Boeken over assisterende beroepen

 • B. Duizendstra-Prins, E. Hogeveen boeken
  B. Duizendstra-Prins, E. Hogeveen - Praktische vaardigheden voor tandartsassistenten

  Dit boek geeft tandartsassistenten in opleiding de basis- en achtergrondkennis om zich vaardigheden en praktische handelingen eigen te maken. Het helpt je om proactief te kunnen denken en doen tijdens het assisteren bij tandheelkundige behandelingen én bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,95
 • D.M. Voet boeken
  D.M. Voet - Assisteren in beeld

  Inclusief cd?rom met videofragmenten van (basis)handelingen van de tandartsassistent!Een tandartsassistent is een onmisbare kracht in de tandartspraktijk. De kerntaken van het werk zijn vastgelegd in het Eindconcept Kwalificatiedossier Tandartsassistent. In… (Harde kaft)

  Lees meer...
  60,95
 • D.M. Voet boeken
  D.M. Voet - Assisteren bij behandelingen

  Dit boek biedt ondersteuning aan tandartsassistenten in opleiding en aan reeds werkzame assistenten die kennis willen nemen van het behandelconcept four-handed dentistry. Werken volgens de richtlijnen van dit concept vormt de basis voor een efficiënte en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  51,95
 • B. Schreuders boeken
  B. Schreuders - Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten

  Met deze uitgave heeft u een overzicht in handen van de belangrijkste behandelprotocollen voor de dagelijkse praktijk van de POH-GGZ. Het bevat zes protocollen voor de behandeling van veel voorkomende psychische klachten. Elke sessie is stapsgewijs beschreven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • D.M. Voet boeken
  D.M. Voet - Essentials voor de preventieassistent

  Doel van deze uitgave is het opfrissen en actualiseren van de kennis van preventieassistenten die al (enkele jaren) praktijkervaring hebben. De nieuwste professionele inzichten worden besproken op basis van recent ontwikkelde Richtlijnen en Adviezen voor de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,90
 • M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers boeken
  M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers - Omgaan met diversiteit

  Dit boek geeft assistenten in de gezondheidszorg kennis over specifieke doelgroepen, zoals ouderen, kinderen, laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische aandoeningen. Ook geeft het boek concrete handvatten en tips… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,95
 • M. Dettingmeijer boeken
  M. Dettingmeijer - Voorlichting en advies in de apotheek

  Voorlichting en advies spelen een belangrijke rol in het werk van apothekersassistenten en hier worden hoge eisen aan gesteld. Goede voorlichting en begeleiding is immers één van de pijlers van een verantwoord geneesmiddelgebruik en een belangrijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • A. van der Wiel boeken
  A. van der Wiel - Engels voor zorg en welzijn

  In dit boek komen vreemde taal, beroep en burgerschap samen tot een logisch geheel. Voor studenten in de zorg? en welzijnssector neemt taal een centrale plaats in. Niet alleen in maatschappelijke maar ook in beroepssituaties is taal een belangrijk instrument… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,95
 • A. Arnold boeken
  A. Arnold - Nederlands

  In het beroepsleven is een goede beheersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, van groot belang. Het basiswerk Nederlands, Burgerschap voor AG helpt elke mbo?student om de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen. De volgende… (Harde kaft)

  Lees meer...
  37,95
 • B. van Abshoven, T. Verhoeven, W. Grootheest boeken
  B. van Abshoven, T. Verhoeven, W. Grootheest - Assistent en maatschappij

  Assistenten in de gezondheidszorg hebben dagelijks te maken met mensen met verschillende achtergronden. Dit vereist inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Maar ook inzicht in de eigen identiteit in de snel veranderende samenleving.Het basiswerk Assistent en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • S. van der Krogt, A. Starink boeken
  S. van der Krogt, A. Starink - Mijn kind zit onder de vlekjes

  Als doktersassistent ben je een ware duizendpoot. Je voert uiteenlopende taken uit. Het beroep brengt bovendien veel verantwoordelijkheid met zich mee: zowel de patiënt als de huisarts rekent op je. Een kleine vergissing kan grote gevolgen hebben. Daarom is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • S. van der Krogt, A. Starink boeken
  S. van der Krogt, A. Starink - Mijn kind zit onder de vlekjes

  Als apothekersassistent ben je een ware duizendpoot. Je voert uiteenlopende taken uit. Het beroep brengt bovendien veel verantwoordelijkheid met zich mee: zowel de klant als de apotheker rekent op je. Een kleine vergissing kan grote gevolgen hebben. Daarom is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • René van Kralingen, Pieter Mostert boeken
  René van Kralingen, Pieter Mostert - Docent, kom aan je werk toe!

  Dit boek is geschreven voor docenten en managers werkzaam in het hoger beroepsonderwijs. Vrijwel iedere docent voert overleg met collega's over zelf ontwikkeld studiemateriaal, is betrokken bij de accreditatie van de opleiding en is lid van een interne… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,95
 • J. van Esch, J. Oosterlaar, J.P. Debets boeken
  J. van Esch, J. Oosterlaar, J.P. Debets - LAF is in the air

  Inhoud opdrachtenboekVoorbereiden LAF?kast Handenwassen, waarom zo? Kledingvoorschrift Onderdelen van de LAF?kast De verschillende luchtstromen Methodisch werken Oogdruppelbereiding De FNA?basisoplossingen Vakantieperikelen Protype, wat is dat?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • J. van Esch, J. Oosterlaar, J.P. Debets boeken
  J. van Esch, J. Oosterlaar, J.P. Debets - De gang van het recept

  Opdrachtenboek bij cd-rom 'De gang van het recept'. (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • John Souverijn boeken
  John Souverijn - Chemie van de mens

  Chemie van de mens voor medisch ondersteunende beroepen Binnen de geneeskunde vormt, naast de anamnese en het lichamelijk onderzoek, het laboratoriumonderzoek een van de pijlers voor diagnostiek. Artsen worden hierbij ondersteund door andere zorgprofessionals… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • O. Seebregts boeken
  O. Seebregts - Professionele communicatie en beroepshouding

  Hoe ga je om met een emotionele patiënt? En hoe kom je erachter of iemand je begrijpt? Welk effect heeft je eigen houding op het gedrag van je collega's? Wat doe je als een patiënt discriminerende opmerkingen maakt? Voor assistenten in de gezondheidszorg is… (Harde kaft)

  Lees meer...
  46,95
 • H. Elling, J.J.M. van Hagen boeken
  H. Elling, J.J.M. van Hagen - Algemene geneesmiddelenkennis

  Inhoud Rondom het geneesmiddel Toedieningswegen Toedieningsvormen Toepassing van een geneesmiddel Algemene kenmerken van geneesmiddelen Opname, werking, omzetting en uitscheiding Dosering van een geneesmiddel Verslaving en misbrui (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,95
 • F.M. Glimmerveen, Anne Keijzer boeken
  F.M. Glimmerveen, Anne Keijzer - Kwaliteit in praktijk

  Kwaliteitszorg staat de laatste jaren in diverse bedrijfstakken, dus ook in de zorgsector, volop in de belangstelling. Deze belangstelling zal de komende jaren naar verwachting nog sterk toenemen. Kwaliteit in praktijk richt zich specifiek op de assistente in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,95
 • Arno Driessens boeken
  Arno Driessens - Instapkatern rekenen

  Het Instapkatern rekenen is eerder verschenen onder de titel Bereiden instapkatern basisvaardigheden. Overvloedig rekenwerk is in de nieuwe editie verwijderd en enkele praktische toepassingen zijn toegevoegd. De antwoorden zijn achter in het katern opgenomen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • R. Arnold, S.G. van Gunst boeken
  R. Arnold, S.G. van Gunst - Zelfstandig af te handelen hulpvragen Doktersassistenten

  Dit katern is een samenvoeging en herziening van Zelfstandig af te handelen hulpvragen 1 en 2. Het is aangepast volgens de nieuwe richtlijnen van de NHG-standaarden en NHG-telefoonwijzer.InhoudHoesten Neusverkoudheid/ Bijholteontsteking Bloedneus Hooikoorts… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,95
 • Marga Hop boeken
  Marga Hop - Sociale vaardigheden

  Op een afdeling Radiotherapie, Radiologie en/of Nucleaire geneeskunde wordt gewerkt met patiënten en samengewerkt met collega's en andere disciplines; er wordt vergaderd, overlegd, gepland, georganiseerd en veranderd. Kortom, communicatie, patiëntgericht… (Harde kaft)

  Lees meer...
  64,95
 • S. van der Krogt, A. Starink boeken
  S. van der Krogt, A. Starink - Ik blijf maar hoesten

  Als apothekersassistent ben je een ware duizendpoot. Je voert uiteenlopende taken uit. Het beroep brengt bovendien veel verantwoordelijkheid met zich mee: zowel de klant als de apotheker rekent op je. Een kleine vergissing kan grote gevolgen hebben. Daarom is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Jeroen Hendrikse boeken
  Jeroen Hendrikse - Dit is ons brein

  Jeroen Hendrikse (1976) is hoogleraar radiologie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht met als aandachtsgebied de hersenen. Hij heeft nieuwe MRI-scans ontwikkeld om herseninfarcten te onderzoeken en kreeg hiervoor toonaangevende Nederlandse en Europese… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Berry Duizendstra-Prins boeken
  Berry Duizendstra-Prins - Tandheelkundige kennis voor tandartsassistenten

  Hoe word je een goede tandartsassistent? De eisen die gesteld worden aan de moderne tandartsassistent worden steeds hoger. Van een tandartsassistent wordt verwacht dat ze proactief denkt en handelt. In de loop der jaren is het takenpakket uitgebreid met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  54,95