Boeken over sociologie

 • Arjan Dieleman, Fedor de Beer boeken
  Arjan Dieleman, Fedor de Beer - De eigen wereld van het kind

  Hoe is het om kind te zijn in deze tijd? Met welke mogelijkheden, uitdagingen en beperkingen hebben kinderen te maken? In het basisonderwijs is het belangrijk te begrijpen hoe kinderen hun eigen wereld ondergaan en ervaren. Als leraren zich kunnen inleven,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Marjolein van Asselt, A. Faas, F. Molen, S.A. van der Veenman boeken
  Marjolein van Asselt, A. Faas, F. Molen, S.A. van der Veenman - WRR Verkenningen Uit zicht

  Van beleidsmakers en politici wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de samenleving door onwenselijke toekomsten de pas af te snijden en nastrevenswaardige toekomsten dichterbij te brengen. We kunnen echter niet voorspellen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Myriam Everard, Ulla Jansz boeken
  Myriam Everard, Ulla Jansz - De minotaurus onzer zeden

  De strijd van Multatuli met de mythische MinotaurusMinotaurus! ?t Is ?n veelslachtig wezen met ?n muil als een statenbybel, en ?n reusachtige breikous tot achterlyf dat uitloopt in ?n borduurnaald.? Tegen dit monster, symbool voor de christelijke zeden en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • WRR Rapporten Aan het buitenland gehecht

  Ook verschenen in het Engels "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089643285">Attached to the World De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit in zijn rapport Aan het buitenland gehecht een nieuwe aanpak van het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Annemarijn Walberg, Reijer Verwer boeken
  Annemarijn Walberg, Reijer Verwer - Pallas Proefschriften Een kwestie van vertrouwen

  Nederland kent vele tientallen buurten waarvan de bewoners onvoldoende in staat zijn om zich te weer te stellen tegen aantasting van leefbaarheid en veiligheid. Met een veelheid van interventies wordt geprobeerd daarin verbetering te brengen, maar onduidelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Willem-Jan Kortleven boeken
  Willem-Jan Kortleven - Voorzorg in Nederland

  Wat hebben kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetisch gemodificeerd voedsel gemeen? Feitelijk heel weinig; de belangrijkste overeenkomst is dat er in alle drie de gevallen sprake is van risico's. De wijze waarop de maatschappelijke omgang met deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Ruud Jongedijk boeken
  Ruud Jongedijk - Levensverhalen en psychotrauma - narratieve exposure therapie in theorie en praktijk

  Narratieve Exposure Therapie (NET) is speciaal ontwikkeld voor patiënten met een complexe posttraumatische stressstoornis. Dit eerste Nederlandstalige handboek beschrijft de achtergrond en de praktijk van deze kortdurende, evidence-based behandelvorm. Diverse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Laurens Buijs, Ingrid Geesink, Sylvia Holla boeken
  Laurens Buijs, Ingrid Geesink, Sylvia Holla - De seksparadox

  De Nederlandse samenleving is ervan doorspekt: seks! Met de seksuele revolutie van de jaren zestig namen we afscheid van de ouderwetse tijd van religieuze onderdrukking en omarmden we een moderne tijd van seculiere emancipatie. Maar de revolutie bracht ons ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Midas Dekkers boeken
  Midas Dekkers - De thigmofiel

  In De thigmofiel behandelt Midas Dekkers de plezierige tegenhanger van claustrofobie: thigmofilie, de liefde voor de kleine ruimte, het verlangen naar geborgenheid, grond onder je voeten, het gevoel dat wegkruipen de beste oplossing is. De kat doet het wanneer… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Abram de Swaan boeken
  Abram de Swaan - Mensenmaatschappij

  Hoe zitten mensen in en aan elkaar? Hoe werken menselijke strevingen op elkaar in, vaak met gevolgen die door niemand voorzien of bedoeld zijn? Hoe is het mogelijk dat samenlevingen zich in de loop van enkele duizenden jaren hebben uitgebreid van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Willem Visser boeken
  Willem Visser - Verzorgingssociologie

  Individualisering is met het streven naar succes, glamour en geluk, maar ook met stress, depressie en afnemende zorg een kenmerk van deze tijd. Maar wat bindt mensen en hoe zien zij de zorg naar elkaar, nu en in de toekomst? Verzorgingssociologie onderzoekt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Hayat boeken
  Hayat - Eindelijk gewoon Hayat

  Als kind van Marokkaanse immigranten was Hayat net zomin bezig met de identiteit van haar ouders als haar Nederlandse leeftijdsgenoten. Toch ondervond ze al snel dat anderen haar haarscherp wisten te definiëren. Soms vraagt ze zich af hoe dat moet, in een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  18,99
 • Piet Schelling boeken
  Piet Schelling - Mijn gelijk en ons geluk

  Dit praktische boek helpt kerkenraden en predikanten om te gaan met de verscheidenheid in kerkelijke gemeenten. Veel kleurigheid is mooi, maar kan ook moeilijk zijn als mensen tegenover elkaar komen te staan.In vrijwel elke gemeente komen uiteenlopende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,90
 • Harry Hendrix boeken
  Harry Hendrix - Praktijkboek sociologie (veertiende druk)

  In Praktijkboek sociologie wordt aan de hand van praktijksituaties de sociologische theorie verhelderd. Het laat zien hoe zorgverleners met behulp van een helikopterview - de sociologische theorie - hun sociaal bewustzijn kunnen vergroten. De sociologische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan boeken
  Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan - De familieziel

  In de jaren zeventig keerden Nederlanders hun familie de rug toe, omdat we bevrijd wilden worden van knellende banden en dwingende waarden. Tegenwoordig is er echter weer volop aandacht voor families. Families dragen immers wijsheid in zich die kan helpen op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • J. van Hoof, J. van Ruysseveldt boeken
  J. van Hoof, J. van Ruysseveldt - Sociologie en de moderne samenleving

  Sociologie en de moderne samenleving is een inleiding in de sociologie waarin de discussie over het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomst van de westerse samenlevingen centraal staat.Het biedt een kennismaking met het vakgebied van de sociologie die laat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  66,50
 • Tony Judt boeken
  Tony Judt - Het land is moe

  In Het land is moe zet Tony Judt de zaken op een rij wat betreft onze manier van leven, waar iets fundamenteel mis mee is. Wat zijn onze verworvenheden, waar hebben we die aan te danken en hoe behouden we die? Na de economische crisis bleken de zekerheden die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Abram de Swaan boeken
  Abram de Swaan - Compartimenten van vernietiging

  In de afgelopen eeuw zijn keer op keer miljoenen mensen vermoord in campagnes van grootscheepse vernietiging, met de Holocaust als het absolute dieptepunt. Hoe zijn deze verschrikkingen te begrijpen?Al ruim een halve eeuw is één verklaring pasmunt: de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Joke Hermes, Pauline Naber, Arjan Dieleman boeken
  Joke Hermes, Pauline Naber, Arjan Dieleman - Leefwerelden van jongeren

  In Nederland wonen meer dan anderhalf miljoen jongeren. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze thuis wonen, een schoolopleiding volgen en opgroeien in een wired world. In dit boek analyseren de auteurs aan de hand van deze drie thema's de leefwerelden van jongeren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Bart van Heerikhuizen boeken
  Bart van Heerikhuizen - Samenlevingen

  Samenlevingen is een inleiding in de sociologie en analyseert het sociale leven door te kijken naar wederzijdse afhankelijkheden. Het boek gaat in op arbeidsrelaties en liefdesrelaties, verhoudingen tussen gezinsleden en tussen staten, de betekenis van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  58,25
 • Rosemarie Buikema, Liedeke Plate boeken
  Rosemarie Buikema, Liedeke Plate - Handboek genderstudies in media, kunst & cultuur

  Genderstudies heeft zich de afgelopen decennia als jonge cultuurwetenschappelijke en maatschappijkritische discipline stevig verankerd in de praktijk van onderwijs en onderzoek. In dit standaardwerk op het gebied van genderstudies komt op levendige wijze de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,50
 • Amy E. Herman boeken
  Amy E. Herman - De kunst van het observeren

  Ieder van ons mist soms essentiële informatie. Eén detail over het hoofd zien of één woord verkeerd interpreteren heeft direct gevolgen voor hoe we ons werk doen, hoe we met anderen omgaan en hoe we onze kansen en bedreigingen inschatten. Iedereen kent… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,99
 • Afua Hirsch boeken
  Afua Hirsch - Waarom ras ertoe doet

  Afua Hirsch is geboren en getogen in Engeland. Dat geldt ook voor haar ouders, haar zuster, haar man, haar dochter en de meeste van haar vrienden. Maar waarom blijven mensen dan vragen waar ze vandaan komt? Er is iets wat zij en haar naasten delen, schrijft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Jan Willem Duyvendak, Carolien Bouw, Klarita Gërxhani, Olav Velthuis boeken
  Jan Willem Duyvendak, Carolien Bouw, Klarita Gërxhani, Olav Velthuis - Sociale kaart van Nederland

  De Nederlandse samenleving maakt een periode van ingrijpende verandering door. Althans zo lijkt het. Het omroepbestel moet op de schop, de oordelen van rechters worden in twijfel getrokken, de burger ervaart een diepe kloof met de politiek, de kranten weten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,95
 • Ella Wijsman, Wouter Molendijk boeken
  Ella Wijsman, Wouter Molendijk - Psychologie en Sociologie

  Psychologie en Sociologie beschrijft de basis en de onderlinge samenhang van deze vakken in heldere bewoordingen en met duidelijke definities. De overzichtelijke opmaak en de vele illustraties en voorbeelden bevorderen de studeerbaarheid.Waarom kiezen voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,50