Boeken over sociale wetenschappen

 • Bob Hoogenboom boeken
  Bob Hoogenboom - Politie en liefde in tijden van onveiligheid

  Politie en liefde in tijden van onveiligheid is een inleiding op de vraag wat de functie, de cultuur en de waardengedrevenheid van de politie zijn. Maar het is ook een vroeg commentaar op de vorming van de Nationale politie. Aandacht voor functie, cultuur en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Willem-Jan de Gast, Ronald Hetem boeken
  Willem-Jan de Gast, Ronald Hetem - Basisboek vrijwilligersmanagement

  Vrijwilligers managen is een vak! Vrijwilligers vervullen cruciale rollen in organisaties en in de samenleving. Er wordt meer inzet van burgers verwacht en steeds meer vrijwilligers zijn hoog opgeleid en ervaren. Hierdoor vindt er een herschikking plaats van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Intervisie bij werkproblemen

  Intervisie is laagdrempelig, want het vraagt niet om deskundige begeleiders. Intervisie doet juist een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur. Samen de klus klaren, mits je bereid bent naar elkaar te luisteren, op elkaar in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Begeleid intervisie model

  Intervisie is een gestructureerde wijze van collegiale advisering en probleemoplossing. Bij het begeleid intervisiemodel wordt een werkwijze gepresenteerd waarbij onder begeleiding van een ervaringsdeskundige de intervisie in praktijk wordt gebracht. In dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Werkboek intervisie

  Dit praktijkboek bevat oefeningen, methoden en werkvormen die het intervisieproces op maat ondersteunen. Bij elke oefening staat beschreven wat er van een groep en een begeleider wordt verwacht. Om direct aan de slag te kunnen is een bepaalde basiskennis nodig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Hendriksen boeken
  Hendriksen - Collegiale consultatie en coaching

  Bij collegiale consultatie roept de consultvrager hulp en advies in van een deskundige collega. De consultvrager kan een volgende keer zelf de consultgever zijn. Collegiale consultatie is een relatief eenvoudige methode die gehanteerd kan worden naast andere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,25
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Handboek intervisie

  Handboek Intervisie behandelt de belangrijkste themas die van invloed zijn op het succes van intervisie. De themas zijn op een heel toegankelijke wijze uitgewerkt, met voorbeelden en schemas. Het boek is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van de auteur met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,75
 • Peter G. Swanborn boeken
  Peter G. Swanborn - Evalueren

  Evalueren geeft een methodologische basis voor empirisch evaluatieonderzoek. De auteur bespreekt het evalueren van (overheids) interventies vanuit de algemene principes van, en richtlijnen voor, wetenschappelijk onderzoek.
  Evalueren is niets bijzonders: we… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,95
 • Ineke Kooiker boeken
  Ineke Kooiker - Oriëntatie op sociaalpedagogische hulpverlening

  In Oriëntatie op Sociaal Pedagogische Hulpverlening maak je kennis met het werkveld van de sociaal pedagogisch hulpverlener (sph?er). Drie settings in de sociaal pedagogische hulpverlening staan centraal. Ten eerste de residentiële hulpverlening waarbij hulp… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • Nico van Oosten, Ineke van der Vlugt, Luc Brants boeken
  Nico van Oosten, Ineke van der Vlugt, Luc Brants - Seksespecifieke hulpverlening

  Mannen en vrouwen beleven klachten en problemen vaak verschillend. Ze gaan er anders mee om en zoeken op een andere manier hulp. Ook de hulpverlener zelf is man of vrouw en dat heeft gevolgen voor de wijze waarop zij met hun cliënten en met collega?s… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,00
 • Sjef de Vries boeken
  Sjef de Vries - Basismethodiek psychosociale hulpverlening

  De actuele opgave van de psychosociale hulpverlening door het maatschappelijk werk is complex. Nieuwe doelgroepen, nieuwe werkvormen en nieuwe maatschappelijke opdrachten bepalen de inhoud en manier van werken. Het blijken de zogenaamde Common Factors te zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,95
 • Richard de Brabander boeken
  Richard de Brabander - Van gedachten wisselen

  Als werker in een van de sociale beroepen word je bijna dagelijks geconfronteerd met vragen die een filosofisch karakter hebben: zijn drugsgebruikers verantwoordelijk voor hun verslaving? Is een gedwongen opname menswaardiger dan het respecteren van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Jack Bergman boeken
  Jack Bergman - Basisboek veiligheid en economie

  Veiligheidskundigen krijgen in uiteenlopende situaties met economie te maken. Zij moeten in verschillende situaties de kosten van veiligheid in kaart kunnen brengen en de kosten van de maatregelen kunnen berekenen. De directeurgrootaandeelhouder van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,50
 • B.C.J. van Velthoven boeken
  B.C.J. van Velthoven - Economie van misdaad en straf

  Criminaliteit vormt voor de directe slachtoffers een grote schadepost, materieel en emotioneel. Ook andere burgers voelen zich onveilig, nemen preventieve maatregelen, passen hun gedrag aan. Criminaliteitsbestrijding gaat echter evenzeer gepaard met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,50
 • Mortelmans Dimitri boeken
  Mortelmans Dimitri - Kwalitatieve analyse met NVivo

  Dit boek geeft een inleiding tot het softwareprogramma Nvivo, het meest gebruikte programma voor kwalitatieve analyse in het Nederlandstalige gebied. Het is een veelzijdig programma met een uitgebreid gamma aan toegankelijke analyse-instrumenten, flexibel… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Joep Brinkman boeken
  Joep Brinkman - Voor de verandering

  Voor de verandering is een toegankelijke en veelgebruikte inleiding in de agogiek, oftewel de veranderkunde. Aan de hand van een grote hoeveelheid voorbeelden worden veranderingsprocessen van individuen, groepen, organisaties en grotere samenlevingsverbanden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,50
 • Roel Grit, Menja Mollema-Reitsema, Nico van der Sijde boeken
  Roel Grit, Menja Mollema-Reitsema, Nico van der Sijde - Op weg naar...de complete professional

  We leven in een dynamische wereld. Studenten moeten zich daarom voortdurend blijven ontwikkelen om zich staande te kunnen houden in een steeds veranderende omgeving. De complete professional leert studenten te werken aan de benodigde beroepscompetenties, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Emile Kolthoff boeken
  Emile Kolthoff - Basisboek criminologie

  De eerste druk van het Basisboek criminologie is door de gebruikers ontvangen als een welkome aanvulling op het Nederlandstalig aanbod. Het is inmiddels de standaard voor het bacheloronderwijs in het hbo en ook op verschillende universiteiten wordt het boek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,00
 • M. Korrel boeken
  M. Korrel - Het begeleiden van effectieve leerprocessen

  Dit boek geeft uitgangspunten en concrete suggesties voor het begeleiden van effectieve leerprocessen. Met dit boeken kunnen begeleiders ervoor zorgdragen dat leertrajecten effectief zijn. Het in dit boek gepresenteerde model, de Interventiekaart, is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Mart-Jan de Jong boeken
  Mart-Jan de Jong - Grootmeesters van de sociologie

  Grootmeesters van de sociologie beschrijft uitvoerig leven en werk van een aantal hoofdfiguren uit de klassieke en moderne sociologie. In elf hoofdstukken, die steeds één grootmeester tot onderwerp hebben, behandelt De Jong wegbereiders als August Comte en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  55,95
 • M. Bos boeken
  M. Bos - Coaching en diversiteit

  Diversiteit speelt mee in elke begeleidingsrelatie, om welke groep of persoon het ook gaat. Dat kan heel inspirerend zijn, maar kan ook leiden tot wederzijds onbegrip en conflicten. Voor het omgaan met diversiteit zijn inmiddels heel wat theorieën en methoden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,95
 • C. Blanken, M. Clijsen, W. Garenfeld, I. te Paske, M. van Piere boeken
  C. Blanken, M. Clijsen, W. Garenfeld, I. te Paske, M. van Piere - Psychiatrie voor de sociaal werker

  In dit boek worden de meest voorkomende psychiatrische stoornissen beschreven conform de DSM-5-classificatie. Bij elke stoornis wordt ingegaan op de bejegening en begeleiding van de cliënt en zijn naaste omgeving, geïllustreerd met levendige casuïstiek. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,95
 • G.A.M. van den Bos, S.A. Danner, R.J. de Haan, E. Schadé boeken
  G.A.M. van den Bos, S.A. Danner, R.J. de Haan, E. Schadé - Chronisch zieken en gezondheidszorg

  Om inzicht te verkrijgen in de complexe leef- en zorgsituatie van chronisch zieken wordt de problematiek van het chronisch ziek-zijn in dit boek in brede zin in kaart gebracht. Als gevolg van de voortgaande vergrijzing, de verbeterde levensverwachting en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,95
 • Siep van der Werf, Jan Kok boeken
  Siep van der Werf, Jan Kok - Werken aan wonen

  Mensen moeten wonen. Er zijn dan ook veel professionals die werken aan wonen. Het is belangrijk dat zij weten hoe huisvesting in elkaar steekt en welke ontwikkelingen er zijn op de turbulente woningmarkt.Werken aan wonen biedt een overzicht van de vele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Ed Taylor boeken
  25,00