Boeken over sociologie

 • Fabian Dekker, Romke van der Veen boeken
  Fabian Dekker, Romke van der Veen - Het midden weg?

  Technologische veranderingen en globalisering hebben grote gevolgen voor het werk dat mensen verrichten. Maar welke groepen werknemers ondervinden eigenlijk de voordelen van deze ontwikkelingen en van welke groepen werkenden staan de banen onder druk? Deze en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Th.N.M. Schuyt boeken
  Th.N.M. Schuyt - Inleiding in filantropie en filantropiewetenschap

  Dit boek biedt een inleiding in moderne filantropie. In de meest algemene zin slaat filantropie op handelen dat voortkomt uit liefde voor de ander, voor anderen of de mensheid, hetgeen de letterlijke betekenis is van het Griekse begrip philos anthropos. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Ulf Poschardt boeken
  Ulf Poschardt - 911

  Een keihard Porsche 911 boek voor elke Porsche liefhebber, hater of een ieder die wil weten hoe deze auto in staat is een samenleving te splijten. Terroristen, schrijvers, bankiers, oud geld en patsers en vooral veel dames. Wat beweegt deze auto ? Ik kon de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Naomi Ellemers boeken
  Naomi Ellemers - Wereld van verschil

  Vaak wordt gesteld dat ongelijkheid een individuele verantwoordelijkheid is. Om sociale ongelijkheid te verkleinen zoekt men dan de oplossingen in het ondersteunen van individuen. Maar daarbij wordt meestal voorbijgegaan aan de morele dimensies van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Wolfgang Streeck boeken
  Wolfgang Streeck - Gekochte tijd

  Heeft het kapitalisme zijn beste tijd gehad? In Gekochte tijd legt de Duitse socioloog Wolfgang Streeck nauwgezet de diepere oorzaken bloot van de huidige financiële crisis. Streeck plaatst de grootste crisis die het naoorlogs kapitalisme heeft gekend in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Janna Boonstra boeken
  Janna Boonstra - Ruimte voor vreemden

  Het Gerbrandypark is een parkstrook in Amsterdam-Slotermeer, ontworpen in de jaren 30 als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP). Het park was bedoeld om de gemeenschapsvorming in de wijk te stimuleren - maar het is de vraag of het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,90
 • Amade M'charek, Irene van Oorschot, Jaron Harambam, Ruth Benschop boeken
  Amade M'charek, Irene van Oorschot, Jaron Harambam, Ruth Benschop - Monsters in de sociologie

  In de afgelopen jaren heeft de actor-netwerk theorie steeds meer invloed gewonnen buiten het vakgebied van de wetenschaps- en technologiestudies. Maar wat is de relevantie van de actor-netwerk theorie voor sociologisch onderzoek? Deze bundel - tevens… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Jos Blank, Alex van Heezik, Thomas K. Niaounakis boeken
  Jos Blank, Alex van Heezik, Thomas K. Niaounakis - Productiviteit van overheidsbeleid

  Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Socrates Schouten boeken
  Socrates Schouten - De circulaire economie

  De circulaire economie geniet groeiende belangstelling van burgers, bedrijven en overheden. Afval en verspilling worden steeds meer taboe. Als antwoord knopen groene ondernemers het uiteinde van de ene keten aan het begin van een andere, en ontwikkelen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Maurice Specht, Joke van der Zwaard boeken
  Maurice Specht, Joke van der Zwaard - De uitvinding van de leeszaal

  Na de sluiting van de bibliotheek in de Rotterdamse wijk Het Oude Westen richtten bewoners Leeszaal Rotterdam West op. De uitvinding van de Leeszaal begon met twee vragen: hoe ziet jouw ideale Leeszaal er uit, en wat zou je er zelf aan kunnen bijdragen? Kort… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Peter Beijer, Ellen de Groot, Jolanda Hoeflak, Vincent Platenkamp boeken
  Peter Beijer, Ellen de Groot, Jolanda Hoeflak, Vincent Platenkamp - De waarde van het alledaagse

  Theresia Tilburg, Brabantpark Breda, Kortendijk Roosendaal. Deze drie 'gewone' wijken in Brabantse steden staan centraal in dit boek. Gewone wijken, geen rijke wijken, maar ook geen probleem-, aandachts- of krachtwijken. Gewoon in de wijze waarop bewoners hun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Monique Bekker boeken
  Monique Bekker - Groepsdynamica

  Groepsdynamica is de wetenschappelijke studie van het gedrag van mensen in groepen. Daarnaast is het een algemeen gebruikte term voor de processen die zich in groepen afspelen en de interventies die je er als deelnemer of begeleider op kunt uitoefenen. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • Roel Kuiper boeken
  Roel Kuiper - Identiteit en navolging

  Identiteit is in christelijke organisaties gaan fungeren als verdiepingsbegrip. Tegelijkertijd bestaat er veel verlegenheid met betrekking tot de vormgeving van christelijke identiteit in een seculiere cultuur. De toegenomen aandacht voor het begrip navolging… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Deirdre Beneken, Liedy Beneken boeken
  Deirdre Beneken, Liedy Beneken - Kamer zeven

  In kamer zeven liepen witte jassen in en uit en waren er familieleden en vrienden. In kamer zeven rook het naar ?ziekenhuis? en hoorde ik stemmen van verplegers en geluiden van apparaten. In kamer zeven gebeurde er iets wonderlijks, leven en dood ontmoetten… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Ilse Laurijssen boeken
  Ilse Laurijssen - Verdeeld tussen arbeid en gezin

  n een samenleving waarin het aantal tweeverdienersgezinnen nog steeds toeneemt, is de afstemming van betaald werk op het privéleven uitgegroeid tot een maatschappelijk probleem. Gezinnen kunnen verschillende strategieën volgen om de combinatie van werk en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Cors Visser boeken
  Cors Visser - Seculiere Bokito's en christelijke Calimero's

  Hoe verhouden zich in de samenleving gelovigen en seculieren? Politiek filosoof Govert Buijs geeft een dieptepeiling over de politieke opstelling van meerderheden en minderheden. Vervolgens beschrijft Cors Visser hoe de seculiere bokito zich opstelt en met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,50
 • Frank Hendriks boeken
  Frank Hendriks - Vitale democratie

  In Nederland wordt net als elders veel geklaagd over 'het democratisch tekort' en 'de kloof tussen burger en bestuur'. De aangedragen oplossing is doorgaans 'meer democratie'. De consensus op dit punt lijkt groot. Maar de werkelijkheid is anders. Uit een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Sake Stoppels boeken
  Sake Stoppels - Voor de verandering

  Dit boek wil leidinggevenden helpen in gemeenten en parochies spiritueel én zakelijk te werken aan vernieuwing. De praktijk leert dat dit nog niet zo eenvoudig is. Pogingen om tot verandering te komen, kunnen averechts uitpakken. Daarom is kennisnemen van dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • C.J. Lammers boeken
  C.J. Lammers - Organiseren van bovenaf en van onderop

  Hoe kijkt een socioloog tegen het verschijnsel organisatie aan? Waar organisatiekundigen, economen en ingenieurs een organisatie houden voor een samenwerkingsverband in. In dat organisatiewereldje probeert een topleiding, geassisteerd door een loyale elite,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,99
 • Kees Schuyt, Gabriël van den Brink boeken
  Kees Schuyt, Gabriël van den Brink - Publiek geweld

  In verschillende gedaanten dringt geweld zich op in de moderne samenleving. Naast het geweld van politieke aanslagen (11 september, de moord op Pim Fortuyn) trekken onbegrijpelijke schietpartijen op scholen, geweld op straat en voorbeelden van zinloos geweld… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Myriam Everard, Ulla Jansz boeken
  Myriam Everard, Ulla Jansz - De minotaurus onzer zeden

  De strijd van Multatuli met de mythische MinotaurusMinotaurus! ?t Is ?n veelslachtig wezen met ?n muil als een statenbybel, en ?n reusachtige breikous tot achterlyf dat uitloopt in ?n borduurnaald.? Tegen dit monster, symbool voor de christelijke zeden en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Godfried Engbersen boeken
  Godfried Engbersen - Fatale remedies

  Een staalkaart van de onbedoelde gevolgen van sociaal beleid.De overheid intervenieert in talloze maatschappelijke processen om sociale problemen op te lossen. De bedoelingen zijn goed, maar de resultaten zijn vaak teleurstellend. Veel overheidsbeleid brengt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Peter van der Graaf, Jan Willem Duyvendak boeken
  Peter van der Graaf, Jan Willem Duyvendak - Thuis voelen in de buurt: een opgave voor stedelijke vernieuwing

  Bij het transformeren van probleemwijken naar prachtwijken is veel aandacht voor de fysieke, de sociale en de economische aspecten van achterstand. Maar weinig is bekend over de relatie tussen achterstand en emotionele binding: wat zijn de effecten van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Menno Hurenkamp, Evelien Tonkens boeken
  Menno Hurenkamp, Evelien Tonkens - De onbeholpen samenleving

  Meningsverschillen over cultuur, loyaliteit of plichtsbesef, zou je op grond van het politieke debat denken. Uit gesprekken met burgers blijkt iets heel anders. Over plichten zijn ze het behoorlijk eens. Een gesprek over cultuur of leefstijl mijden ze liever,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Loes Verplanke, Jan Willem Duyvendak boeken
  Loes Verplanke, Jan Willem Duyvendak - Onder de mensen?

  Dit boek gaat in op de gevolgen van het vermaatschappelijkingbeleid: psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking leven niet langer in een inrichting buiten de stad, maar in een zelfstandige woning in een woonwijk. De auteurs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95