Boeken over sociologie

 • E-book
  iOverheid

  Het biometrisch paspoort, de Verwijsindex Risicojongeren, het Elektronisch Patiëntendossier, nationale en internationale gegevensuitwisseling tussen organisaties of het gebruik van digitale profielen van burgers: deze en vele andere toepassingen staan… (E-book)

  Lees meer...
  34,99
 • Danielle Dierckx, Jan Vranken, Jill Coene, An van Haarlem boeken
  E-book
  Danielle Dierckx, Jan Vranken, Jill Coene, An van Haarlem - Armoede en sociale uitsluiting

  Dit is de 20ste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Deze jubileumeditie bevat een stand van zaken op het vlak van armoede en ongelijkheid. Immers, doorheen de jaren is de armoede zeker niet afgenomen of versimpeld. Dit Jaarboek bewijst… (E-book)

  Lees meer...
  27,50
 • Jan Vranken boeken
  E-book
  Jan Vranken - Armoede en sociale uitsluiting Jaarboek 2010

  De negentiende editie van het Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting onderzoekt de complexe relatie tussen armoede en arbeid. Een job geeft ongetwijfeld bescherming tegen armoede; daarom wordt arbeid soms voorgesteld als `de koninklijke weg uit de armoede.… (E-book)

  Lees meer...
  26,75
 • Geert van Hootegem boeken
  E-book
  Geert van Hootegem - Anders organiseren & beter werken

  Door de ontgroening en de vergrijzing op de West-Europese arbeidsmarkten zal het arbeidsaanbod gevoelig krimpen de komende decennia. Om meer mensen (langer) aan het werk te houden, zullen we moeten zoeken naar modellen die het werk werkbaar maken (beter… (E-book)

  Lees meer...
  15,90
 • Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan boeken
  E-book
  Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan - De familieziel

  In de jaren zeventig keerden Nederlanders hun familie de rug toe, omdat we bevrijd wilden worden van knellende banden en dwingende waarden. Tegenwoordig is er echter weer volop aandacht voor families. Families dragen immers wijsheid in zich die kan helpen op… (E-book)

  Lees meer...
  10,99
 • Irene Zwaan boeken
  E-book
  Irene Zwaan - De afwezige vader bestaat niet

  Een boek over de liefde voor en van vaders, over aanwezige en afwezige vaders, over de zwakke positie van vaders en de kracht van vaderschap. De positie van de vader is de laatste jaren volop onderwerp van discussie. Steeds vaker wordt erkend dat mannen een… (E-book)

  Lees meer...
    8,99
 • Danielle Dierckx, Jan Vranken, Nicolas Van Herck boeken
  E-book
  Danielle Dierckx, Jan Vranken, Nicolas Van Herck - Armoede in België

  In de tweede helft van 2010 is België voorzitter van de Europese Unie. Dat dit gebeurt tijdens het `Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is een uitstekende gelegenheid om bijzondere aandacht te schenken aan de toestand van… (E-book)

  Lees meer...
  14,50
 • Marc Reugebrink boeken
  E-book
  Marc Reugebrink - Het geluk van de kunst

  Maakt kunst gelukkig? Als schrijver is Marc Reugebrink de aangewezen man om die vraag te beantwoorden. Hij vertelt in Het geluk van de kunst hoe en waarom we in de fantasie van schrijvers willen geloven of waarom net niet. Reugebrinks verhaal over de betekenis… (E-book)

  Lees meer...
    7,99
 • Amy E. Herman boeken
  E-book
  Amy E. Herman - De kunst van het observeren

  Ieder van ons mist soms essentiële informatie. Eén detail over het hoofd zien of één woord verkeerd interpreteren heeft direct gevolgen voor hoe we ons werk doen, hoe we met anderen omgaan en hoe we onze kansen en bedreigingen inschatten. Iedereen kent… (E-book)

  Lees meer...
    9,99
 • Piet Schelling boeken
  E-book
  Piet Schelling - Mijn gelijk en ons geluk

  Dit praktische boek helpt kerkenraden en predikanten om te gaan met de verscheidenheid in kerkelijke gemeenten. Veel kleurigheid is mooi, maar kan ook moeilijk zijn als mensen tegenover elkaar komen te staan. In vrijwel elke gemeente komen uiteenlopende… (E-book)

  Lees meer...
    8,99
 • Herman van de Werfhorst boeken
  E-book
  Herman van de Werfhorst - Een kloof van alle tijden

  Van het onderwijs wordt gezegd dat het in toenemende mate bepalend is voor allerlei kansen, gedragingen en oriëntaties. Goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt, deelname aan de politiek, het bezoek aan podiumkunsten, het lijkt alsof dit in steeds grotere mate… (E-book)

  Lees meer...
  39,99
 • Zygmunt Bauman boeken
  E-book
  Zygmunt Bauman - Wat is het nut van sociologie?

  Wat is het nut van sociologie? Die vraag hebben wetenschappersmeer dan eens gesteld. In een tijd waarin sociologie wordt beschimpt als `pseudowetenschap, laten de leiders in het veld zien dat gedragswetenschap juist meer nodig is dan ooit. In gesprekken met de… (E-book)

  Lees meer...
    8,99
 • Zygmunt Bauman boeken
  E-book
  Zygmunt Bauman - Wat is het nut van sociologie?

  Wat is het nut van sociologie? Die vraag hebben wetenschappersmeer dan eens gesteld. In een tijd waarin sociologie wordt beschimpt als `pseudowetenschap, laten de leiders in het veld zien dat gedragswetenschap juist meer nodig is dan ooit. In gesprekken met de… (E-book)

  Lees meer...
    8,99
 • Marcel Ham, Albert-Jan Kruiter, Femmianne Bredewold boeken
  E-book
  Marcel Ham, Albert-Jan Kruiter, Femmianne Bredewold - Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

  DE EERSTE ANALYSE VAN DE DECENTRALISATIES In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Met ingrijpende veranderingen voor jongeren in de jeugdzorg,… (E-book)

  Lees meer...
  14,99
 • Danielle Dierckx, Stijn Oosterlynck, Jill Coene, An Van Haarlem boeken
  E-book
  Danielle Dierckx, Stijn Oosterlynck, Jill Coene, An Van Haarlem - Armoede en sociale uitsluiting

  Dit 21ste Jaarboek informeert de lezer over de recentste cijfers en het beleid tegen armoede en sociale uitsluiting. De complexiteit van armoede komt aan bod in hoofdstukken over werk, onderwijs, gezondheid en wonen. De kritische analyse van de armoedetoets… (E-book)

  Lees meer...
  30,25
 • Pascal Gielen boeken
  E-book
  Pascal Gielen - Repressief liberalisme

  Deze digitale versie van Repressief liberalisme gaat in op de paradox van het huidige politieke bestel, dat enerzijds de vrijheid verkondigt, maar anderzijds deze steeds geraffineerder aan banden legt. Wat doet dit bestel met democratie en zou de kunstenaar… (E-book)

  Lees meer...
    7,00
 • Jeroen van der Waal boeken
  E-book
  Jeroen van der Waal - Stedelijke economieën in een tijd van mondialisering

  In het publieke en wetenschappelijke debat is van alles te doen over de lokale gevolgen van economische mondialisering. In 'Stedelijke economieën in een tijd van mondialisering' wordt de complexe internationale literatuur over dit onderwerp op heldere wijze… (E-book)

  Lees meer...
  29,99
 • Koen Matthijs, Bart van de Putte, Jan Kok, Hilde Bras boeken
  E-book
  Koen Matthijs, Bart van de Putte, Jan Kok, Hilde Bras - Leven in de Lage Landen Jaarboek 2010

  Historische demografie gaat over de kenmerken, de verschillen en de evolutie van vruchtbaarheid, sterfte en migratie. Die thema's, en alles wat daarmee samenhangt inzake gezinsvorming en -ontbinding, omspannen de hele materiële én morele ruimte van het… (E-book)

  Lees meer...
  26,00
 • Godfried Engbersen boeken
  E-book
  Godfried Engbersen - Fatale remedies

  Een staalkaart van de onbedoelde gevolgen van sociaal beleid.De overheid intervenieert in talloze maatschappelijke processen om sociale problemen op te lossen. De bedoelingen zijn goed, maar de resultaten zijn vaak teleurstellend. Veel overheidsbeleid brengt… (E-book)

  Lees meer...
  34,99
 • Ruud Jongedijk boeken
  E-book
  Ruud Jongedijk - Levensverhalen en psychotrauma

  Voor PTSS-patiënten zijn er succesvolle traumagerichte therapieën zoals CGT of EMDR. Deze behandelingen zijn niet altijd toereikend en kunnen ook te belastend zijn voor patiënten die in het verleden meerdere en complexe traumatiserende gebeurtenissen hebben… (E-book)

  Lees meer...
  17,80
 • Cailtin Doughty boeken
  E-book
  Cailtin Doughty - Als de rook om je hoofd is verdwenen

  Op achtjarige leeftijd ziet Caitlin Doughty een leeftijdgenootje dood neervallen. Dit moment raakt haar diep, maar haar ouders, die ook getuige zijn van het ongeluk, weigeren erover te praten. Ze hekelt de manier waarop haar ouders, en vele anderen in het… (E-book)

  Lees meer...
    6,99
 • Vincent Deary boeken
  E-book
  Vincent Deary - Hoe we leven

  We zijn gewoontedieren en we doen er alles aan om de dingen te houden zoals ze zijn. Maar soms zullen we in beweging moeten komen, omdat iets ons ontregelt: een nieuwe baan of relatie, een verhuizing, een ongemak of gebrek, een scheiding of verlies. En dan nog… (E-book)

  Lees meer...
    6,99
 • Floor Milikowski boeken
  E-book
  Floor Milikowski - Van wie is de stad

  In Van wie is de stad schetst Floor Milikowski een meeslepend portret van Amsterdam aan het begin van de 21ste eeuw. De bevolking groeit snel, het aantal toeristen neemt toe en de stad raakt in de greep van vastgoedhandelaren en beleggers uit binnen- en… (E-book)

  Lees meer...
  12,99
 • Paul de Knop, Jeroen Scheerder, Bart Vanreusel boeken
  Paul de Knop, Jeroen Scheerder, Bart Vanreusel - Sportsociologie

  In welke mate kan de Ronde van Vlaanderen als 'Vlaams' beschouwd worden? In hoeverre is het Oranjegevoel een stimulans dan wel een obstakel voor de Nederlandse sport? Wordt in de toekomst de dopingplaag totaal overschaduwd door genetische manipulatie? Toont… (Harde kaft)

  Lees meer...
  116,00
 • G. Engbersen boeken
  E-book
  G. Engbersen - Amsterdam Academic Archive Publieke Bijstandsgeheimen

  Aan de hand van het onderzoeken van de culturele bestendigingsthesen biedt Engbersens proefschrift een fascinerend inzicht in de zeer uiteenlopende leefwereld van de uitkeringsgerechtigden. Robert Kloosterman in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.De studie… (E-book)

  Lees meer...
  49,50