Boeken over sociologie

 • Dirk Geldof boeken
  Dirk Geldof - Onzekerheid

  De recente terreuraanslagen in Brussel en Parijs raakten vele mensen. Angst en onzekerheid wegen op de samenleving, maar de oorzaken liggen dieper dan de terreurdreiging. De aanhoudende crisis maakt vele mensen onzeker over hun baan, hun inkomen of hun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,85
 • L. Rademaker boeken
  L. Rademaker - Schets van de Nederlandse samenleving

  Schets van de Nederlandse samenleving - ontwikkelingen en actualiteit biedt een elementaire en heldere oriëntatie ten aanzien van de meest belangrijke facetten van de Nederlandse samenleving: staat en politiek, recht, leefvormen, onderwijs, arbeid, vrije tijd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,50
 • Hans Jan Kuipers boeken
  Hans Jan Kuipers - Levensloopsociologie

  Wie met mensen werkt, krijgt te maken met levensverhalen. Of je nu loopbaanbegeleider bent van een re-integratietraject, groepsleider in een psychiatrisch ziekenhuis of decaan in het voortgezet onderwijs: de levensloop van je cliënten speelt een rol in je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,00
 • Arjan Dieleman, Fedor de Beer boeken
  Arjan Dieleman, Fedor de Beer - De eigen wereld van het kind

  Hoe is het om kind te zijn in deze tijd? Met welke mogelijkheden, uitdagingen en beperkingen hebben kinderen te maken? In het basisonderwijs is het belangrijk te begrijpen hoe kinderen hun eigen wereld ondergaan en ervaren. Als leraren zich kunnen inleven,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Arend Ode, Guido Walraven boeken
  Arend Ode, Guido Walraven - Binding en burgerschap

  Over het boek: Over stedelijk burgerschap worden levendige discussies gevoerd. Het gaat daarbij onder meer om succesfactoren van burgerinitiatieven, de relatie tussen burger en overheid, de rol die sociale netwerken spelen bij burgerparticipatie, en om hoe… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,60
 • Luc van de Ven boeken
  Luc van de Ven - Troost

  Over senioren horen we gelukkig tal van optimistische, zelfs vrolijke berichten. En inderdaad, vandaag genieten vele ouderen van een gelukkige en wijze tweede levenshelft. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. De ouderdom heeft ook zijn onmiskenbaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,40
 • Paula Brunsveld van Hulten boeken
  Paula Brunsveld van Hulten - Wij zijn Nederland

  Dit boek is voor ALLE mensen in Nederland, of je nou wel of niet in Nederland bent geboren. Wat betekent het voor onze samenleving dat er in de afgelopen decennia zoveel mensen van verschillende nationaliteiten en culturen ons kleine land zijn binnengekomen om… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Gertjan Wijburg boeken
  Gertjan Wijburg - Architectuur en beschaving

  Architectuur en stedenbouw zijn maatschappelijke producten, evenals de vormgevers zelf. De toepassing van nieuwe materialen en nieuwe productieprocessen aan het einde van de negentiende eeuw ging gelijk op met de ontwikkeling van een nieuwe klasse vormgevers;… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Vranken Jan, Erik Henderickx, Geert Van Hootegem boeken
  Vranken Jan, Erik Henderickx, Geert Van Hootegem - Het speelveld, de spelregels en de spelers

  Het speelveld, de spelregels en de spelers? is de zesde editie van dit handboek, dat al 22 jaar de centrale concepten en leerstukken uit de sociologie, met toepassingen op de samenleving en haar componenten, toelicht in een toegankelijke taal en vorm. Het boek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  44,00
 • Blikopener

  Heb je wel eens nagedacht waar die obsessie met gezond eten en sporten eigenlijk vandaan komt? En waarom complottheorieën tegenwoordig zo populair zijn? Of heb je wel eens vraagtekens gezet bij de monogame relatie? Dit boek nodigt uit om zeer uiteenlopende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,99
 • Babette Hellemans boeken
  Babette Hellemans - Denken over cultuur

  Cultuur staat volop in de belangstelling. Sommigen menen dat cultuur een hobby is, anderen denken dat het niet bestaat. Voor velen is cultuur alleen datgene wat wij nu om ons heen zien, of een fenomeen zonder geschiedenis. Hoe kan men 'cultuur' bestuderen als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Socrates Schouten boeken
  Socrates Schouten - De circulaire economie

  De circulaire economie geniet groeiende belangstelling van burgers, bedrijven en overheden. Afval en verspilling worden steeds meer taboe. Als antwoord knopen groene ondernemers het uiteinde van de ene keten aan het begin van een andere, en ontwikkelen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Monique Bekker boeken
  Monique Bekker - Groepsdynamica

  Groepsdynamica is de wetenschappelijke studie van het gedrag van mensen in groepen. Daarnaast is het een algemeen gebruikte term voor de processen die zich in groepen afspelen en de interventies die je er als deelnemer of begeleider op kunt uitoefenen. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • Nicolette van Gestel, Paul de Beer, Marijke van der Meer boeken
  Nicolette van Gestel, Paul de Beer, Marijke van der Meer - Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat

  De uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid is de laatste decennia vaak gewijzigd. Nu eens was er sprake van een grotere rol van de sociale partners, dan weer van marktwerking en privatisering en dan weer trok de overheid de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Bram Eidhof, Mieke Van Houtte, Marc Vermeulen boeken
  Bram Eidhof, Mieke Van Houtte, Marc Vermeulen - Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken

  Dit boek biedt sociologische beschouwingen over het onderwijs. Een dertigtal gerenommeerde onderwijswetenschappers presenteert een breed scala aan inzichten en maakt duidelijk dat een sociologische kijk op onderwijs een vruchtbare en onmisbare aanvulling vormt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,90
 • Harry Hendrix boeken
  Harry Hendrix - Praktijkboek sociologie

  In Praktijkboek sociologie wordt aan de hand van praktijksituaties de sociologische theorie verhelderd. Het laat zien hoe zorgverleners met behulp van een helikopterview - de sociologische theorie - hun sociaal bewustzijn kunnen vergroten. De sociologische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Frank Hendriks boeken
  Frank Hendriks - Vitale democratie

  In Nederland wordt net als elders veel geklaagd over 'het democratisch tekort' en 'de kloof tussen burger en bestuur'. De aangedragen oplossing is doorgaans 'meer democratie'. De consensus op dit punt lijkt groot. Maar de werkelijkheid is anders. Uit een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Sake Stoppels boeken
  Sake Stoppels - Voor de verandering

  Dit boek wil leidinggevenden helpen in gemeenten en parochies spiritueel én zakelijk te werken aan vernieuwing. De praktijk leert dat dit nog niet zo eenvoudig is. Pogingen om tot verandering te komen, kunnen averechts uitpakken. Daarom is kennisnemen van dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • C.J. Lammers boeken
  C.J. Lammers - Organiseren van bovenaf en van onderop

  Hoe kijkt een socioloog tegen het verschijnsel organisatie aan? Waar organisatiekundigen, economen en ingenieurs een organisatie houden voor een samenwerkingsverband in. In dat organisatiewereldje probeert een topleiding, geassisteerd door een loyale elite,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,99
 • Godfried Engbersen boeken
  Godfried Engbersen - Fatale remedies

  Een staalkaart van de onbedoelde gevolgen van sociaal beleid.De overheid intervenieert in talloze maatschappelijke processen om sociale problemen op te lossen. De bedoelingen zijn goed, maar de resultaten zijn vaak teleurstellend. Veel overheidsbeleid brengt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Peter van der Graaf, Jan Willem Duyvendak boeken
  Peter van der Graaf, Jan Willem Duyvendak - Thuis voelen in de buurt: een opgave voor stedelijke vernieuwing

  Bij het transformeren van probleemwijken naar prachtwijken is veel aandacht voor de fysieke, de sociale en de economische aspecten van achterstand. Maar weinig is bekend over de relatie tussen achterstand en emotionele binding: wat zijn de effecten van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Kees Schuyt, Gabriël van den Brink boeken
  Kees Schuyt, Gabriël van den Brink - Publiek geweld

  In verschillende gedaanten dringt geweld zich op in de moderne samenleving. Naast het geweld van politieke aanslagen (11 september, de moord op Pim Fortuyn) trekken onbegrijpelijke schietpartijen op scholen, geweld op straat en voorbeelden van zinloos geweld… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Menno Hurenkamp, Evelien Tonkens boeken
  Menno Hurenkamp, Evelien Tonkens - De onbeholpen samenleving

  Meningsverschillen over cultuur, loyaliteit of plichtsbesef, zou je op grond van het politieke debat denken. Uit gesprekken met burgers blijkt iets heel anders. Over plichten zijn ze het behoorlijk eens. Een gesprek over cultuur of leefstijl mijden ze liever,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Loes Verplanke, Jan Willem Duyvendak boeken
  Loes Verplanke, Jan Willem Duyvendak - Onder de mensen?

  Dit boek gaat in op de gevolgen van het vermaatschappelijkingbeleid: psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking leven niet langer in een inrichting buiten de stad, maar in een zelfstandige woning in een woonwijk. De auteurs… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Marjolein van Asselt, A. Faas, F. Molen, S.A. van der Veenman boeken
  Marjolein van Asselt, A. Faas, F. Molen, S.A. van der Veenman - Uit zicht

  Van beleidsmakers en politici wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de samenleving door onwenselijke toekomsten de pas af te snijden en nastrevenswaardige toekomsten dichterbij te brengen. We kunnen echter niet voorspellen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95