Boeken over politicologie

 • Krijn Schramade boeken
  Krijn Schramade - De kaalslag bij Defensie

  Onveiligheid komt met rasse schreden dichterbij. Mede door westers handelen implodeert het Midden-Oosten, met miljoenen vluchtelingen als gevolg. Vanuit Libië heeft de Islamitische Staat naar eigen zeggen Rome in het vizier. En het is oorlog in Oekraïne,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Jurriën Rood boeken
  Jurriën Rood - De kwestie Pegida

  Eind 2014 gaat in de Duitse stad Dresden een snel groeiende groep burgers de straat op. Ze noemt zich Pegida, de 'Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland'. In dagboeknotities beschrijft Jurriën Rood, Amsterdammer in Dresden, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Jan Pronk boeken
  Jan Pronk - Op zoek naar een nieuwe kaart

  Dat de wereld grondig is veranderd, is een cliché. Dat weet iedereen. Dat de ontwikkelingssamenwerking sterk is mee veranderd, weet lang niet iedereen. Het gaat niet meer in hoofdzaak om ontwikkelingshulp. Het gaat over thema's als handel, investeringen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • De Blauwe Tijger boeken
  De Blauwe Tijger - 20 stuks EU-kraineboekje (978-94-92161-12-3) in 1 pakket

  Met 30 argumenten op 30 bladzijden tegen het associatieverdrag van de EU met Oekraïne is dit EU-kraïneboekje een goede aanvulling op het reeds bestaande campagnemateriaal.Het boekje verschijnt naar aanleiding van de campagne op weg naar het referendum over… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Arjan van Dixhoorn, Pepijn van Houwelingen boeken
  Arjan van Dixhoorn, Pepijn van Houwelingen - 20 x Daarom 'NEE!'(isbn 978-94-92161-13-0) in 1 pakket

  prof. dr. Arjan Dixhoorn en dr. Pepijn van Houwelingen analyseren in dit beknopte boekje van 30 pagina's het associatieverdrag. Het is tot nu toe de enige uitgebreide analyse van de verdragstekst. Deze beide boekjes komen voor 1 euro te koop bij alle… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Stephen Cohen, Vladimir Pozner, Ann Applebaum, Garry Kasparov boeken
  Stephen Cohen, Vladimir Pozner, Ann Applebaum, Garry Kasparov - Moet het Westen de banden aanhalen met Poetin's Rusland?

  In dit boekje kruisen vier grote Rusland-kenners de degens over de relatie tussen het Westen en Rusland. Ann Applebaum en Garry Kasparov zijn tegenstanders van betere banden terwijl Stephen F. Cohen en Vladimir Pozner voorstander zijn. Rusland en haar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,90
 • Aad Kamsteeg boeken
  Aad Kamsteeg - Ooggetuige in Israel

  Is er toekomst voor de bedreigde natie Israël? Wat beweegt Joden en Palestijnen? Is er een vreedzaam samenleven tussen hen mogelijk? Journalist Aad Kamsteeg en fotograaf Tjerk S. de Vries reisden recent door Israël, spraken met politici en met de man en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,90
 • Piet Moerman, Jurgen Moerman boeken
  Piet Moerman, Jurgen Moerman - Huis op orde

  Over het boek: Piet en Jurgen Moerman hebben tijdens en na hun studie een grote affectie ontwikkeld voor de maakprocessen in de maatschappelijke constellatie. Gezamenlijk hebben ze in de dagelijkse praktijk principes uit de organisatieleer en procesbeheersing… (Harde kaft)

  Lees meer...
  31,00
 • Bert Bakker boeken
  Bert Bakker - Onbegrepen Europa

  In Onbegrepen Europa zoekt financieel journalist Bert Bakker naar de ware achtergrond van mentaliteitsverschillen binnen Europa. Het lijkt wel of de lancering van de euro die verschillen in Europa alleen maar sterker heeft aangezet, terwijl het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,99
 • Guy Verhofstadt boeken
  Guy Verhofstadt - Een new age of empires

  De wereld bevindt zich op een keerpunt. Vrijwel alle landen en volkeren staan voor een aantal ongekende uitdagingen, vraagstukken die de hele mensheid betreffen: de globalisering, de financiële en economische crisis, het terrorisme, de kloof tussen arm en… (Harde kaft)

  Lees meer...
    6,95
 • Ulrike Guérot boeken
  Ulrike Guérot - Red Europa !

  In ‘Red Europa!’ geeft Ulrike Guérot haarscherp aan hoe Europa ingrijpend zal moeten veranderen. Want, de Europese Unie zit in een diepe crisis. Al sinds de oprichting van de EU was er structureel te weinig democratie: een oppermachtige commissie, immer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Sanneke Kuipers boeken
  Sanneke Kuipers - The Crisis Imperative

  Nederland en België waren beiden het toonbeeld van 'welvaart zonder werk'. Beide landen kenden een hoge uitkeringsafhankelijkheid en een lage arbeidsparticipatie, totdat begin jaren negentig de 'politieke crisis' losbarstte. In België werd opgeroepen tot een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • C. Mouffe boeken
  C. Mouffe - Over het politieke

  Er bestaat een stroming in het politieke denken die het ideaal van de democratie ziet als het langs rationele weg bereiken van een consensus, waardoor tegenstellingen als die tussen links en rechts, progressief en conservatief, zouden verdwijnen. Door de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,99
 • A.F.A. Korsten, K. Abma, J.M.L.R. Schutgens boeken
  A.F.A. Korsten, K. Abma, J.M.L.R. Schutgens - Bestuurskracht van gemeenten

  De eigen gemeente is het belangrijkste kader voor oordeels vorming over de overheid want een gemeente is dischtbij en verantwoordelijk voor veel taken die burgers raken. Gemmenteraadsverkiezingen lijken daarom de ware bestuurskrachttest. Burgers vatten een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • T. Swierstra, E. Tonkens boeken
  T. Swierstra, E. Tonkens - De beste de baas?

  Mensen moeten gelijke kansen hebben en hun maatschappelijk positie mag niet bepaald worden door afkomst, ras of sekse. Alleen hun eigen inzet en talent mogen tellen. Dit 'meritocratische ideaal' wordt in onze samenleving breed omarmd, Maar is dit ideaal wel zo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Fouzia Driouichi boeken
  Fouzia Driouichi - De casus Inburgering en Nationaliteitswetgeving: iconen van nationale identiteit

  In deze studie staan de casus inburgering en de casus nationaliteitswetgeving centraal als 'iconen van nationale identiteit'. Uit analyse blijkt dat cultuur in beide beleidsterreinen een steeds steviger accent heeft gekregen en dat de discussie zich richt op… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Gabriël van den Brink boeken
  Gabriël van den Brink - Schets van een beschavingsoffensief

  Er wordt vaak gesproken over normvervaging en normverval. In deze derde WRR Verkenning laat cultuursocioloog Gabriël van den Brink echter zien, dat dit een eenzijdige interpretatie is van de werkelijkheid. Er is juist veeleer sprake van een ophoging van onze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • R. Arendsen boeken
  R. Arendsen - Geen bericht, goed bericht

  Administratieve lastenverlichting staat al lange tijd op de politieke agenda. De inzet van ICT krijgt daarbij een steeds belangrijker rol. Digitalisering van het berichtenverkeer tussen bedrijven en de overheid is dan ook in veel reductieplannen terug te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  64,95
 • Edwin van Rooyen boeken
  Edwin van Rooyen - De Europeanisering van belangengroepen en politieke partijen in Nederland

  In de periode 1990-2000 is de Europese Unie veranderd van een te negeren internationale omgeving, in een bestuurslaag waar niemand meer omheen kan. Wat heeft deze verandering teweeggebracht bij belangengroepen en politieke partijen? Hoe en in hoeverre hebben… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Will Tiemeijer, C.A. Thomas, H.M. Prast boeken
  Will Tiemeijer, C.A. Thomas, H.M. Prast - De menselijke beslisser

  Hoe kiezen mensen uit de vele mogelijkheden waarvoor zij zich - iedere dag opnieuw - gesteld zien? In dit boek geven vooraanstaande Nederlandse wetenschappers uit diverse disciplines een helder overzicht van de meest recente kennis over menselijk keuzegedrag.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,95
 • Minder pretentie, meer ambitie

  Op basis van bijna vijfhonderd gesprekken in het veld en een uitgebreide bestudering van de literatuur formuleert de WRR aanbevelingen voor forse wijzigingen in de organisatie van ontwikkelinghulp, en voor gestructureerde aandacht voor terreinen die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,95
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Henk Griffioen boeken
  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Henk Griffioen - Privacy en vormen van 'intelligente' mobiliteit

  De gangen van mensen worden steeds meer traceerbaar. Er is een bonte verzameling ict-applicaties op het toneel van mobiliteit verschenen, waarmee informatie over de locatie wordt gegenereerd. Het denken over de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Jeroen van Rhee boeken
  Jeroen van Rhee - De politieke visie van de PVV

  Dit boek behandelt de politieke visie van de PVV waarbij de vrijheid centraal staat. Vrijheid van meningsuiting, van vereniging en de vrijheid om te streven naar elke positie in de samenleving zonder dat een zelfbenoemde elite die mogelijkheid belemmert… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Ted Marinus Franciscus van de Wijdeven boeken
  Ted Marinus Franciscus van de Wijdeven - Doe-democratie

  Er wordt de laatste jaren veel verwacht van actief burgerschap. Juist de nabijheid van de eigen wijk zou veel concrete aanknopingspunten en aanleidingen bieden voor bewonersinzet, zo verwachten beleidsmakers en bestuurders. 'Actief burgerschap' is echter nog… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Dana Feringa boeken
  Dana Feringa - Burgerschap als ambacht

  Er zijn honderden jongerenraden in Nederland maar je hoort en leest er weinig over. Wie doen er aan mee, wat drijft de deelnemers en hoe functioneren deze raden? Wat betekenen ze voor jongeren? Wat leren ze ons over wensen en mogelijkheden van maatschappelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90