Boeken over sociale wetenschappen

 • Martin Bakker, Frank van Empel boeken
  Martin Bakker, Frank van Empel - Allemaal winnen

  Van 1998 tot 2011 deden Martin Bakker en Frank van Empel in en voor de provincie Noord-Brabant onderzoek naar attitudes, technologieën en methoden van besluitvorming die een duurzame ontwikkeling van economie, ecologie en samenleving naderbij brengen. Ze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Hans Crebas boeken
  Hans Crebas - Peacekeeping in Holland 2001-2010

  In de dissertatie Peacekeeping in Holland 2001-2010 evalueert onderzoeker Hans Crebas de inrichting van het Nederlandse beleid in het licht van de polarisatie rondom moslims. De auteur ontwikkelt hiervoor een toetsingsmodel op basis van de visie van de VN op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Fabian Dekker boeken
  Fabian Dekker - Bankzitten

  De positie van jongeren op de arbeidsmarkt is kwetsbaar. De neergaande conjunctuur en het werken in tijdelijke banen verschaffen jongeren weinig zekerheid en een verhoogde kans op werkloosheid. In dit boek wordt uiteengezet hoe werkloze jongeren omgaan met een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Gerard Bakker boeken
  Gerard Bakker - Post van Traa

  Op 1 februari 1996 verscheen het rapport van de Nederlandse parlementaire-enquêtecommissie Opsporingsmethoden, beter bekend onder de naam van haar voorzitter: de commissie-Van Traa. De conclusies waren hard: het instrument financieel rechercheren diende beter… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,50
 • Marc Schuilenburg, Ronald van Steden, Brenda Oude Breuil boeken
  Marc Schuilenburg, Ronald van Steden, Brenda Oude Breuil - Positive criminology

  Safety and security are often seen in light of crime, disorder and fear. This fuels a political and social climate obsessed with a negative logic of 'fighting' criminals, 'controlling' populations, and 'excluding' unwanted others. Other, more positive or… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  54,50
 • Laetitia Mulder, Gerben van der Vegt, Sanne Ponsioen boeken
  Laetitia Mulder, Gerben van der Vegt, Sanne Ponsioen - Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties

  Het gebeurt steeds vaker dat toezicht georganiseerd wordt in arrangementen waarin vertrouwen tussen toezichthouder en personen die onder toezicht staan, een rol speelt. In de context van een dergelijke vertrouwensrelatie is de vraag hoe het beste kan worden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • Hans de Bruijn, Mark de Bruijne, Bauke Steenhuisen, Haiko van der Voort boeken
  Hans de Bruijn, Mark de Bruijne, Bauke Steenhuisen, Haiko van der Voort - Within Control

  Bedrijven tuigen een risicomanagementsysteem op om risico's integraal, objectief en effectief in te schatten. Dit maakt dat ze in control kunnen zijn en dat aan kunnen tonen. Tegelijkertijd echter worstelen bedrijven met potentieel perverterende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,00
 • Hans Boutellier, R. van Steden boeken
  Hans Boutellier, R. van Steden - Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving

  Veiligheid is een centrale conditie voor menselijk samenleven. Dat lijkt tegenwoordig meer dan ooit het geval: veiligheid is steeds meer de noemer waaronder de maatschappij zich organiseert. Dat kan allerlei kanten op: van gated communities tot… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,50
 • Dina Siegel boeken
  Dina Siegel - Het Zandpad - closing brothels or closing eyes?

  In 2000 werd in Nederland het bordeelverbod opgeheven. De kern van ditlegaliseringsbeleid was om onderscheid tussen sekswerk en gedwongenprostitutie mogelijk te maken. Niettemin bleek de vermeende connectietussen sekswerk en mensenhandel vanzelfsprekend… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,50
 • T.A. Abma, G.A.M. Widdershoven boeken
  T.A. Abma, G.A.M. Widdershoven - Responsieve methodologie

  Responsieve methodologie biedt een kennismaking met interactief onderzoek als een alternatieve wetenschappelijke aanpak waarin de dialoog met en tussen belanghebbende partijen vooropstaat. In dit boek wordt aandacht besteed aan de opkomst van interactieve… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,50
 • Danaé Stad, Peter van Koppen boeken
  Danaé Stad, Peter van Koppen - Het likkende hondje

  Regie werd dood gevonden in de hal van de flat waar zij met haar vriend Rob woonde. Haar keel was doorgesneden met een broodmes uit de keukenla. De hal zat onder het bloed en hondje Shadow likte bloed van het tapijt. Rob zegt dat hij haar dood had gevonden,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  23,50
 • Jeanine Evers boeken
  Jeanine Evers - Kwalitatief interviewen

  Het kwalitatieve interview heeft veel weg van een goed gesprek. Wat maakt iemand tot een goede gesprekspartner? Dat hij luistert met aandacht, meedenkt en meevoelt met het vertelde en je laat uitspreken. Kortom: een invoelende ruimte biedt en belangstellend is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,95
 • W.B.h.J. Donk boeken
  W.B.h.J. Donk - Geloven in het publiek domein

  In de verkenning Geloven in het publieke domein is de WRR op zoek naar de betekenis van de hernieuwde actualiteit van religie voor het publieke domein. Religie staat tegenwoordig sterk in de belangstelling, zowel bestuurlijk, maatschappelijk als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  64,99
 • W.B.H.J. van de Donk boeken
  W.B.H.J. van de Donk - Vertrouwen in de buurt

  De samenleving heeft te maken met individualisering van burgers en schaalvergroting van veel (overheids-) organisaties. Dit kan vervreemding, criminaliteit en dergelijke in de hand werken, en ook in verband worden gebracht met een slechter functionerende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • J.M. Otto, Anna Dekker, L. van Soest-Zuurdeeg boeken
  J.M. Otto, Anna Dekker, L. van Soest-Zuurdeeg - Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden

  De bundel Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden geeft een zeer uitgebreid overzicht van, en biedt opmerkelijke inzichten in een essentieel onderdeel van de islam, namelijk het recht en de politiek, en de relatie tussen de sharia (islamitische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  54,99
 • H. Moors, B. Rovers boeken
  H. Moors, B. Rovers - Geloven in veiligheid

  De ambitie van landelijk en lokaal veiligheidsbeleid is het tegengaan van risico's, het bestrijden van criminele of onmaatschappelijke activiteiten en het vermijden van onveilige situaties. Dat is een anti-ambitie: een negatief geformuleerd streven. Dit boek… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  36,50
 • J. van Dalen, E. de Leede boeken
  J. van Dalen, E. de Leede - Statistisch onderzoek met SPSS for Windows

  Dit studieboek behandelt de achtergrond, toepassing en uitkomsten van veelgebruikte statistische onderzoeksinstrumenten, zoals kruistabellen, t-toetsen, variantieanalyse en correlatiecoëfficiënten. Ook wordt ingegaan op de betekenis van interactie-effecten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Bewijzen van goede dienstverlening

  In steeds meer landen in de Europese Unie is discussie over de plaats, sturing en kwaliteit van maatschappelijke dienstverlening, de public service delivery. Maatschappelijke dienstverlening, zoals onder meer in de sfeer van het onderwijs en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • R. Baubock boeken
  R. Baubock - Migration and Citizenship

  migration|citizenship|naturalisation|political mobilisation|political participation|European Union citizenship|transnationalism|migrant organisations|voting rights |Rainer Bauböck is hoogleraar sociale en politieke theorie aan het Europees Universitair… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • M.S. Berger boeken
  M.S. Berger - Klassieke sharia en vernieuwing

  Klassieke sharia en vernieuwing biedt een beknopte introductie op de 'sharia' of islamitische wetgeving. De twee belangrijkste delen van het boek behandelen de klassieke sharia en de vernieuwingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden. Na een inleiding op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • Joseph Elie Alagha boeken
  Joseph Elie Alagha - The Shifts in Hizbullah's Ideology

  De Libanese Shi'itische verzetsbeweging Hizbullah ondergaat een opzienbarende politieke en ideologische transformatie. Ten tijde van de stichting in 1978, door Libanese geestelijken en leiders en met Iranese steun, was Hizbullah vooral een islamitische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,99
 • Ine van Hoyweghen boeken
  Ine van Hoyweghen - Risks in the Making

  Aids, genetische manipulatie, stamceltransplantaties.... In een onzekere samenleving als de onze kan wetenschap niet altijd meer een afdoende antwoord bieden voor deze controverses. Ook het internationaal debat over het gebruik van genetica in verzekeringen is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • F. van Tubergen, I. Maas boeken
  F. van Tubergen, I. Maas - Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief

  In dit boek laten toonaangevende onderzoekers hun licht schijnen over de immigratie en integratie van allochtonen. Zij geven het debat rond dit thema een nieuwe impuls door de Nederlandse situatie in een internationaal perspectief te plaatsen. Daarbij komen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99
 • Hans Dagevos, Geert Munnichs boeken
  Hans Dagevos, Geert Munnichs - De obesogene samenleving

  De obesogene samenleving levert een vernieuwende bijdrage aan het maatschappelijke en politieke debat over de nog steeds groeiende en onverkort actuele overgewichtproblematiek. Op toegankelijke wijze wordt vanuit verschillende perspectieven nieuw licht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,99
 • A. Scheuer boeken
  A. Scheuer - How Europeans see Europe

  How do Europeans see Europe? What principles guide people's approval or rejection of EU projects? Are they 'Europeans by heart' or 'nice-weather Europeans'? How do citizens perceive the shift from economic integration to political unification? What are chances… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,99