Boeken over sociale wetenschappen

 • Bewijzen van goede dienstverlening

  In steeds meer landen in de Europese Unie is discussie over de plaats, sturing en kwaliteit van maatschappelijke dienstverlening, de public service delivery. Maatschappelijke dienstverlening, zoals onder meer in de sfeer van het onderwijs en de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • R. Baubock boeken
  R. Baubock - Migration and Citizenship

  migration|citizenship|naturalisation|political mobilisation|political participation|European Union citizenship|transnationalism|migrant organisations|voting rights |Rainer Bauböck is hoogleraar sociale en politieke theorie aan het Europees Universitair… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • M.S. Berger boeken
  M.S. Berger - Klassieke sharia en vernieuwing

  Klassieke sharia en vernieuwing biedt een beknopte introductie op de 'sharia' of islamitische wetgeving. De twee belangrijkste delen van het boek behandelen de klassieke sharia en de vernieuwingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden. Na een inleiding op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Joseph Elie Alagha boeken
  Joseph Elie Alagha - The Shifts in Hizbullah's Ideology

  De Libanese Shi'itische verzetsbeweging Hizbullah ondergaat een opzienbarende politieke en ideologische transformatie. Ten tijde van de stichting in 1978, door Libanese geestelijken en leiders en met Iranese steun, was Hizbullah vooral een islamitische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • Ine van Hoyweghen boeken
  Ine van Hoyweghen - Risks in the Making

  Aids, genetische manipulatie, stamceltransplantaties.... In een onzekere samenleving als de onze kan wetenschap niet altijd meer een afdoende antwoord bieden voor deze controverses. Ook het internationaal debat over het gebruik van genetica in verzekeringen is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • F. van Tubergen, I. Maas boeken
  F. van Tubergen, I. Maas - Allochtonen in Nederland in internationaal perspectief

  In dit boek laten toonaangevende onderzoekers hun licht schijnen over de immigratie en integratie van allochtonen. Zij geven het debat rond dit thema een nieuwe impuls door de Nederlandse situatie in een internationaal perspectief te plaatsen. Daarbij komen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Hans Dagevos, Geert Munnichs boeken
  Hans Dagevos, Geert Munnichs - De obesogene samenleving

  De obesogene samenleving levert een vernieuwende bijdrage aan het maatschappelijke en politieke debat over de nog steeds groeiende en onverkort actuele overgewichtproblematiek. Op toegankelijke wijze wordt vanuit verschillende perspectieven nieuw licht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • A. Scheuer boeken
  A. Scheuer - How Europeans see Europe

  How do Europeans see Europe? What principles guide people's approval or rejection of EU projects? Are they 'Europeans by heart' or 'nice-weather Europeans'? How do citizens perceive the shift from economic integration to political unification? What are chances… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Nico van Eijk boeken
  Nico van Eijk - De regulering van media in internationaal perspectief

  WRR-Webpublicaties In De regulering van media in internationaal perspectief zijn de internationale ontwikkelingen binnen het recht in kaart gebracht, die van grote invloed zijn op (de regulering van) de inhoud van de media. De auteurs hebben zich gericht op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • C.A. Hazeu boeken
  C.A. Hazeu - Buurtinitiatieven en buurtbeleid in Nederland anno 2004

  Ten behoeve van het WRR-rapport "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053567357">Vertrouwen in de buurt (2005) is door de WRR ook een eigen veldonderzoek uitgevoerd, waarin onderzocht wordt wat mensen kunnen bijdragen aan de aanpak van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,95
 • P. den Hoed, F.J.P.M. Hoefnagel boeken
  P. den Hoed, F.J.P.M. Hoefnagel - Beleid inzake media, cultuur en kwaliteit

  Het cultuur- en mediabeleid van de overheid zijn in veel Westeuropese landen vanouds organisatorisch met elkaar verbonden. In Nederland is sinds begin jaren tachtig deze samenhang versterkt. In deze webpublicatie wordt de vraag opgeworpen in hoeverre de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • F.J.P.M. Hoefnagel boeken
  F.J.P.M. Hoefnagel - Geschiedenis van het Nederlands inhoudelijk mediabeleid

  In de Geschiedenis van het Nederlands inhoudelijk mediabeleid worden een globale beschrijving en analyse gegeven van het door de Nederlandse rijksoverheid gevoerde inhoudelijk mediabeleid vanaf 1930 tot midden 2004. De aandacht gaat uit naar de volgende drie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Pierre Larouche, Ilse van der Haar boeken
  Pierre Larouche, Ilse van der Haar - Een schets van het Europese mediabeleid

  In Een schets van het Europese mediabeleid wordt het mediabeleid op Europees niveau uitvoerig beschreven. Na een korte schets van de huidige wet- en regelgeving wordt dieper ingegaan op de gevolgen van deze wetgeving voor het Nederlandse mediabeleid. Verder… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Jan Terpstra boeken
  Jan Terpstra - Het veiligheidscomplex

  De afgelopen decennia hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in de zorg voor maatschappelijke veiligheid. In Het veiligheidscomplex worden deze tegenstrijdige ontwikkelingen beschreven en geanalyseerd. Zij worden geplaatst tegen de achtergrond van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Monique Bekker boeken
  Monique Bekker - Focus op groepsdynamica

  Groepsdynamica is de studie naar het gedrag en het functioneren van mensen in groepen. Kennis over hoe groepen functioneren en hoe ze zich ontwikkelen is onontbeerlijk voor iedereen die met groepen werkt. Veel vragen die in dit boek aan de orde komen, worden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Machteld Annet de Jong boeken
  Machteld Annet de Jong - Ik ben die Marokkaan niet!

  Het huidige beeld in Nederland over Marokkanen is overwegend negatief. Marokkaans-Nederlandse hbo-studenten proberen zich te wapenen tegen negatieve stereotypering door zich te focussen op hun studieloopbaan. Ze geloven sterk in emancipatie en vooruitgang via… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Martin Bakker, Frank van Empel boeken
  Martin Bakker, Frank van Empel - Allemaal winnen

  Van 1998 tot 2011 deden Martin Bakker en Frank van Empel in en voor de provincie Noord-Brabant onderzoek naar attitudes, technologieën en methoden van besluitvorming die een duurzame ontwikkeling van economie, ecologie en samenleving naderbij brengen. Ze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Jaap van der Stel boeken
  Jaap van der Stel - Focus op persoonlijk herstel bij psychische problemen

  Mensen kunnen psychische problemen zelf oplossen, al dan niet samen met vrienden of familie. Als de problemen ernstig zijn, kunnen ze hulp vragen, bijvoorbeeld bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Die hulp helpt maar ten dele als mensen niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • Reinoud Bosch boeken
  Reinoud Bosch - Wetenschapsfilosofie voor kwalitatief onderzoek

  Veel publicaties op het gebied van de wetenschapsfilosofie zijn gebaseerd of gericht op de natuurwetenschappen en in de weinige op de sociale of geesteswetenschappen gerichte boeken over dit onderwerp is de aandacht voor de wetenschapsfilosofische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,95
 • Hans Crebas boeken
  Hans Crebas - Peacekeeping in Holland 2001-2010

  In de dissertatie Peacekeeping in Holland 2001-2010 evalueert onderzoeker Hans Crebas de inrichting van het Nederlandse beleid in het licht van de polarisatie rondom moslims. De auteur ontwikkelt hiervoor een toetsingsmodel op basis van de visie van de VN op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Joost Smits boeken
  Joost Smits - De staat van het lokaal bestuur en het lot van Lansingerland

  Dit boek is voor iedereen met interesse in lokaal bestuur in Nederland, voor wie meer wil weten van Nederlandse gemeentefinanciën en gemeenteschulden, en voor de inwoners en bedrijven van Lansingerland. Het gaat over de hogesnelheidslijn, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Sinan Cankaya boeken
  Sinan Cankaya - De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie

  Traditioneel werkt de politie als brandjesblusser: ze probeert zo snel mogelijk de brandhaard te bereiken, blust de brand naar kunnen en wacht vervolgens op de volgende melding. Dit type agent is helaas altijd te laat. Tegenwoordig proberen agenten vroegtijdig… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,50
 • Fabian Dekker boeken
  Fabian Dekker - Bankzitten

  De positie van jongeren op de arbeidsmarkt is kwetsbaar. De neergaande conjunctuur en het werken in tijdelijke banen verschaffen jongeren weinig zekerheid en een verhoogde kans op werkloosheid. In dit boek wordt uiteengezet hoe werkloze jongeren omgaan met een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Gerard Bakker boeken
  Gerard Bakker - Post van Traa

  Op 1 februari 1996 verscheen het rapport van de Nederlandse parlementaire-enquêtecommissie Opsporingsmethoden, beter bekend onder de naam van haar voorzitter: de commissie-Van Traa. De conclusies waren hard: het instrument financieel rechercheren diende beter… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,50
 • Marc Schuilenburg, Ronald van Steden, Brenda Oude Breuil boeken
  Marc Schuilenburg, Ronald van Steden, Brenda Oude Breuil - Positive criminology

  Safety and security are often seen in light of crime, disorder and fear. This fuels a political and social climate obsessed with a negative logic of 'fighting' criminals, 'controlling' populations, and 'excluding' unwanted others. Other, more positive or… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,00