Boeken over sociale wetenschappen

 • B.C.J. van Velthoven boeken
  B.C.J. van Velthoven - Economie van misdaad en straf

  Criminaliteit vormt voor de directe slachtoffers een grote schadepost, materieel en emotioneel. Ook andere burgers voelen zich onveilig, nemen preventieve maatregelen, passen hun gedrag aan. Criminaliteitsbestrijding gaat echter evenzeer gepaard met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,50
 • Mortelmans Dimitri boeken
  Mortelmans Dimitri - Kwalitatieve analyse met Nvivo

  Dit boek geeft een inleiding tot het softwareprogramma Nvivo, het meest gebruikte programma voor kwalitatieve analyse in het Nederlandstalige gebied. Het is een veelzijdig programma met een uitgebreid gamma aan toegankelijke analyse-instrumenten, flexibel… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Ann Meersman, Kristin Stroobandt boeken
  Ann Meersman, Kristin Stroobandt - Kleuters die nét iets meer kunnen

  Als kleuterleider, opvoeder of ouder aan de slag gaan met een kind met een ontwikkelingsvoorsprong is een boeiende uitdaging. Zo'n kleuter kan nét iets meer aan. Maar hoe kan je dit kind blijven prikkelen en inspireren, zodat het (weer) zin heeft, krijgt of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • R. Holstvoogd boeken
  R. Holstvoogd - Sociaal agogisch basiswerk Maatschappelijk werk in kerntaken

  Maatschappelijk werk in kerntaken is volledig geüpdatet naar aanleiding van de twee nieuwe beroepsprofielen van de maatschappelijk werker. De leerstof sluit door deze update perfect aan bij de nieuwste leerdoelen en laat studenten systematisch kennismaken met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • Sjef de Vries boeken
  Sjef de Vries - Basismethodiek psychosociale hulpverlening

  De actuele opgave van de psychosociale hulpverlening door het maatschappelijk werk is complex. Nieuwe doelgroepen, nieuwe werkvormen en nieuwe maatschappelijke opdrachten bepalen de inhoud en manier van werken. Het blijken de zogenaamde Common Factors te zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  52,95
 • C. Apacki boeken
  C. Apacki - Energize!

  Het boek Energize! bevat een groot aantal groepsactiviteiten voor jong en oud. De activiteiten, de energizers, staan voor samenwerking, wisselwerking en plezier! Er zijn verschillende activiteiten, zoals ijsbrekers, groepssamenstellende spellen en diverse… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,25
 • Nel Verhoeven boeken
  Nel Verhoeven - Onderzoeken doe je zo!

  Hoe doe je onderzoek? Welke vragen ga je stellen? Welke mensen doen aan je onderzoek mee? Hoe maak je een onderzoeksplan? Hoe maak je tabellen en grafieken? Welke conclusies zijn belangrijk? Hoe presenteer je de resultaten? Dit zijn slechts een paar vragen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Peter G. Swanborn boeken
  Peter G. Swanborn - Case studies

  De case study, de bestudering van een verschijnsel in zijn natuurlijke omgeving, wordt in het Nederlandse en internationale sociale onderzoek steeds belangrijker. De vraag hoe case studies uitgevoerd (moeten) worden is niet eenvoudig te beantwoorden. In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Hendriksen boeken
  Hendriksen - Collegiale consultatie en coaching

  Bij collegiale consultatie roept de consultvrager hulp en advies in van een deskundige collega. De consultvrager kan een volgende keer zelf de consultgever zijn. Collegiale consultatie is een relatief eenvoudige methode die gehanteerd kan worden naast andere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,25
 • Joep Brinkman boeken
  Joep Brinkman - Voor de verandering

  Voor de verandering is een toegankelijke en veelgebruikte inleiding in de agogiek, oftewel de veranderkunde. Aan de hand van een grote hoeveelheid voorbeelden worden veranderingsprocessen van individuen, groepen, organisaties en grotere samenlevingsverbanden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,50
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Intervisie bij werkproblemen

  Intervisie is laagdrempelig, want het vraagt niet om deskundige begeleiders. Intervisie doet juist een beroep op ieders deskundigheid als deelnemer, beroepsbeoefenaar en adviseur. Samen de klus klaren, mits je bereid bent naar elkaar te luisteren, op elkaar in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - PM-reeks Begeleid intervisie model

  Intervisie is een gestructureerde wijze van collegiale advisering en probleemoplossing. Bij het begeleid intervisiemodel wordt een werkwijze gepresenteerd waarbij onder begeleiding van een ervaringsdeskundige de intervisie in praktijk wordt gebracht. In dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,99
 • Eric Bervoets boeken
  Eric Bervoets - Vlindermessen en djonko's

  In het najaar van 2007 houdt de politie in Amsterdam-West vijf jongens aan die - waarschijnlijk onder invloed van drank en drugs - uit een slooppand glas, stenen en keukenkasten naar beneden gooien. Er wordt een ladekast met glasscherven uit een raam gegooid… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • L. Vries-Geervliet boeken
  L. Vries-Geervliet - Voorbereiden op supervisie

  Supervisie is een manier van leren die onmisbaar is bij de opleiding voor professionele begeleiders/hulpverleners. Door zich hier goed op voor te bereiden kan de supervisant meer profijt hebben van het supervisieleerproces. Dit boek biedt hierbij de helpende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,50
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - PM-reeks Werkboek intervisie

  Dit praktijkboek bevat oefeningen, methoden en werkvormen die het intervisieproces op maat ondersteunen. Bij elke oefening staat beschreven wat er van een groep en een begeleider wordt verwacht. Om direct aan de slag te kunnen is een bepaalde basiskennis nodig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Jeroen Hendriksen boeken
  Jeroen Hendriksen - Handboek intervisie

  Handboek Intervisie behandelt de belangrijkste themas die van invloed zijn op het succes van intervisie. De themas zijn op een heel toegankelijke wijze uitgewerkt, met voorbeelden en schemas. Het boek is gebaseerd op de uitgebreide ervaring van de auteur met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,75
 • Klaas Schermer boeken
  Klaas Schermer - De organisatie als hulpmiddel

  Dit boek geeft studenten een helder beeld van de structuur en werkwijze van organisaties in de zorg- en welzijnssector. Het is een nuttig hulpmiddel voor hbo-studenten die op stage gaan of hun eerste baan beginnen in deze sector: Maatschappelijk Werk en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,95
 • J.M.A.M. Janssens boeken
  J.M.A.M. Janssens - 'Ogen' doen onderzoek

  Psychologen, (ortho)pedagogen, sociologen en andere 'ogen' verwerven kennis door het op systematische wijze verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens. Ogen doen onderzoek maakt studenten stap voor stap vertrouwd met de verschillende fasen in het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • Ineke Kooiker boeken
  Ineke Kooiker - Sociaal agogisch basiswerk Oriëntatie op sociaalpedagogische hulpverlening

  In Oriëntatie op Sociaal Pedagogische Hulpverlening maak je kennis met het werkveld van de sociaal pedagogisch hulpverlener (sph?er). Drie settings in de sociaal pedagogische hulpverlening staan centraal. Ten eerste de residentiële hulpverlening waarbij hulp… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman boeken
  Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman - Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn

  Zorg- en welzijnsprofessionals moeten adequaat met elkaar samenwerken om optimale zorgverlening of ondersteuning te kunnen bieden aan burgers binnen onze participatiemaatschappij. Maar interprofessioneel samenwerken gaat niet vanzelf. Het vraagt om het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • C. Blanken, M. Clijsen, W. Garenfeld, I. te Paske, M. van Piere boeken
  C. Blanken, M. Clijsen, W. Garenfeld, I. te Paske, M. van Piere - Psychiatrie voor de sociaal werker + StudieCloud

  In dit boek worden de meest voorkomende psychiatrische stoornissen beschreven conform de DSM-5-classificatie. Bij elke stoornis wordt ingegaan op de bejegening en begeleiding van de cliënt en zijn naaste omgeving, geïllustreerd met levendige casuïstiek. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,95
 • Hennie Boeije boeken
  Hennie Boeije - Analyseren in kwalitatief onderzoek

  Hoe pak je het aan om interviews, observaties en documenten te verwerken tot resultaten en hoe schrijf je de eindrapportage?Analyseren in kwalitatief onderzoek biedt een stappenmodel voor de systematische analyse van gegevens in kwalitatief onderzoek. De… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • J. Woltjer, T. van Dijk, H. Voogd boeken
  J. Woltjer, T. van Dijk, H. Voogd - Facetten van de planologie

  Facetten van de planologie geeft een overzicht van de meest aanmerkelijke facetten van de planologie. Het boek beoogt studenten en geïnteresseerden de breedte te laten zien van het vakgebied dat zich bezighoudt met de wijze waarop we komen tot een goede,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  60,00
 • A. Baart boeken
  A. Baart - Aandacht

  'Op 1 mei 1991 overleed mijn moeder en ik vroeg me af waarom er wel A N D R I E S B A A R Tnaar haar bloed was gekeken, maar niet naar haar, wel in het pipet enniet in haar ogen. Wie wat ontdekken wil, moet zich kunnen laten verrassenen niet alleen maar kijken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Drs. Y.H. Gramsbergen-Hoogland, M.A.J. Deveer, M.G. Leezenberg boeken
  Drs. Y.H. Gramsbergen-Hoogland, M.A.J. Deveer, M.G. Leezenberg - Persoonlijke kwaliteit

  Persoonlijke kwaliteit geeft je inzicht in de kwaliteiten die je nodig hebt in de beroepspraktijk en helpt je die kwaliteiten (verder) te ontwikkelen. Hierbij moet je denken aan de competenties en vaardigheden die in beroeps- en functieprofielen worden genoemd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,50