Boeken over politicologie

 • WRR Rapporten Minder pretentie, meer ambitie

  Op basis van bijna vijfhonderd gesprekken in het veld en een uitgebreide bestudering van de literatuur formuleert de WRR aanbevelingen voor forse wijzigingen in de organisatie van ontwikkelinghulp, en voor gestructureerde aandacht voor terreinen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,95
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Henk Griffioen boeken
  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Henk Griffioen - WRR Webpublicaties Privacy en vormen van 'intelligente' mobiliteit

  De gangen van mensen worden steeds meer traceerbaar. Er is een bonte verzameling ict-applicaties op het toneel van mobiliteit verschenen, waarmee informatie over de locatie wordt gegenereerd. Het denken over de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Dana Feringa boeken
  Dana Feringa - Burgerschap als ambacht

  Er zijn honderden jongerenraden in Nederland maar je hoort en leest er weinig over. Wie doen er aan mee, wat drijft de deelnemers en hoe functioneren deze raden? Wat betekenen ze voor jongeren? Wat leren ze ons over wensen en mogelijkheden van maatschappelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Corina Hendriks, Mark Sanders, Timo Kansil, André Meiresonne boeken
  Corina Hendriks, Mark Sanders, Timo Kansil, André Meiresonne - Van opgelegde naar oprechte participatie

  Wat is de stand van Nederland? We hoeven volgens sommigen alleen maar naar de vele initiatieven van mensen onderling te kijken - de buurtinitiatieven, de broodfondsen, de duurzame energiecoöperaties - om te concluderen dat het prima met ons gaat. Burgers… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • T.A. Abma, R. in 't Veld boeken
  T.A. Abma, R. in 't Veld - Handboek beleidswetenschap

  Dit boek biedt een compleet overzicht van de recente ontwikkelingen in de Nederlandse beleidswetenschap aan de hand van het werk van ruim dertig toonaangevende auteurs uit het vakgebied. Het boek valt uiteen in drie delen: een deel waarin… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  66,50
 • Krijn Schramade boeken
  Krijn Schramade - De kaalslag bij defensie

  Onveiligheid komt met rasse schreden dichterbij. Mede door westers handelen implodeert het Midden-Oosten, met miljoenen vluchtelingen als gevolg. Vanuit Libië heeft de Islamitische Staat naar eigen zeggen Rome in het vizier. En het is oorlog in Oekraïne,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Pankaj Mishra boeken
  Pankaj Mishra - Tijd van woede

  Pankaj Mishra beschrijft in ‘Tijd van woede’ op een beknopte en briljante manier de geschiedenis van woede als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,99
 • Sophie in 't Veld boeken
  Sophie in 't Veld - Europees ID

  In het tijdperk van Trump, Brexit, Google, terrorisme en vluchtelingenstromen gaat politiek steeds vaker over identiteit. De vertrouwde sociale en politieke orde wordt razendsnel en ingrijpend door elkaar geschud. In die turbulentie zoeken mensen houvast in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Bas de Gaay Fortman, Olivier de Gaay Fortman boeken
  Bas de Gaay Fortman, Olivier de Gaay Fortman - De grondwetwijzer

  Wereldwijd is het politieke toneel in korte tijd hevig veranderd. Zelfs de parlementaire democratie staat onder druk. De financiële crisis beschadigde economische verwachtingen op het moment dat brandhaarden rond Europa voor grote stromen vluchtelingen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Thierry Baudet boeken
  Thierry Baudet - Breek het partijkartel!

  Het democratische systeem verkeert in bijna alle westerse landen in crisis. De gevestigde partijen zijn hun feeling met het electoraat verloren; anti-establishment bewegingen komen op; het wederzijdse wantrouwen groeit en de onvrede wordt niet kleiner maar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Wim Smit boeken
  Wim Smit - Onveilige burger en bange politiek ?

  Als de aanslagen van 11 september 2001 ergens toe geleid hebben, is het een angstpsychose. Niet zozeer een angstpsychose onder burgers, waar politici zo graag naar verwijzen, maar een onder politici zelf. Na elke aanslag doet zich een veiligheidskramp voor,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Geert van Istendael boeken
  Geert van Istendael - Het Belgisch labyrint

  Taalgrens en ruimtelijke wanorde, de industriële glorie van Wallonië en de ellende van Brussel, Verkavelingsvlaams en plat Gents, Philips ii en Willem i, zwart en wit, rechts pacifisme en links conservatisme, van Julius Caesar tot Bart De Wever, van Karel de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Sandra van Thiel boeken
  Sandra van Thiel - Bestuurskundig onderzoek

  Standaarddeviatie, steekproeven, validiteit: het zijn begrippen die studenten bestuurskunde leren aan het begin van hun studie, maar die vaak pas gaan leven wanneer zij aan hun bachelor- of masterscriptie toe zijn. De bestaande literatuur voor methoden en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,50
 • Niccolò Machiavelli boeken
  Niccolò Machiavelli - Il Principe

  Machiavelli's (doorgaans vertaald als De vorst of De heerser) is wellicht de bekendste en invloedrijkste klassieke politieke tekst uit de westerse literatuur. Machiavelli's idee vonden weerklank onder wereldleiders door de eeuwen heen, en zijn gedachten over… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,99
 • Jaap Jan Brouwer, Piet Moerman boeken
  Jaap Jan Brouwer, Piet Moerman - Angelsaksen versus Rijnlanders

  De afgelopen jaren zijn Amerikaanse - of breder geformuleerd Angelsaksische - opvattingen op allerlei terreinen van de maatschappij dominanter geworden en behoren zij meer dan in het verleden tot het mainstream denken. Tot vandaag werden deze ontwikkelingen in… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Bas de Gaay Fortman boeken
  Bas de Gaay Fortman - Moreel erfgoed

  Moreel erfgoed gaat over al wat een land aan publieke moraal heeft verworven, zoals gelijke behandeling en het discriminatieverbod. De grondwet opent daarmee. Maar anders dan 'cultureel erfgoed' à la de Amsterdamse grachtengordel en de molens bij Kinderdijk… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Niccolò Machiavelli, Paul van Heck boeken
  Niccolò Machiavelli, Paul van Heck - Discorsi

  Niccol Machiavelli (1469-1527) dankt zijn faam als politiek schrijver en denker aan twee werken: het beknopte traktaat Il Principe (De heerser) en de veel omvangrijkere Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Verhandelingen over de eerste tien boeken van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  24,99
 • Ewald Engelen boeken
  Ewald Engelen - De grote ontgoocheling, De politiek-bestuurlijke elite is vervreemd van het electoraat

  De belofte dat iedereen beter zou worden van globalisering is niet uitgekomen. In plaats daarvan heeft één procent alles naar zich toe getrokken, en heeft de rest het nakijken. De crisis heeft dat eens en voor altijd duidelijk gemaakt. Miljarden voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Ewout Irrgang boeken
  Ewout Irrgang - Tropenjaren, Van Den Haag tot Dar es Salaam

  Ewout Irrgang werd als piepjonge student lid van de SP en belandde, na een uitstapje als beleidsmedewerker van De Nederlandsche Bank, nog voor zijn dertigste in de blauwe bankjes van de Tweede Kamer. Aan het Binnenhof maakte hij al snel furore als de kritische… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,99
 • Els Boers boeken
  Els Boers - Het raadslid, natuurlijk actief

  Raadslid zijn is vooral boeiend, insprirerend en verrijkend. wat wordt er nu wel en wat niet van je verwacht? Wat mag je verwachten van de wethouder, de burgemeester, de griffier en de ambtenaar? De rollen binnen het lokale bestuur zijn lang niet voor iedereen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,00
 • Alexis de Tocqueville boeken
  Alexis de Tocqueville - De kleine Tocqueville

  1166 pagina’s telt Over de democratie in Amerika, het magnum opus van Alexis de Tocqueville. De filosoof schreef het boek na een lange rondreis door de vs in 1831-1832. Het omvat een bijzonder scherpe analyse van de democratie als politiek systeem; haar… (Harde kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • J. de Kadt boeken
  J. de Kadt - Het fascisme en de nieuwe vrijheid

  Het fascisme en de nieuwe vrijheid is voor uitgever Geert van Oorschot een bepalend boek geweest. Hij bracht dit werk van zijn vriend en politieke leermeester Jacques de Kadt aan bij de illustere uitgever Emmanuel Querido, kort nadat hij in 1938 bij deze als… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,00
 • Hendrik Vos boeken
  26,00
 • Boris van der Ham boeken
  Boris van der Ham - De koning kun je niet spelen

  Wat is de overeenkomst tussen een politicus en een acteur? Welke toneel- en acteerwetten zijn handig voor kiezers om de politiek beter te begrijpen of te ontmaskeren? Acteur, bestuurder en voormalig politicus Boris van der Ham toont in De koning kun je niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Sybrand Buma boeken
  Sybrand Buma - Tegen het cynisme

  In onze samenleving heerst een onbestemde spanning. Veel Nederlanders zijn onzeker over de toekomst en over de wereld om hen heen. Tegenover deze steeds dieper wordende zorgen staat een politiek die steeds oppervlakkiger wordt. Nog rauwere boodschappen, nog… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00