Boeken over sociale wetenschappen

 • Willem-Jan de Gast, Ronald Hetem boeken
  Willem-Jan de Gast, Ronald Hetem - Basisboek vrijwilligersmanagement

  Vrijwilligers managen is een vak! Vrijwilligers vervullen cruciale rollen in organisaties en in de samenleving. Er wordt meer inzet van burgers verwacht en steeds meer vrijwilligers zijn hoog opgeleid en ervaren. Hierdoor vindt er een herschikking plaats van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Jerôme Lam, Ronald van der Wal, Nicolien Kop boeken
  34,90
 • Gert de Roo, Henk Voogd boeken
  Gert de Roo, Henk Voogd - Abstracties van Planning

  In 'Abstracties van Planning' worden relevante processen besproken, die van invloed zijn op activiteiten van planning. Hoewel elk proces afzonderlijk als belangrijk, bepalend of doorslaggevend kan worden gezien, gaat het hier niet om geïsoleerde activiteiten.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  60,00
 • Nicolien Kop, Ronald van der Wal, Gerard Snel boeken
  Nicolien Kop, Ronald van der Wal, Gerard Snel - Opsporing belicht

  Opsporing belicht geeft een brede schets van de ontwikkelingen in de opsporing vanuit diverse wetenschappers en practitioners. Thema's die aan de orde komen, zijn onder andere intelligence, bestuurlijke aanpak, burgerparticipatie in de opsporing,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  56,50
 • Thomas Vanoutrive, Kobe Boussauw boeken
  Thomas Vanoutrive, Kobe Boussauw - Het mobielste land ter wereld

  Over het boek: Hoewel België nog nooit zo mobiel is geweest, gaat er geen week voorbij zonder dat het verkeer ter sprake komt als bron van frustratie, vervuiling, onveiligheid en klimaatverandering. De opkomst van het ethische principe van duurzaamheid heeft… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Marjan Hidding, Maarten van der Vlist boeken
  Marjan Hidding, Maarten van der Vlist - Ruimte en water

  In de afgelopen jaren is een fors aantal bruggen geslagen tussen ruimtelijke ordening en waterbeheer. Dat biedt in tal van opzichten nieuwe perspectieven voor het omgaan met ruimte en water. Dat komt tot uitdrukking in de titel van deze tweede druk: 'Ruimte en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • L. Vries-Geervliet boeken
  L. Vries-Geervliet - Voorbereiden op supervisie

  Supervisie is een manier van leren die onmisbaar is bij de opleiding voor professionele begeleiders/hulpverleners. Door zich hier goed op voor te bereiden kan de supervisant meer profijt hebben van het supervisieleerproces. Dit boek biedt hierbij de helpende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Peter G. Swanborn boeken
  Peter G. Swanborn - Case studies

  De case study, de bestudering van een verschijnsel in zijn natuurlijke omgeving, wordt in het Nederlandse en internationale sociale onderzoek steeds belangrijker. De vraag hoe case studies uitgevoerd (moeten) worden is niet eenvoudig te beantwoorden. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Eric Bervoets boeken
  Eric Bervoets - Vlindermessen en djonko's

  In het najaar van 2007 houdt de politie in Amsterdam-West vijf jongens aan die - waarschijnlijk onder invloed van drank en drugs - uit een slooppand glas, stenen en keukenkasten naar beneden gooien. Er wordt een ladekast met glasscherven uit een raam gegooid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • Drs. Y.H. Gramsbergen-Hoogland, M.A.J. Deveer, M.G. Leezenberg boeken
  Drs. Y.H. Gramsbergen-Hoogland, M.A.J. Deveer, M.G. Leezenberg - Persoonlijke kwaliteit

  Persoonlijke kwaliteit geeft je inzicht in de kwaliteiten die je nodig hebt in de beroepspraktijk en helpt je die kwaliteiten (verder) te ontwikkelen. Hierbij moet je denken aan de competenties en vaardigheden die in beroeps- en functieprofielen worden genoemd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,50
 • A. Baart boeken
  A. Baart - Aandacht

  'Op 1 mei 1991 overleed mijn moeder en ik vroeg me af waarom er wel A N D R I E S B A A R Tnaar haar bloed was gekeken, maar niet naar haar, wel in het pipet enniet in haar ogen. Wie wat ontdekken wil, moet zich kunnen laten verrassenen niet alleen maar kijken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Miranda Boone, Chrisje Brants, Renée Kool boeken
  Miranda Boone, Chrisje Brants, Renée Kool - Criminologie en strafrecht

  Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beide aan de rechtenfaculteit worden beoefend. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend en heeft vooral historische redenen. Dit leerboek is bedoeld voor studenten, criminologen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Esther Haag boeken
  Esther Haag - Schrijven in stappen

  Schrijven in stappen biedt een gedetailleerde beschrijving van de stappen die gezet kunnen worden om een goed literatuurverslag te maken. Uitgaande van de drie schrijfrondes - voorbereiden, schrijven en herschrijven - geeft de auteur aan hoe studenten van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,95
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Intervisie bij werkproblemen

  Intervisie is laagdrempelig, want het vraagt niet om deskundige begeleiders. Intervisie doet juist een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur. Samen de klus klaren, mits je bereid bent naar elkaar te luisteren, op elkaar in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Begeleid intervisie model

  Intervisie is een gestructureerde wijze van collegiale advisering en probleemoplossing. Bij het begeleid intervisiemodel wordt een werkwijze gepresenteerd waarbij onder begeleiding van een ervaringsdeskundige de intervisie in praktijk wordt gebracht. In dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Werkboek intervisie

  Dit praktijkboek bevat oefeningen, methoden en werkvormen die het intervisieproces op maat ondersteunen. Bij elke oefening staat beschreven wat er van een groep en een begeleider wordt verwacht. Om direct aan de slag te kunnen is een bepaalde basiskennis nodig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Hendriksen boeken
  Hendriksen - Collegiale consultatie en coaching

  Bij collegiale consultatie roept de consultvrager hulp en advies in van een deskundige collega. De consultvrager kan een volgende keer zelf de consultgever zijn. Collegiale consultatie is een relatief eenvoudige methode die gehanteerd kan worden naast andere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,25
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Handboek intervisie

  Handboek Intervisie behandelt de belangrijkste themas die van invloed zijn op het succes van intervisie. De themas zijn op een heel toegankelijke wijze uitgewerkt, met voorbeelden en schemas. Het boek is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van de auteur met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,75
 • Peter G. Swanborn boeken
  Peter G. Swanborn - Evalueren

  Evalueren geeft een methodologische basis voor empirisch evaluatieonderzoek. De auteur bespreekt het evalueren van (overheids) interventies vanuit de algemene principes van, en richtlijnen voor, wetenschappelijk onderzoek.
  Evalueren is niets bijzonders: we… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,95
 • Ineke Kooiker boeken
  Ineke Kooiker - Oriëntatie op sociaalpedagogische hulpverlening

  In Oriëntatie op Sociaal Pedagogische Hulpverlening maak je kennis met het werkveld van de sociaal pedagogisch hulpverlener (sph?er). Drie settings in de sociaal pedagogische hulpverlening staan centraal. Ten eerste de residentiële hulpverlening waarbij hulp… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • Nico van Oosten, Ineke van der Vlugt, Luc Brants boeken
  Nico van Oosten, Ineke van der Vlugt, Luc Brants - Seksespecifieke hulpverlening

  Mannen en vrouwen beleven klachten en problemen vaak verschillend. Ze gaan er anders mee om en zoeken op een andere manier hulp. Ook de hulpverlener zelf is man of vrouw en dat heeft gevolgen voor de wijze waarop zij met hun cliënten en met collega?s… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,00
 • Sjef de Vries boeken
  Sjef de Vries - Basismethodiek psychosociale hulpverlening

  De actuele opgave van de psychosociale hulpverlening door het maatschappelijk werk is complex. Nieuwe doelgroepen, nieuwe werkvormen en nieuwe maatschappelijke opdrachten bepalen de inhoud en manier van werken. Het blijken de zogenaamde Common Factors te zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,95
 • Richard de Brabander boeken
  Richard de Brabander - Van gedachten wisselen

  Als werker in een van de sociale beroepen word je bijna dagelijks geconfronteerd met vragen die een filosofisch karakter hebben: zijn drugsgebruikers verantwoordelijk voor hun verslaving? Is een gedwongen opname menswaardiger dan het respecteren van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Jack Bergman boeken
  Jack Bergman - Basisboek veiligheid en economie

  Veiligheidskundigen krijgen in uiteenlopende situaties met economie te maken. Zij moeten in verschillende situaties de kosten van veiligheid in kaart kunnen brengen en de kosten van de maatregelen kunnen berekenen. De directeurgrootaandeelhouder van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,50
 • B.C.J. van Velthoven boeken
  B.C.J. van Velthoven - Economie van misdaad en straf

  Criminaliteit vormt voor de directe slachtoffers een grote schadepost, materieel en emotioneel. Ook andere burgers voelen zich onveilig, nemen preventieve maatregelen, passen hun gedrag aan. Criminaliteitsbestrijding gaat echter evenzeer gepaard met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,50