plan. Van de weg terug, met de daarbij behorende twijfels tot aan het openbaar belijden van zijn geloof. Maar ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,88
 • René Luijk, Ko Steketee boeken
  René Luijk, Ko Steketee - Via god naar de ander

  Ko Steketee studeerde wiskunde en theologie. René Luijk economie , theologie en psychologie en is roman schrijver. Samen luisteren ze intens naar Kierkegaard en gaan in dit boek met elkaar in gesprek over het mooiste thema op aarde : liefde! (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,05
 • J.J. Roodsant boeken
  J.J. Roodsant - Zalig in een geschonken borg 2

  Ds. J.J. Roodsant (1943) werd op jonge leeftijd krachtdadig door de Heere geroepen en uitgezonden om Gods Woord te gaan bedienen, waardoor hij op 16 november 1969 voor de eerste maal de preekstoel beklom in het toenmalige Bergwegziekenhuis te Rotterdam. Hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,71
 • Bart van Groningen boeken
  Bart van Groningen - Kerstbundel rijke eenvoud

  Het Tuincentrum: Hij keek uit het kleine raam van zijn kamer in het bejaardenhuis. Het was nog vroeg op de zaterdagmorgen. Morgen zou het alweer de vierde Advent zijn. Op het Schoolplein: Mijn ex-man was vroeger alcohol verslaafd. Toen ik hem leerde kennen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,97
 • Louis Sanders boeken
  Louis Sanders - Godsbeeld en geloofsbeleving

  In dit boek worden drie opdrachten van Jezus op aarde besproken. Een eerste opdracht was het ware beeld van de Vader bekend te maken. Het christendom is er nooit in geslaagd om dat godsbeeld in zuivere vorm over te nemen, zonder vermenging met heidense… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,67
 • Ari Schol boeken
  Ari Schol - Vol liefde

  Dit is het dagboek van Ari's reis naar meer zelfliefde, ontspanning en innerlijke rust. Ze geeft op openhartige wijze een kijkje in haar leven. Ze laat zien dat je niet naar het licht kunt zonder door het donker te gaan. Zij vindt haar liefde bij God die vol… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,74
 • Wim Smit boeken
  Wim Smit - Gedichten en gedachten om bij stil te staan

  Wim Smit (1956) kwam als geestelijk verzorger in een ziekenhuis dagelijks met mensen in gesprek. Hoe is hun leven geweest, hoe gaan ze er mee verder? Mooie momenten kwamen ter sprake, zoals geboorte en huwelijk, maar ook de zorg en het verdriet rond ziekte en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,78
 • Stefaan Renaat Benjamin boeken
  Stefaan Renaat Benjamin - Paden der wijsheid, weg van wijsmakerij

  De verlokkingen van het spirituele zijn talrijk. Magie, kracht, energie, bezweringen, hekserij, druïdisme, sjamanisme... Veel mooie woorden voor Satans werk. Wie wil volgen moet bijleren; Jahweh is er ook nog. Als medium heb ik maar al te vaak gezien dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,59
 • J. J. Roodsant boeken
  J. J. Roodsant - Zalig in een geschonken borg 3

  Ds. J.J. Roodsant (1943) mocht op jonge leeftijd ervaren hoe de stem des Heeren sprak: Wien zal Ik zenden en wie zal voor Ons heengaan? Waarna hij, door het werk van de Heilige Geest in zijn ziel, de Heere mocht antwoorden: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,71
 • Marin van Duuren boeken
  Marin van Duuren - Zomaar een gedichtje...

  'Zomaar een gedichtje...' is een gedichtenbundel met 50 gedichten over allerlei onderwerpen. Enkele voorbeelden zijn Kerst, Pasen, Pinksteren, papa, mama, huwelijk, doop, belijdenis en avondmaal. Het getal '50' staat symbool voor de Heilige Geest. Dankzij Zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,40
 • 119 Ministries Nederland boeken
  119 Ministries Nederland - De brieven van Paulus

  Paulus maakt in zijn brieven heel duidelijk dat onze verlossing niet is gebaseerd op het volgen van de Wet; we worden enkel en alleen gered door het verzoeningswerk van Jesjoea. Maar hoe zit het dan met alle teksten die lijken te veronderstellen dat Paulus de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,57
 • Sieberen Voordewind boeken
  Sieberen Voordewind - Financiële doorbraak

  In het boek: “FINANCIËLE DOORBRAAK,” staan leerzame en krachtige lessen over geld die Sieberen Voordewind geschreven heeft voor iedereen die op een eerlijke manier via een natuurlijke- of bovennatuurlijke weg een financiële doorbraak nodig heeft in zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,42
 • Richard Haverkamp boeken
  Richard Haverkamp - De God die echt is

  De God die echt is is een humoristisch en onderhoudend, maar tegelijk ook theologisch en praktisch boek, dat dieper ingaat op de meest boeiende vraag uit de menselijke geschiedenis, nl. bestaat er een persoonlijke, zorgzame God? De auteur beantwoordt deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,51
 • Ina van der Welle-Boersma boeken
  Ina van der Welle-Boersma - Drinken uit de Levensbron

  Drinken uit de Levensbron is een bundel waar bijbeltekstgedichten in staan uit het Oude Testament. Deze bundel is zeer geschikt bij Bijbelstudie of tijdens evangelisatie. De gedichten staan op volgorde van Bijbelboeken. De teksten die gebruikt zijn staan bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,46
 • Adrie Streefland boeken
  Adrie Streefland - Een engel op je pad

  Op bijna 23-jarige leeftijd, in 1975, bracht een Engel mijn Lange-Termijn-Geheugen terug in het heden; met de herinnering aan eerdere ontmoetingen met diezelfde Engel, en tevens enkele grote Bijbelse Visioenen uit die periode; het meest schokkende moment in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,61
 • Willy Santy boeken
  Willy Santy - Het Goddelijk Concept

  Zelf ben ik meer dan 25 jaar christen. Ik kom uit een katholiek arbeidersgezin. Op mijn 40ste gaf God mij te kennen dat ik in de Bijbel moest lezen. Enige tijd later werd ik uitgenodigd op een reeks Bijbelstudies, waarna ik mijn aansloot bij een Evangelische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,49
 • Robert King boeken
  Robert King - Jehovah Zelf is Koning Geworden

  Critici hebben vele beschuldigingen geuit tegen de leiders van het Wachttorengenootschap van Jehovah's Getuigen. Het leiderschap wordt ervan beschuldigd dat ze te soft zijn voor pedofielen, dat ze valse profeten zijn, dat ze hebben bijgedragen aan het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,62
 • Koert Koster boeken
  Koert Koster - De mens oorsprong, zin & doel

  ‘De oervragen ‘wie ben ik?’, ‘wat doe ik hier?’ en ‘waar ga ik naartoe?’ worden toegankelijk maar toch diepgravend besproken. Uitstekend basismateriaal voor zinvolle discussieavonden.’(Arjen Bakker, auteur/journalist/corrector) De mens stelt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95