Boeken over sociale wetenschappen

 • Ton van der Pennen boeken
  Ton van der Pennen - Bouwstenen uit de recente geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling

  Deze publicatie is een bundeling van essays, foto's en persoonlijke verhalen over de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling. Markante momenten passeren de revue; vanaf de vroeg-naoorlogse wederopbouw met zijn grote stadsuitbreidingen, via de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,70
 • Patrick van Beveren boeken
  Patrick van Beveren - Bewonersparticipatie in de Bijlmermeer

  Participatie is een veel gebruikt en diffuus begrip. Patrick van Beveren laat in deze studie zien dat er een veelheid bestaat aan definities, omschrijvingen en vormen, maar dat er in de afgelopen decennia tegelijkertijd nauwelijks theoretische concepten zijn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  63,60
 • Dirk Luyten, Kathleen Emmery, Eline Mechels boeken
  Dirk Luyten, Kathleen Emmery, Eline Mechels - Zoals het klokje thuis tikt

  Samenhuizen met volwassen kinderen: voor veel gezinnen is dit - al dan niet tijdelijk - een realiteit. Sommige kinderen blijven in Hotel Mama wonen, anderen komen als boemerangkinderen tijdelijk inwonen na een scheiding. Mensen van middelbare leeftijd kiezen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Sharon Van Audenhove boeken
  Sharon Van Audenhove - Overgang naar volwassenheid

  Zowel in politieke, wetenschappelijke als publieke berichtgeving komt de mening van jeugdzorgverlaters zelden aan bod en wordt eerder naar de visie van professionals of ouders gevraagd. Zij focussen sterk op het precaire profiel van jeugdzorgverlaters op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,50
 • Piet van Reenen boeken
  Piet van Reenen - Politiechefs

  Politiechefs zijn de hoogsten in rang binnen de politie, de organisatie waarin de overheid haar macht om te dwingen en haar vermogen om misdrijven op te sporen heeft ondergebracht. Wie zijn zij, hoe geven ze hun functie vorm en hoe ontwikkelt hun werk zich? In… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,00
 • Dirk Luyten boeken
  Dirk Luyten - Bemoeien met gezinnen

  Bemoeien met gezinnen is een inleiding tot het gezinsbeleid in Vlaanderen. Dit boek behandelt het gezinsbeleid zoals overheden dat vandaag voeren. Maar het is meer dan een loutere beschrijving van beleidsmaatregelen. Het geeft een perspectief mee van hoe naar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Maarten Loopmans, Els Leclercq, Caroline Newton boeken
  Maarten Loopmans, Els Leclercq, Caroline Newton - Plannen voor mensen

  Als je als begeleider mag werken met mensen met autisme, dien je op zijn minst een autobiografie te hebben gelezen. Dan pas wordt duidelijk hoe pervasief autisme is. De Dramaqueen is erin geslaagd om een helder persoonlijk verhaal te schrijven dat duidelijk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,00
 • Janneke Altenburg boeken
  Janneke Altenburg - Beter communiceren

  Ieder mens wil graag begrepen worden, erkenning krijgen en zich gewaardeerd voelen. Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en complexe problematiek hebben deze behoefte natuurlijk ook. Doordat zij vaak afwijkend en opstandig gedrag laten zien… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Judith van Erp, Kim Loyens boeken
  Judith van Erp, Kim Loyens - Horen, zien en spreken

  Concurrenten, leveranciers of ketenpartners zijn vaak op de hoogte van misstanden in organisaties waarmee zij een professionele relatie hebben. Als zij dit melden bij publieke toezichthouders kan dit de handhaving ten goede komen. Dit onderzoek richt zich op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Jan Steyaert, Tineke van den Biggelaar, Johan Peels boeken
  Jan Steyaert, Tineke van den Biggelaar, Johan Peels - De bijziendheid van evidence bases practice

  Evidence based practice, wie kan daar tegen zijn?Toch blijkt evidence based werken in de sociale sector nog niet zo eenvoudig uit te voeren. Het leidt tot polemieken over het ?evidence beest? waarbij niet eenduidig is wat als ?evidence? geldt. Medewerkers op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,75
 • Matthijs de Boer boeken
  Matthijs de Boer - Binnen in de stad

  Bibliotheken, stadhuizen, stations, winkels, schouwburgen zijn strikt genomen geen openbare ruimten, maar zo gebruiken we ze wel. Een levendige stad heeft tal van verblijfsplekken, zowel buiten als in gebouwen die zich daarvoor lenen. Ze bieden stedelingen en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,50
 • Marc van Leent boeken
  Marc van Leent - Publiek vastgoed

  Gebouwen en terreinen om te leren, om verzorgd te worden, om te sporten, om van cultuur te genieten, om te spelen of om te netwerken zijn 'maatschappelijk vastgoed'. Ze zijn een vanzelfsprekend onderdeel in onze samenleving en collectief bezit. Maar dat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Norbert Elias boeken
  Norbert Elias - Het civilisatieproces

  In deze nog altijd actuele studie over de sociale herkomst van vormen en gedrag laat Elias zien hoe de regels voor aanvaardbaar gedrag in de maatschappelijke bovenlagen zijn ontwikkeld. Vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw vinden… (Harde kaft)

  Lees meer...
  52,10
 • Gabriël van den Brink boeken
  Gabriël van den Brink - De lage landen en het hogere

  De wetenschappelijke editie van "http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789089643650">Eigentijds idealisme. Een afrekening met het cynisme in Nederland. Nederlanders zijn in de greep van toenemend egoïsme en verloedering - wordt vaak gezegd. Dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  69,95
 • Ruud Abma boeken
  Ruud Abma - Over de grenzen van disciplines

  Binnen de wetenschap vormen disciplines de veilige omheining voor onderzoek en onderwijs. Hun grenzen worden voortdurend bewaakt en bevestigd. Tegelijkertijd vertonen wetenschappers de onbedwingbare neiging hun disciplinegrenzen te overschrijden. In Over de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Karl Mannheim boeken
  Karl Mannheim - Het generatieprobleem

  Het gemak waarmee we over generaties praten, illustreert dat het een bruikbaar begrip is om maatschappelijke verschijnselen te duiden. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat het in het dagelijks gebruik vooral aantrekkelijk is als we het losjes hanteren.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Tom de Haas boeken
  Tom de Haas - De zorgende gemeente

  De komende jaren vinden er vier belangrijke decentralisaties plaats in Nederland, alle op het maatschappelijke vlak. Jeugdzorg AWBZ re-integratie passend onderwijs Alle vier gaan ze onder de regie van de gemeenten vallen. Deze decentralisaties zullen de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Wouter Stol, Jurjen Jansen boeken
  Wouter Stol, Jurjen Jansen - Cybercrime en de politie

  Dit boek is samengesteld ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Nederlandse tak van de International Police Association (IPA). Het boek richt zich op een reeks van recente studies met betrekking tot criminaliteit in een gedigitaliseerde samenleving… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,00
 • C.C.J.H. Bijleveld, S.G.A. van de Weijer, V.R. van der Geest, S. Ruiter boeken
  C.C.J.H. Bijleveld, S.G.A. van de Weijer, V.R. van der Geest, S. Ruiter - Analysetechnieken voor niet-experimentele gegevens

  Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens behandelt een vijftal technieken die het mogelijk maken om causale uitspraken te doen op basis van gegevens die met een niet experimenteel onderzoeksdesign zijn verzameld: propensity score matching,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,00
 • Sietske Dijkstra, Lia van Doorn boeken
  Sietske Dijkstra, Lia van Doorn - Een vreemde thuis, thuis in den vreemde

  Een vreemde thuis; thuis in den vreemde snijdt een vraagstuk aan dat steeds belangrijker wordt in de global village waarin we leven. We trekken de wereld over, we migreren binnen en buiten onze landsgrenzen en zijn met vele anderen op velerlei wijze verbonden.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,75
 • Marie - Jose Geenen boeken
  Marie - Jose Geenen - De reflectieve professional

  Reflectie is een belangrijk onderdeel van de beroepsuitoefening van (toekomstige) sociale professionals in zorg, welzijn, onderwijs of de rechtspraktijk. Met dit zakboekje hebben zij de basisinformatie over reflectie op de eigen ontwikkeling als persoon en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Dominiek Lootens boeken
  Dominiek Lootens - Mensgericht sociaal ondernemen

  Over het boek: In hun opdrachtverklaring omschrijven christelijke zorg- en welzijnsorganisaties hun missie, visie en waarden. In het specifieke zorg- en ondersteuningsaanbod kunnen cliënten die identiteit concreet ervaren en waarderen. Met behulp van MVO -… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • T.G.M. Spierings boeken
  T.G.M. Spierings - De wenselijke schaal

  Over het Proefschrift:De Nederlandse ouderenhuisvesting verandert voortdurend. Destijds gewaardeerde bejaardenhuizen werden vervangen door verzorgings- en verpleeghuizen. Verpleeghuizen vervolgens door kleinschalige woonvoorzieningen en verzorgingshuisbewoners… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  68,85
 • Peter G. Swanborn boeken
  Peter G. Swanborn - Basisboek sociaal onderzoek

  Het doel van Basisboek sociaal onderzoek is dat de lezer vat krijgt op de belangrijkste keuzestappen in het sociaalwetenschappelijk onderzoek.Welke data moeten worden verzameld, welke strategie moet worden toegepast? Zijn er bruikbare theorieën? Wat zijn de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  41,50
 • Ira Helsloot, Astrid Scholtens boeken
  Ira Helsloot, Astrid Scholtens - Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden

  De risico-regelreflex is een term die sinds zijn introductie in 2010 steeds meer gebruikt wordt. Het verschijnsel wordt breed herkend onder bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, wetenschappers en journalisten, maar wordt op uiteenlopende manieren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,50