Boeken over sociologie

 • Peter van der Graaf, Jan Willem Duyvendak boeken
  Peter van der Graaf, Jan Willem Duyvendak - NICIS Thuis voelen in de buurt: een opgave voor stedelijke vernieuwing

  Bij het transformeren van probleemwijken naar prachtwijken is veel aandacht voor de fysieke, de sociale en de economische aspecten van achterstand. Maar weinig is bekend over de relatie tussen achterstand en emotionele binding: wat zijn de effecten van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Ramon Spaaij boeken
  Ramon Spaaij - Understanding Football Hooliganism

  In Understanding Football Hooliganism doet Ramón Spaaij verslag van zijn uitgebreide onderzoek naar supportersgeweld in verscheidene nationale en lokale contexten. Ondanks de vele beleidsmaatregelen die in verschillende landen zijn genomen, lijkt het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,95
 • Menno Hurenkamp, Evelien Tonkens boeken
  Menno Hurenkamp, Evelien Tonkens - NICIS De onbeholpen samenleving

  Meningsverschillen over cultuur, loyaliteit of plichtsbesef, zou je op grond van het politieke debat denken. Uit gesprekken met burgers blijkt iets heel anders. Over plichten zijn ze het behoorlijk eens. Een gesprek over cultuur of leefstijl mijden ze liever,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Loes Verplanke, Jan Willem Duyvendak boeken
  Loes Verplanke, Jan Willem Duyvendak - NICIS Onder de mensen?

  Dit boek gaat in op de gevolgen van het vermaatschappelijkingbeleid: psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking leven niet langer in een inrichting buiten de stad, maar in een zelfstandige woning in een woonwijk. De auteurs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Marjolein van Asselt, A. Faas, F. Molen, S.A. van der Veenman boeken
  Marjolein van Asselt, A. Faas, F. Molen, S.A. van der Veenman - WRR Verkenningen Uit zicht

  Van beleidsmakers en politici wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de samenleving door onwenselijke toekomsten de pas af te snijden en nastrevenswaardige toekomsten dichterbij te brengen. We kunnen echter niet voorspellen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • WRR Rapporten Aan het buitenland gehecht

  Ook verschenen in het Engels "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089643285">Attached to the World De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit in zijn rapport Aan het buitenland gehecht een nieuwe aanpak van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Annemarijn Walberg, Reijer Verwer boeken
  Annemarijn Walberg, Reijer Verwer - Pallas Proefschriften Een kwestie van vertrouwen

  Nederland kent vele tientallen buurten waarvan de bewoners onvoldoende in staat zijn om zich te weer te stellen tegen aantasting van leefbaarheid en veiligheid. Met een veelheid van interventies wordt geprobeerd daarin verbetering te brengen, maar onduidelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Willem-Jan Kortleven boeken
  Willem-Jan Kortleven - Voorzorg in Nederland

  Wat hebben kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetisch gemodificeerd voedsel gemeen? Feitelijk heel weinig; de belangrijkste overeenkomst is dat er in alle drie de gevallen sprake is van risico's. De wijze waarop de maatschappelijke omgang met deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Laurens Buijs, Ingrid Geesink, Sylvia Holla boeken
  Laurens Buijs, Ingrid Geesink, Sylvia Holla - De seksparadox

  De Nederlandse samenleving is ervan doorspekt: seks! Met de seksuele revolutie van de jaren zestig namen we afscheid van de ouderwetse tijd van religieuze onderdrukking en omarmden we een moderne tijd van seculiere emancipatie. Maar de revolutie bracht ons ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Steffie van den Oord boeken
  Steffie van den Oord - Eeuwelingen

  Aan de hand van tweeëntwintig persoonlijke geschiedenissen schetst Steffie van den Oord in 'Eeuwlingen' een prachtig beeld van de twintigste eeuw.Ze overleefden de Spaanse griep, de crisisjaren en twee wereldoorlogen en zagen hun leven radicaal veranderen met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • B. Kristensen, W. Dekker boeken
  B. Kristensen, W. Dekker - Welzijn in patronen

  Vijf patronen zijn bepalend voor de dynamiek in de sector Zorg en Welzijn. Deze patronen zijn gebaseerd op fundamentele keuzen met betrekking tot zorg, welzijn, gezondheid, en geluk, alsook keuzen inzake zin en waarde van het leven. Bij die keuzen passen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Abram de Swaan boeken
  Abram de Swaan - Mensenmaatschappij

  Hoe zitten mensen in en aan elkaar? Hoe werken menselijke strevingen op elkaar in, vaak met gevolgen die door niemand voorzien of bedoeld zijn? Hoe is het mogelijk dat samenlevingen zich in de loop van enkele duizenden jaren hebben uitgebreid van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Rosemarie Buikema, Liedeke Plate boeken
  Rosemarie Buikema, Liedeke Plate - Handboek genderstudies in media, kunst & cultuur

  Genderstudies heeft zich de afgelopen decennia als jonge cultuurwetenschappelijke en maatschappijkritische discipline stevig verankerd in de praktijk van onderwijs en onderzoek. In dit standaardwerk op het gebied van genderstudies komt op levendige wijze de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,50
 • Dimitri Mortelmans boeken
  Dimitri Mortelmans - Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden

  Dit boek wil studenten en onderzoekers een overzicht bieden van wat kwalitatieve onderzoeksbenaderingen te bieden hebben en hoe onderzoek vanuit een kwalitatieve benadering opgezet en uitgevoerd kan worden.De invalshoek van het boek is praktijkgeoriënteerd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,20
 • Midas Dekkers boeken
  Midas Dekkers - De thigmofiel

  In De thigmofiel behandelt Midas Dekkers de plezierige tegenhanger van claustrofobie: thigmofilie, de liefde voor de kleine ruimte, het verlangen naar geborgenheid, grond onder je voeten, het gevoel dat wegkruipen de beste oplossing is. De kat doet het wanneer… (Harde kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Willem Visser boeken
  Willem Visser - Verzorgingssociologie

  Individualisering is met het streven naar succes, glamour en geluk, maar ook met stress, depressie en afnemende zorg een kenmerk van deze tijd. Maar wat bindt mensen en hoe zien zij de zorg naar elkaar, nu en in de toekomst? Verzorgingssociologie onderzoekt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Hayat boeken
  Hayat - Eindelijk gewoon Hayat

  Als kind van Marokkaanse immigranten was Hayat net zomin bezig met de identiteit van haar ouders als haar Nederlandse leeftijdsgenoten. Toch ondervond ze al snel dat anderen haar haarscherp wisten te definiëren. Soms vraagt ze zich af hoe dat moet, in een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • Afua Hirsch boeken
  Afua Hirsch - Waarom ras ertoe doet

  Afua Hirsch is geboren en getogen in Engeland. Dat geldt ook voor haar ouders, haar zuster, haar man, haar dochter en de meeste van haar vrienden. Maar waarom blijven mensen dan vragen waar ze vandaan komt? Er is iets wat zij en haar naasten delen, schrijft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Harry Hendrix boeken
  Harry Hendrix - Praktijkboek sociologie (veertiende druk)

  In Praktijkboek sociologie wordt aan de hand van praktijksituaties de sociologische theorie verhelderd. Het laat zien hoe zorgverleners met behulp van een helikopterview - de sociologische theorie - hun sociaal bewustzijn kunnen vergroten. De sociologische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Ulrich Beck boeken
  Ulrich Beck - De metamorfose van de wereld

  De bekende socioloog Ulrich Beck brengt met De metamorfose van de wereld een nieuw perspectief op (klimaat-)verandering. Onze steedse complexere wereld verandert niet meer zomaar, er doen zich metamorfosen voor, radicale vormen van transformatie. Ze dwingen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  34,99
 • Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan boeken
  Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan - De familieziel

  In de jaren zeventig keerden Nederlanders hun familie de rug toe, omdat we bevrijd wilden worden van knellende banden en dwingende waarden. Tegenwoordig is er echter weer volop aandacht voor families. Families dragen immers wijsheid in zich die kan helpen op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Abram de Swaan boeken
  Abram de Swaan - Compartimenten van vernietiging

  In de afgelopen eeuw zijn keer op keer miljoenen mensen vermoord in campagnes van grootscheepse vernietiging, met de Holocaust als het absolute dieptepunt. Hoe zijn deze verschrikkingen te begrijpen?Al ruim een halve eeuw is één verklaring pasmunt: de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jan Willem Duyvendak, Carolien Bouw, Klarita Gërxhani, Olav Velthuis boeken
  Jan Willem Duyvendak, Carolien Bouw, Klarita Gërxhani, Olav Velthuis - Sociale kaart van Nederland

  De Nederlandse samenleving maakt een periode van ingrijpende verandering door. Althans zo lijkt het. Het omroepbestel moet op de schop, de oordelen van rechters worden in twijfel getrokken, de burger ervaart een diepe kloof met de politiek, de kranten weten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,95
 • Ella Wijsman, Wouter Molendijk boeken
  Ella Wijsman, Wouter Molendijk - Psychologie en Sociologie

  Psychologie en Sociologie beschrijft de basis en de onderlinge samenhang van deze vakken in heldere bewoordingen en met duidelijke definities. De overzichtelijke opmaak en de vele illustraties en voorbeelden bevorderen de studeerbaarheid.Waarom kiezen voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,50
 • Harry Hendrix boeken
  Harry Hendrix - Praktijk sociologie

  Zorgverleners richten zich in hun werk vooral op het individu en zijn probleem. Toch vraagt de huidige tijd niet alleen om zelfredzaamheid, maar vooral ook om 'samenredzaamheid'. Ook de samenleving is namelijk verantwoordelijk voor het ontstaan en oplossen van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,95