Boeken over sociale wetenschappen

 • M.L. Kuiper boeken
  29,50
 • Jack Bergman boeken
  Jack Bergman - Basisboek veiligheid en economie

  Veiligheidskundigen krijgen in uiteenlopende situaties met economie te maken. Zij moeten in verschillende situaties de kosten van veiligheid in kaart kunnen brengen en de kosten van de maatregelen kunnen berekenen. De directeurgrootaandeelhouder van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,50
 • B.C.J. van Velthoven boeken
  B.C.J. van Velthoven - Economie van misdaad en straf

  Criminaliteit vormt voor de directe slachtoffers een grote schadepost, materieel en emotioneel. Ook andere burgers voelen zich onveilig, nemen preventieve maatregelen, passen hun gedrag aan. Criminaliteitsbestrijding gaat echter evenzeer gepaard met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,50
 • R. Holstvoogd boeken
  R. Holstvoogd - Sociaal agogisch basiswerk Maatschappelijk werk in kerntaken

  Maatschappelijk werk in kerntaken is volledig geüpdatet naar aanleiding van de twee nieuwe beroepsprofielen van de maatschappelijk werker. De leerstof sluit door deze update perfect aan bij de nieuwste leerdoelen en laat studenten systematisch kennismaken met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Nel Verhoeven boeken
  Nel Verhoeven - Onderzoeken doe je zo!

  Hoe doe je onderzoek? Welke vragen ga je stellen? Welke mensen doen aan je onderzoek mee? Hoe maak je een onderzoeksplan? Hoe maak je tabellen en grafieken? Welke conclusies zijn belangrijk? Hoe presenteer je de resultaten? Dit zijn slechts een paar vragen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Hendriksen boeken
  Hendriksen - Collegiale consultatie en coaching

  Bij collegiale consultatie roept de consultvrager hulp en advies in van een deskundige collega. De consultvrager kan een volgende keer zelf de consultgever zijn. Collegiale consultatie is een relatief eenvoudige methode die gehanteerd kan worden naast andere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,25
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - PM-reeks Begeleid intervisie model

  Intervisie is een gestructureerde wijze van collegiale advisering en probleemoplossing. Bij het begeleid intervisiemodel wordt een werkwijze gepresenteerd waarbij onder begeleiding van een ervaringsdeskundige de intervisie in praktijk wordt gebracht. In dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • Eric Bervoets boeken
  Eric Bervoets - Vlindermessen en djonko's

  In het najaar van 2007 houdt de politie in Amsterdam-West vijf jongens aan die - waarschijnlijk onder invloed van drank en drugs - uit een slooppand glas, stenen en keukenkasten naar beneden gooien. Er wordt een ladekast met glasscherven uit een raam gegooid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • L. Vries-Geervliet boeken
  L. Vries-Geervliet - Voorbereiden op supervisie

  Supervisie is een manier van leren die onmisbaar is bij de opleiding voor professionele begeleiders/hulpverleners. Door zich hier goed op voor te bereiden kan de supervisant meer profijt hebben van het supervisieleerproces. Dit boek biedt hierbij de helpende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • J.M.A.M. Janssens boeken
  J.M.A.M. Janssens - 'Ogen' doen onderzoek

  Psychologen, (ortho)pedagogen, sociologen en andere 'ogen' verwerven kennis door het op systematische wijze verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens. Ogen doen onderzoek maakt studenten stap voor stap vertrouwd met de verschillende fasen in het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Intervisie bij werkproblemen

  Intervisie is laagdrempelig, want het vraagt niet om deskundige begeleiders. Intervisie doet juist een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur. Samen de klus klaren, mits je bereid bent naar elkaar te luisteren, op elkaar in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Gert de Roo, Henk Voogd boeken
  Gert de Roo, Henk Voogd - Abstracties van Planning

  In 'Abstracties van Planning' worden relevante processen besproken, die van invloed zijn op activiteiten van planning. Hoewel elk proces afzonderlijk als belangrijk, bepalend of doorslaggevend kan worden gezien, gaat het hier niet om geïsoleerde activiteiten.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  60,00
 • Miranda Boone, Chrisje Brants, Renée Kool boeken
  Miranda Boone, Chrisje Brants, Renée Kool - Criminologie en strafrecht

  Criminologie en strafrecht zijn twee heel verschillende disciplines die in Nederland beide aan de rechtenfaculteit worden beoefend. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend en heeft vooral historische redenen. Dit leerboek is bedoeld voor studenten, criminologen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Roel Grit, Menja Mollema-Reitsema, Nico van der Sijde boeken
  Roel Grit, Menja Mollema-Reitsema, Nico van der Sijde - De complete professional

  We leven in een dynamische wereld. Studenten moeten zich daarom voortdurend blijven ontwikkelen om zich staande te kunnen houden in een steeds veranderende omgeving. De complete professional leert studenten te werken aan de benodigde beroepscompetenties, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,00
 • Peter G. Swanborn boeken
  Peter G. Swanborn - Evalueren

  Evalueren geeft een methodologische basis voor empirisch evaluatieonderzoek. De auteur bespreekt het evalueren van (overheids) interventies vanuit de algemene principes van, en richtlijnen voor, wetenschappelijk onderzoek.
  Evalueren is niets bijzonders: we… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,95
 • Marjan Hidding, Maarten van der Vlist boeken
  Marjan Hidding, Maarten van der Vlist - Ruimte en water

  In de afgelopen jaren is een fors aantal bruggen geslagen tussen ruimtelijke ordening en waterbeheer. Dat biedt in tal van opzichten nieuwe perspectieven voor het omgaan met ruimte en water. Dat komt tot uitdrukking in de titel van deze tweede druk: 'Ruimte en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Esther Haag boeken
  Esther Haag - Schrijven in stappen

  Schrijven in stappen biedt een gedetailleerde beschrijving van de stappen die gezet kunnen worden om een goed literatuurverslag te maken. Uitgaande van de drie schrijfrondes - voorbereiden, schrijven en herschrijven - geeft de auteur aan hoe studenten van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,95
 • W./J. de Gast, R. Hetem, I. Wilbrink boeken
  W./J. de Gast, R. Hetem, I. Wilbrink - Basisboek vrijwilligersmanagement

  De vrijwilliger van vandaag MSN?t met pubers, doet vrijwilligerswerk tijdens een vakantie, organiseert een festival, zet een beachvolleybaltoernooi op of zit in het bestuur van de bibliotheek. De vrijwilligers doen dit een kortdurende periode of jarenlang,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Nico van Oosten, Ineke van der Vlugt, Luc Brants boeken
  Nico van Oosten, Ineke van der Vlugt, Luc Brants - Seksespecifieke hulpverlening

  Mannen en vrouwen beleven klachten en problemen vaak verschillend. Ze gaan er anders mee om en zoeken op een andere manier hulp. Ook de hulpverlener zelf is man of vrouw en dat heeft gevolgen voor de wijze waarop zij met hun cliënten en met collega?s… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,00
 • J. Woltjer, T. van Dijk, H. Voogd boeken
  J. Woltjer, T. van Dijk, H. Voogd - Facetten van de planologie

  Facetten van de planologie geeft een overzicht van de meest aanmerkelijke facetten van de planologie. Het boek beoogt studenten en geïnteresseerden de breedte te laten zien van het vakgebied dat zich bezighoudt met de wijze waarop we komen tot een goede,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  60,00
 • Drs. Y.H. Gramsbergen-Hoogland, M.A.J. Deveer, M.G. Leezenberg boeken
  Drs. Y.H. Gramsbergen-Hoogland, M.A.J. Deveer, M.G. Leezenberg - Persoonlijke kwaliteit

  Persoonlijke kwaliteit geeft je inzicht in de kwaliteiten die je nodig hebt in de beroepspraktijk en helpt je die kwaliteiten (verder) te ontwikkelen. Hierbij moet je denken aan de competenties en vaardigheden die in beroeps- en functieprofielen worden genoemd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,50
 • Peter G. Swanborn boeken
  Peter G. Swanborn - Case studies

  De case study, de bestudering van een verschijnsel in zijn natuurlijke omgeving, wordt in het Nederlandse en internationale sociale onderzoek steeds belangrijker. De vraag hoe case studies uitgevoerd (moeten) worden is niet eenvoudig te beantwoorden. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Handboek intervisie

  Handboek Intervisie behandelt de belangrijkste themas die van invloed zijn op het succes van intervisie. De themas zijn op een heel toegankelijke wijze uitgewerkt, met voorbeelden en schemas. Het boek is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van de auteur met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,75
 • Sjef de Vries boeken
  Sjef de Vries - Basismethodiek psychosociale hulpverlening

  De actuele opgave van de psychosociale hulpverlening door het maatschappelijk werk is complex. Nieuwe doelgroepen, nieuwe werkvormen en nieuwe maatschappelijke opdrachten bepalen de inhoud en manier van werken. Het blijken de zogenaamde Common Factors te zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,95
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - PM-reeks Werkboek intervisie

  Dit praktijkboek bevat oefeningen, methoden en werkvormen die het intervisieproces op maat ondersteunen. Bij elke oefening staat beschreven wat er van een groep en een begeleider wordt verwacht. Om direct aan de slag te kunnen is een bepaalde basiskennis nodig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50