Boeken over assisterende beroepen

 • Jeanette Beukema, Daniël Pollack boeken
  Jeanette Beukema, Daniël Pollack - Thoraxchirurgie

  Dit boek beschrijft de basisprincipes en -procedures van thoraxchirurgie, de meest voorkomende operaties in het specialisme en alle aspecten van de zorg op de operatiekamer die daarbij horen. Het boek is geschreven voor operatieassistenten in opleiding. Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  62,95
 • E. van Kraaij, J.A.M.M. Prinsen boeken
  E. van Kraaij, J.A.M.M. Prinsen - Instapkatern Tandartsassistente

  Inhoud:Beroepsprofiel Mondzorg De intake De intake Infectiepreventie Mondonderzoek Administrati (Zachte kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • D.M. Voet boeken
  D.M. Voet - Zelfstandige (be)handelingen I

  Inhoud:De wettelijke basis Tandheelkundige Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (TGVO) Fluorideapplicatie Fluorideapplicatie Sealants Cofferdam Wiggen en matrices Gebitsafdrukke (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,95
 • D.M. Voet boeken
  D.M. Voet - Zelfstandige (be)handelingen 2

  In aansluiting op het katern Zelfstandige (be)handelingen deel 1 wordt in dit deel eveneens aandacht besteed aan handelingen die binnen het kader van de wet BIG door tandartsassistenten kunnen worden uitgevoerd. Zelfstandige (be)handelingen deel 2 is een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,95
 • M. Dettingmeijer boeken
  M. Dettingmeijer - Voorlichting en advies in de apotheek

  Voorlichting en advies spelen een belangrijke rol in het werk van apothekersassistenten en hier worden hoge eisen aan gesteld. Goede voorlichting en begeleiding is immers één van de pijlers van een verantwoord geneesmiddelgebruik en een belangrijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  30,95
 • B. van Abshoven, T. Verhoeven, W. Grootheest boeken
  B. van Abshoven, T. Verhoeven, W. Grootheest - Assistent en maatschappij

  Assistenten in de gezondheidszorg hebben dagelijks te maken met mensen met verschillende achtergronden. Dit vereist inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Maar ook inzicht in de eigen identiteit in de snel veranderende samenleving.Het basiswerk Assistent en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  44,95
 • S. van der Krogt, A. Starink boeken
  S. van der Krogt, A. Starink - Ik blijf maar hoesten

  Als apothekersassistent ben je een ware duizendpoot. Je voert uiteenlopende taken uit. Het beroep brengt bovendien veel verantwoordelijkheid met zich mee: zowel de klant als de apotheker rekent op je. Een kleine vergissing kan grote gevolgen hebben. Daarom is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • S. van der Krogt, A. Starink boeken
  S. van der Krogt, A. Starink - Mijn kind zit onder de vlekjes

  Als apothekersassistent ben je een ware duizendpoot. Je voert uiteenlopende taken uit. Het beroep brengt bovendien veel verantwoordelijkheid met zich mee: zowel de klant als de apotheker rekent op je. Een kleine vergissing kan grote gevolgen hebben. Daarom is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • D.M. Voet boeken
  D.M. Voet - Essentials voor de preventieassistent

  Doel van deze uitgave is het opfrissen en actualiseren van de kennis van preventieassistenten die al (enkele jaren) praktijkervaring hebben. De nieuwste professionele inzichten worden besproken op basis van recent ontwikkelde Richtlijnen en Adviezen voor de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  43,95
 • B. Schreuders boeken
  B. Schreuders - Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten

  Met deze uitgave heeft u een overzicht in handen van de belangrijkste behandelprotocollen voor de dagelijkse praktijk van de POH-GGZ. Het bevat zes protocollen voor de behandeling van veel voorkomende psychische klachten. Elke sessie is stapsgewijs beschreven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • D.M. Voet boeken
  D.M. Voet - Assisteren in beeld

  Inclusief cd–rom met videofragmenten van (basis)handelingen van de tandartsassistent!Een tandartsassistent is een onmisbare kracht in de tandartspraktijk. De kerntaken van het werk zijn vastgelegd in het Eindconcept Kwalificatiedossier Tandartsassistent. In… (Harde kaft)

  Lees meer...
  62,95
 • D.M. Voet boeken
  D.M. Voet - Assisteren bij behandelingen

  Dit boek biedt ondersteuning aan tandartsassistenten in opleiding en aan reeds werkzame assistenten die kennis willen nemen van het behandelconcept four-handed dentistry. Werken volgens de richtlijnen van dit concept vormt de basis voor een efficiënte en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  53,95
 • Marga Hop boeken
  Marga Hop - Sociale vaardigheden

  Op een afdeling Radiotherapie, Radiologie en/of Nucleaire geneeskunde wordt gewerkt met patiënten en samengewerkt met collega's en andere disciplines; er wordt vergaderd, overlegd, gepland, georganiseerd en veranderd. Kortom, communicatie, patiëntgericht… (Harde kaft)

  Lees meer...
  66,95
 • A.C. Schotsman, N. van Os boeken
  A.C. Schotsman, N. van Os - Voorlichting en advies in de tandartspraktijk

  Het geven van voorlichting en advies is een steeds belangrijkere taak voor de tandartsassistent. Voorlichten lijkt op papier vrij simpel, in de praktijk is het nog niet zo eenvoudig. Iedere patiënt is anders en ieder probleem is anders. Met behulp van dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,95
 • O. Seebregts boeken
  O. Seebregts - Professionele communicatie en beroepshouding

  Hoe ga je om met een emotionele patiënt? En hoe kom je erachter of iemand je begrijpt? Welk effect heeft je eigen houding op het gedrag van je collega's? Wat doe je als een patiënt discriminerende opmerkingen maakt? Voor assistenten in de gezondheidszorg is… (Harde kaft)

  Lees meer...
  48,95
 • Berry Duizendstra-Prins boeken
  Berry Duizendstra-Prins - Tandheelkundige kennis voor tandartsassistenten

  Hoe word je een goede tandartsassistent? De eisen die gesteld worden aan de moderne tandartsassistent worden steeds hoger. Van een tandartsassistent wordt verwacht dat ze proactief denkt en handelt. In de loop der jaren is het takenpakket uitgebreid met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  56,95
 • M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers boeken
  M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers - Omgaan met diversiteit

  Dit boek geeft assistenten in de gezondheidszorg kennis over specifieke doelgroepen, zoals ouderen, kinderen, laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische aandoeningen. Ook geeft het boek concrete handvatten en tips… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • F.M. Glimmerveen, Anne Keijzer boeken
  F.M. Glimmerveen, Anne Keijzer - Kwaliteit in praktijk

  Kwaliteitszorg staat de laatste jaren in diverse bedrijfstakken, dus ook in de zorgsector, volop in de belangstelling. Deze belangstelling zal de komende jaren naar verwachting nog sterk toenemen. Kwaliteit in praktijk richt zich specifiek op de assistente in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,95
 • A.J.M. van der Heijden boeken
  A.J.M. van der Heijden - Voorraadbeheer en logistiek

  Van oudsher was een apothekersassistente niet meer dan het hulpje van de apotheker. De apotheker wist alles, kon alles en besliste alles wat er in de apotheek gebeurde. Apothekersassistenten vormen tegenwoordig echter een onmisbare schakel in de organisatie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,95
 • Erik Ranzijn boeken
  Erik Ranzijn - De tandarts aan de leiding

  De praktijkvorm waarin de tandarts met één enkele assistente werkt verliest terrein. In razend snel tempo ontstaan er allerlei praktijkvormen met meerdere medewerkers. Door deze veranderingen in organisatievormen en organisatiegrootte in tandartsenpraktijken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,95
 • M. Zwamborn boeken
  M. Zwamborn - Basiskennis schei- en natuurkunde

  Wat gebeurt er als een patiënt verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd gebruikt? Waarom moet de assistente doorwerken als een gipsafdruk van een gebit wordt gemaakt? En waarom bij een zwangerschapstest juist even geduld hebben en de handelingen in de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  45,95
 • S. van der Krogt, A. Starink boeken
  S. van der Krogt, A. Starink - Mijn kind zit onder de vlekjes

  Als doktersassistent ben je een ware duizendpoot. Je voert uiteenlopende taken uit. Het beroep brengt bovendien veel verantwoordelijkheid met zich mee: zowel de patiënt als de huisarts rekent op je. Een kleine vergissing kan grote gevolgen hebben. Daarom is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • S. van der Krogt, A. Starink boeken
  S. van der Krogt, A. Starink - Ik heb barstende hoofdpijn

  Als doktersassistent ben je een ware duizendpoot. Je voert uiteenlopende taken uit. Het beroep brengt bovendien veel verantwoordelijkheid met zich mee: zowel de patiënt als de huisarts rekenen op je. Een kleine vergissing kan grote gevolgen hebben. Daarom is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • S. van der Krogt, A. Starink boeken
  S. van der Krogt, A. Starink - Ik heb zo'n last van mijn keel

  Als apothekersassistent ben je een ware duizendpoot. Je voert uiteenlopende taken uit. Het beroep brengt bovendien veel verantwoordelijkheid met zich mee: zowel de klant als de apotheker rekenen op je. Een kleine vergissing kan grote gevolgen hebben. Daarom is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,95
 • S. van der Krogt, A. Starink boeken
  S. van der Krogt, A. Starink - Ik heb zo'n last van mijn keel

  Als doktersassistent ben je een ware duizendpoot. Je voert uiteenlopende taken uit. Het beroep brengt bovendien veel verantwoordelijkheid met zich mee: zowel de patiënt als de huisarts rekenen op je. Een kleine vergissing kan grote gevolgen hebben. Daarom is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95