Boeken over sociologie

 • Richard de Brabander boeken
  Richard de Brabander - Wie wil er nu niet zelfredzaam zijn

  Over het boek:Zelfredzaamheid is een centraal begrip in de discussies van de laatste jaren rond welzijn en zorg. De bredere context van die discussies is, dat Nederland een verandering doormaakt van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,90
 • Judith Elshout boeken
  Judith Elshout - Roep om respect

  'Succes heb je zelf in de hand; falen is je eigen schuld.' Dat is het ideaalbeeld van de prestatiesamenleving, waar alleen talent en inzet tellen. Winnaars in de competitie om maatschappelijk succes hebben een goedbetaalde baan die hun status en waardering… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,90
 • Guido Dierickx boeken
  Guido Dierickx - Religie als sociale constructie

  De religie geeft aanleiding tot vele, vaak heftige debatten in academische en minder academische kringen. Bij nader toezien gaan die debatten meestal over de sociale constructie die de religieuze beleving bevordert of verzwakt en niet over de kern van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,90
 • Marloes de Lange, Jochem Tolsma, Maarten H.J. Wolbers boeken
  Marloes de Lange, Jochem Tolsma, Maarten H.J. Wolbers - Opleiding als sociale scheidslijn

  Over opleiding als sociale scheidslijn is al veel gezegd en geschreven. Maar een gedegen analyse waarin systematisch is onderzocht of de kloof tussen hogeren lageropgeleiden werkelijk is toegenomen in de Nederlandse samenleving, ontbrak nog. De auteurs laten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Dirk Geldof boeken
  Dirk Geldof - Onzekerheid

  De recente terreuraanslagen in Brussel en Parijs raakten vele mensen. Angst en onzekerheid wegen op de samenleving, maar de oorzaken liggen dieper dan de terreurdreiging. De aanhoudende crisis maakt vele mensen onzeker over hun baan, hun inkomen of hun… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,85
 • Loes van Vugt boeken
  Loes van Vugt - De witte woede

  Verpleegkundigen en verzorgenden in opstand 1988-1991 Een kleine advertentie van verpleegkundige Gaby Breuer in de Volkskrant van 1988 ontketent een stroom aan acties en demonstraties in heel Nederland. Verpleegkundigen en verzorgenden komen massaal in opstand… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Vincent Deary boeken
  Vincent Deary - Hoe we leven

  Je wekker gaat, je doucht, je kleedt je aan, je ontbijt, je pakt je spullen en rijdt naar je werk. Elke dag opnieuw, volgens vaste routines, op vaste tijdstippen. Tot de dag dat je naar je werk rijdt en je je ineens realiseert dat het zondagochtend is. Deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Judith Elshout, Bart van Heerikhuizen, Sabine Meier, Johannes van der Weiden boeken
  Judith Elshout, Bart van Heerikhuizen, Sabine Meier, Johannes van der Weiden - Spannende plekken

  Spannende plekken kun je op de kaart aanwijzen. Ze hebben een speciale betekenis voor degene die ze beschrijft, en ze leggen op de een of andere manier een verbinding tussen de mensen in buurten, wijken, dorpen of steden en de gebouwde omgeving. De term is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Roel Kuiper boeken
  Roel Kuiper - Identiteit en navolging

  Identiteit is in christelijke organisaties gaan fungeren als verdiepingsbegrip. Tegelijkertijd bestaat er veel verlegenheid met betrekking tot de vormgeving van christelijke identiteit in een seculiere cultuur. De toegenomen aandacht voor het begrip navolging… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,50
 • Frank Hermans boeken
  Frank Hermans - Trauma en beschaving

  Trauma en Beschaving gaat over pijn, de onvoorstelbare pijn die mensen kan treffen door schokkende gebeurtenissen, zoals oorlogen, rampen, geweld of ernstig verlies. De vraag die in het boek centraal staat is, waarom de aandacht en zorg voor deze pijn zich zo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,60
 • L. Rademaker boeken
  L. Rademaker - Schets van de Nederlandse samenleving

  Schets van de Nederlandse samenleving - ontwikkelingen en actualiteit biedt een elementaire en heldere oriëntatie ten aanzien van de meest belangrijke facetten van de Nederlandse samenleving: staat en politiek, recht, leefvormen, onderwijs, arbeid, vrije tijd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,50
 • Ramon Schleijpen, Loes Leatemia, Marga Verheije boeken
  Ramon Schleijpen, Loes Leatemia, Marga Verheije - Pioniers in de stad

  Leegstaande panden, het ontbreken van sociale netwerken en het wegvallen van subsidies voor buurthuizen zijn aanleidingen voor bewoners om zelf het initiatief te nemen. Het zijn concrete antwoorden van actieve mensen om in hun eigen buurt een ontmoetingsplek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Geert Van Hootegem boeken
  Geert Van Hootegem - Anders organiseren & beter werken

  Door de ontgroening en de vergrijzing op de West-Europese arbeidsmarkten zal het arbeidsaanbod gevoelig krimpen de komende decennia. Om meer mensen (langer) aan het werk te houden, zullen we moeten zoeken naar modellen die het werk werkbaar maken (beter… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Gemma Blok boeken
  Gemma Blok - Achter de voordeur

  In 1916 ging de GG & GD Amsterdam zich richten op de stedelijke zorg voor 'krankzinnigen en maatschappelijk ongeschikten'. Tegenwoordig spreekt men van Openbare Geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) voor 'kwetsbare burgers'. Dit boek onderzoekt de wortels van dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Harry Coenen, Ben Valkenburg, Marianne Coenen-Hanegraaf boeken
  Harry Coenen, Ben Valkenburg, Marianne Coenen-Hanegraaf - Exemplarisch handelingsonderzoek

  In dit boek werkt Harry Coenen exemplarisch handelingsonderzoek uit als een sociaal-wetenschappelijk paradigma: een geheel van maatschappij- en wetenschapstheoretische vooronder-stellingen, argumenten en concepten, en een daarop gebaseerd onderzoeksmodel. Als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Gertjan Wijburg boeken
  Gertjan Wijburg - Architectuur en beschaving

  Architectuur en stedenbouw zijn maatschappelijke producten, evenals de vormgevers zelf. De toepassing van nieuwe materialen en nieuwe productieprocessen aan het einde van de negentiende eeuw ging gelijk op met de ontwikkeling van een nieuwe klasse vormgevers;… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Arjan Dieleman, Fedor de Beer boeken
  Arjan Dieleman, Fedor de Beer - De eigen wereld van het kind

  Hoe is het om kind te zijn in deze tijd? Met welke mogelijkheden, uitdagingen en beperkingen hebben kinderen te maken? In het basisonderwijs is het belangrijk te begrijpen hoe kinderen hun eigen wereld ondergaan en ervaren. Als leraren zich kunnen inleven,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Deirdre Beneken, Liedy Beneken boeken
  Deirdre Beneken, Liedy Beneken - Kamer zeven

  In kamer zeven liepen witte jassen in en uit en waren er familieleden en vrienden. In kamer zeven rook het naar ?ziekenhuis? en hoorde ik stemmen van verplegers en geluiden van apparaten. In kamer zeven gebeurde er iets wonderlijks, leven en dood ontmoetten… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Vranken Jan, Erik Henderickx, Geert Van Hootegem boeken
  Vranken Jan, Erik Henderickx, Geert Van Hootegem - Het speelveld, de spelregels en de spelers

  Het speelveld, de spelregels en de spelers? is de zesde editie van dit handboek, dat al 22 jaar de centrale concepten en leerstukken uit de sociologie, met toepassingen op de samenleving en haar componenten, toelicht in een toegankelijke taal en vorm. Het boek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  44,00
 • Zygmunt Bauman, Michael Jacobsen, Keith Tester boeken
  Zygmunt Bauman, Michael Jacobsen, Keith Tester - Wat is het nut van sociologie?

  Wat is het nut van sociologie? Die vraag hebben wetenschappersmeer dan eens gesteld. In een tijd waarin sociologie wordt beschimpt als 'pseudowetenschap', laten de leiders in het veld zien dat gedragswetenschap juist meer nodig is dan ooit. In gesprekken met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Valdemar Marcha, Paul Verweel, Jacqueline Werkman boeken
  Valdemar Marcha, Paul Verweel, Jacqueline Werkman - Het tweede bed

  Waarom beperkt de man uit het kille noorden zichzelf blijkbaar tot één vrouw en de Curaçaose man, die toch dezelfde juridische regels kent als in Nederland, van één erkend huwelijk, blijkbaar niet. De algemene beeldvorming van de sociale werkelijkheid van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,90
 • Wolfgang Streeck boeken
  Wolfgang Streeck - Gekochte tijd

  Heeft het kapitalisme zijn beste tijd gehad? In Gekochte tijd legt de Duitse socioloog Wolfgang Streeck nauwgezet de diepere oorzaken bloot van de huidige financiële crisis. Streeck plaatst de grootste crisis die het naoorlogs kapitalisme heeft gekend in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Janna Boonstra boeken
  Janna Boonstra - Ruimte voor vreemden

  Het Gerbrandypark is een parkstrook in Amsterdam-Slotermeer, ontworpen in de jaren 30 als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP). Het park was bedoeld om de gemeenschapsvorming in de wijk te stimuleren - maar het is de vraag of het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,90
 • Amade M'charek, Irene van Oorschot, Jaron Harambam, Ruth Benschop boeken
  Amade M'charek, Irene van Oorschot, Jaron Harambam, Ruth Benschop - Monsters in de sociologie

  In de afgelopen jaren heeft de actor-netwerk theorie steeds meer invloed gewonnen buiten het vakgebied van de wetenschaps- en technologiestudies. Maar wat is de relevantie van de actor-netwerk theorie voor sociologisch onderzoek? Deze bundel - tevens… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Luc van de Ven boeken
  Luc van de Ven - Troost

  Over senioren horen we gelukkig tal van optimistische, zelfs vrolijke berichten. En inderdaad, vandaag genieten vele ouderen van een gelukkige en wijze tweede levenshelft. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. De ouderdom heeft ook zijn onmiskenbaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,40