Boeken over geloofsopvoeding

 • Karel Eykman boeken
  Karel Eykman - Vrij als de vogels

  In Vrij als de vogels presenteert Karel Eykman verhalen en gedichten die de boodschap van de Bergrede opnieuw vertalen. Stripmaker des Vaderlands Margreet de Heer verzorgt de illustraties. De Bergrede bevat alles wat Jezus wilde voorleven. Het is geen preek,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,99
 • M.J. Kater, Nieske Selles, Laurens Snoek, A.J. Kunz, Steven Middelkoop boeken
  M.J. Kater, Nieske Selles, Laurens Snoek, A.J. Kunz, Steven Middelkoop - Woorden van de Koning

  De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. En in die tijd staan wij als opvoeders voor de geweldige taak om het Woord van God over te dragen aan onze kinderen. Maar hoe doen we dat? Hoe krijgen Bijbelse woorden als zonde en genade echt betekenis?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • Ds. G.J. Capellen boeken
  Ds. G.J. Capellen - Voorbeeld of struikelblok

  Een christelijke opvoeder is zelf leerling van Christus Ouders, docenten, jeugdwerkers en ambtsdragers: allen hebben zij te maken met het opvoeden van jongeren. Deze veelomvattende taak vraagt om Bijbelse toerusting. Ds. G.J. Capellen geeft in dit boek weer in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Aline Hoogenboom, Marieke Post boeken
  Aline Hoogenboom, Marieke Post - Met je kind praten over het geloof

  Met je kind in gesprek over het geloof: je wilt het heel graag, maar hoe pak je het aan? Hoe breng je een gesprek op gang? En hoe breng je verdieping aan? Hoe kom je erachter welke vragen er leven in het hart van je kind? En wat doe je als je zelf niet zo’n… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,95
 • Ds. L.A. den Butter, M.A. van den Broek boeken
  Ds. L.A. den Butter, M.A. van den Broek - Op weg naar het huwelijk

  Op weg naar het huwelijk Praktische handreiking voor huwelijkstoerusting Het huwelijk is een prachtig geschenk van God. Het aangaan van een huwelijk vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. In dit boek wordt een aantal belangrijke onderwerpen behandeld waaraan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • M. Vermeulen, Ds. J. Westerink boeken
  M. Vermeulen, Ds. J. Westerink - Karaktervol geloven & leven

  Ieder mens heeft z’n eigen karakter. Dat wil nog niet zeggen dat ieder mens ‘karaktervol’ leeft. Maria Vermeulen behandelt in dit boekje de vraag hoe je als vrouw meer karaktervol kunt leven. Ds. J. Westerink gaat in op de vraag hoe karakter en geloof… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    5,95
 • J.C. den Ouden boeken
  J.C. den Ouden - Gedoopt!

  Waarom ben jij gedoopt? Wat is de waarde van dat water op je voorhoofd? In dit boekje vind je uitleg over de doop. Als je het leest, zul je ontdekken wat een voorrecht het is om gedoopt te zijn. Toen jij gedoopt bent, verbond God Zijn Naam met die van jou en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,95
 • Patrick Loobuyck boeken
  Patrick Loobuyck - Samenleven met overtuiging(en)

  Wat moeten mensen weten als ze zich vandaag ernstig en genuanceerd met levensbeschouwelijke thema's willen inlaten? Dat is de ambitieuze vraag van waaruit dit boek is ontstaan. Ondanks de secularisering zijn religie, levensbeschouwing en diversiteit nog steeds… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Hanna Holwerda boeken
  Hanna Holwerda - God woont bij zijn volk

  Leef als gezin samen toe naar Pasen tijdens de veertigdagentijd. God wil bij zijn volk wonen, daarom geeft Hij Mozes opdracht om de tabernakel te bouwen. Ontdek met elkaar de lijnen die van de tempel- en tabernakeldienst lopen naar Jezus en het offer dat Hij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,95
 • Wijnanda Hogendoorn boeken
  Wijnanda Hogendoorn - Heilig avondmaal voorbereiden met je gezin

  Een werkboekje voor kinderen rondom de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Twee weken lang wordt er iedere dag een stukje uit de Bijbel gelezen en besproken. Bij iedere dag staan er gespreksvragen, doe- of maakopdrachtjes, puzzels en kleurplaten om zo de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    4,95
 • Astrid Damstra boeken
  Astrid Damstra - Geloven met plezier

  Geloof doorgeven aan je (klein)kinderen is een prachtige taak! Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe deel je je verwondering? Hoe geef je woorden aan je geloof? Hoe laat je zien wat je waardevol vindt? In Geloven met plezier vind je meer dan 100 ideeën om… (Harde kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • Johanna Looijen de Rijke boeken
  Johanna Looijen de Rijke - Mussen, mieren en mosterdzaadjes

  Groen leven in je gezin, dat willen veel christelijke vaders en moeders. Dit boekje helpt bij het ontdekken & genieten van Gods schepping. Kijk eens goed naar de schepping! Met dit dagboekje lees je elke dag uit de Bijbel over de natuur en ga je ook praktisch… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    7,95
 • Hanna Holwerda boeken
  Hanna Holwerda - Adventure

  Gaan jullie mee op avontuur met Jozef en Maria? Ze reizen tijdens advent op een ezel van Nazaret naar Betlehem. Elke dag gaan ze een stapje verder op de landkaart. Onderweg komen jullie bekende verhalen uit het Oude Testament tegen, die je kunt naspelen met de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,95
 • Marieke Post, Joop Stolk boeken
  Marieke Post, Joop Stolk - Pubers begrijpen

  Deel 2 serie Christelijke opvoeding Hoe komt het dat pubers zo vergeetachtig zijn, uren op de bank kunnen hangen, overal over willen discussiëren en plotseling boos worden over iets kleins? En hoe kun je daar als ouders mee omgaan? Dit boek is een boeiende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Marianne Golombek-Jansen, Annemarie Veenstra-van Pruissen, Elsbeth Visser-Vogel boeken
  Marianne Golombek-Jansen, Annemarie Veenstra-van Pruissen, Elsbeth Visser-Vogel - De allerbeste wensen

  De auteurs verbinden vanuit de Bijbel ons handelen in de opvoeding met onze achterliggende wensen: opvoedingsidealen. Ze stimuleren het bewust worden hiervan vanuit het ideaal van een gelovig kind, waaromheen zich de idealen van een gelukkig, sociaal,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • Marianne Golombek- Jansen, Elly van der Gouwe-Dingemanse e.a. boeken
  Marianne Golombek- Jansen, Elly van der Gouwe-Dingemanse e.a. - Opvoeden, gave en opgave

  Dit boekje handelt over de essenties van christelijk opvoeden vanuit Bijbels perspectief, met aandacht voor de ontwikkeling van kinderen, jezelf als opvoeder en opvoeden in de huidige maatschappij. Achter in het boekje staat een kringhandleiding met ideeën… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,95
 • M.J. Kater, A.J. Kunz, S.H. Brons-van der Wekken boeken
  M.J. Kater, A.J. Kunz, S.H. Brons-van der Wekken - Kinderen voor de Koning

  De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen. Ouders hebben de roeping én het voorrecht om hun kinderen van jongs af aan bij Jezus te brengen, met het verlangen dat ze Hem door genade leren kennen en volgen. Dat gebeurt niet alleen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,95
 • P. van der Kraan, A.J. van den Herik, A. Pals boeken
  P. van der Kraan, A.J. van den Herik, A. Pals - Leren om te leven 3 Handleiding

  De Handleiding deel 3 biedt een handreiking bij de lesboeken van leren om te leven. Naast visie en achtergronden bij deze catechisatiemethode, geeft de handleiding een toelichting per les. Zo krijgt de catecheet informatie over de inhoud van de les en worden… (Losbladig)

  Lees meer...
  149,00
 • P. van der Kraan, A.J. van den Herik, A. Pals boeken
  P. van der Kraan, A.J. van den Herik, A. Pals - Leren om te leven 4 handleiding

  De catechesemethode Leren om te Leven is nu compleet herzien. In dit laatste deel staan het leven der dankbaarheid en het gebed centraal. Naast de Handleiding en de lesboeken is er ook een dvd uitgebracht met Powerpointpresentaties. Deze Powerpointpresentaties… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  149,00
 • Peter Hendriks boeken
  Peter Hendriks - Mensen zoals jij

  Nieuw catechesemateriaal, waar lang naar is uitgezien. Passend bij onze tijd en interactief van opzet. Jongeren doen als vanzelf mee. Spelenderwijs wordt ingezet bij actuele thema's van hen. Snel en diep, op belevingsniveau. Met gaandeweg de introductie van… (Losbladig)

  Lees meer...
  25,99
 • Rina Molenaar boeken
  Rina Molenaar - Wereldwijd

  Gods Geest werkt wereldwijd in levens van kinderen en volwassenen. Aan de hand van een wereldkaart reis je samen met je gezin over de wereld. Mona uit Jordanië, Danny uit Colombia en Daniel uit Ethiopië delen een stukje van hun leven met ons. Vier dagen lang… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    8,95
 • Jos de Kock boeken
  Jos de Kock - Opvoeden is gekkenwerk

  Opvoeden is gekkenwerk is niet het zoveelste boek met opvoed- is gekkenwerk adviezen en praktische tips en trucs. Dit boek gaat over de laag daaronder: de drijfveren van opvoeders. Wat zijn je uitgangspunten bij het opvoeden? Is opvoeden vooral een hoop gedoe?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Klarine Sikkema-Wiersema boeken
  Klarine Sikkema-Wiersema - Van onschatbare waarde

  Van onschatbare waarde is een inspiratieboek voor moeders. Aan de hand van bijbelstudies en persoonlijke vragen vul je in hoe jij denkt over het moederschap. De overdenkingen zetten je even stil en laten je met andere ogen kijken naar het leven van nu. Leef je… (Harde kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Karel Eykman, Margreet de Heer boeken
  Karel Eykman, Margreet de Heer - Zodat het je goed gaat

  De Tien Geboden bevatten een universele moraal, die vaak ook niet-gelovigen aanspreekt. Toch denken veel jonge mensen dat de Tien Geboden niet meer van deze tijd zijn. De bekende auteur Karel Eykman laat in dit boek zien dat het tegendeel waar is. De Tien… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,99
 • Frans van Hartingsveldt, Andrea van Hartingsveldt boeken
  Frans van Hartingsveldt, Andrea van Hartingsveldt - Opvoedingsreis Opvoedingsreis

  Bij de geboorte van een baby beginnen ouders aan een opvoedingsreis. Meer dan ooit is het belangrijk dat ouders zich op die reis voorbereiden en dat ouders die al een poosje op reis zijn, koers houden. Een Bijbelse opvoeding staat haaks op deze tijd en gaat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  11,95