Boeken over beleidsprocessen

 • Gemma Blok boeken
  Gemma Blok - Achter de voordeur

  In 1916 ging de GG & GD Amsterdam zich richten op de stedelijke zorg voor 'krankzinnigen en maatschappelijk ongeschikten'. Tegenwoordig spreekt men van Openbare Geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) voor 'kwetsbare burgers'. Dit boek onderzoekt de wortels van dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,99
 • Nicolette van Gestel, Paul de Beer, Marijke van der Meer boeken
  Nicolette van Gestel, Paul de Beer, Marijke van der Meer - Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat

  De uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid is de laatste decennia vaak gewijzigd. Nu eens was er sprake van een grotere rol van de sociale partners, dan weer van marktwerking en privatisering en dan weer trok de overheid de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • Will Teimeijer boeken
  Will Teimeijer - Eigen schuld?

  Voor nogal wat burgers is financiële zelfredzaamheid niet eenvoudig. Zij moeten hun weg zien te vinden in diverse inkomens- en ondersteuningsregelingen, en als ze in schulden geraken, neemt de complexiteit exponentieel toe. Het gebeurt dan ook geregeld dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,99
 • Ad Pijnenborg, Freya Pijnenborg boeken
  Ad Pijnenborg, Freya Pijnenborg - Burgers doen het zelf!

  Inwoners van het Brabantse dorp Hoogeloon willen graag in hun dorp blijven wonen, het liefst tot hun dood. Ze richten in 2005 de eerste zorgcoöperatie van Nederland op. De ontdekkingstocht van de inwoners maakt duidelijk dat overheid en instellingen 'ver weg'… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,00
 • Bram Eidhof, Mieke Van Houtte, Marc Vermeulen boeken
  Bram Eidhof, Mieke Van Houtte, Marc Vermeulen - Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken

  Dit boek biedt sociologische beschouwingen over het onderwijs. Een dertigtal gerenommeerde onderwijswetenschappers presenteert een breed scala aan inzichten en maakt duidelijk dat een sociologische kijk op onderwijs een vruchtbare en onmisbare aanvulling vormt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,00
 • Sake Stoppels boeken
  Sake Stoppels - Voor de verandering

  Dit boek wil leidinggevenden helpen in gemeenten en parochies spiritueel én zakelijk te werken aan vernieuwing. De praktijk leert dat dit nog niet zo eenvoudig is. Pogingen om tot verandering te komen, kunnen averechts uitpakken. Daarom is kennisnemen van dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Marjolein van Asselt, A. Faas, F. Molen, S.A. van der Veenman boeken
  Marjolein van Asselt, A. Faas, F. Molen, S.A. van der Veenman - Uit zicht

  Van beleidsmakers en politici wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de samenleving door onwenselijke toekomsten de pas af te snijden en nastrevenswaardige toekomsten dichterbij te brengen. We kunnen echter niet voorspellen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • Aan het buitenland gehecht

  Ook verschenen in het Engels "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089643285">Attached to the World De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit in zijn rapport Aan het buitenland gehecht een nieuwe aanpak van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • Frank Hendriks boeken
  Frank Hendriks - Vitale democratie

  In Nederland wordt net als elders veel geklaagd over 'het democratisch tekort' en 'de kloof tussen burger en bestuur'. De aangedragen oplossing is doorgaans 'meer democratie'. De consensus op dit punt lijkt groot. Maar de werkelijkheid is anders. Uit een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • Piet Schelling boeken
  Piet Schelling - Mijn gelijk en ons geluk

  Dit praktische boek helpt kerkenraden en predikanten om te gaan met de verscheidenheid in kerkelijke gemeenten. Veel kleurigheid is mooi, maar kan ook moeilijk zijn als mensen tegenover elkaar komen te staan.In vrijwel elke gemeente komen uiteenlopende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Isabella Rozendaal boeken
  Isabella Rozendaal - Op jacht

  De westerse mens is dol op dieren. We organiseren een protestmars als blijkt dat men paarden in natuurgebieden laat verhongeren en onze honden en katten beschouwen we als volwaardige gezinsleden. Toch eten we massaal vlees en we aanvaarden het bestaan van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • E-book
  iOverheid

  Het biometrisch paspoort, de Verwijsindex Risicojongeren, het Elektronisch Patiëntendossier, nationale en internationale gegevensuitwisseling tussen organisaties of het gebruik van digitale profielen van burgers: deze en vele andere toepassingen staan… (E-book)

  Lees meer...
  34,99
 • Geert van Hootegem boeken
  E-book
  Geert van Hootegem - Anders organiseren & beter werken

  Door de ontgroening en de vergrijzing op de West-Europese arbeidsmarkten zal het arbeidsaanbod gevoelig krimpen de komende decennia. Om meer mensen (langer) aan het werk te houden, zullen we moeten zoeken naar modellen die het werk werkbaar maken (beter… (E-book)

  Lees meer...
  15,90
 • Piet Schelling boeken
  E-book
  Piet Schelling - Mijn gelijk en ons geluk

  Dit praktische boek helpt kerkenraden en predikanten om te gaan met de verscheidenheid in kerkelijke gemeenten. Veel kleurigheid is mooi, maar kan ook moeilijk zijn als mensen tegenover elkaar komen te staan. In vrijwel elke gemeente komen uiteenlopende… (E-book)

  Lees meer...
    8,99
 • J.M. Otto boeken
  J.M. Otto - Sharia and National Law in Muslim Countries

  Fascinerende studie naar wat er gebeurt wanneer sharia wordt ingevoerd.Sharia (Islamitisch recht) in de praktijk brengen; sommigen hopen er vurig op, andere huiveren bij de gedachte alleen al. Deze fascinerende studie verklaart wat er gebeurt wanneer sharia… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,50
 • Geert Bouckaert, Werner Jann boeken
  Geert Bouckaert, Werner Jann - European Perspectives for Public Administration

  Strategies and priorities for the public sector in Europe (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Maurits S. Berger boeken
  51,00
 • A. Bedner boeken
  E-book
  A. Bedner - Court Reform

  Het belang van en praktische tips voor justitiële hervorming in ontwikkelingslanden In 'Court Reform' behandelt Adriaan Bedner de hervorming van het rechtsysteem in ontwikkelingslanden. Hoewel zo ongeveer iedereen in ontwikkelingssamenwerking inziet dat deze… (E-book)

  Lees meer...
    6,25
 • J.M. Otto boeken
  E-book
  J.M. Otto - Sharia and National Law in Muslim Countries

  Fascinerende studie naar wat er gebeurt wanneer sharia wordt ingevoerd.Sharia (Islamitisch recht) in de praktijk brengen; sommigen hopen er vurig op, andere huiveren bij de gedachte alleen al. Deze fascinerende studie verklaart wat er gebeurt wanneer sharia… (E-book)

  Lees meer...
    6,25