Boeken over sociologie

 • Mariska van den Berg boeken
  Mariska van den Berg - Hoe stedelingen de stad veranderen

  Stedelingen veranderen de stad gaat in op kleinschalige initiatieven waarmee bewoners, activisten, kunstenaars, architecten en andere burgers, naar eigen inzicht ingrijpen in de publieke ruimte. Zij variëren van ruimtelijke interventies - het bouwen van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Ze vroegen arbeid, er kwamen mensen

  Ruim 40 jaar geleden kwamen de eerste Marokkaanse migranten - die toen nog gastarbeiders werden genoemd - naar Nederland. In de vier decennia die sindsdien zijn verstreken, veranderde hun rol veelal van 'tijdelijke arbeidskracht' in die van 'Nederlander met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Judith Elshout, Bart van Heerikhuizen, Sabine Meier, Johannes van der Weiden boeken
  Judith Elshout, Bart van Heerikhuizen, Sabine Meier, Johannes van der Weiden - Spannende plekken

  Spannende plekken kun je op de kaart aanwijzen. Ze hebben een speciale betekenis voor degene die ze beschrijft, en ze leggen op de een of andere manier een verbinding tussen de mensen in buurten, wijken, dorpen of steden en de gebouwde omgeving. De term is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Wolfgang Streeck boeken
  Wolfgang Streeck - Gekochte tijd

  Heeft het kapitalisme zijn beste tijd gehad? In Gekochte tijd legt de Duitse socioloog Wolfgang Streeck nauwgezet de diepere oorzaken bloot van de huidige financiële crisis. Streeck plaatst de grootste crisis die het naoorlogs kapitalisme heeft gekend in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Ulf Poschardt boeken
  Ulf Poschardt - 911

  Een keihard Porsche 911 boek voor elke Porsche liefhebber, hater of een ieder die wil weten hoe deze auto in staat is een samenleving te splijten. Terroristen, schrijvers, bankiers, oud geld en patsers en vooral veel dames. Wat beweegt deze auto ? Ik kon de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Janna Boonstra boeken
  Janna Boonstra - Ruimte voor vreemden

  Het Gerbrandypark is een parkstrook in Amsterdam-Slotermeer, ontworpen in de jaren 30 als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP). Het park was bedoeld om de gemeenschapsvorming in de wijk te stimuleren - maar het is de vraag of het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,90
 • Guido Dierickx boeken
  Guido Dierickx - Religie als sociale constructie

  De religie geeft aanleiding tot vele, vaak heftige debatten in academische en minder academische kringen. Bij nader toezien gaan die debatten meestal over de sociale constructie die de religieuze beleving bevordert of verzwakt en niet over de kern van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,90
 • Christophe Vanroelen, Erik Henderickx, Valeria Pulignano boeken
  Christophe Vanroelen, Erik Henderickx, Valeria Pulignano - De arena's van het arbeidsbestel

  Arbeidssociologie richt zich op de studie van het sociale fenomeen 'arbeid'. Arbeid heeft een erg belangrijke plaats in ons leven. Daarom zijn sociologische vragen over arbeid bijzonder divers. Arbeidssociologen buigen zich onder meer over de manier waarop we… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,00
 • Marloes de Lange, Jochem Tolsma, Maarten H.J. Wolbers boeken
  Marloes de Lange, Jochem Tolsma, Maarten H.J. Wolbers - Opleiding als sociale scheidslijn

  Over opleiding als sociale scheidslijn is al veel gezegd en geschreven. Maar een gedegen analyse waarin systematisch is onderzocht of de kloof tussen hogeren lageropgeleiden werkelijk is toegenomen in de Nederlandse samenleving, ontbrak nog. De auteurs laten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Socrates Schouten boeken
  Socrates Schouten - De circulaire economie

  De circulaire economie geniet groeiende belangstelling van burgers, bedrijven en overheden. Afval en verspilling worden steeds meer taboe. Als antwoord knopen groene ondernemers het uiteinde van de ene keten aan het begin van een andere, en ontwikkelen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Monique Bekker boeken
  Monique Bekker - Groepsdynamica

  Groepsdynamica is de wetenschappelijke studie van het gedrag van mensen in groepen. Daarnaast is het een algemeen gebruikte term voor de processen die zich in groepen afspelen en de interventies die je er als deelnemer of begeleider op kunt uitoefenen. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • Peter Beijer, Ellen de Groot, Jolanda Hoeflak, Vincent Platenkamp boeken
  Peter Beijer, Ellen de Groot, Jolanda Hoeflak, Vincent Platenkamp - De waarde van het alledaagse

  Theresia Tilburg, Brabantpark Breda, Kortendijk Roosendaal. Deze drie 'gewone' wijken in Brabantse steden staan centraal in dit boek. Gewone wijken, geen rijke wijken, maar ook geen probleem-, aandachts- of krachtwijken. Gewoon in de wijze waarop bewoners hun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Jan Kok, Jan Van Bavel boeken
  Jan Kok, Jan Van Bavel - De levenskracht der bevolking

  De periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog heeft in de Lage Landen tot nog toe weinig aandacht gekregen. Het leek een niemandsperiode, een verminkt tijdsgewricht, dat letterlijk en figuurlijk weggedrukt werd door de oorlogen. Ten onrechte, zo blijkt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  55,00
 • Deirdre Beneken, Liedy Beneken boeken
  Deirdre Beneken, Liedy Beneken - Kamer zeven

  In kamer zeven liepen witte jassen in en uit en waren er familieleden en vrienden. In kamer zeven rook het naar ?ziekenhuis? en hoorde ik stemmen van verplegers en geluiden van apparaten. In kamer zeven gebeurde er iets wonderlijks, leven en dood ontmoetten… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Harry Coenen, Ben Valkenburg, Marianne Coenen-Hanegraaf boeken
  Harry Coenen, Ben Valkenburg, Marianne Coenen-Hanegraaf - Exemplarisch handelingsonderzoek

  In dit boek werkt Harry Coenen exemplarisch handelingsonderzoek uit als een sociaal-wetenschappelijk paradigma: een geheel van maatschappij- en wetenschapstheoretische vooronder-stellingen, argumenten en concepten, en een daarop gebaseerd onderzoeksmodel. Als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Zygmunt Bauman, Michael Jacobsen, Keith Tester boeken
  Zygmunt Bauman, Michael Jacobsen, Keith Tester - Wat is het nut van sociologie?

  Wat is het nut van sociologie? Die vraag hebben wetenschappersmeer dan eens gesteld. In een tijd waarin sociologie wordt beschimpt als 'pseudowetenschap', laten de leiders in het veld zien dat gedragswetenschap juist meer nodig is dan ooit. In gesprekken met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Jordi van Kleeff, Johanneke Methorst boeken
  Jordi van Kleeff, Johanneke Methorst - Traditie in transitie

  De wereld, het denken, de maatschappij en de kerk; alles verandert erg snel. Tradities die jaren - of zelfs eeuwenlang als richtinggevend en soms absoluut werden gesteld worden nu aan discussie onderworpen of zelfs aan de kant gezet. De vraag is: wat heeft een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Jos Blank, Alex van Heezik, Thomas K. Niaounakis boeken
  Jos Blank, Alex van Heezik, Thomas K. Niaounakis - Productiviteit van overheidsbeleid

  Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Cors Visser boeken
  Cors Visser - Seculiere Bokito's en christelijke Calimero's

  Hoe verhouden zich in de samenleving gelovigen en seculieren? Politiek filosoof Govert Buijs geeft een dieptepeiling over de politieke opstelling van meerderheden en minderheden. Vervolgens beschrijft Cors Visser hoe de seculiere bokito zich opstelt en met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,50
 • Johan Meijering boeken
  Johan Meijering - Groninger forum

  Als betrokken stadjer ziet entrepeneur Johan Meijering met lede ogen aan hoe in de gemeente Groningen miljoenen aan gemeenschapsgeld worden gestort in de bodemloze put van een in zijn ogen heilloze onderneming: het Groninger Forum. Door middel van dit boek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • Bram Eidhof, Mieke Van Houtte, Marc Vermeulen boeken
  Bram Eidhof, Mieke Van Houtte, Marc Vermeulen - Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken

  Dit boek biedt sociologische beschouwingen over het onderwijs. Een dertigtal gerenommeerde onderwijswetenschappers presenteert een breed scala aan inzichten en maakt duidelijk dat een sociologische kijk op onderwijs een vruchtbare en onmisbare aanvulling vormt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,90
 • Naomi Ellemers boeken
  Naomi Ellemers - Wereld van verschil

  Vaak wordt gesteld dat ongelijkheid een individuele verantwoordelijkheid is. Om sociale ongelijkheid te verkleinen zoekt men dan de oplossingen in het ondersteunen van individuen. Maar daarbij wordt meestal voorbijgegaan aan de morele dimensies van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Anton Zijderveld boeken
  Anton Zijderveld - Over clichés

  In Over clichés neemt eminent socioloog Anton Zijderveld ons mee in de wereld van dooddoeners en gemeenplaatsen en toont hun noodzaak en functie, zeker in onze moderne tijden. Alles is immers al eens eerder gezegd. Wat moeten we nu met clichés: hebben we ze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Fabian Dekker, Romke van der Veen boeken
  Fabian Dekker, Romke van der Veen - Het midden weg?

  Technologische veranderingen en globalisering hebben grote gevolgen voor het werk dat mensen verrichten. Maar welke groepen werknemers ondervinden eigenlijk de voordelen van deze ontwikkelingen en van welke groepen werkenden staan de banen onder druk? Deze en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Laurent de Sutter boeken
  Laurent de Sutter - Theorie van de kamikaze

  Wat als we ons nu eens vergissen? Wat als zelfmoordaanslagen niets te maken hebben met oorlog of religie, of met welke ideologie dan ook? Wat is er aan de hand als in werkelijkheid datgene waarvan kamikazes graag de angstaanjagende acteurs willen zijn niets… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95